WONEN IN HET GROEN

Er zijn diverse woonvarianten die vallen onder de categorie "Groen Wonen". Het zijn niet alleen woonboerderijen. Denk ook aan:

- Buitens
- Woonvereniging op boerderij. Lees ook Nieuwe kansen woonboerderijen in Klein Wonen MagazineEditie nummer 8, blz 44.
- Driegeneratieboerderij
- Wonen in cultuurhistorisch erfgoed
- EcoErven en Landgoederen
- Buurgemeenschappen
- Eco-buurgemeenschappen met eigen energieopwekking en gezamenlijke aanvullende energie-inkoop
- Groene buurgemeenschappen met een cluster mantelzorgwoningen
- Woongroep voor uitsluitend senioren.

Zie meer: Groen Wonen

Wonen en Zorg in het groen (o.a Woonserviceboerderijen)

Een woonserviceboerderij is een woonvoorziening voor mensen met een zorgindicatie. Het servicepakket is meestal gekoppeld aan een indicatie voor een Persoons Gebonden Budget (PGB). Nadruk ligt op het wonen. Dit in tegenstelling tot een zorgboerderij waar de nadruk ligt op dagbesteding.

LaCoTA werkt samen met Woonz om de vindbaarheid van deze locaties te vergemakkelijken en daardoor ook de bemiddeling. Zie https://www.woonz.nl/ .

Ook hieronder een aantal links naar locaties geschikt voor senioren met een zorgindicatie:

Bodegraven: https://accoladezorg.nl/locatie/de-wierickehoeve

Borger-Odoorn: Borger - Boerderij | Icare |

Cothen (Wijk bij Duurstede): Villa Poort van Wijk - Stepping Stones

Dinkelland: Amanshoeve | Locatie Agelo

Dordrecht: Particulier verzorgingshuis in Dordrecht - Buyten Haven (zorghavengroep.nl)

Soest: http://www.eemhorst.nl/

Tubbergen: Amanshoeve | Locatie Manderveen (zie foto hieronder)

amanshoeve.jpg

*****

Vijfherenlanden: https://www.habion.nl/onze-woningen/onze-woningen/zuid-holland/hof-van-leerbroek/  (zie foto hieronder)

Hof_van_Leerbroek.jpg

*****

Vijfherenlandenhttps://zorghavengroep.nl/particulier-verzorgingshuis/de-wilgenhoeve-hei-en-boeicop (zie foto hieronder).

 De_Wilgenhoeve.jpg

*****

Vledder / Westerveld, (Drenthe): https://nncz.nl/woonzorgcentra/woonzorgcentrum-de-borgstee

Vledder.jpg

 

***

Ook veel van de meer dan 40 vestigingen van aanbieder De Herbergier zijn locaties in het groen (ook een aantal boerderijen) Vestigingen | Herbergier

Kent u nog zo'n mooie Woon-Zorglocatie in het groen?

Geef deze door aan info@lacota.nl .

Bent u aanbieder van ook zo'n mooie lacatie in het groen?

En wilt u de vindbaarheid en bemiddelbaarheid van die locatie verbeteren? Geef dit door aan Woonz: https://www.woonz.nl/aanbieden/aanmelden .

Blog van LaCoTA over WONEN EN ZORG IN HET GROEN

Zie onze blog in WOONZ over dit onderwerp:

Comfort en veiligheid ook in het buitengebied; regelen van personenalarmering!

Onze oplossing op het gebied van personenalarmering is onderdeel van onze integrale visie op langer comfortabel thuis wonen. LaCoTA is voorstander van een systeem van personenalarmering dat ook te bedienen is vanaf een pc, tablet, smartphone of smart-tv. Zodoende is onze oplossing ook volledig te integreren in de app/web SchermVan. De module voor personenalarmering op het SchermVan bestaat in de basis uit een paniekknop voor personenalarmering. SchermVan is uit te breiden met huisautomatisering, een elektronisch voordeurslot, beeldbellen en heel veel apps en links naar dienstverlening en zorgcommunicatie.

Om de veiligheid in huis nog verder te verbeteren (zeker voor senioren!), kan het SchermVan worden uitgebreid met een groot aantal beveiligingscomponenten.
Het grote voordeel van onze modulaire aanpak is dat de gebruiker kan beslissen aan welke functionaliteiten hij of zij behoefte heeft en dus nooit betaalt voor functies die (nog) niet nodig zijn.

Lees hier onze special over personenalarmering  

Vergoeding

  • Uw gemeente kan u soms aansluiten op personenalarmering (Wmo-ondersteuning). Dat kan alleen als u om sociale redenen een alarm nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat u zich thuis niet veilig voelt. En u kunt niemand waarschuwen als er iets mis is. U kunt met uw gemeente overleggen wat voor u mogelijk is. Niet alle gemeenten vergoeden de personenalarmering.
  • Heeft u een medische indicatie van uw huisarts of medisch specialist? Dan kunt u de zorgverzekeraar om een vergoeding vragen. Vind snel het juiste formulier van uw zorgverzekeraar voor de aanvraag.

Zie verder Scherm van LaCoTA & info per gemeente

Meer informatie: info@lacota.nl

Geplaatst 26-2-2021

Gefeliciteerd King Arthur Groep!

De King Arthur Groep uit Amersfoort, een thuiszorgorganisatie die zorg voor mensen met dementie kleinschalig organiseert, opent in 2021 in Zevenhuizen een nieuwe woonvoorziening in het groen. Wat een prachtige boerderij! Van harte gefeliciteerd!

De King Arthur groep heeft als visie dat mensen die met de ziekte van Alzheimer of een andere vorm van dementie te maken krijgen, ook kunnen blijven kiezen in welke omgeving ze willen wonen. De doelgroep voor de boerderijvorm zijn mensen die van het buiten leven houden of er zijn opgegroeid en daarom graag buitenaf wonen. Door de realisatie van de voorziening in deze agrarische omgeving wordt voor hen een woonomgeving geboden waarin de bewoners zich thuis voelen.

Het idee voor deze locatie kwam van de eigenaresse van het agrarisch bedrijf. Zij heeft in het verleden altijd in de zorg gewerkt en had de ambitie om haar beroep te combineren met het agrarisch bedrijf. Na de bouw van een nieuwe melkveestal werden enkele gebouwen aan de oostzijde niet meer gebruikt. Op deze plek is vervolgens de woonvoorziening, genaamd ‘De Linderhorst, gebouwd.

Geplaatst: 19-6-2021

Wonen van Senioren op Boerderijen

De Stichting Wonen van Senioren op Boerderijen (Stichting WSB) heeft zich tussen 2000 en 2011 ingezet om meervoudige bewoning van boerderijen mogelijk te maken (met name door senioren en meergeneratieprojecten). Door een meervoudige woonbestemming ontstaat een optimalere benutting van schaarse woonkansen in het buitengebied. Ook het financieel draagvlak voor renovatie van gebouwen en erf wordt gunstiger bij een meervoudige woonbestemming. 

Streekplannen en bestemmingsplannen maakten het streven van de Stichting WSB moeilijk haalbaar. Mede door de inzet van de Stichting WSB is er wel hier en daar bij gemeentes een positievere houding gekomen. Er zijn diverse voorbeeldprojecten gerealiseerd (zie Voorbeelden). Vooral de juridische vorm van "woonverening in een boerderij" wordt steeds vaker toegepast.

Het werk van de Stichting Wonen van Senioren op Boerderijen is overgedragen aan LaCoTA

Blog van LaCoTA over "MANTELZORGWONING IN HET GROEN" op platform Woonz (mei 2021)

Een mantelzorgwoning is een volwaardige woning met eigen sanitaire voorzieningen. De woning leunt vaak aan tegen een hoofdwoning waarin de verzorgende partner, mantelzorgverlener of familie woont. In grote herenhuizen, villa's, boerderijen en landhuizen kan de mantelzorgwoning inpandig gerealiseerd worden. Ook zijn er concepten waarin een aantal ‘dubbele woningen’ geclusterd zijn, waardoor een mantelzorggemeenschap ontstaat. Tenslotte zijn er nog mobiele woningen die ‘tijdelijk’ in de tuin bijgeplaatst kunnen worden. Deze dienen wel weer te verdwijnen als de mantelzorg stopt.

In een mantelzorgwoning zitten vaak veel voorzieningen die het leven van iemand, die zorgbehoevender wordt, veraangenamen. Dit varieert van veel zaken die op afstand bediend kunnen worden tot een in hoogte en breedte verstelbare wastafel en toilet en tilhulpmiddelen. Allerlei zorg gerelateerde ICT-toepassingen horen ook bij de standaardinrichting. Veel van deze voorzieningen zijn in het begin luxe, maar later noodzaak. Het hulpmiddelen- en voorzieningenniveau groeit als het ware mee met de gezondheid van de bewoner. Zie verder:

Lees ook elders op onze website over: gemeenschappelijk wonen en comfortabel wonen.

Voeg een slimme video-voordeurbel en een slim voordeurslot toe aan je "LaCoTA Basisbundel" en je kunt als mantelzorger op afstand de deur open doen!

Onze thuistechnologie zorgt niet alleen voor wooncomfort binnen een woning. Het ontlast ook het werk van mantelzorgers en professionele zorgverleners. Kies je eigen modulen!

Kijk op Webwinkel