Mantelzorgwoning aanbieders

Bent u op zoek naar aanbieders van mantelzorgwoningen? Hieronder vindt u een lijstje van vijf verschillende aanbieders, die verschillend zijn in hun aanbod.

 • Top Totaal: hier is veel aandacht voor maatwerk en begeleiding bij het plaatsen. Zij hebben al 25 jaar ervaring! Wilt u bijvoorbeeld een andere indeling? Dan vertalen zij graag uw ideeën tot een ontwerp.
 • Alforte: hier wordt ook rekening gehouden met maatwerk en is zowel koop als huur een mogelijkheid.
 • Mantelzorgwoningen: via deze link vindt u veel verschillende modellen.
 • Seniorenchalets: duurzame en comfortabele woningen ingedeeld naar uw behoefte.
 • Boekhome: heeft veel aandacht voor luxe, zonne-energie en is bekend met SchermVan (het LaCoTA platform voor thuistechnologie en zorgcommunicatie).

LaCoTA en Woonz.nl werken sinds dit voorjaar samen om de vindbaarheid van woonlocaties in het groen te vergemakkelijken en daardoor ook de bemiddeling. Klik hier om woningen in het groen te bekijken op Woonz.nl.

Geplaatst: 19-6-2021

LaCoTA schrijft over "MANTELZORGWONING IN HET GROEN" in Klein Wonen Magazine nr 1 (mei 2018)

Een mantelzorgwoning is een volwaardige woning met eigen sanitaire voorzieningen. De woning leunt vaak aan tegen een hoofdwoning waarin de verzorgende partner, mantelzorgverlener of familie woont. In grote herenhuizen, villa's, boerderijen en landhuizen kan de mantelzorgwoning inpandig gerealiseerd worden. Ook zijn er concepten waarin een aantal ‘dubbele woningen’ geclusterd zijn, waardoor een mantelzorggemeenschap ontstaat. Tenslotte zijn er nog mobiele woningen die ‘tijdelijk’ in de tuin bijgeplaatst kunnen worden. Deze dienen wel weer te verdwijnen als de mantelzorg stopt.

In een mantelzorgwoning zitten vaak veel voorzieningen die het leven van iemand, die zorgbehoevender wordt, veraangenamen. Dit varieert van veel zaken die op afstand bediend kunnen worden tot een in hoogte en breedte verstelbare wastafel en toilet en tilhulpmiddelen. Allerlei zorg gerelateerde ICT-toepassingen horen ook bij de standaardinrichting. Veel van deze voorzieningen zijn in het begin luxe, maar later noodzaak. Het hulpmiddelen- en voorzieningenniveau groeit als het ware mee met de gezondheid van de bewoner.

Veel senioren kennen vast wel de Stichting Wonen van Senioren op Boerderijen. Deze zet zich in voor het vitaliseren van het wonen op het platteland en in historische boerderijen in het bijzonder. De mantelzorgwoning past daar ook prima in. Een kleine woning kan uitstekend een extra wooneenheid opleveren voor een samenlevingsverband van drie generaties. Het gezin met kinderen woont daarbij meestal in de woonboerderij en een zorgbehoevend familielid in de kleine mantelzorgwoning. Voor het plaatsen van een mantelzorgwoning krijgt men overigens bijna altijd ontheffing van de bepalingen van het bestemmingsplan.

Met een woonboerderij met mantelzorgwoning worden diverse doelen in een keer bereikt. Allereerst tegemoetkoming aan woonzorgconsumenten die hun zorg graag regelen in een groene omgeving, maar ook tegemoetkoming aan samenlevingsverbanden van drie generaties, waarin men graag de zorg voor een familielid dicht bij huis organiseert. Daarnaast is het een (tijdelijke) extra inkomstenbron voor de eigenaar van een vaak dure woning in het buitengebied. Tenslotte wordt het platteland vitaler, doordat meer bewoners kunnen genieten van het wonen in een groene omgeving en gebruikmaken van plaatselijke dienstverleners en is het een impuls voor het bewoonbaar houden of bewoonbaar maken van boerderijen.

Belangstellenden moeten zich overigens vooraf goed afvragen of zij het aankunnen de verplichtingen over en weer waar te maken. Hou daarbij vooraf duidelijk voor ogen dat het verlenen van mantelzorg heel belastend kan zijn. Organiseer daarom tijdig ook de professionele schil van de zorg en voldoende achterwacht, want wie A zegt wil ook graag B blijven zeggen!

LaCoTA belicht iedere editie van Klein Wonen Magazine een aspect van Anders, Actief en Comfortabel Wonen in een kleine woning.

Lees ook elders op onze website over mantelzorgwoningengemeenschappelijk wonen en comfortabel wonen.

Gefeliciteerd King Arthur Groep!

De King Arthur Groep uit Amersfoort, een thuiszorgorganisatie die zorg voor mensen met dementie kleinschalig organiseert, opent in 2021 in Zevenhuizen een nieuwe woonvoorziening in het groen. Wat een prachtige boerderij! Van harte gefeliciteerd!

De King Arthur groep heeft als visie dat mensen die met de ziekte van Alzheimer of een andere vorm van dementie te maken krijgen, ook kunnen blijven kiezen in welke omgeving ze willen wonen. De doelgroep voor de boerderijvorm zijn mensen die van het buiten leven houden of er zijn opgegroeid en daarom graag buitenaf wonen. Door de realisatie van de voorziening in deze agrarische omgeving wordt voor hen een woonomgeving geboden waarin de bewoners zich thuis voelen.

Het idee voor deze locatie kwam van de eigenaresse van het agrarisch bedrijf. Zij heeft in het verleden altijd in de zorg gewerkt en had de ambitie om haar beroep te combineren met het agrarisch bedrijf. Na de bouw van een nieuwe melkveestal werden enkele gebouwen aan de oostzijde niet meer gebruikt. Op deze plek is vervolgens de woonvoorziening, genaamd ‘De Linderhorst, gebouwd.

Geplaatst: 19-6-2021

Nog tot 1 juni kans om aan te melden bij nieuwe woongemeenschap die nieuw landgoed wil stichten.

Initiatiefnemers zijn op zoek naar deelnemers die samen dit avontuur willen aangaan. De groep die ontstaat zal gezamenlijk een definitief plan opstellen. Bouw zal gaan via Collectief Particulier Opdrachtgeverschap.

Momenteel is de groep op zoek naar een geschikte locatie voor het landgoed. Deze locatie ligt idealiter op maximaal 2 uur rijden vanaf Amsterdam.

 • U wilt graag duurzaam en ecologisch leven, en bent bereid daarnaar te handelen. U onderschrijft de kernwaarden van de groep, en wilt actief bijdragen aan herstel en behoud van natuurwaarden.

 • U bent gemotiveerd om in een kleine gemeenschap te wonen.

 • U bent in staat om voor de planontwikkeling en realisatie voldoende tijd te investeren (reken op 6 tot 8 uur per week). Ook op langere termijn zijn bijdragen in het beheer nodig.

 • U bent in staat voldoende middelen te investeren: een inleg van circa €100.000,- per volwassene voor het landgoed, en daarnaast nog de kosten voor de eigen woning.

 • U beschikt over kwaliteiten, vaardigheden en/of netwerkcontacten die bijdragen aan de slagingskans van dit project.

Deze uitnodiging is kort dag. Want de groep gaat 1 juni de aanmeldingen selecteren.

Meer informatie en aanmelden: https://www.landgoedberkenbosch.nl/

Geplaatst: 23 mei 2021

Wonen en Zorg in het groen (o.a Woonserviceboerderijen)

Een woonserviceboerderij is een woonvoorziening voor mensen met een zorgindicatie. Het servicepakket is meestal gekoppeld aan een indicatie voor een Persoons Gebonden Budget (PGB). Nadruk ligt op het wonen. Dit in tegenstelling tot een zorgboerderij waar de nadruk ligt op dagbesteding.

LaCoTA is met Woonz https://www.woonz.nl/ in gesprek om de vindbaarheid van deze locaties te vergemakkelijken en daardoor ook de bemiddeling.

Hier alvast links naar een aantal locaties geschikt voor senioren met een zorgindicatie:

Bodegraven: https://accoladezorg.nl/locatie/de-wierickehoeve

Borger-Odoorn: Borger - Boerderij | Icare |

Cothen (Wijk bij Duurstede): Villa Poort van Wijk - Stepping Stones

Dinkelland: Amanshoeve | Locatie Agelo

Dordrecht: Particulier verzorgingshuis in Dordrecht - Buyten Haven (zorghavengroep.nl)

Soest: http://www.eemhorst.nl/

Tubbergen: Amanshoeve | Locatie Manderveen (zie foto hieronder)

amanshoeve.jpg

*****

Vijfherenlanden: https://www.habion.nl/onze-woningen/onze-woningen/zuid-holland/hof-van-leerbroek/  (zie foto hieronder)

Hof_van_Leerbroek.jpg

*****

Vijfherenlandenhttps://zorghavengroep.nl/particulier-verzorgingshuis/de-wilgenhoeve-hei-en-boeicop (zie foto hieronder).

 De_Wilgenhoeve.jpg

*****

Vledder / Westerveld, (Drenthe): https://nncz.nl/woonzorgcentra/woonzorgcentrum-de-borgstee

Vledder.jpg

 

***

Ook veel van de meer dan 40 vestigingen van aanbieder De Herbergier zijn locaties in het groen (ook een aantal boerderijen) Vestigingen | Herbergier

Kent u nog zo'n mooie Woon-Zorglocatie in het groen?

Geef deze door aan info@lacota.nl .

Bent u aanbieder van ook zo'n mooie lacatie in het groen?

En wilt u de vindbaarheid en bemiddelbaarheid van die locatie verbeteren? Geef dit door aan Woonz: https://www.woonz.nl/aanbieden/aanmelden .

Varianten van Groen Wonen

Er zijn diverse woonvarianten die vallen onder de categorie "Groen Wonen". Het zijn niet alleen woonboerderijen. Denk ook aan: 
- Buitens 
- Woonvereniging op boerderij 
- Driegeneratieboerderij 
- Wonen in cultuurhistorisch erfgoed 
- EcoErven en Landgoederen 
- Buurgemeenschappen 
- Eco-buurgemeenschappen met eigen energieopwekking en gezamenlijke aanvullende energie-inkoop 
- Groene buurgemeenschappen met een cluster mantelzorgwoningen 
- Woongroep voor uitsluitend senioren. 

- Woonserviceboerderij: boerderijen waar naast de woonfunctie ook zorg en dienstverlening wordt geboden.

Comfort en veiligheid ook in het buitengebied; regelen van personenalarmering!

Onze oplossing op het gebied van personenalarmering is onderdeel van onze integrale visie op langer comfortabel thuis wonen. LaCoTA is voorstander van een systeem van personenalarmering dat ook te bedienen is vanaf een pc, tablet, smartphone of smart-tv. Zodoende is onze oplossing ook volledig te integreren in de app/web SchermVan. De module voor personenalarmering op het SchermVan bestaat in de basis uit een paniekknop voor personenalarmering. SchermVan is uit te breiden met huisautomatisering, een elektronisch voordeurslot, beeldbellen en heel veel apps en links naar dienstverlening en zorgcommunicatie.

Om de veiligheid in huis nog verder te verbeteren (zeker voor senioren!), kan het SchermVan worden uitgebreid met een groot aantal beveiligingscomponenten.
Het grote voordeel van onze modulaire aanpak is dat de gebruiker kan beslissen aan welke functionaliteiten hij of zij behoefte heeft en dus nooit betaalt voor functies die (nog) niet nodig zijn.

Lees hier onze special over personenalarmering  

Vergoeding

 • Uw gemeente kan u soms aansluiten op personenalarmering (Wmo-ondersteuning). Dat kan alleen als u om sociale redenen een alarm nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat u zich thuis niet veilig voelt. En u kunt niemand waarschuwen als er iets mis is. U kunt met uw gemeente overleggen wat voor u mogelijk is. Niet alle gemeenten vergoeden de personenalarmering.
 • Heeft u een medische indicatie van uw huisarts of medisch specialist? Dan kunt u de zorgverzekeraar om een vergoeding vragen. Vind snel het juiste formulier van uw zorgverzekeraar voor de aanvraag.

Zie verder Scherm van LaCoTA & info per gemeente

Meer informatie: info@lacota.nl

Geplaatst 26-2-2021

Nieuw project: Buurgemeenschapje Rolde

 

https://www.youtube.com/watch?v=iTer2yZnxnQ

Geplaatst 24-2-2021

Woningen te koop: Buurtschap De Gast te Zuidhorn (prov. Groningen)

Geschakelde grondgebonden woningen en appartementen

Duurzaam wonen midden in een groene omgeving: 9 woningen, 6 appartementen en een gezamenlijk buurthuis
Appartementen vanaf € 272.500 en woningen vanaf € 298.500 VON

Meer info: https://www.buurtschapdegast.nl/

Geplaatst: 29-1-2021

Wonen, oud-worden en mantelzorg in VITALE KERNEN

De kracht van dorpen zit in de mensen die er wonen. Ontwikkelingen in de agrarische sector en het verdwijnen van veel voorzieningen brengen sommige bewonersgroepen in de problemen (ook oudere senioren). De Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen zet zich in om de (sterke en nieuwe) kansen van het platteland zo goed mogelijk te benutten. Zie verder: Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen

ERFDELEN

Het initiatief ERFDELEN timmert goed aan de weg. Zij lijken landelijk op het gebied van herontwikkeling boerderijen het publiciteitsstokje overgenomen te hebben van voorheen de Stichting WSB. Ook qua bemiddeling naar diverse locaties. Graag verwijzen we naar hun website https://www.erfdelen.nl . 

 Blogs Wim G. Kromwijk, directeur LaCoTA:

Geactuaiiseerd 1-1-2021


Knooperven / boerenerfkavels

Knooperven zijn een nieuw concept om het landelijk gebied een impuls te geven. De bewoners, de economie én het landschap profiteren. Zie voor meer info https://edepot.wur.nl/50973

Landgoederen

Landgoederen zijn evenals boerderijen ideale omgevingen om met meer mensen te delen, te onderhouden en te genieten.

De discussie over nieuwe landgoederen in het kader van de reconstructie van het platteland biedt tegenwoordig iets meer kansen. De mogelijkheid om direct bij de bouw een nieuw landhuis te realiseren als woonvereniging van een (klein) aantal appartementen wordt vaker toegestaan. KESconsult/woonvarianten kan daar ondersteuning bij bieden.

Ook onderzoekt KESconsult/woonvarianten samen met One Planet Foundation wat de mogelijkheden zijn van EcoErven en EcoVilla's op nieuwe landgoederen.

ZorgSaamWonen

ZorgSaamWonen heeft als missie het delen van kennis en het verbinden van professionals en organisaties in één community vanuit het fysieke en sociale domein, teneinde de gezamenlijk opgestelde versnellingsagenda 2030 te realiseren.

Het platform vervult hierin een spilfunctie. Het brengt mensen uit verschillende sectoren bij elkaar om op basis van de eigen professie, deskundigheid of uit belangstelling voor het onderwerp samen te werken en elkaar te helpen bij de opgaven in het vakgebied van wonen, zorg en welzijn.

Ook voor particulieren kan het inspirerend zijn om te lezen over mooie initiatieven in het hele land op inmiddels alle terreinen/thema's waarover ook LaCoTA informatie deelt.

Ga voor meer info naar: https://www.zorgsaamwonen.nl  of  rechtstreeks naar het thema Groen en Gezond: https://www.zorgsaamwonen.nl/thema/groen-en-gezondheid

 

Boerderijen en Buitens

Zie o.a. het aanbod van Buitenstate Makelaars: https://www.buitenstate.nl/

Woonarken en waterwonen

Deze variant komt uiteraard voor in stedelijke grachten en singels. Maar soms ook in mooie groene gebieden.

Zie verder https://www.woonbotenland.nl/