LaCoTA ondersteunt Anders, Actief en Duurzaam Wonen o.a. met informatie, trainingen en een Comfort-tablet.

Trefpunt is ons landelijk virtuele netwerk. Hoe meer mensen meedoen hoe beter de dienstverlening op buurtniveau.

Informatie over meer dan 30 woonvarianten.

Stelt mensen in staat (lang) comfortabeler en veilig te wonen.

De LaCoTA comfort-tablet maakt contact in de buurt, mantelzorg en dienstverlening gemakkelijker (beeldbellen).

Een woongemeenschap vormen zonder verhuizen!