Blog; WoonZorgCirkels rond zorgaanbieders

In de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw werden massaal grote verzorgingshuizen met kleine kamertjes gebouwd in de strijd tegen
woningkrapte.Op een vergelijkbare manier kunnen we nu opnieuw zo’n versnelling aanbrengen.

Daarbij moeten we uiteraard niet in dezelfde valkuil lopen dat we woningen bouwen die niet echt een eigentijds antwoord zijn op woonwensen. Echter tiny houses en seniorenchalets zijn nu geliefd. Ze kunnen snel geplaatst worden en zeker ook op kavels die maar tijdelijk (15 jaar) beschikbaar zijn. En het liefst door cirkelgroepen.

Door het stikstof- en klimaatbeleid van de Rijksoverheid kunnen we opnieuw kijken naar de bestemming van vrijkomende boerenerven. Rond de eeuwwisseling sprak de combinatie van gemeenschappelijk wonen op een erf, wonen in het groen, kunnen omkijken naar elkaar, maar toch een eigen appartement bewonen, tot de verbeelding. Er zijn enkele mooie voorbeelden gerealiseerd. Er kwamen eco-erven, ecodorpen en woonserviceboerderijen. Rond boerderijen is meestal voldoende ruimte voor een cluster tiny houses, seniorenchalets en of mantelzorgwoningen. Omliggende agrarische grond van beëindigde boerderijen kan gebruikt worden voor de aanleg van nieuwe natuur, bos of nieuwe landgoederen. Of voor kleinschalige en klimaatvriendelijke vormen van landbouw, zoals bijvoorbeeld een Coöperatie van Herenboeren.

Goor_breed.jpg

Cirkelgroepen Cirkelgroepen lijken op wat LaCoTA buurgemeenschappen noemt. Beide zijn varianten van gemeenschappelijk wonen. Net als buurgemeenschappen bestaat een cirkelgroep uit een aantal zelfstandige woningen waarvan de bewoners samen kiezen een groep te vormen. Gemeenschappelijke activiteiten kunnen gericht zijn op ontmoeting (samen eten, sporten, wandelen, bezoek aan bioscoop of theater en het beoefenen van hobby’s), maar ook op het naar elkaar omzien. Het opstarten en de verantwoordelijkheid voor continuïteit ligt bij een cirkelgroep minder nadrukkelijk bij de groep zelf maar bij een andere organisatie. Bijvoorbeeld een verzorgingshuis, serviceflat, vereniging van eigenaren, welzijnsorganisatie of wijkleerbedrijf. Een cirkelgroep kan huisvesting bieden aan mensen die kunnen volstaan met een klein beetje ondersteuning en of weinig toezicht van de zorgaanbieder.

Zorg wordt met name geboden door de thuiszorg en wijkverpleging. LaCoTA geeft hoge prioriteit aan de insteek comfortabel wonen. Met moderne slimme thuistechnologie kan veel zorgcommunicatie vanuit de mantelzorgwoning vereenvoudigd worden. Met beeldbeltechniek is een deel van de zorg bovendien heel persoonlijk op afstand te organiseren naar een achterwacht (een elders wonend familielid of mantelzorger) of naar een zorgcentrale. Met schaalbare personenalarmering is de veiligheid van thuis wonen te vergroten. En soms maken zorgaanbieders Verzorgingshuiszorg Thuis mogelijk en zelfs Ziekenhuiszorg Thuis.

Met een tijdelijke ontheffing op het bestemmingsplan voor 15 jaar kunnen cirkelgroepen heel snel gerealiseerd worden. Helaas is deze ontheffingsmogelijkheid bij veel gemeenten nog niet bekend. En, sommige gemeenten hebben een voorkeur voor een bestemmingsplanwijziging. Die procedure duurt langer en is kostbaarder, maar heeft als voordeel dat de projectduur niet gelimiteerd is. Er zijn inmiddels meerdere leveranciers voor mantelzorgwoningen en seniorenchalets. Diverse leveranciers kennen een huur- of leaseconstructie. Leaseconstructies zijn een vorm tussen kopen en huren. Vooral interessant als de klant eigen financiële middelen heeft en hij ervan uitgaat dat gebruik van de woning voor een langere leaseperiode zal zijn. Denk aan jonge senioren en langdurig chronisch zieken. Voor projecten bij zorgaanbieders, zoals die van Butterfly Effect, wordt de verhuur vaak mogelijk gemaakt door investeringen van de zorgaanbieder of andere sociale investeerders. Meer lezen over mantelzorgwoningen en seniorenchalets? Klik hier.

Kent u een geschikte locatie: laat het weten via info@lacota.nl.

Deze blog werd eerder geplaatst in Klein Wonen Magazine, editie nummer 14, blz 48 (december 2021) Cirkelgroepen.