Bemiddeling en makelaardij

Bemiddeling voor:

 • Gemeenschappelijk Wonen / Woongemeenschappen
 • Seniorenwoningen
 • Wonen met Zorg
 • Boerderijen en Buitens
 • Kavels zelfbouw
 • Kavels voor clusters Tiny Houses 
 • Mantelzorgwoningen

Zie: Bemiddeling en Makelaardij

Wonen en Zorg in het groen (o.a Woonserviceboerderijen)

Een woonserviceboerderij is een woonvoorziening voor mensen met een zorgindicatie. Het servicepakket is meestal gekoppeld aan een indicatie voor een Persoons Gebonden Budget (PGB). Nadruk ligt op het wonen. Dit in tegenstelling tot een zorgboerderij waar de nadruk ligt op dagbesteding.

LaCoTA werkt samen met Woonz om de vindbaarheid van deze locaties te vergemakkelijken en daardoor ook de bemiddeling. Zie https://www.woonz.nl/ .

Zie voor voorbeelden en een aantal links naar locaties geschikt voor senioren met een zorgindicatie: "In het groen"

WONEN IN EEN TINY HOUSE OP HET TERREIN VAN EEN ZORGAANBIEDER

Voor wie het wil, medewerker, vrijwilliger of cliënt, wordt dit vaker mogelijk!
Lees meer in de LaCoTA blog in het nieuwste Klein Wonen Magazine  (blz 49).

Butterfly Effect is de eerste organisatie die zo'n project is gestart in de GGZ. LaCoTA is met hen in gesprek om op basis van dit concept ook clusters Senioren Chalets bij zorgaanbieders te realiseren. Zo kunnen cirkelgroepen met vrijstaande Senioren Chalets gevormd worden. Woningen met Zorg of Mantelzorgwoningen.

Zie meer: Omzien naar Elkaar & Wonen met Zorg

Geplaatst: 20-8-2021

Comfort en veiligheid ook in het buitengebied; regelen van personenalarmering!

Onze oplossing op het gebied van personenalarmering is onderdeel van onze integrale visie op langer comfortabel thuis wonen. LaCoTA is voorstander van een systeem van personenalarmering dat ook te bedienen is vanaf een pc, tablet, smartphone of smart-tv. Zodoende is onze oplossing ook volledig te integreren in de app/web SchermVan. De module voor personenalarmering op het SchermVan bestaat in de basis uit een paniekknop voor personenalarmering. SchermVan is uit te breiden met huisautomatisering, een elektronisch voordeurslot, beeldbellen en heel veel apps en links naar dienstverlening en zorgcommunicatie.

Om de veiligheid in huis nog verder te verbeteren (zeker voor senioren!), kan het SchermVan worden uitgebreid met een groot aantal beveiligingscomponenten.
Het grote voordeel van onze modulaire aanpak is dat de gebruiker kan beslissen aan welke functionaliteiten hij of zij behoefte heeft en dus nooit betaalt voor functies die (nog) niet nodig zijn.

Lees hier onze special over personenalarmering  

Vergoeding

 • Uw gemeente kan u soms aansluiten op personenalarmering (Wmo-ondersteuning). Dat kan alleen als u om sociale redenen een alarm nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat u zich thuis niet veilig voelt. En u kunt niemand waarschuwen als er iets mis is. U kunt met uw gemeente overleggen wat voor u mogelijk is. Niet alle gemeenten vergoeden de personenalarmering.
 • Heeft u een medische indicatie van uw huisarts of medisch specialist? Dan kunt u de zorgverzekeraar om een vergoeding vragen. Vind snel het juiste formulier van uw zorgverzekeraar voor de aanvraag.

Zie verder Scherm van LaCoTA & info per gemeente

Meer informatie: info@lacota.nl

Geplaatst 26-2-2021

Varianten van Groen Wonen

Er zijn diverse woonvarianten die vallen onder de categorie "Groen Wonen". Het zijn niet alleen woonboerderijen. Denk ook aan: 

 • Buitens 
 • Woonvereniging,  op boerderij. Lees ook Nieuwe kansen woonboerderijen in Klein Wonen MagazineEditie nummer 8, blz 44
 • Driegeneratieboerderij
 • Wonen in cultuurhistorisch erfgoed
 • EcoErven en Landgoederen 
 • Buurgemeenschappen
 • Eco-buurgemeenschappen met eigen energieopwekking en gezamenlijke aanvullende energie-inkoop 
 • Groene buurgemeenschappen met een cluster mantelzorgwoningen 
 • Woongroep voor uitsluitend senioren. 
 • Woonserviceboerderij: boerderijen waar naast de woonfunctie ook zorg en dienstverlening wordt geboden.

Mantelzorgwoning aanbieders

Bent u op zoek naar aanbieders van mantelzorgwoningen? Hieronder vindt u een lijstje van vijf verschillende aanbieders, die verschillend zijn in hun aanbod.

 • Top Totaal: hier is veel aandacht voor maatwerk en begeleiding bij het plaatsen. Zij hebben al 25 jaar ervaring! Wilt u bijvoorbeeld een andere indeling? Dan vertalen zij graag uw ideeën tot een ontwerp.
 • Alforte: hier wordt ook rekening gehouden met maatwerk en is zowel koop als huur een mogelijkheid.
 • Mantelzorgwoningen: via deze link vindt u veel verschillende modellen.
 • Seniorenchalets: duurzame en comfortabele woningen ingedeeld naar uw behoefte.
 • Boekhome: heeft veel aandacht voor luxe, zonne-energie en is bekend met SchermVan (het LaCoTA platform voor thuistechnologie en zorgcommunicatie).

LaCoTA en Woonz.nl werken sinds dit voorjaar samen om de vindbaarheid van woonlocaties in het groen te vergemakkelijken en daardoor ook de bemiddeling. Klik hier om woningen in het groen te bekijken op Woonz.nl.

Geplaatst: 19-6-2021

Nog tot 1 juni kans om aan te melden bij nieuwe woongemeenschap die nieuw landgoed wil stichten.

Initiatiefnemers zijn op zoek naar deelnemers die samen dit avontuur willen aangaan. De groep die ontstaat zal gezamenlijk een definitief plan opstellen. Bouw zal gaan via Collectief Particulier Opdrachtgeverschap.

Momenteel is de groep op zoek naar een geschikte locatie voor het landgoed. Deze locatie ligt idealiter op maximaal 2 uur rijden vanaf Amsterdam.

 • U wilt graag duurzaam en ecologisch leven, en bent bereid daarnaar te handelen. U onderschrijft de kernwaarden van de groep, en wilt actief bijdragen aan herstel en behoud van natuurwaarden.

 • U bent gemotiveerd om in een kleine gemeenschap te wonen.

 • U bent in staat om voor de planontwikkeling en realisatie voldoende tijd te investeren (reken op 6 tot 8 uur per week). Ook op langere termijn zijn bijdragen in het beheer nodig.

 • U bent in staat voldoende middelen te investeren: een inleg van circa €100.000,- per volwassene voor het landgoed, en daarnaast nog de kosten voor de eigen woning.

 • U beschikt over kwaliteiten, vaardigheden en/of netwerkcontacten die bijdragen aan de slagingskans van dit project.

Deze uitnodiging is kort dag. Want de groep gaat 1 juni de aanmeldingen selecteren.

Meer informatie en aanmelden: https://www.landgoedberkenbosch.nl/

Geplaatst: 23 mei 2021

Nieuw project: Buurgemeenschapje Rolde

 

https://www.youtube.com/watch?v=iTer2yZnxnQ

Geplaatst 24-2-2021

Woningen te koop: Buurtschap De Gast te Zuidhorn (prov. Groningen)

Geschakelde grondgebonden woningen en appartementen

Duurzaam wonen midden in een groene omgeving: 9 woningen, 6 appartementen en een gezamenlijk buurthuis
Appartementen vanaf € 272.500 en woningen vanaf € 298.500 VON

Meer info: https://www.buurtschapdegast.nl/

Geplaatst: 29-1-2021

Boerderijen en Buitens

Zie o.a. het aanbod van Buitenstate Makelaars: https://www.buitenstate.nl/

Landgoederen

Landgoederen zijn evenals boerderijen ideale omgevingen om met meer mensen te delen, te onderhouden en te genieten.

De discussie over nieuwe landgoederen in het kader van de reconstructie van het platteland biedt tegenwoordig iets meer kansen. De mogelijkheid om direct bij de bouw een nieuw landhuis te realiseren als woonvereniging van een (klein) aantal appartementen wordt vaker toegestaan. KESconsult/woonvarianten kan daar ondersteuning bij bieden.

Ook onderzoekt KESconsult/woonvarianten samen met One Planet Foundation wat de mogelijkheden zijn van EcoErven en EcoVilla's op nieuwe landgoederen.

ERFDELEN

Het initiatief ERFDELEN timmert goed aan de weg. Zij lijken landelijk op het gebied van herontwikkeling boerderijen het publiciteitsstokje overgenomen te hebben van voorheen de Stichting WSB. Ook qua bemiddeling naar diverse locaties. Graag verwijzen we naar hun website https://www.erfdelen.nl

Geactuaiiseerd 1-1-2021

ZorgSaamWonen

ZorgSaamWonen heeft als missie het delen van kennis en het verbinden van professionals en organisaties in één community vanuit het fysieke en sociale domein, teneinde de gezamenlijk opgestelde versnellingsagenda 2030 te realiseren.

Het platform vervult hierin een spilfunctie. Het brengt mensen uit verschillende sectoren bij elkaar om op basis van de eigen professie, deskundigheid of uit belangstelling voor het onderwerp samen te werken en elkaar te helpen bij de opgaven in het vakgebied van wonen, zorg en welzijn.

Ook voor particulieren kan het inspirerend zijn om te lezen over mooie initiatieven in het hele land op inmiddels alle terreinen/thema's waarover ook LaCoTA informatie deelt.

Ga voor meer info naar: https://www.zorgsaamwonen.nl  of  rechtstreeks naar het thema Groen en Gezond: https://www.zorgsaamwonen.nl/thema/groen-en-gezondheid

 

Woonarken en waterwonen

Deze variant komt uiteraard voor in stedelijke grachten en singels. Maar soms ook in mooie groene gebieden.

Zie verder https://www.woonbotenland.nl/