LaCoTA ondersteunt Anders, Actief en Duurzaam Wonen o.a. met informatie, trainingen en een Comfort-tablet.

Trefpunt is ons landelijk virtuele netwerk. Hoe meer mensen meedoen hoe beter de dienstverlening op buurtniveau.

Informatie over meer dan 30 woonvarianten.

De LaCoTA comfort-tablet maakt contact in de buurt, mantelzorg en dienstverlening gemakkelijker (beeldbellen).

Stelt mensen in staat (lang) comfortabeler en veilig te wonen.

Een woongemeenschap vormen zonder verhuizen!