Wordt vrijwilliger bij de bibliotheek

Bibliotheken doen veel om eenzaamheid bij mensen thuis te doorbreken. Ook geven veel bibliotheken cursussen om mensen vertrouwd te maken met tablets. En cursussen over beeldbellen en digitale zorgcommunicatie. Voor veel activiteiten kunnen bibliotheken extra vrijwilligers gebruiken.

Geplaatst op: 19-10-2022

Lees verder

DAG!ENDOEN!-PROJECTEN; STERKE COMMUNITIES TEGEN EENZAAMHEID

Van 29 september t/m 6 oktober 2022 is het de Week tegen Eenzaamheid. Een week waarin gemeenten en welzijnsorganisaties het probleem eenzaamheid aandacht geven. En zeker ook het werk van hun coalities “Eén tegen Eenzaamheid” in de schijnwerper zetten. In deze blog belicht Anders en Actief Wonen alvast het werk van Dag!enDoen!-projecten. Een mooi voorbeeld van "Niet verhuizen; toch Gemeenschappelijk Wonen"..

Geplaatst op: 16-9-2022

Lees verder

DAG!ENDOEN!-PROJECTEN; STERKE COMMUNITIES TEGEN EENZAAMHEID

Blog: Nieuwe kansen voor woonboerderijen, knarrenhoven en erfdelen

Door het stikstof- en klimaatbeleid van de Rijksoverheid kunnen we opnieuw kijken naar de bestemming van vrijkomende boerenerven.

Geplaatst op: 31-8-2022

Lees verder

Blog: Nieuwe kansen voor woonboerderijen, knarrenhoven en erfdelen

Blog: Nieuwe kansen Johan Remkes

Even opgezocht in het archief van voorheen de Stichting Wonen van Senioren op Boerderijen (Stichting WSB). De landelijke wet Ruimtelijke ordening, provinciale streekplannen en gemeentelijke bouwvoorschriften zorgden er destijds voor dat veel mooie initiatieven stuk liepen. Het paarse kabinet Kok (zittingsduur 3 augustus 1998 t/m 21 juli 2002) stelde onder verantwoordelijkheid van Minister J.P. Pronk van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer een nieuwe wet voor Ruimte op. Daarin werd bewoning van boerenerven door meer dan twee huishoudens ongeveer onmogelijk gemaakt.

Geplaatst op: 30-8-2022

Lees verder

Blog: Nieuwe kansen Johan Remkes

Nieuws; LaCoTA bepleit meer aandacht voor mantelzorgers bij stimuleren gebruik Digi-Domotica

Door mantelzorgers en buren goed te informeren en instrueren over o.a. beeldbellen via TV kunnen zij op een heel eenvoudige manier eenzaamheid helpen doorbreken en ook op een gemakkelijkere manier een deel van de mantelzorg doen. LaCoTA heeft daarvoor een aparte versie gemaakt van SchermVan voor mantelzorgers en buren.

Geplaatst op: 20-7-2022

Lees verder

Nieuws; LaCoTA bepleit meer aandacht voor mantelzorgers bij stimuleren gebruik Digi-Domotica

Nieuws; Inspiratie voor de start van een buurgemeenschap: menukaart voor een flexibele "Buurtwoongroep"

Onder de naam ‘de BuurtWoongroep’ heeft ontwerpbureau We Are Social Rebels in samenwerking met branchevereniging ActiZ, een menukaart ontwikkeld voor de flexibele ‘Buurtwoongroep’.

Geplaatst op: 19-7-2022

Lees verder

Nieuws; Inspiratie voor de start van een buurgemeenschap: menukaart voor een flexibele "Buurtwoongroep"

Blog; Niet verhuizen, toch gemeenschappelijk wonen

LaCoTA (Langer Comfortabel Thuis Alliantie) promoot een aantal vormen van gemeenschappelijk wonen waarbij je niet noodzakelijk hoeft te verhuizen naar een ander gebouw. Je kunt blijven wonen in je eigen woning. De woningen/appartementen binnen deze vormen van Gemeenschappelijk Wonen kunnen verspreid in het dorp of de wijk staan.

Geplaatst op: 21-7-2021

Lees verder

Blog;  Niet verhuizen, toch gemeenschappelijk wonen

Nieuws; DERDE ZATERDAG VAN MEI IS DE JAARLIJKSE GEMEENSCHAPPELIJK WONEN DAG

Doel van deze jaarlijkse open dag is om gemeenschappelijk wonen, in al haar vormen, meer zichtbaar te maken. Om ieder die het wil de mogelijkheid te geven een kijkje te nemen in een woongemeenschap. Met een betere bekendheid meer maatschappelijk draagvlak creëren om specifieke wensen voor woongemeenschappen te kunnen realiseren, nationaal en internationaal.

Geplaatst op: 21-5-2021

Lees verder

Nieuws; DERDE ZATERDAG VAN MEI IS DE JAARLIJKSE GEMEENSCHAPPELIJK WONEN DAG

Blog; Digitale ondersteuning voor zorgcommunicatie

Het kan niemand ontgaan zijn: er komen steeds meer digitale mogelijkheden om de eigen gezondheid te monitoren en zorg zelf te regelen. Huisartsen, thuiszorg, wijkverpleging, apotheken en ziekenhuizen moedigen patiënten aan om gebruik te maken van patiëntenportalen. En huisartsen en specialisten gebruiken het videoconsult (beeldbellen zoals skype) als digitaal alternatief voor de fysieke afspraak.

Geplaatst op: 18-4-2021

Lees verder

Blog; Digitale ondersteuning voor zorgcommunicatie

Blog; Het vinden van een andere woning begint bij dagdromen

Het vinden van een andere woning begint bij dagdromen. Dromen dat het fijner kan, comfortabeler, duurzamer, groener, goedkoper of duurder, beter behapbaar, met meer “meer omkijken naar elkaar”, meer service en of meer zorg. Een terugblik op 45 jaar betrokkenheid bij ouderenzorg, seniorenhuisvesting en thuistechnologie.

Geplaatst op: 18-1-2021

Lees verder

Blog; Het vinden van een andere woning begint bij dagdromen

Blog; Genieten van de prachtige "recepten" van ZorgSaamWonen

In vakantietijd heb je meer tijd om lekker te bladeren door mooie recepten en onbekende gerechten. ZorgSaamWonen ontwikkelt zich steeds meer tot het meest complete en meest inspirerende online “kookboek” voor wie Anders en Actief wil wonen. Alle ingrediënten komen aan bod.

Geplaatst op: 4-8-2022

Lees verder

Blog: Ontspullen, doorstromen en daarna comfortabel wonen

Voor alles is er een momentum. Iets is lang geen issue en dan ineens kan er een aanleiding zijn waardoor een nieuw thema al je energie vraagt. Verliefd worden, kinderen krijgen, een nieuwe baan, burn-out, pensioen, mantelzorger worden, duurzaam willen wonen, noem maar op. Op buurtborrels spreek je altijd wel iemand die vol is over zijn of haar momentum. Laatst sprak ik twee 80-jarigen met een huis te vol om kleiner te gaan wonen.

Geplaatst op: 28-7-2022

Lees verder

Meer blogs, specials en nieuwsbrieven van LaCoTA ter inspiratie

Wim-Kromwijk-foto-1.jpg

Wim G. Kromwijk, directeur van LaCoTA, schrijft met enige regelmaat blogs over "Anders, Actief en Comfortabel Wonen". Veel van deze blogs verschijnen in magazines en nieuwsbrieven van partner-organisaties als WoonzZorgSaamWonen, Klein Wonen Magazine en MaxMeetingPoint (Omroep Max). Ook worden ze geplaatst in interessegroepen op LinkedIn en Facebook. Regelmatig wordt in de blogs gewezen op de ontwikkeling van SchermVan en achterliggende modulen. Zie verder: Blogs & Specials

Wonen en Zorg in het groen

Kijk op "In het groen".


Onze nieuwe folder: OnbeZorgd

Eén app voor de volledige keten van Langer Zelfstandig Thuis, personenalarmering, mantelzorg, WMO-zorg, tot en met woonservice-zorg. Modulair en alles te monitoren via één dashboard.

Completer kan de keten niet zijn! Nu ook beeldbellen voor mantelzorgers via TV-toestel. Bekijk: OnbeZorgd - LaCoTA.pdf

Geplaatst: 12-12-2021

Realiseer een (tijdelijke) mantelzorgwoning in of bij uw woning

Een mantelzorgwoning is een volwaardige woning met eigen sanitaire voorzieningen. De woning leunt vaak aan tegen een hoofdwoning waarin de verzorgende partner, mantelzorgverlener of familie woont. In grote herenhuizen, villa's, boerderijen en landhuizen kan de mantelzorgwoning soms inpandig gerealiseerd worden. Ook zijn er concepten waarin een aantal ‘dubbele woningen’ geclusterd zijn, waardoor een mantelzorggemeenschap ontstaat. Tenslotte zijn er nog mobiele woningen die ‘tijdelijk’ in de tuin bijgeplaatst kunnen worden. Deze dienen wel weer te verdwijnen als de mantelzorg stopt.

In een mantelzorgwoning zitten vaak veel voorzieningen die het leven van iemand, die zorgbehoevender wordt, veraangenamen. Dit varieert van diensten die op afstand bediend kunnen worden tot een in hoogte en breedte verstelbare wastafel en toilet en tilhulpmiddelen. Allerlei zorg gerelateerde ICT-toepassingen horen ook bij de standaardinrichting. Veel van deze voorzieningen zijn in het begin luxe, maar later noodzaak. Het hulpmiddelen- en voorzieningenniveau groeit als het ware mee met de gezondheid van de bewoner.

Wie voor een hulpbehoevend familielid een mantelzorgwoning in de tuin wil plaatsen of laten bouwen, hoeft daarvoor meestal geen vergunning meer aan te vragen. Ook voor verbouwing van garage of schuur tot mantelzorgwoning is meestal geen vergunning meer nodig. Enige eis is dat een hulpbehoevende daadwerkelijk in de woning komt wonen.

Er zijn diverse leveranciers van prefab woningen of aanbouwunits. Zo kan bijvoorbeeld snel en gemakkelijk een gelijkvloerse badkamer en/of slaapkamer gerealiseerd worden. Vraag een folder aan: info@andersenactiefwonen.nl.

Zie Woningaanpassing

Geactualiseerd 21-1-2021

WONEN IN DE 21STE EEUW. Een 600 pagina's dik inspiratieboek! Mooi vormgegeven, mooie foto's!

Collectieve woonvormen zijn bezig aan een opmars niet alleen in Nederland maar ook in België. Woonbehoeften van jonge gezinnen, alleenstaanden, jongeren, vitale en kwetsbare ouderen veranderen. Dat biedt nieuwe kansen voor woonconsumenten zelf, maar ook aan woningbouwcorporaties, vastgoedondernemingen, gemeenten, woon- en zorgprofessionals, projectontwikkelaars, woonconsulenten, architecten, stedenbouwkundigen, en andere belanghebbenden die willen inspelen op de nieuwe woonwensen.

Veel van de woonvormen die beschreven worden in dit boek zijn onbekend bij het brede publiek. Met aansprekende voorbeelden uit Nederland en België, en tal van bruikbare aanwijzingen, nodigt het belangstellenden uit om er meteen mee aan de slag te gaan. Soms kan het al anders, actiever en duurzamer in en vanuit je eigen woning en buurt. Zie gestippeld wonen, buurgemeenschappen (een concept van LaCoTA!), duurzame buurten en domotica.

Het is een inspiratieboek en naslagwerk waarvan we droomden dat het ooit tot stand zou komen. Onze website is vergeleken met dit prachtige boek slechts een bescheiden inzicht in de totale beweging van Anders, Actief en Duurzaam Wonen!

Alle lof voor de schrijver: Peter Camp !

  • Uitgeverij: ACCO UITGEVERIJ
  • Publicatiedatum: 31 januari 2017
  • Boek - HARDCOVER
  • Editie 1
  • ISBN: 9789492398031

Boek: DEN HAAG seniorvriendelijke stad; toen en nu

Den Haag is in 2015 als eerste Nederlandse stad toegetreden tot het netwerk van Age-friendly Cities van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Toetreding was mogelijk vanwege de rijke geschiedenis en ervaring die de stad heeft op het gebied van ouderenbeleid. Het omvangrijkste deel van het boek gaat over de ontwikkelingen van de jaren 70 tot nu. Deze ontwikkelingen zijn met behulp van vele betrokkenen, o.a. Wim G. Kromwijk, directeur van LaCoTA, opgetekend aan de hand van verhalen en herinneringen. Tot slot van het boek komen de verantwoordelijk Haagse wethouders aan het woord met reflectie op hun beleidskeuzen.

Op blz 82 aandacht voor de opkomst van Domotica en Lang Comfortabel Wonen. Op blz 83 aandacht voor de IZI-ervaarwoning.