Varianten van Groen Wonen

Er zijn diverse woonvarianten die vallen onder de categorie "Groen Wonen". Het zijn niet alleen woonboerderijen. Denk ook aan: 
- Buitens 
- Woonvereniging op boerderij 
- Driegeneratieboerderij 
- Wonen in cultuurhistorisch erfgoed 
- EcoErven en Landgoederen 
- Buurgemeenschappen 
- Eco-buurgemeenschappen met eigen energieopwekking en gezamenlijke aanvullende energie-inkoop 
- Groene buurgemeenschappen met een cluster mantelzorgwoningen 
- Woongroep voor uitsluitend senioren. 

Groen Wonen op ’t Eemgoed te Oosterwold

Oosterwold is het buitengebied tussen Almere en Zeewolde. Wanneer je via de A27 het Gooimeer oversteekt rij je er dwars doorheen. Het is 4.300 hectare groot, dat is ongeveer de helft van de gemeente Utrecht.

2OPEN en de drijvende krachten daarachter, Sant en Solange Ruyter, hebben deze plek uitgekozen om er een Dorpslandgoed te realiseren. “Anders en Actief Wonen” heeft de initiatiefnemers een jaar of vijf geleden leren kennen als gedreven vernieuwers. We hebben hen een aantal ideeën aangereikt over de ontwikkeling van buurgemeenschappen en nieuwe landgoederen. Met hun doorzettingsvermogen hebben zij dat nu vertaald in een concreet dorpslandgoed. Je woning staat er straks in een “ecobuurtschap”. Je leefomgeving bestaat uit (moes)tuinen, fruitgaarden, natuur, speel- en dierenweiden. Je buren zijn jong én oud. Gezinnen, stellen en singles. Mensen die het heerlijk en logisch vinden om betrokken te zijn bij hun leefomgeving.

Laat je inspireren op hun website: www.eemgoed.nl.

Landgoederen

Landgoederen zijn evenals boerderijen ideale omgevingen om met meer mensen te delen, te onderhouden en te genieten.

De discussie over nieuwe landgoederen in het kader van de reconstructie van het platteland biedt tegenwoordig iets meer kansen. De mogelijkheid om direct bij de bouw een nieuw landhuis te realiseren als woonvereniging van een (klein) aantal appartementen wordt vaker toegestaan. KESconsult/woonvarianten kan daar ondersteuning bij bieden.

Ook onderzoekt KESconsult/woonvarianten samen met One Planet Foundation wat de mogelijkheden zijn van EcoErven en EcoVilla's op nieuwe landgoederen.

Cultuurhistorisch pareltje in het Noord-Hollands landschap; gemeente Uithoorn

De gemeente Uithoorn heeft besloten om direct langs de Vuurlijn in het gebied van het voormalige Vrije Noortveen een groengebied aan te leggen. Het voormalige glastuinbouwgebied wordt ingevuld als openbaar groengebied en herontwikkeld tot een prachtig woon-, werk-, leef- en recreatiegebied. In dit groengebied wordt – naast een kookstudio – op beperkte schaal ook bebouwing voor wonen en zorg mogelijk gemaakt.

Wonen met elkaar

Kavel 2 betreft woningbouw in een vrije vorm met als kenmerkend element de gezamenlijkheid van het concept. U kunt hier een groot ‘erf’ realiseren en met elkaar delen. Wonen met elkaar dus, met de voordelen van de goede buur, maar met de mogelijkheid u terug te trekken wanneer u dat wenst. Het erf of binnenplaats creëert geborgenheid/beslotenheid, anderzijds heeft u enorm veel uitzicht en openheid aan de buitenkant. De uiteindelijke verschijningsvorm van de woonbebouwing staat niet vast, maar kan in overleg met u als koper(s) worden ontworpen en ingevuld. Daarbij gaat het dus niet alleen om de tegels van de badkamer, maar ook echt om de contouren en het materiaalgebruik. De gemeente heeft wel een aantal regels meegegeven voor de verschijningsvorm. U als toekomstig bewoner kunt in dit project dus echt zelf meedenken over hoe u wilt wonen. Een groep van toekomstige bewoners die dezelfde ideeën hebben, maakt een goede kans gezamenlijkheid in het project Het Vrije Noortveen vorm te geven. Interesse en aanmelden? http://www.hetvrijenoortveen.nl/interesse/


LaCoTA schrijft over MANTELZORGWONING IN HET GROEN in Klein Wonen Magazine nr 1 (mei 2018)

Een mantelzorgwoning is een volwaardige woning met eigen sanitaire voorzieningen. De woning leunt vaak aan tegen een hoofdwoning waarin de verzorgende partner, mantelzorgverlener of familie woont. In grote herenhuizen, villa's, boerderijen en landhuizen kan de mantelzorgwoning inpandig gerealiseerd worden. Ook zijn er concepten waarin een aantal ‘dubbele woningen’ geclusterd zijn, waardoor een mantelzorggemeenschap ontstaat. Tenslotte zijn er nog mobiele woningen die ‘tijdelijk’ in de tuin bijgeplaatst kunnen worden. Deze dienen wel weer te verdwijnen als de mantelzorg stopt.

In een mantelzorgwoning zitten vaak veel voorzieningen die het leven van iemand, die zorgbehoevender wordt, veraangenamen. Dit varieert van veel zaken die op afstand bediend kunnen worden tot een in hoogte en breedte verstelbare wastafel en toilet en tilhulpmiddelen. Allerlei zorg gerelateerde ICT-toepassingen horen ook bij de standaardinrichting. Veel van deze voorzieningen zijn in het begin luxe, maar later noodzaak. Het hulpmiddelen- en voorzieningenniveau groeit als het ware mee met de gezondheid van de bewoner.

Veel senioren kennen vast wel de Stichting Wonen van Senioren op Boerderijen. Deze zet zich in voor het vitaliseren van het wonen op het platteland en in historische boerderijen in het bijzonder. De mantelzorgwoning past daar ook prima in. Een kleine woning kan uitstekend een extra wooneenheid opleveren voor een samenlevingsverband van drie generaties. Het gezin met kinderen woont daarbij meestal in de woonboerderij en een zorgbehoevend familielid in de kleine mantelzorgwoning. Voor het plaatsen van een mantelzorgwoning krijgt men overigens bijna altijd ontheffing van de bepalingen van het bestemmingsplan.

Met een woonboerderij met mantelzorgwoning worden diverse doelen in een keer bereikt. Allereerst tegemoetkoming aan woonzorgconsumenten die hun zorg graag regelen in een groene omgeving, maar ook tegemoetkoming aan samenlevingsverbanden van drie generaties, waarin men graag de zorg voor een familielid dicht bij huis organiseert. Daarnaast is het een (tijdelijke) extra inkomstenbron voor de eigenaar van een vaak dure woning in het buitengebied. Tenslotte wordt het platteland vitaler, doordat meer bewoners kunnen genieten van het wonen in een groene omgeving en gebruikmaken van plaatselijke dienstverleners en is het een impuls voor het bewoonbaar houden of bewoonbaar maken van boerderijen.

Belangstellenden moeten zich overigens vooraf goed afvragen of zij het aankunnen de verplichtingen over en weer waar te maken. Hou daarbij vooraf duidelijk voor ogen dat het verlenen van mantelzorg heel belastend kan zijn. Organiseer daarom tijdig ook de professionele schil van de zorg en voldoende achterwacht, want wie A zegt wil ook graag B blijven zeggen!

LaCoTA belicht iedere editie van Klein Wonen Magazine een aspect van Anders, Actief en Comfortabel Wonen in een kleine woning.

Lees ook elders op onze website over mantelzorgwoningengemeenschappelijk wonen en comfortabel wonen.

Boerderijen en Buitens

Werk Stichting Wonen van Senioren op Boerderijen overgedragen aan LaCoTA

Het werk van de Stichting Wonen van Senioren op Boerderijen is overgedragen aan LaCoTA. Zie verder: Wonen van Senioren op Boerderijen

Knooperven / boerenerfkavels

Knooperven zijn een nieuw concept om het landelijk gebied een impuls te geven. De bewoners, de economie én het landschap profiteren. Zie voor meer info http://www.knooperven.nl

Mooie vorderingen bij initiatief ERFDELEN

Het initiatief ERFDELEN timmert goed aan de weg. Zij lijken landelijk op het gebied van herontwikkeling boerderijen het publiciteitsstokje overgenomen te hebben van LaCoTA en voorheen de Stichting WSB. Ook qua bemiddeling naar diverse locaties loopt het er succesvol. Graag verwijzen we naar hun website https://www.erfdelen.nl . En ook naar hun meest gevorderde locatie in Diepenveen (gemeente Deventer): https://www.erfdelen.nl/veldhuis

(Geplaatst 3-2-2018)

Woonserviceboerderij

Een woonserviceboerderij is een woonvoorziening voor mensen met een zorgindicatie. Het servicepakket is meestal gekoppeld aan een indicatie voor een Persoons Gebonden Budget (PGB). Nadruk ligt op het wonen. Dit in tegenstelling tot een zorgboerderij waar de nadruk ligt op dagbesteding.

Woonarken en waterwonen

Deze variant komt uiteraard voor in stedelijke grachten en singels. Maar soms ook in mooie groene gebieden.

Zie verder https://www.woonbotenland.nl/