Wonen en Zorg in het groen

Kijk op "In het groen".


Blogs, specials en nieuwsbrieven van LaCoTA ter inspiratie

Wim-Kromwijk-foto-1.jpg

Wim G. Kromwijk, directeur van LaCoTA, schrijft met enige regelmaat blogs over "Anders, Actief en Comfortabel Wonen". Veel van deze blogs verschijnen in magazines en nieuwsbrieven van partner-organisaties als WoonzZorgSaamWonen, Klein Wonen Magazine en MaxMeetingPoint (Omroep Max). Ook worden ze geplaatst in interessegroepen op LinkedIn en Facebook. Regelmatig wordt in de blogs gewezen op de ontwikkeling van SchermVan en achterliggende modulen. Zie verder: Blogs & Specials

Nog tot 1 juni kans om aan te melden bij nieuwe woongemeenschap die nieuw landgoed wil stichten.

Initiatiefnemers zijn op zoek naar deelnemers die samen dit avontuur willen aangaan. De groep die ontstaat zal gezamenlijk een definitief plan opstellen. Bouw zal gaan via Collectief Particulier Opdrachtgeverschap.

Momenteel is de groep op zoek naar een geschikte locatie voor het landgoed. Deze locatie ligt idealiter op maximaal 2 uur rijden vanaf Amsterdam.

 • U wilt graag duurzaam en ecologisch leven, en bent bereid daarnaar te handelen. U onderschrijft de kernwaarden van de groep, en wilt actief bijdragen aan herstel en behoud van natuurwaarden.

 • U bent gemotiveerd om in een kleine gemeenschap te wonen.

 • U bent in staat om voor de planontwikkeling en realisatie voldoende tijd te investeren (reken op 6 tot 8 uur per week). Ook op langere termijn zijn bijdragen in het beheer nodig.

 • U bent in staat voldoende middelen te investeren: een inleg van circa €100.000,- per volwassene voor het landgoed, en daarnaast nog de kosten voor de eigen woning.

 • U beschikt over kwaliteiten, vaardigheden en/of netwerkcontacten die bijdragen aan de slagingskans van dit project.

Deze uitnodiging is kort dag. Want de groep gaat 1 juni de aanmeldingen selecteren.

Meer informatie en aanmelden: https://www.landgoedberkenbosch.nl/

Geplaatst: 23 mei 2021

Woongemeenschap "Binnentuin Hof-Lindebeek" Stevensbeek

Hof Lindebeek, voorheen Stevenshof, ligt op een rustige, mooie locatie in het dorp Stevensbeek (Noord-Brabant). Hof Lindebeek bestaat uit een complex van panden met monumentale status en omliggende gronden. De gebouwen dragen een rijke historie en zijn gebouwd in 1910-1913. Ze hebben o.a. gediend als modelboerderij, klooster en groepsaccommodatie. Reuvers Duurzame Ontwikkeling heeft de locatie gekocht en wil de kloostergebouwen en direct aangrenzende gronden herbestemmen voor wonen met zorg en omliggende gronden ontwikkelen voor woningbouw en groen/water. 

Aan de achterkant van het voormalige kloostergebouw worden 3 woongebouwen gerealiseerd, die samen met het hoofdgebouw een carré vormen. In deze gebouwen komt een  woongemeenschap voor 23 huishoudens (stellen, kleine gezinnen, een-oudergezinnen en alleenwonenden). De visie en missie wordt: 'wonen met elkaar in goed nabuurschap en zorg hebben voor elkaar en anderen die op ons pad komen'.

Reuvers Duurzame Ontwikkeling staat ervoor open om de woongemeenschap te realiseren en wil dan ook aan de plannen medewerking verlenen. De bouwvergunning is verleend en de bouw voor de woongemeenschap kan beginnen. De verwachte oplevering is in juni 2022.

Meer informatie en aanmelden: https://www.binnentuin-hoflindebeek.nl/index.php/contact

Geplaatst: 15-5-2021

Virtuele Woongemeenschappen (ViWo)

In Corona-tijd is iedereen genoodzaakt zich terug te trekken in zijn/haar eigen woning. In een Virtuele Woongemeenschap kun je desondanks je "dagelijkse leventje" delen met vertrouwde gezichten. 

LaCoTA heeft samen met Omroep Max en KESconsult/woonvarianten het concept Virtuele Woongemeenschap ontwikkeld. Dit is een woonvorm waarbij de leden elkaar ontmoeten via de digitale snelweg. Groepen kunnen zich desgewenst verder ontwikkelen tot een "Buurgemeenschap per postcodegebied" of een project "Gestippeld Wonen". 

LaCoTA heeft sinds april 2020 de tool "SchermVan App" geplaatst in de Android Google Play-store. We gaan een specifieke versie van deze App doorontwikkelen voor de communicatie binnen Virtuele Woongemeenschappen! 

Nu al kun je via de "SchermVan App": beeldbellen, personenalarmering regelen, thuistechnologie aansturen (waaronder een slimme thermostaat, video-voordeurbel, electronisch voordeurslot, dimmers, schakelaars enz).

Best comfortabel om virtueel te wonen! En het maakt je ecologische voetafdruk weer iets kleiner.

Meer lezen: Special nummer 2 Gemeenschappelijk Wonen zonder verhuizen: https://www.lacota.nl/anders-en-actief-wonen/nieuwsbrieven/special-gemeenschappelijk-wonen-zonder-verhuizen/

Downloaden: Demo-versie "SchermVan App" (gratis) downloaden op je Android toestel: > Google Play-store > "SchermVan App"

Bestellen: Thuistechnologie / Domotica: https://www.ablesmarthome.nl/lacota

Website en aanmelden bij een ViWo:  Mijn Trefpunt

Geactualiseerd 26-4-2020

Cirkelgroep: nieuwe woonvariant bij LaCoTA

Cirkelgroepen zijn hobby/themagroepen georganiseerd door / rond een:

 • woongroep / buurgemeenschap
 • Vereniging van Eigenaren / serviceflat
 • afdeling van een serviceorganisatie of woonconsumentenorganisatie
 • huurdersvereniging of cliëntenraad
 • buurthuis / horecavestiging
 • zorgcoöperatie / verzorgingshuis
 • wijkleerbedrijf.

Zie verder bij Special: Gemeenschappelijk wonen zonder verhuizen

Realiseer een (tijdelijke) mantelzorgwoning in of bij uw woning

Een mantelzorgwoning is een volwaardige woning met eigen sanitaire voorzieningen. De woning leunt vaak aan tegen een hoofdwoning waarin de verzorgende partner, mantelzorgverlener of familie woont. In grote herenhuizen, villa's, boerderijen en landhuizen kan de mantelzorgwoning soms inpandig gerealiseerd worden. Ook zijn er concepten waarin een aantal ‘dubbele woningen’ geclusterd zijn, waardoor een mantelzorggemeenschap ontstaat. Tenslotte zijn er nog mobiele woningen die ‘tijdelijk’ in de tuin bijgeplaatst kunnen worden. Deze dienen wel weer te verdwijnen als de mantelzorg stopt.

In een mantelzorgwoning zitten vaak veel voorzieningen die het leven van iemand, die zorgbehoevender wordt, veraangenamen. Dit varieert van diensten die op afstand bediend kunnen worden tot een in hoogte en breedte verstelbare wastafel en toilet en tilhulpmiddelen. Allerlei zorg gerelateerde ICT-toepassingen horen ook bij de standaardinrichting. Veel van deze voorzieningen zijn in het begin luxe, maar later noodzaak. Het hulpmiddelen- en voorzieningenniveau groeit als het ware mee met de gezondheid van de bewoner.

Wie voor een hulpbehoevend familielid een mantelzorgwoning in de tuin wil plaatsen of laten bouwen, hoeft daarvoor meestal geen vergunning meer aan te vragen. Ook voor verbouwing van garage of schuur tot mantelzorgwoning is meestal geen vergunning meer nodig. Enige eis is dat een hulpbehoevende daadwerkelijk in de woning komt wonen.

Er zijn diverse leveranciers van prefab woningen of aanbouwunits. Zo kan bijvoorbeeld snel en gemakkelijk een gelijkvloerse badkamer en/of slaapkamer gerealiseerd worden. Vraag een folder aan: info@andersenactiefwonen.nl.

Zie Woningaanpassing

Geactualiseerd 21-1-2012

WONEN IN DE 21STE EEUW. Een 600 pagina's dik inspiratieboek! Mooi vormgegeven, mooie foto's!

Collectieve woonvormen zijn bezig aan een opmars niet alleen in Nederland maar ook in België. Woonbehoeften van jonge gezinnen, alleenstaanden, jongeren, vitale en kwetsbare ouderen veranderen. Dat biedt nieuwe kansen voor woonconsumenten zelf, maar ook aan woningbouwcorporaties, vastgoedondernemingen, gemeenten, woon- en zorgprofessionals, projectontwikkelaars, woonconsulenten, architecten, stedenbouwkundigen, en andere belanghebbenden die willen inspelen op de nieuwe woonwensen.

Veel van de woonvormen die beschreven worden in dit boek zijn onbekend bij het brede publiek. Met aansprekende voorbeelden uit Nederland en België, en tal van bruikbare aanwijzingen, nodigt het belangstellenden uit om er meteen mee aan de slag te gaan. Soms kan het al anders, actiever en duurzamer in en vanuit je eigen woning en buurt. Zie gestippeld wonen, buurgemeenschappen (een concept van LaCoTA!), duurzame buurten en domotica.

Het is een inspiratieboek en naslagwerk waarvan we droomden dat het ooit tot stand zou komen. Onze website is vergeleken met dit prachtige boek slechts een bescheiden inzicht in de totale beweging van Anders, Actief en Duurzaam Wonen!

Alle lof voor de schrijver: Peter Camp !

 • Uitgeverij: ACCO UITGEVERIJ
 • Publicatiedatum: 31 januari 2017
 • Boek - HARDCOVER
 • Editie 1
 • ISBN: 9789492398031

Boek: DEN HAAG seniorvriendelijke stad; toen en nu

Den Haag is in 2015 als eerste Nederlandse stad toegetreden tot het netwerk van Age-friendly Cities van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Toetreding was mogelijk vanwege de rijke geschiedenis en ervaring die de stad heeft op het gebied van ouderenbeleid. Het omvangrijkste deel van het boek gaat over de ontwikkelingen van de jaren 70 tot nu. Deze ontwikkelingen zijn met behulp van vele betrokkenen, o.a. Wim G. Kromwijk, directeur van LaCoTA, opgetekend aan de hand van verhalen en herinneringen. Tot slot van het boek komen de verantwoordelijk Haagse wethouders aan het woord met reflectie op hun beleidskeuzen.

Op blz 82 aandacht voor de opkomst van Domotica en Lang Comfortabel Wonen. Op blz 83 aandacht voor de IZI-ervaarwoning.

 

Duurzaamheidslening PER GEMEENTE

Gemeenten en provincies stimuleren het nemen van duurzame maatregelen en bieden daarom de Duurzaamheidslening aan. Dit is een lening waarmee u tegen gunstige voorwaarden energiebesparende maatregelen in en aan uw woning financiert.

Door uw woning energiezuiniger te maken, bespaart u energie* en woont u COMFORTABELER. Niet alleen fijn voor u, maar ook goed voor het milieu.

Op de site van SVn https://www.svn.nl/particulieren/lening/duurzaamheidslening#/formulier/Leencheck%20Duurzaamheidslening/pag/1

kunt u zien of er in uw gemeente een Duurzaamheidslening beschikbaar is.