Wat doet LaCoTA?

LaCoTA zet zich in om mensen te helpen langer comfortabel thuis te kunnen wonen.

We zorgen voor meer wooncomfort door ouderen extra kansen op een sterk sociaal netwerk te bieden. We organiseren veiligheid door thuistechnologie, zorgcommunicatie en betaalbare personenalarmering.  Daarbij hoort ook dienstverlening op gebieden als vervoer, boodschappenservice en producten in het kader van huisautomatisering, zoals slimme verlichting en verwarming, en een e-slot (elektronisch bestuurbaar) op de voordeur.

LaCoTA is een landelijke coöperatie die onder meer gemeenten, buurgemeenschappen, welzijnsorganisaties, woningcorporaties en zorgaanbieders ondersteunt bij introductie en gebruik van moderne thuistechnologie.

LaCoTA ondersteunt Anders, Actief en Duurzaam Wonen o.a. met informatie, trainingen en een Comfort-tablet.

Trefpunt is ons landelijk virtuele netwerk. Hoe meer mensen meedoen hoe beter de dienstverlening op buurtniveau.

Informatie over meer dan 30 woonvarianten.

De LaCoTA comfort-tablet maakt contact in de buurt, mantelzorg en dienstverlening gemakkelijker (beeldbellen).

Stelt mensen in staat (lang) comfortabeler en veilig te wonen.

Een woongemeenschap vormen zonder verhuizen!