MIJN TREFPUNT

Mijn Trefpunt stelt mensen, met name 50plussers, in de gelegenheid hun sociale netwerk uit te breiden. Dat kan beperkt blijven tot mailen binnen de besloten site maar men kan ook deelnemers ontmoeten om samen activiteiten te ondernemen. Deelnemers kunnen Buurgemeenschappen organiseren en binnen Buurgemeenschappen omzien naar elkaar. Wij zien Buurgemeenschappen als een vorm van Gemeenschappelijk Wonen.

Mijn Trefpunt van LaCoTA is een gratis site. Ga naar : Mijn Trefpunt


Langer Comfortabel Thuis Academie (LaCoTA)

LaCoTA staat ook voor: Langer Comfortabel Thuis Academie. Dat is ons Train de Trainertraject dat wij samen met o.a. de HCC!SeniorenAcademie en diverse ROC's organiseren. Wij willen mensen niet alleen vertrouwd maken met het gebruik van tablets. De volgende stap is gebruik maken van het Internet der Dingen en alle thuistechnologie en e-Health toepassingen. Een eenvoudig te bedienen hulpmiddel is het Scherm van LaCoTA.

Scherm van LaCoTA is een integratie van een aantal app's van XS-Comfort en het beeldbelplatform van Cubigo. Daardoor is er een goed werkende integratie van een beeldbelplatform, een platform voor thuistechnologie, een dienstenplatform (per gemeente), en een zorgplatform. Zie voor meer info over het Scherm van LaCoTA: Scherm van LaCoTA

Cirkelgroepen

Cirkelgroepen zijn hobby/themagroepen georganiseerd door / rond een:

 • woongroep / buurgemeenschap
 • Vereniging van Eigenaren / serviceflat
 • afdeling van een serviceorganisatie of woonconsumentenorganisatie
 • huurdersvereniging of cliëntenraad
 • buurthuis / horecavestiging
 • zorgcoöperatie / verzorgingshuis
 • wijkleerbedrijf.

Thema's kunnen heel divers zijn:

 • koffieuurtje / borreluurtje
 • eettafel in de buurt
 • thuistechnologie / woningaanpassing / verduurzaming
 • samen klussen
 • dienstverlening / zorg
 • hobby's / bezoeken van cultuur / bewegen
 • tegengaan van eenzaamheid / telefooncirkel / beeldbelcirkel.

Een combinatie van meer thema's  is uiteraard ook mogelijk. Organiseren en aanmelden kan o.a. via deze site ("Mijn Trefpunt" zie in balk bovenaan). SAMEN DOEN EN OMKIJKEN NAAR ELKAAR!

Langer Comfortabel Wonen dankzij een comfort-tablet

LaCoTA heeft voor deze term gekozen om meer nadruk te leggen op:

 • thuistechnologie bij woningaanpassing
 • "beeldbelcommunicatie" bij mantelzorg
 • "beeldbelzorg" in de professionele zorg
 • personenalarmering en brandmelding
 • tablets als afstandsbediening voor het "Internet der Dingen" (bijvoorbeeld op afstand regelen van de thermostaat).

Kijk verder op: Scherm van LaCoTA

INTERNET DER DINGEN

LaCoTA staat ook voor: Langer Comfortabel Thuis Academie. Dat is ons Train de Trainertraject dat wij samen met o.a. de HCC!SeniorenAcademie en diverse ROC's organiseren. Wij willen mensen niet alleen vertrouwd maken met het gebruik van tablets. De volgende stap is gebruik maken van het Internet der Dingen en alle thuistechnologie en e-Health toepassingen.

Kijk verder op: Toelichting

Sofies LEERREIS; een eerste introductie in Thuistechnologie

Sofies LEERREIS is een website die bijdraagt aan de ontwikkeling van Zorg en Technologie in het MBO onderwijs. In het project hebben vier onderwijsinstellingen, met begeleiding van Utrechtzorg, gezamenlijk het onderwijs- en examenmateriaal ontworpen en ontwikkeld voor de keuzedelen ‘Zorg en technologie’ en ‘Zorginnovaties en technologie’. Het doel van de samenwerking was het creëren van een gemeenschappelijke aanpak in relatie tot het beroepenveld. De website is ook een goede start voor iedereen die anderen iets willen uitleggen over nut en gebruik van thuistechnologie, comfort-tablets, internet der dingen en e-health.

Er is o.a. gefilmd in Hart van Vathorst te Amersfoort.

Kijk op: http://www.sofiesleerreis.nl

Domotica-Ambassadeur

Voor de gemeenten Amersfoort, Ede en Harderwijk is LaCoTA een training Domotica-Ambassadeurs aan het ontwikkelen die past binnen ons Train de Trainertraject Thuistechnologie.

Bedoeling is bij woonconsumentenorganisaties (HCC, Mezzo, Mantelzorgnetwerken, ouderenbonden, wijkteams, Woonbond, Vereniging Eigen Huis, Rode Kruis, Humanitas, Zonnebloem, enz) Domotica-Ambassadeurs op te leiden. Zij kunnen daarna vanuit hun eigen organisatie stagiaires en Domotica-Brigadiers matchen om bij mensen thuis ondersteuning te bieden bij het vertrouwd worden met Thuistechnologie.