Aanmelden Nieuwsbrief Anders, Actief en Comfortabel WonenBlogs LaCoTA over Anders, Actief en Comfortabel Wonen

Wim-Kromwijk-foto-1.jpg

Wim G. Kromwijk, directeur van LaCoTA, schrijft met enige regelmaat blogs over "Anders, Actief en Comfortabel Wonen". Veel van deze blogs verschijnen in magazines en nieuwsbrieven van partner-organisaties als WoonzZorgSaamWonen, Klein Wonen Magazine en MaxMeetingPoint (Omroep Max)Ook worden ze geplaatst in interessegroepen op LinkedIn en Facebook. Regelmatig wordt in de blogs gewezen op de ontwikkeling van SchermVan en achterliggende modulen.

Blogs LaCoTA zoals geplaatst bij WOONZ

De samenwerking van LaCoTA met Woonz is gericht op kennisuitwisseling ten behoeve van met name senioren die Langer Comfortabel willen blijven wonen in hun eigen woning, of zoeken naar een andere woning met meer Comfort, dienstverlening, zorg, en of 24uurs zorg. Onder andere Gemeenschappelijk Wonen en Wonen met Zorg in het Groen krijgen extra aandacht.

Meer informatie over Woonz vind je op www.woonz.nl.

Blogs LaCoTA zoals geplaatst bij ZorgSaamWonen

De samenwerking van LaCoTA met ZorgSaamWonen is gericht op kennisuitwisseling ten behoeve van met name initiatiefnemers, beleidsmakers en bouwers die Langer Comfortabel Wonen willen stimuleren. Onder andere Gemeenschappelijk Wonen en Wonen met Zorg in het Groen krijgen extra aandacht.

Meer informatie over ZorgSaamWonen vind je op www.zorgsaanwonen.nl.

Blogs LaCoTA zoals geplaatst in "Klein Wonen Magazine"

Voor liefhebbers van "Anders, Actief en Comfortabel Wonen" verschijnt Klein Wonen Magazine. Een puur digitaal tijdschrift over vooral Tiny Houses, en van yurts tot woonboerderijen, van woonboten tot mantelzorgwoningen en van woonbusjes tot studentenwoningen en smart woningen.

Ieder kwartaal brengt de redactie van Klein Wonen Magazine interviews, columns, fotoreportages en achtergrondverhalen over bewoners, interieur, bouwers, projecten, nuttige informatie en het buitenleven van de meest uiteenlopende vormen van klein wonen. Het magazine is er alleen digitaal. "Een bewuste keuze om de ecologische footprint van het magazine zo klein mogelijk te houden’’, aldus hoofdredacteur Raymond Kool.

Klein Wonen Magazine heeft een aantal vaste gastschrijvers waaronder Wim G. Kromwijk, directeur van LaCoTA. Hij verzorgt ieder kwartaal een blog over seniorenhuisvesting.

Blogs Wim G. Kromwijk, directeur LaCoTA:

De samenwerking van LaCoTA met Klein Wonen Magazine is gericht op kennisuitwisseling ten behoeve van met name initiatiefnemers, beleidsmakers en bouwers die Langer Comfortabel Wonen willen stimuleren. Onder andere ouder-worden, Gemeenschappelijk Wonen en Wonen met Zorg in het Groen krijgen extra aandacht.

Meer informatie over Klein Wonen Magazine vind je op www.kleinwonenmagazine.nl. Het magazine is daar gratis te downloaden.

Geactualiseerd 30-01-2021

Interview met directeur LaCoTA op website 3Bplus

Mooi interview met Wim G. Kromwijk over visie van LaCoTA, Langer Comfortabel Thuiswonen, beeldbellen in coronatijd, thuistechnologie, e-healthcommunicatie, SchermVan en virtuele woongemeenschappen. Zie link.

Geplaatst: 25-10-2020Naast blogs schrijft LaCoTA ook eigen "nieuwsbrieven" en "specials".

Zie hieronder.

LaCoTA

NIEUWSBRIEF OVER ANDERS, ACTIEF EN COMFORTABEL WONEN
NUMMER 13, DECEMBER 2020

LaCoTA geeft informatie over meer dan 30 woonvarianten. Veel daarvan zijn interessant voor zowel jong als ouder. Levensloopflexibel Wonen, Thuistechnologie (Domotica), Duurzaamheid, Sociale Netwerken en Mantelzorg, krijgen daarbij bijzondere aandacht.

Actieve mensen dragen bij aan vitale gemeenten, een vitale buurgemeenschap en vitale verbindingen!

In dit nummer:

• SchermVan
• Webwinkel Able
• Digi-/Domoticateams
• Special over gemeentelijke coalities tegen eenzaamheid
• Special over Smart homes, inclusieve wijken, slimme gemeenten en smart cities
• Woonvarianten, wooninitiatieven en aanbod
• Interview met de directeur van LaCoTA
• Contactgegevens

Link: Nummer 13: Nieuwsbrief ANDERS EN ACTIEF WONEN december 2020Special nummer 6: Personenalarmering

Onze oplossing op het gebied van personenalarmering is onderdeel van onze integrale visie op langer comfortabel thuis wonen. LaCoTA is voorstander van een systeem van personenalarmering dat ook te bedienen is vanaf een pc, tablet, smartphone of smart-tv. Zodoende is onze oplossing ook volledig te integreren in de app/web SchermVan. De module voor personenalarmering op het SchermVan bestaat in de basis uit een paniekknop voor personenalarmering. SchermVan is uit te breiden met huisautomatisering, een elektronisch voordeurslot, beeldbellen en heel veel apps en links naar dienstverlening en zorgcommunicatie.

Om de veiligheid in huis nog verder te verbeteren, kan het SchermVan worden uitgebreid met een groot aantal beveiligingscomponenten.

Het grote voordeel van onze modulaire aanpak is dat de gebruiker kan beslissen aan welke functionaliteiten hij of zij behoefte heeft en dus nooit betaalt voor functies die (nog) niet nodig zijn.

Lees hier de special

Geplaatst 25-2-2021

Aanmelden Nieuwsbrief Anders, Actief en Comfortabel WonenSpecial nummer 5: Mantelzorg, respijtzorg en comfortabel verblijven tijdens je vakantie

Respijtzorg is een tijdelijke vervanging van mantelzorg. Iemand anders neemt de taken over, zodat de mantelzorger even tijd heeft om andere dingen te doen. Bijvoorbeeld als een mantelzorger op vakantie wil. Respijtzorg helpt voorkomen dat een mantelzorger overbelast raakt. Er zijn verschillende vormen van respijtzorg, zoals hulp aan huis en opvang buitenshuis, bijvoorbeeld dagopvang of logeeropvang. Respijtzorg kan zowel professionele zorg als vrijwilligerszorg betreffen. Soms is structurele vervangende zorg mogelijk: de mantelzorger heeft dan bijvoorbeeld één dag per week geen zorgtaken omdat de zorgvrager naar een dagopvang gaat. Ook kan het gaan om een gezamenlijke vakantie van de mantelzorger en de zorgvrager, waarbij de zorg op het vakantieadres door derden wordt overgenomen. Hierdoor kan de mantelzorger ontspannen, tot rust komen en desgewenst eigen activiteiten ondernemen.

Respijtzorg vormt een belangrijk onderdeel van de ondersteuning die gemeenten mantelzorgers kunnen bieden.

Lees hier de special.

Geplaatst 29-4-2019

Special nummer 4: Smart homes, inclusieve wijken, slimme gemeenten en smart cities

LaCoTA geeft informatie over meer dan 30 woonvarianten. Veel daarvan zijn interessant voor zowel jong als ouder. Levensloopflexibel Wonen, Thuistechnologie (Domotica), Duurzaamheid, Sociale Netwerken en Mantelzorg krijgen daarbij bijzondere aandacht.

Actieve mensen dragen bij aan vitale gemeenten, een vitale buurgemeenschap en vitale verbindingen!

In dit nummer aandacht voor:

 • Inleiding
 • Slimme gemeenten en smart cities
 • Smart cities voor ouderen
 • Inclusieve wijken
 • Smart homes
 • “Warme” technologie
 • Gemeentelijke informatie langer comfortabel wonen
 • De rol van de app/web SchermVan
 • De rol van onderwijs
 • De rol van Buurtverbinders
 • Koploperprojecten
 • Meer informatie, partners en verwijzingen

Lees hier de special

Special nummer 3: Gestippeld Wonen

In 2008 schreven de toenmalige SEV en Federatie Gemeenschappelijk Wonen een Special over Gestippeld Wonen. De special geeft nog steeds een goed beeld van die woonvariant.

De eindredactie werd verzorgd door Wim G. Kromwijk (toen als projectleider van de Federatie Gemeenschappelijk Wonen, nu directeur LaCoTA). De special kan opnieuw gedownload worden als vervolg op onze Special over Gemeenschappelijk Wonen (nummer 2).

Lees hier de special (PDF)

Geplaatst 1-5-2019

Special nummer 2: Gemeenschappelijk Wonen zonder verhuizen

LaCoTA promoot een aantal vormen van gemeenschappelijk wonen waarbij je niet noodzakelijk hoeft te verhuizen naar een ander gebouw. Je kunt blijven wonen in je eigen woning. De woningen/appartementen binnen deze vormen kunnen verspreid in de wijk staan. Het is echter wel zo dat hoe dichter bij elkaar, hoe gemakkelijker het opzetten en onderhouden van een woongemeenschap is. 

In de special belichten we o.a.

 1. Virtuele Woongemeenschappen
 2. Buurgemeenschappen
 3. Gestippeld Wonen
 4. Cirkelgroepen rond o.a. zorgaanbieders

Lees hier de special.

Geplaatst 16-4-2019

Special nummer 1: Gemeentelijke Coalities tegen Eenzaamheid / Allianties voor Comfortabel Wonen

Eenzaamheid komt veel voor. Dat geldt voor jonge generaties, maar zeker voor 75-plussers. Meer dan de helft van de mensen ouder dan 75 jaar zegt zich eenzaam te voelen. Op basis van de huidige cijfers zou het gaan om een groep van 650.000 75-plussers die zegt zich eenzaam te voelen. De Rijksoverheid wil eenzaamheid in de groep 75-plus eerder signaleren en de trend van eenzaamheid doorbreken. Maatschappelijke organisaties, gemeenten bedrijven en ondernemers slaat hiervoor de handen ineen. Dit doen zij in een landelijke en in lokale coalities (samenwerkingsverbanden) tegen eenzaamheid.

LaCoTA wil Coalities tegen Eenzaamheid inspireren en ondersteunen vanuit het thema Langer Comfortabel Wonen.

Lees hier de Special.

Geplaatst 18-3-2019

Nummer 12: Nieuwsbrief ANDERS EN ACTIEF WONEN April 2019

andersenactiefwonen.jpgApril-nummer (nummer 12) van onze Nieuwsbrief is uit;
link: https://www.lacota.nl/anders-en-actief-wonen/nieuwsbrieven/nummer-12

In dit nummer:

 • GemeenschappelijkWonenDag 18 mei 2019
 • Groen wonen in een Tiny Little House bij een boerderij
 • Rolstoelvriendelijke vakantieparken
 • Tarieven LaCoTA energiecollectief
 • Meer woonvarianten, wooninitiatieven en aanbod
 • Special over Gemeenschappelijk Wonen
 • Vier vormen van Gemeenschappelijk Wonen waarbij je niet noodzakelijk hoeft te verhuizen
 • App/web SchermVan als communicatiemiddel bij Gemeenschappelijk Wonen
 • SchermVan en Comfort-tablet
 • Gemeentelijke allianties voor Langer Comfortabel Wonen
 • Special over Gemeentelijke coalities tegen Eenzaamheid
 • Gemeentelijke info over Langer Comfortabel Wonen beter toegankelijk maken

Nummer 11: Nieuwsbrief ANDERS EN ACTIEF WONEN april 2018

April-nummer (nummer 11) van onze Nieuwsbrief is uit; link: https://www.lacota.nl/anders-en-actief-wonen/nieuwsbrieven/nummer-11 In dit nummer aandacht voor o.a. - Blijverslening - Gemeenschappelijk Wonen Dag 19 mei 2018 - LaCoTA Comfort-tablet - Comfort en veiligheid via één app - Groen Wonen (Diepenveen/Deventer) - Nieuwe tarieven LoCoTA Energiecollectief - Korting op elektronische voordeursloten - Regelen van personenalarmering - Zorghotelkamers in een aantal Van der Valk Hotels - Digitaal magazine voor liefhebbers Klein Wonen - Den Haag; seniorvriendelijke stad, toen en nu - Digitaal Leerplein voor e-learning mantelzorgers - Langer Comfortabel Thuis Alliantie - Meer woonvarianten, wooninitiatieven en aanbod

Nummer 11: Nieuwsbrief ANDERS EN ACTIEF WONEN april 2018
/anders-en-actief-wonen/blogs-specials/nummer-11/

Zend de meest recente Nieuwsbrief door naar kennissen

Bijvoorbeeld naar mensen waarmee u een wooninitiatief wilt beginnen of een buurgemeenschap mee zou willen vormen. Mail hen de volgende link: https://www.lacota.nl/anders-en-actief-wonen/nieuwsbrieven/nummer-11

Nummer 10: Nieuwsbrief ANDERS EN ACTIEF WONEN april 2017

April-nummer (nummer 10) van onze Nieuwsbrief is uit; link: https://www.lacota.nl/anders-en-actief-wonen/nieuwsbrieven/nummer-10 In dit nummer aandacht voor o.a. - Gemeenschappelijk Wonen Dag - Nieuwe tarieven LaCoTA Energiecollectief - Webwinkel voor Thuistechnologie - Levensloopflexibel maken van woningen - Groen Wonen op ’t Eemgoed te Oosterwold - Een 600 pagina’s dik inspiratieboek: Wonen in de 21ste eeuw. - Verpleeghuiszorg is van onszelf

Nummer 10: Nieuwsbrief ANDERS EN ACTIEF WONEN april 2017
/anders-en-actief-wonen/blogs-specials/nummer-10/

Nummer 9: Nieuwsbrief ANDERS EN ACTIEF WONEN april 2016

April-nummer (nummer 9) van onze Nieuwsbrief is uit; link: https://www.lacota.nl/index.php?cID=661 In dit nummer aandacht voor o.a. - GemeenschappelijkWonenDag 21 mei 2016 - LaCoTA Nutspakket Thuistechnologie - Digitaal Hulpplein - Verdien een deel van de kosten van thuistechnologie terug door je aan te sluiten bij ons doorlopend energiecollectief - Cadeaubon - Blijversregeling

Nummer 9: Nieuwsbrief ANDERS EN ACTIEF WONEN april 2016
/anders-en-actief-wonen/blogs-specials/nummer-8-2/

Nummer 8: Nieuwsbrief ANDERS EN ACTIEF WONEN april 2015

April-nummer (nummer 8) van onze Nieuwsbrief is uit; link: https://lacota.nl/anders-en-actief-wonen/nieuwsbrieven/nummer-8 In dit nummer aandacht voor o.a. - Villa Begonia: 18 voorbeelden van Anders en Actief Wonen - Landelijke Open GemeenschappelijkWonenDag 16 mei 2015 - Zelf een BUURGEMEENSCHAP vormen - Train de Trainer traject in Amersfoort

Nummer 8: Nieuwsbrief ANDERS EN ACTIEF WONEN april 2015
/anders-en-actief-wonen/blogs-specials/nummer-8/

Nummer 7: Nieuwsbrief ANDERS EN ACTIEF WONEN april 2014

April-nummer (nummer 7) van onze Nieuwsbrief is uit; link: https://lacota.nl/anders-en-actief-wonen/nieuwsbrieven/nummer-7 In dit nummer aandacht voor o.a. - Start Mijn Trefpunt - Landelijke Open GemeenschappelijkWonenDag 17 mei 2014 - Landelijke standaard voor MantelzorgProgramma - Deelnemer worden binnen Landelijke Coöperatie Trefpunt AAD

Nummer 7: Nieuwsbrief ANDERS EN ACTIEF WONEN april 2014
/anders-en-actief-wonen/blogs-specials/nummer-7/

Nummer 6: Nieuwsbrief ANDERS EN ACTIEF WONEN september 2013

September-nummer (nummer 6) van het e-Zine is uit; link: https://lacota.nl/anders-en-actief-wonen/nieuwsbrieven/nummer-6 In dit nummer aandacht voor o.a. - Oprichting Landelijke Coöperatie Trefpunt AAD (Anders, Actief en Duurzaam Wonen). - Deelname aan 50Plusbeurs

Nummer 6: Nieuwsbrief ANDERS EN ACTIEF WONEN september 2013
/anders-en-actief-wonen/blogs-specials/nummer-6/

Nummer 5: Nieuwsbrief ANDERS EN ACTIEF WONEN mei 2012

Mei-nummer (nummer 5) van het e-Zine is uit; link: https://lacota.nl/anders-en-actief-wonen/nieuwsbrieven/nummer-5 In dit nummer aandacht voor o.a. - De Nieuw Marken in Opeinde (gemeente Drachten), - Initiatief voor nieuwe woongemeenschap op boerenerfkavel te Anna Paulowna (Kop van Noord-Holland), - CPO-initiatief voor nieuwe duurzame buurt in Zevenaar, - CPO-initiatief voor Eco-buurgemeenschap in Houten, - CPO-project voor 6 senioren in Culemborg - Initiatief groen woonproject 50+ te Vaals - Mantelzorgwoningen in Zevenaar - Boerenerfkavels te koop op Knooperf te Tubbergen (Overijssel) - 50plusnet, - Collectieve overstap naar de Groeneborg Duurzame Energiemix.

Nummer 5: Nieuwsbrief ANDERS EN ACTIEF WONEN mei 2012
/anders-en-actief-wonen/blogs-specials/nummer-5/

Nummer 3: Nieuwsbrief ANDERS EN ACTIEF WONEN

Klik: https://lacota.nl/anders-en-actief-wonen/nieuwsbrieven/nummer-3

Link naar onze Nieuwsbrief

Een rechtstreekse link naar dit onderdeel van de site is door derden te maken: https://lacota.nl/anders-en-actief-wonen/nieuwsbrieven/

Link naar onze Nieuwsbrief
/anders-en-actief-wonen/blogs-specials/link-naar-info-over-e-magazine/

Aanmelden Nieuwsbrief Anders, Actief en Comfortabel Wonen