Aanmelden Nieuwsbrief Anders, Actief en Comfortabel WonenOrganiseren van een dienstennetwerk: omdat wonen meer is dan een dak boven je hoofd

Wie lang comfortabel wil wonen moet meer organiseren dan alleen het onderhoud van de woning. Dat geldt voor alle leeftijdsgroepen. Voor senioren en mensen met een zorgindicatie is het extra belangrijk om steeds opnieuw te kijken of het dienstennetwerk versterkt kan worden. En het is niet gemakkelijk om dit allemaal zelf uit te zoeken. Geplaatst op: 18-2-2022 Lees verder

Geplaatst op: 18-2-2022

Lees verder

Digitale ondersteuning voor zorgcommunicatie

Het kan niemand ontgaan zijn: er komen steeds meer digitale mogelijkheden om de eigen gezondheid te monitoren en zorg zelf te regelen. Huisartsen, thuiszorg, wijkverpleging, apotheken en ziekenhuizen moedigen patiënten aan om gebruik te maken van patiëntenportalen. En huisartsen en specialisten gebruiken het videoconsult (beeldbellen zoals skype) als digitaal alternatief voor de fysieke afspraak.

Geplaatst op: 30-12-2022

Lees verder

Wordt zelf ZorgSameBuur!

Maak een buur, kennis, (overbelaste) mantelzorger, digibeet of (eenzame / zorgbehoevende) buurtbewoner vertrouwd met Beeldbellen en Digi-zorg!

Geplaatst op: 24-4-2023

Lees verder

Special nummer 2: Gemeenschappelijk Wonen zonder verhuizen

LaCoTA promoot een aantal vormen van gemeenschappelijk wonen waarbij je niet noodzakelijk hoeft te verhuizen naar een ander gebouw. Je kunt blijven wonen in je eigen woning. De woningen/appartementen binnen deze vormen kunnen verspreid in de wijk staan. Het is echter wel zo dat hoe dichter bij elkaar, hoe gemakkelijker het opzetten en onderhouden van een woongemeenschap is. 

In de special belichten we o.a.

  1. Virtuele Woongemeenschappen
  2. Buurgemeenschappen
  3. Gestippeld Wonen
  4. Cirkelgroepen rond o.a. zorgaanbieders

Lees hier de special.

Geplaatst 16-4-2019

Special nummer 3: Gestippeld Wonen

In 2008 schreven de toenmalige SEV en Federatie Gemeenschappelijk Wonen een Special over Gestippeld Wonen. De special geeft nog steeds een goed beeld van die woonvariant.

De eindredactie werd verzorgd door Wim G. Kromwijk (toen als projectleider van de Federatie Gemeenschappelijk Wonen, nu directeur LaCoTA). De special kan opnieuw gedownload worden als vervolg op onze Special over Gemeenschappelijk Wonen (nummer 2).

Lees hier de special (PDF)

Geplaatst 1-5-2019

Special nummer 6: Personenalarmering

Onze oplossing op het gebied van personenalarmering is onderdeel van onze integrale visie op langer comfortabel thuis wonen. LaCoTA is voorstander van een systeem van personenalarmering dat ook te bedienen is vanaf een pc, tablet, smartphone of smart-tv. Zodoende is onze oplossing ook volledig te integreren in de app/web SchermVan. De module voor personenalarmering op het SchermVan bestaat in de basis uit een paniekknop voor personenalarmering. SchermVan is uit te breiden met huisautomatisering, een elektronisch voordeurslot, beeldbellen en heel veel apps en links naar dienstverlening en zorgcommunicatie.

Om de veiligheid in huis nog verder te verbeteren, kan het SchermVan worden uitgebreid met een groot aantal beveiligingscomponenten.

Het grote voordeel van onze modulaire aanpak is dat de gebruiker kan beslissen aan welke functionaliteiten hij of zij behoefte heeft en dus nooit betaalt voor functies die (nog) niet nodig zijn.

Lees hier de special

Geplaatst 25-2-2021

Special nummer 5: Mantelzorg, respijtzorg en comfortabel verblijven tijdens je vakantie

Respijtzorg is een tijdelijke vervanging van mantelzorg. Iemand anders neemt de taken over, zodat de mantelzorger even tijd heeft om andere dingen te doen. Bijvoorbeeld als een mantelzorger op vakantie wil. Respijtzorg helpt voorkomen dat een mantelzorger overbelast raakt. Er zijn verschillende vormen van respijtzorg, zoals hulp aan huis en opvang buitenshuis, bijvoorbeeld dagopvang of logeeropvang. Respijtzorg kan zowel professionele zorg als vrijwilligerszorg betreffen. Soms is structurele vervangende zorg mogelijk: de mantelzorger heeft dan bijvoorbeeld één dag per week geen zorgtaken omdat de zorgvrager naar een dagopvang gaat. Ook kan het gaan om een gezamenlijke vakantie van de mantelzorger en de zorgvrager, waarbij de zorg op het vakantieadres door derden wordt overgenomen. Hierdoor kan de mantelzorger ontspannen, tot rust komen en desgewenst eigen activiteiten ondernemen.

Respijtzorg vormt een belangrijk onderdeel van de ondersteuning die gemeenten mantelzorgers kunnen bieden.

Lees hier de special.

Geplaatst 29-4-2019

Blogs over Comfortabel Wonen

Blog: WOON-SNOEPWINKEL GAAT EINDELIJK OPEN

Minister Hugo de Jonge, of eigenlijk de Rijksoverheid, vindt dat er voor het jaar 2030 maar liefst 290.000 nieuwe woningen voor senioren moeten komen. Zoveel nieuwe seniorenwoningen betekent een enorme doorstroming, want senioren staan niet op een starterswachtlijst, ze wonen al. Senioren krijgen nu dus, net als in de jaren zestig van de vorige eeuw, nadrukkelijk de kans door te stromen naar comfort-woningen om zo woningen vrij te maken voor de nieuwe generatie.

Geplaatst op: 26-12-2022

Lees verder

Blog: WOON-SNOEPWINKEL GAAT EINDELIJK OPEN

Blog REGEL TIJDIG EEN ALARMKNOP

We hadden het haar nog zo op het hart gedrukt. Al drie jaar geleden. Doe het ons als buren niet aan dat we je onder aan de trap vinden. Het liep iets anders maar net zo vervelend. Tijdens de vakantie is ze ’s avonds in haar hobbykamer gevallen. Daar heeft ze drie dagen gelegen zonder dat ze iemand kon waarschuwen. Ter nauwe nood overleefd,

Geplaatst op: 12-10-2022

Lees verder

Blog REGEL TIJDIG EEN ALARMKNOP

Blog; Ontspullen, doorstromen en daarna comfortabel wonen

Voor alles is er een momentum. Iets is lang geen issue en dan ineens kan er een aanleiding zijn waardoor een nieuw thema al je energie vraagt. Verliefd worden, kinderen krijgen, een nieuwe baan, burn-out, pensioen, mantelzorger worden, duurzaam willen wonen, noem maar op. Op buurtborrels spreek je altijd wel iemand die vol is over zijn of haar momentum. Laatst sprak ik twee 80-jarigen met een huis te vol om kleiner te gaan wonen.

Geplaatst op: 28-7-2022

Lees verder

Blog; Ontspullen, doorstromen en daarna comfortabel wonen

Blog; WoonZorgCirkels rond zorgaanbieders

In de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw werden massaal grote verzorgingshuizen met kleine kamertjes gebouwd in de strijd tegen woningkrapte.Op een vergelijkbare manier kunnen we nu opnieuw zo’n versnelling aanbrengen.

Geplaatst op: 1-12-2021

Lees verder

Blog; WoonZorgCirkels rond zorgaanbieders

Blog; Mantelzorgwoning in het groen

Een mantelzorgwoning is een volwaardige woning met eigen sanitaire voorzieningen. De woning leunt vaak aan tegen een hoofdwoning waarin de verzorgende partner, mantelzorgverlener of familie woont.

Geplaatst op: 10-2-2020

Lees verder

Blog; Mantelzorgwoning in het groen

Meer blogs, specials en nieuwsbrieven van LaCoTA ter inspiratie

Wim-Kromwijk-foto-1.jpg

Wim G. Kromwijk, directeur van LaCoTA, schrijft met enige regelmaat blogs over "Anders, Actief en Comfortabel Wonen". Veel van deze blogs verschijnen in magazines en nieuwsbrieven van partner-organisaties als WoonzZorgSaamWonen, Klein Wonen Magazine en MaxMeetingPoint (Omroep Max). Ook worden ze geplaatst in interessegroepen op LinkedIn en Facebook. Regelmatig wordt in de blogs gewezen op de ontwikkeling rond Wederkerig Wonen, Gemeenschappelijk Wonen, Wonen en Zorg in het Groen, Cirkelgroepen, Digi-zorg en achterliggende modulen.

In Nieuwsbrieven wordt een selectie van recente blogs geplaatst. Zie Nieuwsbrieven.

Aanmelden Nieuwsbrief Anders, Actief en Comfortabel Wonen