Nieuwe versie SchermVan: voor MANTELZORGERS

SchermVan is een, door LaCoTA ontwikkeld, digitaal Comfort-platform met 12 aandachtsgebieden. Comfort voor iedereen is de basis. Daarnaast o.a. aandacht voor dienstverlening, zorgcommunicatie, personenalarmering, gemeentelijke informatie over welzijn en de WMO, buurtcommunicatie, virtueel wonen, beeldbellen, inclusief wonen en een alternatief voor sleutelkluisjes.

Het platform kan gebruikt worden als website op PC, als app gedownload op smartphone en eigen tablet. Of geïnstalleerd op een dedicated (= speciaal ingerichte) tablet.

We werken aan een versie speciaal ingericht om snel van de ene op de andere dag een netwerk te organiseren als je plotseling mantelzorger wordt.

Kijk op de Demo.

Geplaatst: 11-6-2022

 

Onze nieuwe folder: OnbeZorgd

Eén app voor de volledige keten van Langer Zelfstandig Thuis, personenalarmering, mantelzorg, WMO-zorg, tot en met woonservice-zorg. Modulair en alles te monitoren via één dashboard.

Completer kan de keten niet zijn! Nu ook beeldbellen voor mantelzorgers via TV-toestel. Bekijk: OnbeZorgd - LaCoTA.pdf

Geplaatst: 12-12-2021

Voor uitleg DIGITALE ZORG kunt u in steeds meer gemeenten terecht bij de Bibliotheek!

Het kan u niet ontgaan zijn: er komen steeds meer digitale mogelijkheden om de eigen gezondheid te monitoren en zorg zelf te regelen. Huisartsen en ziekenhuizen moedigen patiënten aan om gebruik te maken van patiëntenportalen. En huisartsen en specialisten gebruiken het videoconsult als digitaal alternatief voor de fysieke afspraak.

Echter er is nog een grote groep mensen die moeite heeft om deze ontwikkelingen bij te benen. Bijvoorbeeld omdat ze niet goed weten waar het over gaat, het moeilijk vinden, bang zijn om fouten te maken of omdat ze gewoon niet weten wat ze er aan hebben. En sommigen hebben weinig ervaring met het gebruik van internet op de computer en apps op tablet en smartphone.

Bibliotheken nemen in steeds meer gemeenten het voortouw om mensen uitleg te geven over deze ontwikkelingen in de zorg. Zij gaan met het programma "DigiVitaler – digitale zorg dichterbij"  mensen op weg helpen met het gebruiken van digitale zorg.

Zie meer bij: Ondersteuning

Geplaatst: 8-7-2021

SchermVan ....

SchermVan is een, door LaCoTA ontwikkeld, digitaal Comfort-platform met 12 aandachtsgebieden. Comfort voor iedereen is de basis. Daarnaast o.a. aandacht voor dienstverlening, zorgcommunicatie, personenalarmering, gemeentelijke informatie over welzijn en de WMO, buurtcommunicatie, virtueel wonen, beeldbellen, inclusief wonen en een alternatief voor sleutelkluisjes. Zie de Demo.

button_schermvan.jpg

Digi-/Domoticateam in de wijk

(Een concept van LaCoTA)

LaCoTA heeft voor de ondersteuning bij mensen thuis het concept “Digi-/Domoticateams in de Wijk” ontwikkeld. De rol van domoticavrijwilligers van woonzorgconsumentenorganisaties is een belangrijke pijler in dit concept.

Domoticavrijwilligers kunnen digitale ondersteuning bieden bij de uitleg over het gebruik van beeldbelcommunicatie, thuistechnologie (bijvoorbeeld video-deurbel, personenalarmering, elektronisch voordeurslot, dimmen lichten) en moderne zorgcommunicatie op een dedicated communicatieplatform zoals SchermVan. Het gaat hierbij om het ondersteunen van kwetsbare mensen die onvoldoende steun kunnen krijgen van hun eigen netwerk of om mantelzorgers die extra ondersteuning kunnen gebruiken.

Geen enkele partij kan op zichzelf de implementatie van thuistechnologie en e-Health succesvol organiseren. De kracht van LaCoTA als coöperatie is het onderling verbinden van netwerken, zodat samen een geïntegreerd project kan worden aangeboden. LaCoTA wil daarom graag woonzorgconsumentenorganisaties (zoals Omroep Max, Rode Kruis, Ouderenbonden, LOC, Ieder(In), Humanitas, Zonnebloem, HCC-Seniorenacademie, Gebied-online, enz) betrekken bij deze maatschappelijke verandering. Woonzorgconsumentenorganisaties kunnen domotica-vrijwilligers in de wijk inzetten om mede- leden en niet-leden te ondersteunen bij gebruik van domotica en e-health.

Wil je meer weten over het concept Digi-Domoticateams vraag dat onze Special over dit onderwerp aan via info@lacota.nl. Je kunt LaCoTA ook vragen om ondersteuning bij de opzet van zo’n team.

Aangepast: 30-10-2021

Digi-/Domoticateam per gemeente

We zijn in zeker 50 gemeenten in gesprek over het opzetten van een Digi-Domoticateam. Ervaring doen we op in de gemeente Zwijndrecht samen met welzijnsorganisatie Diverz. Vrijwilligers geven bij mensen thuis uitleg over het gebruik van een basisversie van SchermVan LaCoTA via Able Connect 

Geactualiseerd: 29-10-2021

VERSIES: demo, basis, via gemeente, via welzijnsorganisatie, via zorgorganisatie

Er zijn diverse versies van SchermVan.

Iedere versie is modulair uit te bouwen. 

Geactualiseerd: 30-10-2021

SchermVan LaCoTA via Able Connect

De ideale basis voor een versie voor welzijnsorganisaties, Digi-Domoticateams, en zorgaanbieders. Zie demo SchermVan LaCoTA via Able Connect

SchermVan.png

Regelen van personenalarmering

Onze oplossing op het gebied van personenalarmering is onderdeel van onze integrale visie op langer comfortabel thuis wonen. LaCoTA is voorstander van een systeem van personenalarmering dat ook te bedienen is vanaf een pc, tablet, smartphone of smart-tv. Zodoende is onze oplossing ook volledig te integreren in de app/web SchermVan. De module voor personenalarmering op het SchermVan bestaat in de basis uit een paniekknop voor personenalarmering. SchermVan is uit te breiden met huisautomatisering, een elektronisch voordeurslot, beeldbellen en heel veel apps en links naar dienstverlening en zorgcommunicatie.

Om de veiligheid in huis nog verder te verbeteren, kan het SchermVan worden uitgebreid met een groot aantal beveiligingscomponenten.
Het grote voordeel van onze modulaire aanpak is dat de gebruiker kan beslissen aan welke functionaliteiten hij of zij behoefte heeft en dus nooit betaalt voor functies die (nog) niet nodig zijn.

Lees hier onze special over personenalarmering  

Vergoeding

 • Uw gemeente kan u soms aansluiten op personenalarmering (Wmo-ondersteuning). Dat kan alleen als u om sociale redenen een alarm nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat u zich thuis niet veilig voelt. En u kunt niemand waarschuwen als er iets mis is. U kunt met uw gemeente overleggen wat voor u mogelijk is. Niet alle gemeenten vergoeden de personenalarmering.
 • Heeft u een medische indicatie van uw huisarts of medisch specialist? Dan kunt u de zorgverzekeraar om een vergoeding vragen. Vind snel het juiste formulier van uw zorgverzekeraar voor de aanvraag.

Zie verder Scherm van LaCoTA & info per gemeente

Meer informatie: info@lacota.nl

Geplaatst 26-2-2021

LaCoTA lid van leernetwerk VitaValley

VitaValley verzorgt een programma dat helpt bij kennisuitwisseling tussen regionale initiatieven rond eHealth. Het programma zet in op het verbreden van kennis over implementatie en gebruik van eHealth. Het programma is onderdeel van de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET), een regeling voor aanbieders van zorg of ondersteuning die willen samenwerken aan het opschalen én borgen van bestaande e-Healthoplossingen.

LaCoTA is per 21 april toegetreden tot dit leernetwerk. Binnen het netwerk willen we vooral aandacht vragen voor het initiëren van Digi-/Domoticateams per gemeente en het stimuleren van gebruik van het brede en modulaire platform "SchermVan" door woonzorgconsumenten. 

Geplaatst: 23 april 2021

€150 miljoen extra voor gemeentelijke projecten tegen eenzaamheid.

(Mogelijk ook om Digi-Domoticateams op te starten).

Gemeenten in Nederland krijgen dit jaar in totaal € 150 miljoen extra voor projecten tegen eenzaamheid. Dit pakket is door de overheid beschikbaar gesteld omdat de coronacrisis een grote impact heeft op het sociaal en mentaal welzijn van mensen.

LaCoTA hoopt dat met name brede Welzijnsorganisaties in het kader van "Een tegen Eenzaamheid" een Digi-Domoticateam initiëren. Digi-Domoticateams functioneren bij voorkeur als werkgroep van een lokale Welzijnsorganisatie en of een “Coalitie tegen Eenzaamheid”, en bij voorkeur in samenwerking met de bibliotheek. Budget voor het initiëren van zo’n team kunnen Welzijnsorganisaties waarschijnlijk aanvragen via de extra gelden die gemeenten ontvangen voor Eenzaamheidsbestrijding tijdens de Corona-crisis.

Digi-Domoticateams werken met vrijwilligers die digitaal en door huisbezoek kwetsbare en of eenzame mensen ondersteunen bij het gebruik van beeldbellen, thuistechnologie, zorgcommunicatie, personenalarmering, e-health, dienstverlening aan huis, de Sociale Kaart, ZorgTV, KerkTV, digitale ontspanning, gesproken boek, enz. LaCoTA heeft voor deze functies het platform "SchermVan" ontwikkeld. Per gemeente/welzijnsorganisatie/ zorgaanbieder/woonzorgconsumenten organisatie kunnen we een eigen versie maken van "SchermVan".  Kijk op Demo.

U leest hier hoeveel uw gemeente ontvangt. 

U leest hier meer over de Landelijke Coalitie tegen Eenzaamheid.

Zie ook onze Special: Gemeentelijke Coalities tegen Eenzaamheid

Geplaatst: 11-4-2021

Specifieke pagina's met info "Langer Comfortabel Wonen" voor eerste 20 gemeenten

Achter de button "Gemeente" op het platform SchermVan is voor de eerste 20 gemeenten specifieke informatie over "Langer Comfortabel Wonen" verzameld. In de handleiding zijn de 20 gemeenten op een rijtje gezet:

Geactualiseerd 25-7-2020

Uitgebreide handleiding

We werken aan een verdere uitbreiding van de handleiding. We doen dat achter de 12 hoofdmodulen / icoontjes. 

Ga naar:  Demo > "Handleiding"

Geplaatst: 25-7-2020

Krijg een beeld van de vele producten (en lage abonnementsprijzen) in onze webwinkel

In deze corona-tijd wordt door ons met man en macht gewerkt aan de volledige vernieuwing  van onze webwinkel. Heel veel comfort-producten kunnen eerdaags geleverd worden(thuisbezorgd!)  door onze partner Able Smart Home.  Android tablets om te beeldbellen zijn nu al leverbaar.

Able zal voor ons ook de facturering van de abonnementen verzorgen. De merknaam XS-Comfort komt daarmee in onze samenwerking te vervallen. 

Krijg een beeld van de vele producten (en lage abonnementsprijzen) in onze webwinkel en kijk onderaan de webpagina www.ablesmarthome.nl/lacota.

Zie verder onze eigen webpagina over de Webwinkel.

Geactualiseerd 5-04-2020

Corona, EENZAAMHEID en beeldbellen via SchermVan.nl

Het is nu bij uitstek een periode om "naar elkaar om te kijken". Bij uitstek een periode om virtuele verbondenheid te testen. Virtuele buurgemeenschappen op te zetten. En zeker ook om virtuele mantelzorg binnen families uit te bouwen.

Dat kan veilig met Skype en FacetimeOok zijn er besloten platformen

Vanuit het LaCoTA platform SchermVan kun je gratis beeldbellen. Ga naar > https://www.schermvan.nl > klik op de button Beeldbellen > klik nogmaals op Beeldbellen rechts naast de tekst en je kunt Beeldbellen via het platform waarop SchermVan is geinstallaeerd.  Het werkt zowel via Windows (elke browser zoals Firefox, Chrome, Edge, Opera), Android als Apple. Als mensen al eens hebben ingelogd op Skype of Facetime dan zullen ze meteen ingelogd worden. Anders moet je eerst Skype of Facetime installeren op je tablet.

Eenzaamheid komt veel voor en vooral nu in deze Corona-periode. Dat geldt voor jonge generaties, kwetsbare mensen, en zeker voor 75-plussers. Meer dan de helft van de mensen ouder dan 75 jaar zegt zich (zelfs onder normale omstandigheden) eenzaam te voelen. Op basis van de huidige aantallen 75-plussers zou het gaan om een groep van 650.000 mensen die zegt zich eenzaam te voelen. 

LaCoTA wil gemeentelijke Coalities tegen Eenzaamheid inspireren en ondersteunen vanuit het thema Langer Comfortabel Wonen.

Lees meer over Eenzaamheid in onze special.

Geactualiseerd 27-3-2020

SchermVan; wat kun je met deze app/web?

De app/web SchermVan integreert verschillende functies op gebieden als huisautomatisering, dienstverlening, zorgverlening en buurtcommunicatie. SchermVan bevat bijvoorbeeld modules voor beeldbellen, de bediening van thuistechnologie en het oproepen van zorg. Voorheen waren er voor deze functionaliteiten verschillende apparaten, apps of afstandsbedieningen nodig. SchermVan bundelt al deze functionaliteiten binnen één app.

Deze naadloze integratie van diverse functionaliteiten is echter niet het enige dat SchermVan uniek maakt. Er zijn meer unieke aspecten:

 • De app is voor gebruikers gratis. De comfort-tablet wordt opgenomen in de modulaire abonnementenstructuur van XS-Comfort.
 • Alle modulen van XS-Comfort kunnen worden bediend vanuit de comfort-tablet.
 • Een tablet is voor veel ouderen gemakkelijker te bedienen dan een smartphone. En een dedicated tablet loopt niet vol met eindeloos veel app’s.
 • De opmaak van alle functionaliteiten binnen de app is uniform, zodat de informatie overzichtelijk blijft. Het basisscherm bestaat uit 12 buttons.
 • Na registratie wordt er, bij de button “gemeente” automatisch ook een link gemaakt naar relevante gemeentelijke informatie over de WMO en Langer Comfortabel Wonen, van de gemeente waarin de gebruiker woont. Dit maakt het voor gemeenten relevanter hun informatie beter toegankelijk aan te bieden.
 • De aanvraag en de inrichting van SchermVan kan - ook voor mensen die plots (meer) zorgbehoevend worden - snel georganiseerd worden, bijvoorbeeld door een familielid, zelfs wanneer deze zich aan de andere kant van het land bevindt.
 • De geïntegreerde functionaliteiten betekenen een ontlasting voor de communicatie van en met mantelzorgers.
 • Omdat de app overal op dezelfde manier werkt, kunnen gebruikers elkaar gemakkelijker ondersteunen in het gebruik ervan. LaCoTA leidt ook trainers op, die de gebruiker desgewenst extra kunnen bijstaan.
 • Deze standaard is open source, zodat veel domotica-modulen er gemakkelijk mee kunnen communiceren en de kosten laag blijven.
 • De achterliggende protocollen zijn gericht op privacy. Zodoende is zorgcommunicatie via SchermVan veilig en betrouwbaar.

Kijk verder op: Demo.

Een slimme gemeente is:

een gemeente die inclusieve wijken organiseert en daarbij o.a. extra aandacht besteedt aan:

Smart homes, inclusieve wijken, slimme gemeenten en smart cities

Slimme gemeenten kunnen ons leven gemakkelijker maken. Daarbij moeten ze echter wel de gehele samenleving dienen. Verplaatsen door de stad kan voor kwetsbare groepen in onze samenleving heel frustrerend zijn, bijvoorbeeld voor mensen met een handicap en voor ouderen. Zoiets alledaags als winkelen, kruispunten oversteken, uitstappen bij de juiste bushalte kan voor deze mensen een grote hindernis zijn.

LaCoTA wil bijdragen aan de totstandkoming van inclusieve wijken. Voor het wonen in wijken betekent dit niet alleen dat er voldoende levensloopbestendige woningen zijn, ook de toegankelijkheid van de openbare ruimte is van belang. Met andere woorden: toegankelijk voor mensen in een rolstoel en voor mensen met een rollator. Daarnaast zullen mensen steeds meer gebruik gaan maken van thuistechnologie en e-health-oplossingen, zodat er hogere eisen gesteld zullen worden aan internetverbindingen.

LaCoTA wil samen met gemeenten bevorderen dat gemeentelijke Allianties ondersteunend en verbindend bijdragen aan de uitvoering van een gemeentelijk traject Langer Comfortabel Wonen. In 2016 heeft LaCoTA daarvoor een eerste inspiratiedraaiboek samengesteld voor de gemeenten Amersfoort, Ede en Harderwijk. In de twee jaar erna is hard gewerkt aan het realiseren van de app/web SchermVan. Daarmee kunnen mensen o.a. op een eenvoudige manier toegang krijgen tot alle relevante gemeentelijke informatie over Langer Comfortabel Wonen en kan gemakkelijk personenalarmering, comfortdiensten en zorgcommunicatie geregeld worden.

Smart city-technologie biedt kansen om de kwaliteit van leven voor minder valide mensen te verbeteren. Steden kunnen meer inclusief worden, mits ervoor gewaakt wordt dat technologische vooruitgang ons niet verdeeld en kwetsbare groepen (verder) geïsoleerd raken. LaCoTA heeft een special over dit onderwerp geschreven met daarin o.a. aandacht voor:

 • Inclusieve wijken
 • Smart homes
 • “Warme” technologie
 • Gemeentelijke informatie langer comfortabel wonen
 • De rol van de app/web SchermVan
 • De rol van onderwijs
 • De rol van Buurtverbinders
 • Koploperprojecten

Geactualiseerd 16-5-2019