Respijtzorg. Mantelzorg moe en toe aan vakantie? Lees ons nieuwe dossier over respijtzorg met doorverwijzingen naar gespecialiseerde adressen!

Respijtzorg is een tijdelijke vervanging van mantelzorg. Iemand anders neemt de taken over, zodat de mantelzorger even tijd heeft om andere dingen te doen. Bijvoorbeeld als een mantelzorger op vakantie wil. Respijtzorg helpt voorkomen dat een mantelzorger overbelast raakt. Er zijn verschillende vormen van respijtzorg, zoals vakantie in een geschikte woning op een vakantiepark, hulp aan huis en opvang buitenshuis, bijvoorbeeld dagopvang of logeeropvang. Respijtzorg kan zowel professionele zorg als vrijwilligerszorg betreffen. Soms is structurele vervangende zorg mogelijk: de mantelzorger heeft dan bijvoorbeeld één dag per week geen zorgtaken omdat de zorgvrager naar een dagopvang gaat. Ook kan het gaan om een gezamenlijke vakantie van de mantelzorger en de zorgvrager, waarbij de zorg op het vakantieadres door derden wordt overgenomen. Hierdoor kan de mantelzorger ontspannen, tot rust komen en desgewenst eigen activiteiten ondernemen.

Respijtzorg vormt een belangrijk onderdeel van de ondersteuning die gemeenten mantelzorgers kunnen bieden.

Lees verder in het mooi geïllustreerde dossier Mantel- en Respijtzorg: https://kleinwonenmagazine.nl/wp-content/uploads/2019/07/KWM-5.pdf met daarin een blog van Wim G. Kromwijk, directeur van LaCoTA. Ga naar blz 48 en verder.

Of lees verder in onze Special nummer 5: Mantelzorg, respijtzorg en comfortabel verblijven tijdens je vakantie

Geactualiseerd: 18-7-2019

ACHTERWACHT door familie, mantelzorger, buren, zorgaanbieder en/of meldkamer

Zorgoproep of alarm-maken is één, goede opvolging is twee. Moderne personenalarmering kan zo geprogrammeerd worden dat automatisch achtereenvolgens meerdere contactnummers gebeld worden. Neemt de eerste niet binnen 30 seconden op dan wordt het volgende contact gebeld. Als laatste in dat rijtje kan ook een professionele meldkamer worden geprogrammeerd. Zo'n meldkamer is 7 dagen in de week 24 uur per dag beschikbaar en heeft van alle klanten de noodzakelijke info beschikbaar om adviserend op te treden om de juiste zorgverlener, brandweer of politie te kunnen sturen. Niet alleen particulieren maar ook veel plaatselijke zorgaanbieders besteden de functie van meldkamer uit aan een regionale of landelijke meldkamer.

LaCoTA is op dit moment met een aantal landelijke meldkamers afspraken aan het maken om personenalarmering o.a. vanuit een comfort-tablet mogelijk te maken. We denken aan abonnementen voor:

  • telefonisch contact
  • beeldbelcommunicatie (vergelijkbaar met skype)
  • opvolging door thuiszorg
  • verpleeghuiszorg-thuis
  • ziekenhuiszorg-thuis

Zie verder: Bestellen

Voeg een slimme video-voordeurbel en een slim voordeurslot toe aan je "LaCoTA Basisbundel" en je kunt als mantelzorger op afstand de deur open doen!

Onze thuistechnologie zorgt niet alleen voor wooncomfort binnen een woning. Het ontlast ook het werk van mantelzorgers en professionele zorgverleners. Kies je eigen modulen!

Kijk op www.ablesmarthome.nl/lacota

Blog van LaCoTA over WONEN EN ZORG IN HET GROEN

Zie onze blog in WOONZ over dit onderwerp:

Complexe zorg kan soms in je eigen woning georganiseerd worden

Door thuistechnologie kan soms ook complexe zorg georganiseerd worden in de eigen woning. We spreken soms al van:

  • verzorgingshuiszorg-thuis

  • verpleeghuiszorg-thuis

  • ziekenhuiszorg-thuis.

Realiseer een (tijdelijke) mantelzorgwoning in of bij uw woning

Een mantelzorgwoning is een volwaardige woning met eigen sanitaire voorzieningen. De woning leunt vaak aan tegen een hoofdwoning waarin de verzorgende partner, mantelzorgverlener of familie woont. In grote herenhuizen, villa's, boerderijen en landhuizen kan de mantelzorgwoning soms inpandig gerealiseerd worden. Ook zijn er concepten waarin een aantal ‘dubbele woningen’ geclusterd zijn, waardoor een mantelzorggemeenschap ontstaat. Tenslotte zijn er nog mobiele woningen die ‘tijdelijk’ in de tuin bijgeplaatst kunnen worden. Deze dienen wel weer te verdwijnen als de mantelzorg stopt.

In een mantelzorgwoning zitten vaak veel voorzieningen die het leven van iemand, die zorgbehoevender wordt, veraangenamen. Dit varieert van diensten die op afstand bediend kunnen worden tot een in hoogte en breedte verstelbare wastafel en toilet en tilhulpmiddelen. Allerlei zorg gerelateerde ICT-toepassingen horen ook bij de standaardinrichting. Veel van deze voorzieningen zijn in het begin luxe, maar later noodzaak. Het hulpmiddelen- en voorzieningenniveau groeit als het ware mee met de gezondheid van de bewoner.

Wie voor een hulpbehoevend familielid een mantelzorgwoning in de tuin wil plaatsen of laten bouwen, hoeft daarvoor meestal geen vergunning meer aan te vragen. Ook voor verbouwing van garage of schuur tot mantelzorgwoning is meestal geen vergunning meer nodig. Enige eis is dat een hulpbehoevende daadwerkelijk in de woning komt wonen.

Er zijn diverse leveranciers van prefab woningen of aanbouwunits. Zo kan bijvoorbeeld snel en gemakkelijk een gelijkvloerse badkamer en/of slaapkamer gerealiseerd worden. Vraag een folder aan: info@andersenactiefwonen.nl.

Zie Woningaanpassing

Geactualiseerd 21-1-2012

Burenhulp en Mantelzorg

Mantelzorg met WE HELPEN

U kunt zelf de hulp rondom een persoon (uzelf of een ander) gemakkelijk organiseren. U creëert een groep rondom uzelf of een ander en deelt met elkaar een agenda, logboek en notitiepagina's. Hulpvragen kunt u stellen aan de hele groep of aan specifieke personen binnen de groep. En weet u al wie kan helpen, dan kunt u de hulpvraag ook toewijzen aan die persoon. In de agenda kan iedereen binnen de groep zien welke taken al door iemand uitgevoerd gaan worden en welke niet. Door informatie en ervaringen via het logboek en notitiepagina's te delen kan iedereen binnen de groep op een moment dat voor hem of haar het beste uitkomt inloggen en lezen. Want overzicht, dat helpt. Als de hulpvraag niet opgelost kan worden binnen uw besloten groep(en), dan kunt u er ook voor kiezen de vraag voor meer mensen zichtbaar te maken, zodat mensen uit bijvoorbeeld uw buurt hierop kunnen reageren. Dit kan door de hulpvraag te plaatsen op de marktplaats, waarbij u zelf kunt kiezen wie de vraag mag zien.

Mantelzorg.nl, belangenorganisatie van mantelzorgers

Mantelzorg.nl draagt bij aan een veilige omgeving voor virtuele woongemeenschappen Op de digitale snelweg kun je vriendschappen over de hele wereld onderhouden. Mantelzorg.nl kan soms als aanvulling op het veilige gevoel van de verre vriendschap heel dichtbij beschikbaar zijn met mantelzorg. Dat is fijn te weten! Mantelzorg.nl zet zich in voor mensen die langdurig en onbetaald voor een ander zorgen. Als familielid, buur, vriend of 'gewoon' uit solidariteit. Als mantelzorger of als zorgvrijwilliger. Mantelzorg.nl behartigt hun belangen en geeft ondersteuning, zodat zij hun belangrijke werk kunnen blijven doen. Informele zorg omvat het hele domein waarin mensen uit eigen wil elkaar ondersteunen en verzorgen. Mantelzorg en vrijwilligerszorg vullen hierbij elkaar aan. Meer info: 
www.mantelzorg.nl

Wat zijn telecare en telemedicine?

Telecare is het aanbieden van zorg op afstand, waarbij de zorg en geruststelling wordt geboden die nodig is om mensen langer in hun eigen woning te kunnen laten wonen. Personenalarmering is de bekendste telecare-toepassing. Na contact met een meldkamer kunnen indien nodig vervolgens zorgverleners, hulpdiensten of familie worden gemobiliseerd. In de meldkamer is een gebruikersprofiel aanwezig (locatie, gezondheidstoestand, contactgegevens van naasten). Hiermee kan de medewerker betere beslissingen nemen.

Telecare omvat vaak ook andere diensten zoals herinneringen voor afspraken en om medicatie in te nemen. Denk eveneens aan alarmapparaten voor brand, gaslekkage en overstromingen. Het alarm wordt niet alleen gecommuniceerd naar de gebruiker; de activering van een van deze sensoren zorgt ook voor een oproep naar de meldkamer. Nieuwere telecare-systemen zijn bijvoorbeeld valdetectoren, die signaleren of iemand zit of ligt. Hierbij worden gebruikers- en omgevingsdata verzameld en gebruikt om beslissingen te nemen over risicosituaties. Dit gebeurt op basis van eerdere opgedane kennis over de levensstijl van de gebruiker. Deze gegevens kunnen op afstand worden geanalyseerd en eventueel ook voorgelegd worden aan professionals of familieleden van de gebruiker.

Telemedicine wordt gedefinieerd als het gebruik van ICT voor het op afstand verschaffen van klinische diensten aan patiënten. Voorbeelden van telemedicine zijn videobellen met zorgverleners, en diagnostiek en behandelingen op afstand. Telemedicine is ook erg waardevol voor radiologie en neurochirurgie, waarbij specialisten beelden op afstand kunnen ontvangen en analyseren, en geen fysiek contact met de patiënt nodig hebben. Het doel is om op afstand medische en gespecialiseerde zorg (klinische diagnostiek, monitoring en zelfs medische behandeling) aan patiënten in hun woningen te bieden. De gebruiker thuis kan zijn vitale functies (bloeddruk, temperatuur en hartslag) meten en naar de professional sturen. De professional kan deze data verwerken en een diagnose naar de gebruiker sturen. Via beeldbellen is het mogelijk om in real-time visueel contact te hebben met de professional. De communicatie voor telecare en telemedicine moet wel verlopen via een extra beveiligd platform. Skype is dan onvoldoende. Op SchermVan bevinden zich beide platformen.