SchermVan ....

SchermVan is een, door LaCoTA ontwikkeld, digitaal Comfort-platform met 12 aandachtsgebieden. Comfort voor iedereen is de basis. Daarnaast o.a. aandacht voor dienstverlening, zorgcommunicatie, personenalarmering, gemeentelijke informatie over welzijn en de WMO, buurtcommunicatie, virtueel wonen, beeldbellen, inclusief wonen en een alternatief voor sleutelkluisjes. Zie de Demo.

button_schermvan.jpg

VERSIES: demo, basis, via gemeente, via welzijnsorganisatie, via zorgorganisatie

Er zijn diverse versies van SchermVan.

Iedere versie is modulair uit te bouwen. Zie de Demo.

Geactualiseerd: 30-10-2021

Versie 4.0 van SchermVan nu beschikbaar voor zorgaanbieders. Onder de naam OnbeZORGd

 

OnbeZORGd is de belangrijkste versie in serie 4.0 van SchermVan. In deze versie zijn modulen van SchermVan samengevoegd met modulen als:

 • Able-Home; de app voor sensorische alarmering. Een nieuwe manier van leefstijlmonitoring en personenalarmering. 
 • Chatta; de app om als familielid of mantelzorger te beeldbellen via de TV van een naaste.
 • Able-SmartHome; de app om alle beschikbare domotica aan te sturen: waaronder lampen, zonwering, elektronische deursloten, enz.
 • Able-Care; de app voor zorgcommunicatie en zorgoproepen. Able-Care kan samenwerken  met het dashboard van meldkamers, zorgaanbieders en welzijnsorganisaties.
 • Aanvullende informatieoverdracht van de zorgaanbieder die een platform onbeZORGd inzet voor zijn cliënten (intramuraal, extramuraal of ter ondersteuning van revalidatie).

Zie voor meer informatie: Versie OnbeZORGd

Geplaatst: 18-8-2022

SchermVan versie 3.0

Vanuit deze versie kan men opwaarderen (moduul toevoegen) met o.a;

 • Able-Home; de app voor sensorische alarmering. Een nieuwe manier van leefstijlmonitoring en personenalarmering. WiFi-detectie via Able-Home is een van de weinige beveiligingstechnologieën voor in huis die bescherming biedt zonder persoonlijke gegevens te verzamelen.
 • Chatta; de app om als familielid of mantelzorger te beeldbellen via de TV van een naaste.
 • Able-Care; de app voor zorgcommunicatie en zorgoproepen. Able-Care kan samenwerken  met het dashboard van meldkamers, zorgaanbieders en welzijnsorganisaties.
 • Able-SmartHome; de app om alle beschikbare domotica aan te sturen: waaronder lampen, zonwering, elektronische deursloten, enz.

Zie de demo: https://schermvan.nl/onbezorgd

Geactualiseerd: 19-8-2022

Meer weten: info@lacota.nl. Bestellen: idem

SchermVan: voor MANTELZORGERS. (Een uitwerking van versie 2.0)

SchermVan is een, door LaCoTA ontwikkeld, digitaal Comfort-platform met 12 aandachtsgebieden. Comfort voor iedereen is de basis. Daarnaast o.a. aandacht voor dienstverlening, zorgcommunicatie, personenalarmering, gemeentelijke informatie over welzijn en de WMO, buurtcommunicatie, virtueel wonen, beeldbellen, inclusief wonen en een alternatief voor sleutelkluisjes.

Het platform kan gebruikt worden als website op PC, als app gedownload op smartphone en eigen tablet. Of geïnstalleerd op een dedicated (= speciaal ingerichte) tablet.

We werken aan een versie speciaal ingericht om snel van de ene op de andere dag een netwerk te organiseren als je plotseling mantelzorger wordt.

Kijk op de Demo versie "Mantelzorger".

Geplaatst: 11-6-2022

 

Blog: Praktijkvoorbeeld `SchermVan` welzijnsorganisatie Diverz te Zwijndrecht. (Een uitwerking van versie 2.0)

Doelstelling van het SET COVID-19 project van welzijnsorganisatie Diverz was diverse toepassingen van domotica, beeldbellen, dienstverlening, zorgcommunicatie en e-healthcommunicatie aan te bieden via één modulair platform. Het concept voor het SET-project was door LaCoTA geschreven. LaCoTA heeft het project ook tijdens de uitvoering begeleid. In deze blog blikt Wim van Kromwijk, directeur van de coöperatie LaCoTA, terug op dit project, de geleerde lessen en deelt een aantal knelpunten.

Lees verder

Zie: Demo SchermVan/Diverz

Geactualiseerd op: 19-8-2022

Uitgebreide handleiding

We werken aan een verdere uitbreiding van de handleiding. We doen dat achter de 12 hoofdmodulen / icoontjes. 

Kijk op de:  Demo versie "Handleiding"

Geplaatst: 25-7-2020

Voor uitleg DIGITALE ZORG kunt u in steeds meer gemeenten terecht bij de Bibliotheek!

Het kan u niet ontgaan zijn: er komen steeds meer digitale mogelijkheden om de eigen gezondheid te monitoren en zorg zelf te regelen. Huisartsen en ziekenhuizen moedigen patiënten aan om gebruik te maken van patiëntenportalen. En huisartsen en specialisten gebruiken het videoconsult als digitaal alternatief voor de fysieke afspraak.

Echter er is nog een grote groep mensen die moeite heeft om deze ontwikkelingen bij te benen. Bijvoorbeeld omdat ze niet goed weten waar het over gaat, het moeilijk vinden, bang zijn om fouten te maken of omdat ze gewoon niet weten wat ze er aan hebben. En sommigen hebben weinig ervaring met het gebruik van internet op de computer en apps op tablet en smartphone.

Bibliotheken nemen in steeds meer gemeenten het voortouw om mensen uitleg te geven over deze ontwikkelingen in de zorg. Zij gaan met het programma "DigiVitaler – digitale zorg dichterbij"  mensen op weg helpen met het gebruiken van digitale zorg.

Zie meer bij: Ondersteuning

Geplaatst: 8-7-2021

Heropening subsidie via de SET-regeling

Graag wijzen we op de heropening van de SET-regeling en en dan specifiek op de mogelijkheid van de zogenaamde subsidie "SET Visievorming".

Met deze subsidie van 20.000 EUR (zonder eigen bijdrage) kunnen zorgaanbieders tot een breed gedragen visie op e-health / digitale zorg komen. En dit is stap 1 voor het aan de slag gaan met de verdere inzet ven e-health, zoals de medicatiedispenser, leefstijlmonitoring of telebegeleiding.

De subsidie voor visievorming, biedt dan ook een mooie opstap naar het aanvragen van een eventuele reguliere SET aanvraag.

Wil je weten hoe de SET Visievorming andere organisaties heeft geholpen? Lees dan dit artikel: https://publica...t-visievorming/

Voor meer info check de link naar de website van ZonMw.

 

Digi-/Domoticateam in de wijk

(Een concept van LaCoTA)

LaCoTA heeft voor de ondersteuning bij mensen thuis het concept “Digi-/Domoticateams in de Wijk” ontwikkeld. De rol van domoticavrijwilligers van woonzorgconsumentenorganisaties is een belangrijke pijler in dit concept.

Domoticavrijwilligers kunnen digitale ondersteuning bieden bij de uitleg over het gebruik van beeldbelcommunicatie, thuistechnologie (bijvoorbeeld video-deurbel, personenalarmering, elektronisch voordeurslot, dimmen lichten) en moderne zorgcommunicatie op een dedicated communicatieplatform zoals SchermVan. Het gaat hierbij om het ondersteunen van kwetsbare mensen die onvoldoende steun kunnen krijgen van hun eigen netwerk of om mantelzorgers die extra ondersteuning kunnen gebruiken.

Geen enkele partij kan op zichzelf de implementatie van thuistechnologie en e-Health succesvol organiseren. De kracht van LaCoTA als coöperatie is het onderling verbinden van netwerken, zodat samen een geïntegreerd project kan worden aangeboden. LaCoTA wil daarom graag woonzorgconsumentenorganisaties (zoals Omroep Max, Rode Kruis, Ouderenbonden, LOC, Ieder(In), Humanitas, Zonnebloem, HCC-Seniorenacademie, Gebied-online, enz) betrekken bij deze maatschappelijke verandering. Woonzorgconsumentenorganisaties kunnen domotica-vrijwilligers in de wijk inzetten om mede- leden en niet-leden te ondersteunen bij gebruik van domotica en e-health.

Wil je meer weten over het concept Digi-Domoticateams vraag dat onze Special over dit onderwerp aan via info@lacota.nl. Je kunt LaCoTA ook vragen om ondersteuning bij de opzet van zo’n team.

Aangepast: 30-10-2021

Dag!enDoen!-projecten zijn ook Digi-Domoticateams in de dop.

Goedendag! Wat gaat u doen vandaag? Komt u niet meer zoveel buiten de deur maar zou u dit eigenlijk wel graag willen?

Dag!enDoen!-projecten zijn ook Digi-Domoticateams in de dop. Ze werken met veel vrijwilligers die mensen thuis verder helpen in de digitale wereld. De basis is een digitale activiteitenagenda van de buurt, wijk, gemeente en regio. Een heel gebruiksvriendelijk programma op een tablet, ook te gebruiken voor mensen die geen ervaring hebben in de digitale wereld. In één oogopslag ziet u wat er die dag of week te doen is in de regio. Via het programma (de app) kan men zich eenvoudig aanmelden voor een concert, koffiemiddag of wandelclub. Zo doet u niet alleen iets leuks, maar ontmoet u ook nieuwe mensen.

Heeft u zelf geen tablet? Geen probleem! Via een Dag!enDoen!-project kunt u een tablet in bruikleen krijgen. Bent u niet vertrouwd met een tablet? Een van de vrijwilligers komt graag bij u langs om u te helpen. Net zo lang tot de angst weg is.

Heeft u behoefte aan meer training voor domotica en zorgcommunicatie? Laat u door een vrijwilliger van het Dag!enDoen!-project naar de bibliotheek brengen voor een tabletcursus, een snuffelcursus Digi-Vitaler (met als speerpunten o.a. Beeldzorg, Telemonitoring en Medicijndispensor), een cursus chatten of digitaal Netwerken.

Dag!enDoen! werkt op dit moment in 17  gemeenten.  
Achtkarspelen  -  klik hier,  Ameland  - klik hier, Barneveld  - klik hier, Dantumadiel  -  klik hier, Harlingen  -  klik hier,  Hellendoorn  -  klik hier, Heerenveen -   klik hier, Leeuwarden  -  klik hier, Noardeast Fryslan  -  klik hier, Olst-Wijhe  -  klik hier, Ooststellingwerf  -  klik hier, Raalte  -  klik hier, Smallingerland  -  klik hier,  Sudwest-Fryslan   -  klik hier, Tytsjerksteradiel  -   klik hier, Waadhoeke - klik hier, Wierden  -  klik hier.

Andere gemeentes zijn in gesprek om te kijken of Dag!enDoen! een oplossing kan zijn.

Geplaatst: 6-9-2022

Regelen van personenalarmering

Onze oplossing op het gebied van personenalarmering is onderdeel van onze integrale visie op langer comfortabel thuis wonen. LaCoTA is voorstander van een systeem van personenalarmering dat ook te bedienen is vanaf een pc, tablet, smartphone of smart-tv. Zodoende is onze oplossing ook volledig te integreren in de app/web SchermVan. De module voor personenalarmering op het SchermVan bestaat in de basis uit een paniekknop voor personenalarmering. SchermVan is uit te breiden met huisautomatisering, een elektronisch voordeurslot, beeldbellen en heel veel apps en links naar dienstverlening en zorgcommunicatie.

Om de veiligheid in huis nog verder te verbeteren, kan het SchermVan worden uitgebreid met een groot aantal beveiligingscomponenten.
Het grote voordeel van onze modulaire aanpak is dat de gebruiker kan beslissen aan welke functionaliteiten hij of zij behoefte heeft en dus nooit betaalt voor functies die (nog) niet nodig zijn.

Lees hier onze special over personenalarmering  

Vergoeding

 • Uw gemeente kan u soms aansluiten op personenalarmering (Wmo-ondersteuning). Dat kan alleen als u om sociale redenen een alarm nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat u zich thuis niet veilig voelt. En u kunt niemand waarschuwen als er iets mis is. U kunt met uw gemeente overleggen wat voor u mogelijk is. Niet alle gemeenten vergoeden de personenalarmering.
 • Heeft u een medische indicatie van uw huisarts of medisch specialist? Dan kunt u de zorgverzekeraar om een vergoeding vragen. Vind snel het juiste formulier van uw zorgverzekeraar voor de aanvraag.

Zie verder Scherm van LaCoTA & info per gemeente

Meer informatie: info@lacota.nl

Geplaatst 26-2-2021

Blog; BEELDBELLEN VIA EIGEN TV ZORGVRAGER

De nieuwe minister van VWS, Ernst Kuipers, zet in op een beleid waarin preventie tegen het coronavirus nieuwe lockdowns moet voorkomen. De samenleving wordt weer open, vrij en blij. Nog steeds groeit het aantal eenpersoonshuishoudens en de vraag naar kleine betaalbare woningen. Dit alleen wonen heeft ook een keerzijde. Ongeveer 30% van de Nederlanders is eenzaam. Omgerekend naar de volwassen bevolking is dat iets meer dan 1 miljoen eenzame mensen!

Geplaatst op: 4-8-2022

Lees verder

Corona, EENZAAMHEID en beeldbellen via SchermVan.nl

Het is nu bij uitstek een periode om "naar elkaar om te kijken". Bij uitstek een periode om virtuele verbondenheid te testen. Virtuele buurgemeenschappen op te zetten. En zeker ook om virtuele mantelzorg binnen families uit te bouwen.

Dat kan veilig met Skype en FacetimeOok zijn er besloten platformen

Vanuit het LaCoTA platform SchermVan kun je gratis beeldbellen. Ga naar > https://www.schermvan.nl > klik op de button Beeldbellen > klik nogmaals op Beeldbellen rechts naast de tekst en je kunt Beeldbellen via het platform waarop SchermVan is geinstallaeerd.  Het werkt zowel via Windows (elke browser zoals Firefox, Chrome, Edge, Opera), Android als Apple. Als mensen al eens hebben ingelogd op Skype of Facetime dan zullen ze meteen ingelogd worden. Anders moet je eerst Skype of Facetime installeren op je tablet.

Eenzaamheid komt veel voor en vooral nu in deze Corona-periode. Dat geldt voor jonge generaties, kwetsbare mensen, en zeker voor 75-plussers. Meer dan de helft van de mensen ouder dan 75 jaar zegt zich (zelfs onder normale omstandigheden) eenzaam te voelen. Op basis van de huidige aantallen 75-plussers zou het gaan om een groep van 650.000 mensen die zegt zich eenzaam te voelen. 

LaCoTA wil gemeentelijke Coalities tegen Eenzaamheid inspireren en ondersteunen vanuit het thema Langer Comfortabel Wonen.

Lees meer over Eenzaamheid in onze special.

Geactualiseerd 27-3-2020

SchermVan; wat kun je met deze app/web?

De app/web SchermVan integreert verschillende functies op gebieden als huisautomatisering, dienstverlening, zorgverlening en buurtcommunicatie. SchermVan bevat bijvoorbeeld modules voor beeldbellen, de bediening van thuistechnologie en het oproepen van zorg. Voorheen waren er voor deze functionaliteiten verschillende apparaten, apps of afstandsbedieningen nodig. SchermVan bundelt al deze functionaliteiten binnen één app.

Deze naadloze integratie van diverse functionaliteiten is echter niet het enige dat SchermVan uniek maakt. Er zijn meer unieke aspecten:

 • De app is voor gebruikers gratis. De comfort-tablet wordt opgenomen in de modulaire abonnementenstructuur van XS-Comfort.
 • Alle modulen van XS-Comfort kunnen worden bediend vanuit de comfort-tablet.
 • Een tablet is voor veel ouderen gemakkelijker te bedienen dan een smartphone. En een dedicated tablet loopt niet vol met eindeloos veel app’s.
 • De opmaak van alle functionaliteiten binnen de app is uniform, zodat de informatie overzichtelijk blijft. Het basisscherm bestaat uit 12 buttons.
 • Na registratie wordt er, bij de button “gemeente” automatisch ook een link gemaakt naar relevante gemeentelijke informatie over de WMO en Langer Comfortabel Wonen, van de gemeente waarin de gebruiker woont. Dit maakt het voor gemeenten relevanter hun informatie beter toegankelijk aan te bieden.
 • De aanvraag en de inrichting van SchermVan kan - ook voor mensen die plots (meer) zorgbehoevend worden - snel georganiseerd worden, bijvoorbeeld door een familielid, zelfs wanneer deze zich aan de andere kant van het land bevindt.
 • De geïntegreerde functionaliteiten betekenen een ontlasting voor de communicatie van en met mantelzorgers.
 • Omdat de app overal op dezelfde manier werkt, kunnen gebruikers elkaar gemakkelijker ondersteunen in het gebruik ervan. LaCoTA leidt ook trainers op, die de gebruiker desgewenst extra kunnen bijstaan.
 • Deze standaard is open source, zodat veel domotica-modulen er gemakkelijk mee kunnen communiceren en de kosten laag blijven.
 • De achterliggende protocollen zijn gericht op privacy. Zodoende is zorgcommunicatie via SchermVan veilig en betrouwbaar.

Kijk verder op: Demo.

LaCoTA lid van leernetwerk VitaValley

VitaValley verzorgt een programma dat helpt bij kennisuitwisseling tussen regionale initiatieven rond eHealth. Het programma zet in op het verbreden van kennis over implementatie en gebruik van eHealth. Het programma is onderdeel van de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET), een regeling voor aanbieders van zorg of ondersteuning die willen samenwerken aan het opschalen én borgen van bestaande e-Healthoplossingen.

LaCoTA is per 21 april toegetreden tot dit leernetwerk. Binnen het netwerk willen we vooral aandacht vragen voor het initiëren van Digi-/Domoticateams per gemeente en het stimuleren van gebruik van het brede en modulaire platform "SchermVan" door woonzorgconsumenten. 

Geplaatst: 23 april 2021