WOON-SNOEPWINKEL GAAT EINDELIJK OPEN (Blog Wim G. Kromwijk)

Minister Hugo de Jonge, of eigenlijk de Rijksoverheid, vindt dat er voor het jaar 2030 maar liefst 290.000 nieuwe woningen voor senioren moeten komen. Daar werd ik wat confuus van. Al zo lang gepleit voor meer doorstroming en pats-boem daar staat het zomaar in de ochtendkrant.

Doorstroming
Zoveel nieuwe seniorenwoningen betekent een enorme doorstroming, want senioren staan niet op een starterswachtlijst, ze wonen al. Senioren krijgen nu dus, net als in de jaren zestig van de vorige eeuw, nadrukkelijk de kans door te stromen naar comfort-woningen om zo woningen vrij te maken voor de nieuwe generatie.

Heel veel woonvarianten

Goor_breed.jpg
In de jaren zestig was er maar één doorstroomrichting, namelijk het verzorgingshuis. Nu zijn er op de website van o.a. Anders en Actief Wonen en ZorgSaamWonen meer dan 30 woonvarianten voor senioren te vinden. Al een paar belangrijke varianten op een rijtje:

  • Wonen in een woongemeenschap
  • Buurtwoongroep of Buurgemeenschap
  • Cluster Seniorenchalets (al dan niet flexibel en tijdelijk voor 15 jaar)
  • Cirkelgroepen van flexwoningen in de omgeving van een zorgaanbieder
  • Clusters comfort-woningen met alle gemakken van domotica, welzijnscommunicatie, dienstverlening en e-healthcommunicatie
  • Tiny Houses en clusters daarvan
  • Knarrenhof
  • Wonen op een Erfdelers-project (zie foto bij deze blog, project in Goor)
  • Meervoudige bewoning van een (nieuw) NSW landgoed
  • Wonen en zorg in het groen

Volg uw gemeente
De komende tijd gaan gemeenten prestatie­afspraken maken met minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) over de bouw van de 290.000 nieuwe seniorenwoningen. Zorgzame buurten kunnen wellicht hun eigen kijk op lokale diversiteit inbrengen