REGEL ALS ZORGZAME BUUR TIJDIG EEN ALARMKNOP (Blog Wim G. Kromwijk)

En dan komen de verhalen los; horen zeggen over mensen die nog langer op de grond hebben gelegen voordat ze werden opgemerkt. Mensen die ook eigenwijs waren en dachten dat ze nog vitaal genoeg waren om (alleenwonend) zonder alarmknop te kunnen. Verhalen over mensen die zichzelf overschatten omdat ze eigenlijk alleen in de badkamer hun mobieltje niet in de buurt hebben, maar verder overal alarm kunnen slaan. En juist in de badkamer gebeuren helaas veel uitglijders.

Geplaatst op: 1-3-2023

Lees verder

Digi-zorg: "Thuis kan het ook"

De campagne “Thuis kan het ook” is een initiatief van de Patiëntenfederatie Nederland. LaCoTA ondersteunt die campagne. LaCoTA zet zich daarbij vooral in buurtbewoners te wijzen op de campagne. Mogelijk zijn er vrijwilligers die via de bibliotheken, Seniorweb, ZorgSameBuurten of een clientenorganisatie willen bijdragen aan ondersteuning van buurtbewoners. Helpen hen de digitalisering eigen te maken.

Een mooie ontwikkeling is dat ook steeds meer bibliotheken op wijkniveau mensen wegwijs maken in de digitalisering van de privé-communicatie (computergebruik en beeldbellen!), digitalisering van de overheid en digitalisering van zorgcommunicatie. LaCoTA hoopt dat bibliotheken ook ondersteuning gaan bieden in het gebruik van domotica en het vinden van kwalitatief goed dienstenaanbod om Langer Comfortabel te kunnen blijven wonen.

Meer informatie 
LaCoTA heeft de afgelopen jaren een eigen webapp ontwikkeld voor ondersteuning van Langer Comfortabel Thuis Wonen  zie de Demo SchermVan "Mantelzorger". Hierin is onder "Oefenen" ook oefenmateriaal opgenomen dat door bibliotheken wordt ingezet.
Meer over Digi-Zorg: Digi-zorg & Mantelzorg

Digitale ondersteuning voor zorgcommunicatie

Het kan niemand ontgaan zijn: er komen steeds meer digitale mogelijkheden om de eigen gezondheid te monitoren en zorg zelf te regelen. Huisartsen, thuiszorg, wijkverpleging, apotheken en ziekenhuizen moedigen patiënten aan om gebruik te maken van patiëntenportalen. En huisartsen en specialisten gebruiken het videoconsult (beeldbellen zoals skype) als digitaal alternatief voor de fysieke afspraak.

Geplaatst op: 30-12-2022

Lees verder

Wordt zelf ZorgSameBuur!

Maak een buur, kennis, (overbelaste) mantelzorger, digibeet of (eenzame / zorgbehoevende) buurtbewoner vertrouwd met Beeldbellen en Digi-zorg!

Geplaatst op: 24-4-2023

Lees verder

Betrek mantelzorgers en zorgvragers bij digitalisering van de zorg

Tussen 40 en 50 jaar (de sandwichgeneratie) ben je druk met je eigen leven. Je kinderen, werk, persoonlijke ambities, sociaal leven, sport, gezondheid en ga zo maar door. Dan wil je helemaal niet nadenken over het feit dat jouw ouders op een dag zorg nodig zullen hebben en dat jij de aangewezen persoon bent om die zorg op te pakken. Want we weten nu: zoals het met jouw opa en oma ging met het bejaardenhuis als oplossing is nu geen optie meer.’ Aldus een alinea uit de laatste campagne van Mantelzorg Nederland.

Geplaatst op: 20-2-2023

Lees verder

Respijtzorg. Mantelzorg moe en toe aan vakantie? Lees ons nieuwe dossier over respijtzorg met doorverwijzingen naar gespecialiseerde adressen!

Respijtzorg is een tijdelijke vervanging van mantelzorg. Iemand anders neemt de taken over, zodat de mantelzorger even tijd heeft om andere dingen te doen. Bijvoorbeeld als een mantelzorger op vakantie wil. Respijtzorg helpt voorkomen dat een mantelzorger overbelast raakt. Er zijn verschillende vormen van respijtzorg, zoals vakantie in een geschikte woning op een vakantiepark, hulp aan huis en opvang buitenshuis, bijvoorbeeld dagopvang of logeeropvang. Respijtzorg kan zowel professionele zorg als vrijwilligerszorg betreffen. Soms is structurele vervangende zorg mogelijk: de mantelzorger heeft dan bijvoorbeeld één dag per week geen zorgtaken omdat de zorgvrager naar een dagopvang gaat. Ook kan het gaan om een gezamenlijke vakantie van de mantelzorger en de zorgvrager, waarbij de zorg op het vakantieadres door derden wordt overgenomen. Hierdoor kan de mantelzorger ontspannen, tot rust komen en desgewenst eigen activiteiten ondernemen.

Respijtzorg vormt een belangrijk onderdeel van de ondersteuning die gemeenten mantelzorgers kunnen bieden.

Lees verder in het mooi geïllustreerde dossier Mantel- en Respijtzorg: https://kleinwonenmagazine.nl/wp-content/uploads/2019/07/KWM-5.pdf met daarin een blog van Wim G. Kromwijk, directeur van LaCoTA. Ga naar blz 48 en verder.

Of lees verder in onze Special nummer 5: Mantelzorg, respijtzorg en comfortabel verblijven tijdens je vakantie

Geactualiseerd: 18-7-2019

Realiseer een (tijdelijke) mantelzorgwoning in of bij uw woning

Ga naar: Mantelzorgwoning

Geactualiseerd 21-1-2021

PGO's (persoonlijke gezondheidsomgevingen)

18 april nam de Eerste Kamer unaniem de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) aan, inclusief het amendement over uitwisseling met persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s). Hierdoor worden zorgaanbieders op den duur verplicht om gezondheidsinformatie ook via PGO’s beschikbaar te stellen aan zorggebruikers. De wet wordt op 1 juli 2023 van kracht als kaderwet en draagt bij aan betere gegevensuitwisseling tussen zorgverleners en zorggebruikers.

Geplaatst op: 14-5-2023

Lees verder

Organiseren van een dienstennetwerk: omdat wonen meer is dan een dak boven je hoofd

Wie lang comfortabel wil wonen moet meer organiseren dan alleen het onderhoud van de woning. Dat geldt voor alle leeftijdsgroepen. Voor senioren en mensen met een zorgindicatie is het extra belangrijk om steeds opnieuw te kijken of het dienstennetwerk versterkt kan worden. En het is niet gemakkelijk om dit allemaal zelf uit te zoeken. Geplaatst op: 18-2-2022 Lees verder

Geplaatst op: 18-2-2022

Lees verder

Zet een eigen "Cirkelgroep" op in je buurt

Een Cirkelgroep kun je zelf starten. Heel gemakkelijk beginnen met een whatsapp-groepje met mensen uit je straat of directe omgeving. Een groepje mensen die afspreekt serieus “Om te kijken naar elkaar”. En vooral ook leuke dingen samen te doen. Bijvoorbeeld de laatste zondag van de maand samen borrelen ergens in de stad.

Geplaatst op: 31-3-2023

Lees verder

Stichting Thuisgekookt: KOKEN VOOR EEN BUUR

Je hobby beoefenen en daarmee echt het verschil maken; het kan als thuiskok bij Stichting Thuisgekookt. Als je van koken houdt, tenminste. Want door iedere week een portie meer te koken voor een buur die dat zelf niet meer kan, maak je hun leven groter, gezonder én gezelliger.

Geplaatst op: 26-1-2023

Lees verder