SchermVan ....

SchermVan is een, door LaCoTA ontwikkeld, digitaal Comfort-platform met 12 aandachtsgebieden. Comfort voor iedereen is de basis. Daarnaast o.a. aandacht voor dienstverlening, zorgcommunicatie, personenalarmering, gemeentelijke informatie over welzijn en de WMO, buurtcommunicatie, virtueel wonen, beeldbellen, inclusief wonen en een alternatief voor sleutelkluisjes. Zie de Demo.


VERSIES: demo, basis, via gemeente, via welzijnsorganisatie, via zorgorganisatie

Er zijn diverse versies van SchermVan.

Iedere versie is modulair uit te bouwen. Zie de Demo.

Geactualiseerd: 30-10-2021

Versie 4.0 van SchermVan nu beschikbaar voor zorgaanbieders. Onder de naam OnbeZORGd

 

OnbeZORGd is de belangrijkste versie in serie 4.0 van SchermVan. In deze versie zijn modulen van SchermVan samengevoegd met modulen als:

 • Able-Home; de app voor sensorische alarmering. Een nieuwe manier van leefstijlmonitoring en personenalarmering. 
 • Able-SmartHome; de app om alle beschikbare domotica aan te sturen: waaronder lampen, zonwering, elektronische deursloten, enz.
 • Able-Care; de app voor zorgcommunicatie en zorgoproepen. Able-Care kan samenwerken  met het dashboard van meldkamers, zorgaanbieders en welzijnsorganisaties.
 • Aanvullende informatieoverdracht van de zorgaanbieder die een platform onbeZORGd inzet voor zijn cliënten (intramuraal, extramuraal of ter ondersteuning van revalidatie).

Zie voor meer informatie: Versie OnbeZORGd

Geplaatst: 18-8-2022

SchermVan versie 3.0

Vanuit deze versie kan men opwaarderen (moduul toevoegen) met o.a;

 • Able-Home; de app voor sensorische alarmering. Een nieuwe manier van leefstijlmonitoring en personenalarmering. WiFi-detectie via Able-Home is een van de weinige beveiligingstechnologieën voor in huis die bescherming biedt zonder persoonlijke gegevens te verzamelen.
 • Chatta; de app om als familielid of mantelzorger te beeldbellen via de TV van een naaste.
 • Able-Care; de app voor zorgcommunicatie en zorgoproepen. Able-Care kan samenwerken  met het dashboard van meldkamers, zorgaanbieders en welzijnsorganisaties.
 • Able-SmartHome; de app om alle beschikbare domotica aan te sturen: waaronder lampen, zonwering, elektronische deursloten, enz.

Zie de demo: https://schermvan.nl/onbezorgd

Geactualiseerd: 19-8-2022

Meer weten: info@lacota.nl. Bestellen: idem

SchermVan: voor MANTELZORGERS. (Een uitwerking van versie 2.0)

SchermVan is een, door LaCoTA ontwikkeld, digitaal Comfort-platform met 12 aandachtsgebieden. Comfort voor iedereen is de basis. Daarnaast o.a. aandacht voor dienstverlening, zorgcommunicatie, personenalarmering, gemeentelijke informatie over welzijn en de WMO, buurtcommunicatie, virtueel wonen, beeldbellen, inclusief wonen en een alternatief voor sleutelkluisjes.

Het platform kan gebruikt worden als website op PC, als app gedownload op smartphone en eigen tablet. Of geïnstalleerd op een dedicated (= speciaal ingerichte) tablet.

We werken aan een versie speciaal ingericht om snel van de ene op de andere dag een netwerk te organiseren als je plotseling mantelzorger wordt.

Kijk op de Demo versie "Mantelzorger".

Geplaatst: 11-6-2022

 

Blog: Praktijkvoorbeeld `SchermVan` welzijnsorganisatie Diverz te Zwijndrecht. (Een uitwerking van versie 2.0)

Doelstelling van het SET COVID-19 project van welzijnsorganisatie Diverz was diverse toepassingen van domotica, beeldbellen, dienstverlening, zorgcommunicatie en e-healthcommunicatie aan te bieden via één modulair platform. Het concept voor het SET-project was door LaCoTA geschreven. LaCoTA heeft het project ook tijdens de uitvoering begeleid. In deze blog blikt Wim van Kromwijk, directeur van de coöperatie LaCoTA, terug op dit project, de geleerde lessen en deelt een aantal knelpunten.

Lees verder

Zie: Demo SchermVan/Diverz

Geactualiseerd op: 19-8-2022

Uitgebreide handleiding

We werken aan een verdere uitbreiding van de handleiding. We doen dat achter de 12 hoofdmodulen / icoontjes. 

Kijk op de:  Demo versie "Handleiding"

Geplaatst: 25-7-2020

Digi-zorg: "Thuis kan het ook"

De campagne “Thuis kan het ook” is een initiatief van de Patiëntenfederatie Nederland. LaCoTA ondersteunt die campagne. LaCoTA zet zich daarbij vooral in buurtbewoners te wijzen op de campagne. Mogelijk zijn er vrijwilligers die via de bibliotheken, Seniorweb, ZorgSameBuurten of een clientenorganisatie willen bijdragen aan ondersteuning van buurtbewoners. Helpen hen de digitalisering eigen te maken.

Een mooie ontwikkeling is dat ook steeds meer bibliotheken op wijkniveau mensen wegwijs maken in de digitalisering van de privé-communicatie (computergebruik en beeldbellen!), digitalisering van de overheid en digitalisering van zorgcommunicatie. LaCoTA hoopt dat bibliotheken ook ondersteuning gaan bieden in het gebruik van domotica en het vinden van kwalitatief goed dienstenaanbod om Langer Comfortabel te kunnen blijven wonen.

Meer informatie 
Voor meer informatie: Inspiratie

Voor uitleg DIGITALE ZORG kunt u in steeds meer gemeenten terecht bij de Bibliotheek!

Het kan u niet ontgaan zijn: er komen steeds meer digitale mogelijkheden om de eigen gezondheid te monitoren en zorg zelf te regelen. Huisartsen en ziekenhuizen moedigen patiënten aan om gebruik te maken van patiëntenportalen. En huisartsen en specialisten gebruiken het videoconsult als digitaal alternatief voor de fysieke afspraak.

Echter er is nog een grote groep mensen die moeite heeft om deze ontwikkelingen bij te benen. Bijvoorbeeld omdat ze niet goed weten waar het over gaat, het moeilijk vinden, bang zijn om fouten te maken of omdat ze gewoon niet weten wat ze er aan hebben. En sommigen hebben weinig ervaring met het gebruik van internet op de computer en apps op tablet en smartphone.

Bibliotheken nemen in steeds meer gemeenten het voortouw om mensen uitleg te geven over deze ontwikkelingen in de zorg. Zij gaan met het programma "DigiVitaler – digitale zorg dichterbij"  mensen op weg helpen met het gebruiken van digitale zorg.

Zie meer bij: Ondersteuning

Geplaatst: 8-7-2021

Meer over ondersteuning voor DIGI-zorg en Langer Comfortabel Wonen

Zie Ondersteuning

Heropening subsidie via de SET-regeling

Graag wijzen we op de heropening van de SET-regeling en en dan specifiek op de mogelijkheid van de zogenaamde subsidie "SET Visievorming".

Met deze subsidie van 20.000 EUR (zonder eigen bijdrage) kunnen zorgaanbieders tot een breed gedragen visie op e-health / digitale zorg komen. En dit is stap 1 voor het aan de slag gaan met de verdere inzet ven e-health, zoals de medicatiedispenser, leefstijlmonitoring of telebegeleiding.

De subsidie voor visievorming, biedt dan ook een mooie opstap naar het aanvragen van een eventuele reguliere SET aanvraag.

Wil je weten hoe de SET Visievorming andere organisaties heeft geholpen? Lees dan dit artikel: https://publica...t-visievorming/

Voor meer info check de link naar de website van ZonMw.

 

SchermVan; wat kun je met deze app/web?

De app/web SchermVan integreert verschillende functies op gebieden als huisautomatisering, dienstverlening, zorgverlening en buurtcommunicatie. SchermVan bevat bijvoorbeeld modules voor beeldbellen, de bediening van thuistechnologie en het oproepen van zorg. Voorheen waren er voor deze functionaliteiten verschillende apparaten, apps of afstandsbedieningen nodig. SchermVan bundelt al deze functionaliteiten binnen één app.

Deze naadloze integratie van diverse functionaliteiten is echter niet het enige dat SchermVan uniek maakt. Er zijn meer unieke aspecten:

 • De app is voor gebruikers gratis. De comfort-tablet wordt opgenomen in de modulaire abonnementenstructuur van XS-Comfort.
 • Alle modulen van XS-Comfort kunnen worden bediend vanuit de comfort-tablet.
 • Een tablet is voor veel ouderen gemakkelijker te bedienen dan een smartphone. En een dedicated tablet loopt niet vol met eindeloos veel app’s.
 • De opmaak van alle functionaliteiten binnen de app is uniform, zodat de informatie overzichtelijk blijft. Het basisscherm bestaat uit 12 buttons.
 • Na registratie wordt er, bij de button “gemeente” automatisch ook een link gemaakt naar relevante gemeentelijke informatie over de WMO en Langer Comfortabel Wonen, van de gemeente waarin de gebruiker woont. Dit maakt het voor gemeenten relevanter hun informatie beter toegankelijk aan te bieden.
 • De aanvraag en de inrichting van SchermVan kan - ook voor mensen die plots (meer) zorgbehoevend worden - snel georganiseerd worden, bijvoorbeeld door een familielid, zelfs wanneer deze zich aan de andere kant van het land bevindt.
 • De geïntegreerde functionaliteiten betekenen een ontlasting voor de communicatie van en met mantelzorgers.
 • Omdat de app overal op dezelfde manier werkt, kunnen gebruikers elkaar gemakkelijker ondersteunen in het gebruik ervan. LaCoTA leidt ook trainers op, die de gebruiker desgewenst extra kunnen bijstaan.
 • Deze standaard is open source, zodat veel domotica-modulen er gemakkelijk mee kunnen communiceren en de kosten laag blijven.
 • De achterliggende protocollen zijn gericht op privacy. Zodoende is zorgcommunicatie via SchermVan veilig en betrouwbaar.

Kijk verder op: Demo.

LaCoTA lid van leernetwerk VitaValley

VitaValley verzorgt een programma dat helpt bij kennisuitwisseling tussen regionale initiatieven rond eHealth. Het programma zet in op het verbreden van kennis over implementatie en gebruik van eHealth. Het programma is onderdeel van de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET), een regeling voor aanbieders van zorg of ondersteuning die willen samenwerken aan het opschalen én borgen van bestaande e-Healthoplossingen.

LaCoTA is per 21 april toegetreden tot dit leernetwerk. Binnen het netwerk willen we vooral aandacht vragen voor het initiëren van Digi-/Domoticateams per gemeente en het stimuleren van gebruik van het brede en modulaire platform "SchermVan" door woonzorgconsumenten. 

Geplaatst: 23 april 2021