Actualiteit

Eerste gemeentelijke versies "SchermVan" gereed.

De basis-demo was al een poosje te zien op Demo.

Je kunt (gratis!) een persoonlijk account aanmaken, of een account voor wie je zorgt of voor wie je mantelzorger bent.  Dat kan op https://schermvan.nl

De eerste aanzetten voor gemeentelijke versies zijn beschikbaar. Zie: 

Binnenkort verschijnen de versies voor meer gemeenten. Ook zullen de achterliggende buttons zullen verder worden uitgewerkt. De gemeentelijke infopagina's voor de volgende gemeenten kunnen al bezocht worden: 

Let op de demo's draaien het beste op Android toestellen via het besturingsprogramma Chrome.

Het platform SchermVan wordt ook aangeboden door:

Geactualiseerd 17-11-2019

We werken aan een forse uitbreiding van het aantal producten in onze webwinkel

Het is de bedoeling dat onze vernieuwde webwinkel in de loop van serptember 2019 van start gaat. Heel veel comfort-producten zullen geleverd worden door onze partner XS-Comfort. Zij zullen voor ons ook de facturering van de abonnementen verzorgen.

Zie verder Bestellen

Geactualiseerd 10-08-2019

GLASVEZELPUNT opent winkel in gemeente Oss

Op zaterdag 24 augustus 2019 werd op feestelijke wijze het Glasvezelpunt op de Heuvel 6 in Oss geopend. In deze winkel kunnen alle Ossenaren terecht voor allerlei informatie over glasvezel. Zo kan men advies over de diensten krijgen van deskundigen, en kan men zien wat er allemaal mogelijk is met glasvezel. De winkel wordt speciaal geopend om iedereen in Oss een plek te geven om vragen te stellen over glasvezel. Het is de intentie van netwerkbouwer e-Fiber om bij voldoende aanmeldingen heel Oss te voorzien van een supersnel glasvezelnetwerk. Het is dus belangrijk dat een groot deel van de inwoners van Oss zich inschrijft voor een abonnement. Alleen dán wordt het glasvezelnetwerk aangelegd.

De winkel is speciaal opgezet om op maat advies te krijgen over de te kiezen provider en het pakket dat het beste bij de persoonlijke situatie past. Er kan dan ook direct een abonnement worden afgesloten bij één van de deelnemende glasvezelproviders. De winkel zal tot 1 november op woensdag tot en met zaterdag geopend zijn.

Zie voor meer informatie www.glasvezelpunt.nl 

Geplaatst 26-8-2019

LaCoTA helpt mensen langer comfortabel thuis te wonen

LaCoTA zet zich in om mensen te helpen langer comfortabel thuis te kunnen wonen. We zorgen voor wooncomfort door mensen een sociaal netwerk te bieden en hun omgeving veilig te houden via slimme oplossingen, dienstverlening, zorgcommunicatie en alarmering.

Veel van de oplossingen die mensen helpen om comfortabel thuis te blijven wonen, zijn duur zonder onderling compatibel te zijn. Oplossingen werken dan niet goed samen. Bij LaCoTA kiezen we er echter voor om al deze toepassingen te bundelen in één modulaire oplossing. We bieden daarvoor de app/web: SchermVan (zie de Demo)

Geplaatst 14-02-2019

Landelijke kennissite gelanceerd voor medewerkers in de sectoren ouderenzorg en gehandicaptenzorg

In april 2019 is een landelijke kennissite gelanceerde voor o.a. de ouderenzorg. Later zullen er ook voor andere zorgsectoren specifieke leermiddelen ontwikkeld worden. Er is een initiatiefgroep geformeerd die als missie heeft de kennissite continue te verbeteren, hem bruikbaar te maken voor verschillende zorgsectoren en bekendheid te creëren. In de initiatiefgroep zijn partijen uit de zorg(sectoren), de regio en het zorgonderwijs vertegenwoordigd. Naast de drie initiatiefnemers (’s Heeren Loo, ECP|Platform voor de InformatieSamenleving en VWS) zijn nu RegioPlus,  Utrechtzorg, MBO Raad en het Zorgtrainingscentrum betrokken.

Lees meer: www.digivaardigindezorg.nl.

Geplaatst: 27-8-2019

Mantelzorg en thuistechnologie

Mantelzorgers bieden hun partner, ouder of naaste ondersteuning bij fysieke zorg, emotionele problematiek en crisismanagement. Ook helpen zij hen connecties met anderen te behouden en beslissingen te nemen. Het gebruik van thuistechnologie daarbij is nog relatief nieuw.

Het effect van gebruik van technologie is tweeledig, zo kan het de zelfredzaamheid van de oudere verbeteren, en de werkdruk bij de mantelzorger verminderen. Denk hierbij aan online sociale contacten en goede informatie. Ook voor mensen die zich niet comfortabel voelen met face-to-face-interacties kan technologie uitkomst bieden. Technologie kan bijdragen aan meer gevoel van veiligheid en comfort bij zowel mantelzorger als oudere. Belangrijk hierbij is dat deze bron van steun en informatie te allen tijden aanwezig is. Technologie kan mantelzorgers ontlasten bij persoonlijke verzorging, het managen van incontinentie en veiligheidsvraagstukken, zoals wegloopgedrag.

Geactualiseerd 29-4-2019

Mantelzorg moe en toe aan vakantie? Lees het nieuwe dossier Mantelzorg-en Respijtzorg

Respijtzorg is een tijdelijke vervanging van mantelzorg. Iemand anders neemt de taken over, zodat de mantelzorger even tijd heeft om andere dingen te doen. Bijvoorbeeld als een mantelzorger op vakantie wil. Respijtzorg helpt voorkomen dat een mantelzorger overbelast raakt. Er zijn verschillende vormen van respijtzorg, zoals vakantie in een geschikte woning op een vakantiepark, hulp aan huis en opvang buitenshuis, bijvoorbeeld dagopvang of logeeropvang. Respijtzorg kan zowel professionele zorg als vrijwilligerszorg betreffen. Soms is structurele vervangende zorg mogelijk: de mantelzorger heeft dan bijvoorbeeld één dag per week geen zorgtaken omdat de zorgvrager naar een dagopvang gaat. Ook kan het gaan om een gezamenlijke vakantie van de mantelzorger en de zorgvrager, waarbij de zorg op het vakantieadres door derden wordt overgenomen. Hierdoor kan de mantelzorger ontspannen, tot rust komen en desgewenst eigen activiteiten ondernemen.

Respijtzorg vormt een belangrijk onderdeel van de ondersteuning die gemeenten mantelzorgers kunnen bieden.

Lees verder in het mooi geïllustreerde dossier Mantel- en Respijtzorg: https://kleinwonenmagazine.nl/wp-content/uploads/2019/07/KWM-5.pdf met daarin een blog van Wim G. Kromwijk, directeur van LaCoTA. Ga naar blz 48 en verder.

Of lees verder in onze Special nummer 5: Mantelzorg, respijtzorg en comfortabel verblijven tijdens je vakantie

Geactualiseerd: 18-7-2019

Thuistechnologie in "slimme" woningen

Smart homes zijn gewone huizen (ook appartementen en kamers in zorginstellingen) waarin slimme oplossingen geïntegreerd zijn. Met andere woorden: een huis met "intelligente" technologie dat dagelijkse activiteiten vereenvoudigt en automatiseert, zoals bijvoorbeeld het aandoen van lampen, het vergrendelen van de deur, het laten zakken van het zonnescherm en het wijzigen van de thermostaat. In principe kun je elk apparaat dat in staat is om iets autonoom te doen slim noemen. Een slimme thermostaat zet de thermostaat bijvoorbeeld automatisch lager als er geen beweging in huis is. Er wordt in het kader van slimme huizen ook wel eens gesproken over domotica, oftewel het toepassen van elektronica en huisnetwerken, ook wel huisautomatisering. Zie meer bij: Woonvarianten

Geplaatst 7-03-2019

Smart homes, inclusieve wijken, slimme gemeenten en smart cities

Slimme gemeenten kunnen ons leven gemakkelijker maken. Daarbij moeten ze echter wel de gehele samenleving dienen. Verplaatsen door de stad kan voor kwetsbare groepen in onze samenleving heel frustrerend zijn, bijvoorbeeld voor mensen met een handicap en voor ouderen. Zoiets alledaags als winkelen, kruispunten oversteken, uitstappen bij de juiste bushalte kan voor deze mensen een grote hindernis zijn.

LaCoTA wil bijdragen aan de totstandkoming van inclusieve wijken. Voor het wonen in wijken betekent dit niet alleen dat er voldoende levensloopbestendige woningen zijn, ook de toegankelijkheid van de openbare ruimte is van belang. Met andere woorden: toegankelijk voor mensen in een rolstoel en voor mensen met een rollator. Daarnaast zullen mensen steeds meer gebruik gaan maken van thuistechnologie en e-health-oplossingen, zodat er hogere eisen gesteld zullen worden aan internetverbindingen.

LaCoTA wil samen met gemeenten bevorderen dat gemeentelijke Allianties ondersteunend en verbindend bijdragen aan de uitvoering van een gemeentelijk traject Langer Comfortabel Wonen. In 2016 heeft LaCoTA daarvoor een eerste inspiratiedraaiboek samengesteld voor de gemeenten Amersfoort, Ede en Harderwijk. In de twee jaar erna is hard gewerkt aan het realiseren van de app/web SchermVan. Daarmee kunnen mensen o.a. op een eenvoudige manier toegang krijgen tot alle relevante gemeentelijke informatie over Langer Comfortabel Wonen en kan gemakkelijk personenalarmering, comfortdiensten en zorgcommunicatie geregeld worden.

Smart city-technologie biedt kansen om de kwaliteit van leven voor minder valide mensen te verbeteren. Steden kunnen meer inclusief worden, mits ervoor gewaakt wordt dat technologische vooruitgang ons niet verdeeld en kwetsbare groepen (verder) geïsoleerd raken. LaCoTA heeft een special over dit onderwerp geschreven met daarin o.a. aandacht voor:

 • Inclusieve wijken
 • Smart homes
 • “Warme” technologie
 • Gemeentelijke informatie langer comfortabel wonen
 • De rol van de app/web SchermVan
 • De rol van onderwijs
 • De rol van Buurtverbinders
 • Koploperprojecten

 

Geactualiseerd 16-5-2019

Een slimme gemeente is:

een gemeente die inclusieve wijken organiseert en daarbij o.a. extra aandacht besteedt aan:

Nummer 12: Nieuwsbrief ANDERS EN ACTIEF WONEN April 2019 is verzonden

 

andersenactiefwonen.jpgApril-nummer (nummer 12) van onze Nieuwsbrief is uit;
link: https://www.lacota.nl/anders-en-actief-wonen/nieuwsbrieven/nummer-12

30 Woonvarianten

LaCoTA maakt, vanuit het woonzorgconsumentenbelang, zo veel mogelijk informatie over Anders, Actief en Duurzaam Wonen toegankelijk. We verstrekken informatie over meer dan 30 woonvarianten. Veel woonvarianten zijn interessant voor zowel jong als ouder. 

LaCoTA stimuleert het gebruik van moderne thuistechnologie (domotica);

 • Voor bewoners moet dit meer comfort en veiligheid (inbraakpreventie!) opleveren.
 • Voor mantelzorgers een taakverlichting.
 • En voor familie, vrijwilligers, professionele zorg- en dienstverleners een eenvoudiger communicatie (SchermVan op comfort-tablet).

Levensloopflexibel Wonen, thuistechnologie (domotica), duurzaamheid, sociale netwerken, mantelzorg, slimme gemeenten en Inclusieve wijken krijgen bijzondere aandacht. 

Op dit moment zijn we de pagina's aan het actualiseren.

Kijk verder op Woonvarianten

Geplaatst 14-5-2019

Pagina over Woningen met Zorgzekerheid geactualiseerd

Kijk op Woningen met Zorgzekerheid

Geplaatst 13-5-2019

SchermVan; wat kun je met deze app/web?

De app/web SchermVan integreert verschillende functies op gebieden als huisautomatisering, dienstverlening, zorgverlening en buurtcommunicatie. SchermVan bevat bijvoorbeeld modules voor beeldbellen, de bediening van thuistechnologie en het oproepen van zorg. Voorheen waren er voor deze functionaliteiten verschillende apparaten, apps of afstandsbedieningen nodig. SchermVan bundelt al deze functionaliteiten binnen één app.

Deze naadloze integratie van diverse functionaliteiten is echter niet het enige dat SchermVan uniek maakt. Er zijn meer unieke aspecten:

 • De app is voor gebruikers gratis. De comfort-tablet wordt opgenomen in de modulaire abonnementenstructuur van XS-Comfort.
 • Alle modulen van XS-Comfort kunnen worden bediend vanuit de comfort-tablet.
 • Een tablet is voor veel ouderen gemakkelijker te bedienen dan een smartphone. En een dedicated tablet loopt niet vol met eindeloos veel app’s.
 • De opmaak van alle functionaliteiten binnen de app is uniform, zodat de informatie overzichtelijk blijft. Het basisscherm bestaat uit 12 buttons.
 • Na registratie wordt er, bij de button “gemeente”, automatisch ook een link gemaakt naar relevante gemeentelijke informatie over de WMO en Langer Comfortabel Wonen, van de gemeente waarin de gebruiker woont. Dit maakt het voor gemeenten relevanter hun informatie beter toegankelijk aan te bieden.
 • De aanvraag en de inrichting van SchermVan kan - ook voor mensen die plots (meer) zorgbehoevend worden - snel georganiseerd worden, bijvoorbeeld door een familielid, zelfs wanneer deze zich aan de andere kant van het land bevindt.
 • De geïntegreerde functionaliteiten betekenen een ontlasting voor de communicatie van en met mantelzorgers.
 • Omdat de app overal op dezelfde manier werkt, kunnen gebruikers elkaar gemakkelijker ondersteunen in het gebruik ervan. LaCoTA leidt ook trainers op, die de gebruiker desgewenst extra kunnen bijstaan.
 • Deze standaard is open source, zodat veel domotica-modulen er gemakkelijk mee kunnen communiceren en de kosten laag blijven.
 • De achterliggende protocollen zijn gericht op privacy. Zodoende is zorgcommunicatie via SchermVan veilig en betrouwbaar.
Geplaatst 21-02-2019

Gemeentelijke informatie langer comfortabel wonen gebundeld in SchermVan

Onze app SchermVan integreert verschillende functionaliteiten op gebieden als huisautomatisering, dienstverlening, zorgverlening en ondersteuning. Gemeenten spelen een belangrijke rol bij het samenstellen van functionaliteiten van de app. De lijst met functies van SchermVan kan namelijk per gemeente aangevuld worden met plaatselijke leveranciers.

De samenwerking tussen LaCoTA en gemeenten houdt daar echter niet op. Onze app SchermVan biedt namelijk per gemeente ook een helder overzicht van alle beschikbare voorzieningen, hulpmiddelen en diensten op het gebied van langer comfortabel wonen.

Op dit moment is informatie die gemeenten aanbieden over langer comfortabel wonen erg gefragmenteerd. Er zijn vaak slechts flarden informatie te vinden achter zoekwoorden als Wmo, woningaanpassing, dienstverlening, vervoer, thuistechnologie en e-health. Door deze fragmentatie is het voor mensen die graag zo lang mogelijk zelfstandig thuis willen blijven wonen lastig om te bepalen bij welke instanties ze om hulp kunnen vragen en welke mogelijkheden er voor hen zijn.

LaCoTA streeft ernaar om alle relevante informatie over voorzieningen, hulpmiddelen en diensten binnen een gemeente te bundelen op één enkele webpagina. Deze webpagina is voor gebruikers van SchermVan gemakkelijk en snel te bereiken. Op deze manier kunnen zij in één oogopslag zien wat hun gemeente kan betekenen op het gebied van langer comfortabel wonen.

Op deze gemeentelijke pagina over langer comfortabel wonen vinden gebruikers algemene informatie over de Wmo, vergoedingen en instanties binnen hun eigen gemeente. Ook komen voorzieningen en diensten in de gemeente aan bod, bijvoorbeeld op het gebied van hulp in de huishouding, sociale contacten en (mantel)zorg. Daarnaast wordt informatie over woningaanpassingen, hulpmiddelen en thuistechnologie aangeboden.

Dankzij het SchermVan krijgt de gebruiker dus snel en gemakkelijk toegang tot relevante informatie van hun eigen gemeente. LaCoTA is inmiddels met een flink aantal gemeenten in gesprek om deze duidelijke informatiepagina's te realiseren.

Zie verder de demo Scherm van LaCoTA & Info per gemeente

Geactualiseerd 10-8-2019

Eerste gemeentelijke infopagina's "Langer Comfortabel" gereed.

De standaardpagina is al te zien op Demo achter de button gemeente.

Op Scherm van LaCoTA & Info per gemeente vind je ook een overzicht van de eerste gemeenten waarvoor we de infopagina's reeds geconcretiseerd hebben.

Geactualiseerd 10-8-2019

Info over (langer) COMFORTABEL WONEN in de meeste gemeenten nog weinig toegankelijk.

Comfortabel wonen is voor iedereen belangrijk. Denk alleen al aan het regelen van de binnentemperatuur in het hele huis. Denk ook aan de vele toepassingen van "Internet der Dingen" en denk aan beveiliging/personenalarmering. Veel toepassingen zijn al te koop bij Doe het Zelf winkels, elektronicawinkels en webwinkels. Probleem is dat veel toepassingen onderling niet compatibel zijn. Veel toepassingen zijn ook onnodig duur voor de consument. En veel toepassingen zijn niet gecertificeerd om te gebruiken in combinatie met domotica in de zorg en e-healthcommunicatie.

LaCoTA streeft ernaar dat er per gemeente een Scherm van ... komt. Buren, mantelzorgers en familieleden op afstand, kunnen elkaar dan gemakkelijker ondersteunen door per huishouden een Comfort-tablet samen te stellen met adequate domotica en de juiste dienstverlening en ondersteuning. Dat bevordert ook dat welzijnsorganisaties, woningbouwcorporaties, zorgaanbieders en consumentenorganisaties minder langs elkaar heen werken door steeds opnieuw kleine pilots te starten en niet door te zetten.

Op sommige gemeentelijke sites is enige info over dit thema te vinden achter het zoekwoord "mantelzorg". Makkelijker is het om het ook gewoon te kunnen vinden achter het zoekwoord "Comfortabel Wonen". 

Andere belangrijke zoekwoorden die meestal niet te vinden zijn op gemeentelijke sites:

 • woningaanpassing (en Lager Zelfstandig Thuis)
 • gemeenschappelijk wonen (en andere woonvarianten zoals Virtuele Woongemeenschap, Buurgemeenschap en Cirkelgroep)
 • comfort / comfort-tablet (en "internet der dingen")
 • beeldbelplatform (en "Scherm van")
 • dienstverlening
 • vervoer van "deur tot deur" (VITA)
 • personenalarmering (en idem via beeldbelplatform)
 • telefooncirkel (en beeldbelcirkel)
 • e-slot (en vervanging sleutelkluisje)
 • slimme thermostaten (en besparen op energiekosten)
 • beeldbelzorg 
 • e-health
 • verpleeghuiszorg thuis
 • ziekenhuiszorg thuis
 • coalitie tegen eenzaamheid en "senior zoekt sterk netwerk".
Geactualiseerd 16-3-2019

LaCoTA-Alliantie en gemeentelijke trajecten SchermVan

Vanuit de LaCoTA-Alliantie wil LaCoTA bijdragen aan Comfortabel Wonen. We willen het gebruik van thuistechnologie stimuleren o.a. door de introductie van de app/web SchermVan.

Samen met een vast aanspeekpunt binnen de gemeente willen we het project "Senior En Buurt Zoeken Sterk Netwerk" opstarten. Daarbij zoeken we waar mogelijk aansluiting bij gemeentelijke coalities tegen eenzaamheid.

Op de app/web SchermVan werken we (achter de button "GEMEENTE") per gemeente aan een betere toegankelijkheid van alle info over Langer Comfortabel Wonen. Dat kun je nu al zien op de demoversie van SchermVan:  Scherm van LaCoTA & info per gemeente

Geplaatst 4-3-2019

Platform31 gaat 24 wijken ondersteunen bij het vormgeven van hun innovatie "Langer thuis – Inclusieve wijk"

Hoe maakt men de wijk geschikt en inclusief voor het langer thuis wonen van alle inwoners, dus ook voor kwetsbare groepen? Wat kunt u doen als gemeente met wijkbewoners en samenwerkingspartners om goed wonen in de wijk voor deze groepen verder te brengen? Door meer van elkaar te leren, elkaars fouten en goede voorbeelden uit te wisselen en samen uit te zoeken hoe je wooninnovatie in de wijk versnelt. In samenwerking met het G40-stedennetwerk zet Platform31 de schijnwerper op 24 woongebieden in het land met het innovatieprogramma "Langer thuis – Inclusieve wijk". 

LaCoTA gaat deze innovaties met grote belangstelling volgen. Vanuit ons woonzorgconsumentenperspectief zijn we benieuwd of deze wijken extra aandacht gaan besteden aan:

De namen van de 24 door Platform31 geselecteerde wijken zijn opgenomen in onze Special over inclusieve wijken.

Geplaatst 18-5-2019

LaCoTA bij opening Future Care Lab van ROC Midden Nederland

LaCoTA was aanwezig bij de opening van het Future Care Lab van het Gezondheidszorg College van ROC Midden Nederland. Het Future Care Lab werd officieel geopend door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Hugo de Jonge.

De zorg in Nederland staat voor grote uitdagingen, onder meer omdat we steeds ouder worden. Ouderen blijven langer thuis wonen, ook wanneer ze een zorgvraag hebben. Deze ontwikkelingen vragen om andere competenties van zorgverleners. In het Future Care Lab wordt innovatieve zorgtechnologie aangeboden. Studenten kunnen binnen het Future Care Lab kennismaken met de technologie en er ook mee oefenen.

Het Gezondheidszorg College van ROC Midden Nederland wil met het Future Care Lab hun opleidingen zoveel mogelijk aan laten sluiten bij de zorgvraag. Zorgtechnologie is namelijk allang geen toekomstmuziek meer.

LaCoTA is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de Future Care Labs. Zo hebben we advies gegeven over de inrichting en het toekomstig gebruik van het Lab. LaCoTA hoopt dat  het Future Care Lab ook ingezet gaat worden bij wijkleerbedrijven als ondersteuning van huisbezoeken bij senioren.

Geplaatst 14-2-2019

SchermVan .....op COMFORT-TABLET

LaCoTA werkt aan een speciale tablet met daarop alles wat nodig is om Lang Comfortabel te wonen. Niet alleen voor senioren maar voor iedereen die zijn comfort gemakkelijk wil organiseren. Naar verwachting komt deze tablet in april a.s. op de markt.

Kijk op:  Scherm van LaCoTA & info per gemeente

Langer Comfortabel Thuis Academie (LaCoTA)

LaCoTA staat ook voor: Langer Comfortabel Thuis Academie. Dat is ons Train de Trainertraject dat wij samen met o.a. de HCC!SeniorenAcademie en diverse ROC's organiseren. Wij willen mensen niet alleen vertrouwd maken met het gebruik van tablets. De volgende stap is gebruik maken van het Internet der Dingen en alle thuistechnologie en e-Health toepassingen. Een eenvoudig te bedienen hulpmiddel is de app/web SchermVan. Meer over onze Academie: Academie

ZOEK EEN CURSUS OP DIGITAALHULPPLEIN.NL

Op veel plekken in Nederland kun je cursussen volgen om vertrouwd te raken met computers en domotica. Je kunt ook naar een inloopspreekuur gaan. De bekendste aanbieders staan op de website van www.digitaalhulpplein.nl. Je krijgt er persoonlijke begeleiding. De trainer heeft tijd voor jouw vragen. En je gaat direct aan de slag.

Je kunt met de basisvaardigheden van internet en computers aan de slag. Of met een onderwerp dat nu voor jou belangrijk is zoals omgaan met SchermVan.

Meer info over cursusmogelijkheden: Academie & Trefpunt

LaCoTA schreef paragraaf voor de bundel "Verpleeghuiszorg 2025" van het Ministerie van VWS

Lees verder Nieuwsbrieven & Specials

Of ga direct naar de uitgave:

http://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2016/08/Verpleeghuiszorg-2025.pdf.

De bijdrage van Wim G. Kromwijk, directeur van LaCoTA, vindt u op pagina 76. Titel: Verpleeghuiszorg is van onszelf. Er wordt aandacht besteed aan de rol van Buurgemeenschappen in het "Omzien naar elkaar".

Management zorgaanbieders, woningcorporaties en welzijnsorganisaties, moet verder kijken dan innovatie eigen sector

Het is van groot belang het gesprek met de gemeenten aan te gaan over het belang van een GEMEENTELIJK PLATFORM VOOR INNOVATIE LANGER COMFORTABEL WONEN. Platform kan gebruik maken van draaiboek dat door LaCoTA is ontwikkeld.

Gemeenten kunnen ook zelf het initiatief nemen en management uitnodigen gezamenlijk te werken aan een integrale benadering om optimaal gebruik te maken van alle nieuwe ontwikkelingen.

Verdien een deel van de kosten van Thuistechnologie en het LaCoTA Comfort-pakket terug door u aan te sluiten bij ons doorlopende energiecollectief

Ons doorlopend Energiecollectief werkt vanaf maart 2016 samen met het grotere collectief Homestroom. LaCoTA streeft naar een voldoende groot doorlopend energiecollectief voor de LaCoTA Duurzame Energiemix om eigen prijsonderhandelingen te kunnen voeren. Om administratieve redenen sluiten we ons vooralsnog aan bij het groene label van "Homestroom". Homestroom verzorgt namelijk voor LaCoTA de klantenservice (voor de eenmalige overstap) en doet ook jaarlijks voor ons de onderhandelingen voor een aantrekkelijk laag tarief. Juist door ons als doorlopend energiecollectief aan te sluiten bij een groter energiecollectief zijn jaarlijkse onderhandelingen over een gunstig tarief mogelijk en succesvol. Samenwerking is de kracht van een coöperatie! 

Ga naar http://www.homestroom.nl/follow/lacota?redirect=lacota en vraag vrijblijvend een offerte aan. U bespaart al snel tussen € 100 en € 250 per jaar. (En u hoeft niets aan LaCoTA te betalen; zelfs geen contributie!)
Voor meer informatie over de LaCoTA Duurzame Energiemix of over onze samenwerking met Homestroom ga naar: https://www.lacota.nl/dienstverlening/energie/