Nieuwsbrief over ZORGZAME BUREN, ACTIEF EN COMFORTABEL WONEN nr 14, februari 2023

LaCoTA heeft zich voorgenomen in 2023 vaker een Nieuwsbrief uit te brengen. We willen dat doen samen met partnerorganisaties. Nieuwsbrief 14 wordt begin februari verzonden aan ons adressenbestand. Samen met o.a. de Patiëntenfederatie Nederland wil LaCoTA eraan bijdragen dat ZorgSameBuren elkaar beter kunnen ondersteunen in het gebruik van Digi-zorg. Denk daarbij aan het gebruik van sociale personenalarmering, professionele personenalarmering, sensorische alarmering (leefstijlmonitoring), domotica, medicijndispensor, beeldbellen, zorgcommunicatie via meldkamers, en e-healhcommunicatie. Daar hoort ook bij het vertrouwd raken met een tablet.

Geplaatst op: 22-1-2023

Lees verder

Goede voornemens Stichting Thuisgekookt: KOOK MEER!

Je hobby beoefenen en daarmee echt het verschil maken; het kan als thuiskok bij Stichting Thuisgekookt. Als je van koken houdt, tenminste. Want door iedere week een portie meer te koken voor een buur die dat zelf niet meer kan, maak je hun leven groter, gezonder én gezelliger.

Geplaatst op: 26-1-2023

Lees verder

Goede voornemens Stichting Thuisgekookt: KOOK MEER!

Blog: Nieuwe kansen voor woonboerderijen, knarrenhoven en erfdelen

Door het stikstof- en klimaatbeleid van de Rijksoverheid kunnen we opnieuw kijken naar de bestemming van vrijkomende boerenerven.

Geplaatst op: 31-8-2022

Lees verder

Blog: Nieuwe kansen voor woonboerderijen, knarrenhoven en erfdelen

Blog: Nieuwe kansen Johan Remkes

Even opgezocht in het archief van voorheen de Stichting Wonen van Senioren op Boerderijen (Stichting WSB). De landelijke wet Ruimtelijke ordening, provinciale streekplannen en gemeentelijke bouwvoorschriften zorgden er destijds voor dat veel mooie initiatieven stuk liepen. Het paarse kabinet Kok (zittingsduur 3 augustus 1998 t/m 21 juli 2002) stelde onder verantwoordelijkheid van Minister J.P. Pronk van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer een nieuwe wet voor Ruimte op. Daarin werd bewoning van boerenerven door meer dan twee huishoudens ongeveer onmogelijk gemaakt.

Geplaatst op: 30-8-2022

Lees verder

Blog: Nieuwe kansen Johan Remkes

Nieuws; Inspiratie voor de start van een buurgemeenschap: menukaart voor een flexibele "Buurtwoongroep"

Onder de naam ‘de BuurtWoongroep’ heeft ontwerpbureau We Are Social Rebels in samenwerking met branchevereniging ActiZ, een menukaart ontwikkeld voor de flexibele ‘Buurtwoongroep’.

Geplaatst op: 19-7-2022

Lees verder

Nieuws; Inspiratie voor de start van een buurgemeenschap: menukaart voor een flexibele "Buurtwoongroep"

Blog; Niet verhuizen, toch gemeenschappelijk wonen

LaCoTA (Langer Comfortabel Thuis Alliantie) promoot een aantal vormen van gemeenschappelijk wonen waarbij je niet noodzakelijk hoeft te verhuizen naar een ander gebouw. Je kunt blijven wonen in je eigen woning. De woningen/appartementen binnen deze vormen van Gemeenschappelijk Wonen kunnen verspreid in het dorp of de wijk staan.

Geplaatst op: 21-7-2021

Lees verder

Blog;  Niet verhuizen, toch gemeenschappelijk wonen

Nieuws; DERDE ZATERDAG VAN MEI IS DE JAARLIJKSE GEMEENSCHAPPELIJK WONEN DAG

Doel van deze jaarlijkse open dag is om gemeenschappelijk wonen, in al haar vormen, meer zichtbaar te maken. Om ieder die het wil de mogelijkheid te geven een kijkje te nemen in een woongemeenschap. Met een betere bekendheid meer maatschappelijk draagvlak creëren om specifieke wensen voor woongemeenschappen te kunnen realiseren, nationaal en internationaal.

Geplaatst op: 21-5-2021

Lees verder

Nieuws; DERDE ZATERDAG VAN MEI IS DE JAARLIJKSE GEMEENSCHAPPELIJK WONEN DAG

Blog; Het vinden van een andere woning begint bij dagdromen

Het vinden van een andere woning begint bij dagdromen. Dromen dat het fijner kan, comfortabeler, duurzamer, groener, goedkoper of duurder, beter behapbaar, met meer “meer omkijken naar elkaar”, meer service en of meer zorg. Een terugblik op 45 jaar betrokkenheid bij ouderenzorg, seniorenhuisvesting en thuistechnologie.

Geplaatst op: 18-1-2021

Lees verder

Blog; Het vinden van een andere woning begint bij dagdromen

Blog; Genieten van de prachtige "recepten" van ZorgSaamWonen

In vakantietijd heb je meer tijd om lekker te bladeren door mooie recepten en onbekende gerechten. ZorgSaamWonen ontwikkelt zich steeds meer tot het meest complete en meest inspirerende online “kookboek” voor wie Anders en Actief wil wonen. Alle ingrediënten komen aan bod.

Geplaatst op: 4-8-2022

Lees verder

Blog: Ontspullen, doorstromen en daarna comfortabel wonen

Voor alles is er een momentum. Iets is lang geen issue en dan ineens kan er een aanleiding zijn waardoor een nieuw thema al je energie vraagt. Verliefd worden, kinderen krijgen, een nieuwe baan, burn-out, pensioen, mantelzorger worden, duurzaam willen wonen, noem maar op. Op buurtborrels spreek je altijd wel iemand die vol is over zijn of haar momentum. Laatst sprak ik twee 80-jarigen met een huis te vol om kleiner te gaan wonen.

Geplaatst op: 28-7-2022

Lees verder

Meer blogs, specials en nieuwsbrieven van LaCoTA ter inspiratie

Wim-Kromwijk-foto-1.jpg

Wim G. Kromwijk, directeur van LaCoTA, schrijft met enige regelmaat blogs over "Anders, Actief en Comfortabel Wonen". Veel van deze blogs verschijnen in magazines en nieuwsbrieven van partner-organisaties als WoonzZorgSaamWonen, Klein Wonen Magazine en MaxMeetingPoint (Omroep Max). Ook worden ze geplaatst in interessegroepen op LinkedIn en Facebook. Regelmatig wordt in de blogs gewezen op de ontwikkeling van SchermVan en achterliggende modulen.

Wonen en Zorg in het groen

Kijk op "In het groen".


Realiseer een (tijdelijke) mantelzorgwoning in of bij uw woning

Een mantelzorgwoning is een volwaardige woning met eigen sanitaire voorzieningen. De woning leunt vaak aan tegen een hoofdwoning waarin de verzorgende partner, mantelzorgverlener of familie woont. In grote herenhuizen, villa's, boerderijen en landhuizen kan de mantelzorgwoning soms inpandig gerealiseerd worden. Ook zijn er concepten waarin een aantal ‘dubbele woningen’ geclusterd zijn, waardoor een mantelzorggemeenschap ontstaat. Tenslotte zijn er nog mobiele woningen die ‘tijdelijk’ in de tuin bijgeplaatst kunnen worden. Deze dienen wel weer te verdwijnen als de mantelzorg stopt.

In een mantelzorgwoning zitten vaak veel voorzieningen die het leven van iemand, die zorgbehoevender wordt, veraangenamen. Dit varieert van diensten die op afstand bediend kunnen worden tot een in hoogte en breedte verstelbare wastafel en toilet en tilhulpmiddelen. Allerlei zorg gerelateerde ICT-toepassingen horen ook bij de standaardinrichting. Veel van deze voorzieningen zijn in het begin luxe, maar later noodzaak. Het hulpmiddelen- en voorzieningenniveau groeit als het ware mee met de gezondheid van de bewoner.

Wie voor een hulpbehoevend familielid een mantelzorgwoning in de tuin wil plaatsen of laten bouwen, hoeft daarvoor meestal geen vergunning meer aan te vragen. Ook voor verbouwing van garage of schuur tot mantelzorgwoning is meestal geen vergunning meer nodig. Enige eis is dat een hulpbehoevende daadwerkelijk in de woning komt wonen.

Er zijn diverse leveranciers van prefab woningen of aanbouwunits. Zo kan bijvoorbeeld snel en gemakkelijk een gelijkvloerse badkamer en/of slaapkamer gerealiseerd worden. Vraag een folder aan: info@andersenactiefwonen.nl.

Zie Woningaanpassing

Geactualiseerd 21-1-2021

WONEN IN DE 21STE EEUW. Een 600 pagina's dik inspiratieboek! Mooi vormgegeven, mooie foto's!

Collectieve woonvormen zijn bezig aan een opmars niet alleen in Nederland maar ook in België. Woonbehoeften van jonge gezinnen, alleenstaanden, jongeren, vitale en kwetsbare ouderen veranderen. Dat biedt nieuwe kansen voor woonconsumenten zelf, maar ook aan woningbouwcorporaties, vastgoedondernemingen, gemeenten, woon- en zorgprofessionals, projectontwikkelaars, woonconsulenten, architecten, stedenbouwkundigen, en andere belanghebbenden die willen inspelen op de nieuwe woonwensen.

Veel van de woonvormen die beschreven worden in dit boek zijn onbekend bij het brede publiek. Met aansprekende voorbeelden uit Nederland en België, en tal van bruikbare aanwijzingen, nodigt het belangstellenden uit om er meteen mee aan de slag te gaan. Soms kan het al anders, actiever en duurzamer in en vanuit je eigen woning en buurt. Zie gestippeld wonen, buurgemeenschappen (een concept van LaCoTA!), duurzame buurten en domotica.

Het is een inspiratieboek en naslagwerk waarvan we droomden dat het ooit tot stand zou komen. Onze website is vergeleken met dit prachtige boek slechts een bescheiden inzicht in de totale beweging van Anders, Actief en Duurzaam Wonen!

Alle lof voor de schrijver: Peter Camp !

  • Uitgeverij: ACCO UITGEVERIJ
  • Publicatiedatum: 31 januari 2017
  • Boek - HARDCOVER
  • Editie 1
  • ISBN: 9789492398031

Boek: DEN HAAG seniorvriendelijke stad; toen en nu

Den Haag is in 2015 als eerste Nederlandse stad toegetreden tot het netwerk van Age-friendly Cities van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Toetreding was mogelijk vanwege de rijke geschiedenis en ervaring die de stad heeft op het gebied van ouderenbeleid. Het omvangrijkste deel van het boek gaat over de ontwikkelingen van de jaren 70 tot nu. Deze ontwikkelingen zijn met behulp van vele betrokkenen, o.a. Wim G. Kromwijk, directeur van LaCoTA, opgetekend aan de hand van verhalen en herinneringen. Tot slot van het boek komen de verantwoordelijk Haagse wethouders aan het woord met reflectie op hun beleidskeuzen.

Op blz 82 aandacht voor de opkomst van Domotica en Lang Comfortabel Wonen. Op blz 83 aandacht voor de IZI-ervaarwoning.