Dienstverlening LaCoTA fors uitgebreid door samenwerking met partners

Door investeren in goede samenwerking wordt de LaCoTA keten van dienstverlening heel compleet.  Zie hieronder de resultaten!

Diensten LaCoTA via SchermVan

We hebben alles wat nodig is om Langer Comfortabel te Wonen geprogrammeerd achter één app. Met die app kun je zelf, je mantelzorger of je zorgaanbieder kiezen welke functies voor jou relevant zijn om het wonen en de zorg comfortabeler te maken.

Niet noodzakelijk, maar wel heel fijn, is dat in onze keten ook de mogelijkheid van beeldbellen via TV is opgenomen. Na alarm kan er dan heel gemakkelijk een beeldbelcontact worden georganiseerd door de meldkamer, zorgverlener, familie of buren. Je bepaalt zelf vooraf wie en in welke volgorde. Beeldbellen via TV is vooral voor senioren die niet overweg kunnen met smartphone of tablet gemakkelijker. De TV staat centraal in de woonkamer en de vier kleurenknoppen op de afstandsbediening doen de rest. Hiermee is een veilige basis georganiseerd.

Ook heel veel dienstverlening kan geregeld of besteld worden via Scherm van LaCoTA. Het gaat om kwalitatief hoogwaardige landelijke diensten. Per gemeenten kunnen welzijnsorganisaties en zorgaanbieders die lijst aanvullen met plaatselijke leveranciers. Ook woningcorporaties kunnen de rol van ServiceOrganisatie op zich nemen.

Zie verder de demoversie van SchermVan: Demo

Herzien 11-8-2019

Diensten LaCoTA in samenwerking met Able-Connect

LaCoTA bundelt dienstverlening van gespecialiseerde aanbieders. Dat doen we op ons platform SchermVan. Veel aanbod loopt via onze partner Able-Connect. Hun aanbod dat comfortabel wonen makkelijker maakt

 1. Thuistechnologie / Domotica. Zie onze nieuwe folder "OnbeZorgd": OnbeZorgd - LaCoTA.pdf
 2. Personenalarmering. Zie onder.
 3. Beeldbellen. Zie onze nieuwe folder "OnbeZorgd": OnbeZorgd - LaCoTA.pdf
 4. Zorgcommunicatie
 5. Monitoring voor thuiszorg, verzorgingshuiszorg-thuis, vepleeghuiszorg-thuis, en zelfs ziekienhuiszorg-thuis.

Diensten LaCoTA in samenwerking met Woonz

LaCoTA bundelt dienstverlening van gespecialiseerde aanbieders. Dat doen we op ons platform SchermVan. Veel aanbod loopt via onze partner Woonz. Hun aanbod dat comfortabel wonen makkelijker maakt

 1. Maaltijdzorg
 2. Klushulp
 3. Schoonmaak
 4. Tuinieren
 5. Gezelschap
 6. Persoonlijke verzorging
 7. Nachtzorg
 8. Overwaarde woning benutten
 9. Woningaanpassing/domotica
 10. Huurwoning met zorg zoeken
 11. Wonen en Zorg in het groen
 12. (Levens) testament-begeleiding aan huis

Op het dienstenplatform van Woonz zijn ook de volgende twee tools te vinden: het Familiegesprek en de ZilverHuis check. Met het familiegesprek hoopt Woonz families te helpen. Hier vindt de platformbezoeker gespreksstarters om het (soms wat moeilijke) gesprek over 'later' tussen generaties te voeren.

Met de ZilverHuis check krijgt een bezoeker door het invullen van vragen direct inzicht in de geschatte kosten van woningaanpassingen en diensten voor langer zelfstandig thuiswonen.

LaCoTA schrijft regelmatig blogs voor Woonz. LaCoTA werkt sinds het voorjaar van 2021 samen met Woonz om Wonen met Zorg in het Groen beter in kaart te brengen. LaCoTA wil via de blogs bij Woonz ook, als bijdrage aan Langer Comfortabel Wonen, de mogelijkheden van thuistechnologie en e-Healthcommunicatie beter in kaart brengen.

Lees meer over Woonz:  https://www.woonz.nl/informatie-inspiratie/hoe-werkt-het/diensten-producten-vinden/

Blogs van LaCoTA op het platform Woonz vindt u op: Nieuwsbrieven & Blogs

Bewerkt: 3-1-2022

Regelen van personenalarmering via LaCoTA

Onze oplossing op het gebied van personenalarmering is onderdeel van onze integrale visie op langer comfortabel thuis wonen. LaCoTA is voorstander van een systeem van personenalarmering dat ook te bedienen is vanaf een pc, tablet, smartphone of smart-tv. Zodoende is onze oplossing ook volledig te integreren in de app/web SchermVan. De module voor personenalarmering op het SchermVan bestaat in de basis uit een paniekknop voor personenalarmering. SchermVan is uit te breiden met huisautomatisering, een elektronisch voordeurslot, beeldbellen en heel veel apps en links naar dienstverlening en zorgcommunicatie.

Om de veiligheid in huis nog verder te verbeteren, kan het SchermVan worden uitgebreid met een groot aantal beveiligingscomponenten.
Het grote voordeel van onze modulaire aanpak is dat de gebruiker kan beslissen aan welke functionaliteiten hij of zij behoefte heeft en dus nooit betaalt voor functies die (nog) niet nodig zijn.

Lees hier onze special over personenalarmering  

Vergoeding

 • Uw gemeente kan u soms aansluiten op personenalarmering (Wmo-ondersteuning). Dat kan alleen als u om sociale redenen een alarm nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat u zich thuis niet veilig voelt. En u kunt niemand waarschuwen als er iets mis is. U kunt met uw gemeente overleggen wat voor u mogelijk is. Niet alle gemeenten vergoeden de personenalarmering.
 • Heeft u een medische indicatie van uw huisarts of medisch specialist? Dan kunt u de zorgverzekeraar om een vergoeding vragen. Vind snel het juiste formulier van uw zorgverzekeraar voor de aanvraag.

Zie verder Scherm van LaCoTA & info per gemeente

Meer informatie: info@lacota.nl

Geplaatst 26-2-2021

Diensten LaCoTA in samenwerking met QuoVadis Nederland (QVN)

QuoVadis Nederland (QVN) levert (ergotherapeutische) adviezen  over implementaties van hulpmiddelen voor het compenseren van lichamelijke, cognitieve en spraak handicaps. De individuele persoon staat daarbij centraal." Het gaat niet om "standaard" ergotherapie behandelingen, maar over advies in ABCDEF expertise:

 1. Ergotherapeutische adviezen over hulpmiddelen en omgevingsbediening
 2. Alarmeren (zorgoproep en personen alarmering)
 3. Bedienen (EC / omgevingsbediening hulpmiddelen)
 4. Communiceren (OC) / cognitie hulpmiddelen)
 5. Dementie hulpmiddelen
 6. Epilepsie, Beademing en Dialysesignalering
 7. Fixatie alternatieven

De klanten van QVN zijn in eerste instantie personen met een lichamelijke, cognitieve, spraak- en/of ouderdomshandicap, maar ook mantelzorgers, adviseurs en verzekeraars/ financierders van de individuele klant. QVN gebruikt de techniek als ondersteunend middel om (gehandicapte) mensen in staat te stellen met meer gemak en plezier door het leven te gaan.

QuoVadis Nederland is voor LaCoTA hoofdleverancier voor deze advisering. QuoVadis Nederland adviseert in heel Nederland en Vlaanderen. Zij zijn erkend door vrijwel alle ziektekostenverzekeraars en financiering kan veelal lopen via deze ziektekostenverzekeraars.

Zie verder op hun website.

Geactualiseerd 11-8-2019

ANDERS EN ACTIEF WONEN LACOTA; waaronder gemeenschappelijk wonen, wonen van senioren op boerderijen, erfdelen en Wonen-en-Zorg in het groen

 1. Bemiddeling

Realiseer via LaCoTA een (tijdelijke) mantelzorgwoning bij uw woning

Een mantelzorgwoning is een volwaardige woning met eigen sanitaire voorzieningen. De woning leunt vaak aan tegen een hoofdwoning waarin de verzorgende partner, mantelzorgverlener of familie woont. In grote herenhuizen, villa's, boerderijen en landhuizen kan de mantelzorgwoning soms inpandig gerealiseerd worden. Ook zijn er concepten waarin een aantal ‘dubbele woningen’ geclusterd zijn, waardoor een mantelzorggemeenschap ontstaat. Tenslotte zijn er nog mobiele woningen die ‘tijdelijk’ in de tuin bijgeplaatst kunnen worden. Deze dienen wel weer te verdwijnen als de mantelzorg stopt.

In een mantelzorgwoning zitten vaak veel voorzieningen die het leven van iemand, die zorgbehoevender wordt, veraangenamen. Dit varieert van diensten die op afstand bediend kunnen worden tot een in hoogte en breedte verstelbare wastafel en toilet en tilhulpmiddelen. Allerlei zorg gerelateerde ICT-toepassingen horen ook bij de standaardinrichting. Veel van deze voorzieningen zijn in het begin luxe, maar later noodzaak. Het hulpmiddelen- en voorzieningenniveau groeit als het ware mee met de gezondheid van de bewoner.

Wie voor een hulpbehoevend familielid een mantelzorgwoning in de tuin wil plaatsen of laten bouwen, hoeft daarvoor meestal geen vergunning meer aan te vragen. Ook voor verbouwing van garage of schuur tot mantelzorgwoning is meestal geen vergunning meer nodig. Enige eis is dat een hulpbehoevende daadwerkelijk in de woning komt wonen.

Er zijn diverse leveranciers van prefab woningen of aanbouwunits. Zo kan bijvoorbeeld snel en gemakkelijk een gelijkvloerse badkamer en/of slaapkamer gerealiseerd worden. Vraag een folder aan: info@andersenactiefwonen.nl.

Advisering partners, gemeenten, zorgaanbieders, buurt- en welzijnsorganisaties, door LaCoTA

Hoewel LaCoTA er primair is voor woonzorgconsumenten kunnen wij ook partners, gemeenten, zorgaanbieders, buurt- en welzijnsorganisaties ondersteunen bij het formuleren en uitwerken van beleidsdoelen. Bijvoorbeeld

 1. Opzetten "Digi-Domoticateam", bij voorkeur in samenwerking met bibliotheek, 
 2. Visie op slimme woonservicegebieden.
 3. Organiseren Cirkelgroepen en Cirkelzorg
 4. Opzetten van gemeentelijke "Allianties Langer Comfortabel Wonen"
 5. Organiseren van huisbezoeken in het kader van coalities "Eén tegen Eenzaamheid".

Zie verder: Ondersteuning per gemeente 

Herzien: 5-1-2022

(Landelijk) Train de Trainertraject LaCoTA

Het Train de Trainertraject van LaCoTA kent drie invalshoeken:

 1. Woonzorgconsumenten vertrouwd maken met
  • Langer Comfortabel Thuis
  • ICT gericht op domoticatoepassingen
  • ICT gericht op zorgtoepassingen (e-health)
 2. Opzetten van een netwerk van cursussen / opleidingen / Train de Trainers voor de toepassingen genoemd onder ad 1. Zie ook: Academie
 3. Opzetten van een ondersteuningsnetwerk met
  • DomoticaVrijwilligers
  • DomoticaBrigadiers
  • Buurtverbinders

Steeds meer partijen beseffen dat er veel goede ICT techniek op de markt is die Langer Comfortabel wonen ondersteunen. Ook ondersteund deze techniek de langdurige zorg bij mensen thuis. Er worden ook al steeds meer ICT-technieken ontwikkeld die bijdragen aan een meer integrale koppeling tussen specifieke modulen en app's.

Steeds meer ICT-leveranciers onderschrijven dat woonzorgconsumenten de verantwoordelijkheid moeten krijgen om zelf te kiezen uit het beschikbare aanbod (modulen/prijs/kwaliteit). Desalniettemin zijn voorlopig nog altijd de feitelijke zorgverleners, de woonzorgconsumenten, de familieleden, buren en mantelzorgverleners, de zwakste schakels in de integrale aanpak. Voor alle groepen gebruikers van ICT is een Train de Trainer traject zeer gewenst om de effecten van de ICT-doorbraak in de zorg te vergroten en te versnellen. Zie verder onze visie op het Train de Trainer traject. Academie

Herzien 9-3-2019