In de zorg moet meer ruimte komen voor buurtinitiatieven.

Hoogleraar gezondheidseconomie Marcel Canoy plaatste 17 februari een manifest waarin de bewindslieden Conny Helder, Karien van Gennip, en Hugo de Jonge worden opgeroepen meer ondersteuning te organiseren voor buurtinitiatieven.

"Als we niks doen verandert de zorg vanzelf in een soort Schiphol. Lange wachtrijen, gestrande patiënten en oververmoeid personeel dat met kunst en vliegwerk alle ballen in de lucht probeert te houden. Dit is geen zwartkijken. De contouren zijn vandaag al zichtbaar. Gelukkig hoeven we niet als een konijn in de koplamp te wachten totdat dit sombere scenario zich gaat voltrekken." aldus Marcel Canoy.

En het lijkt er inmiddels op dat de ondertekenaars al bijna direct een beetje op hun wenken bediend zijn! Zie Nieuwsbericht Ministerie VWS.
Dat lijkt een goede kans om in het hele land “Voorzorgcirkelgroepen” op te richten en te gaan ondersteunen (voor zover ondersteuning na de oprichting nodig is).
Voorzorgcirkelgroepen kunnen mantelzorgers, ZorgSameBuren, professionele zorgverleners, de WMO en de WLZ een beetje ontlasten. Zeker als men binnen de Voorzorgcirkelgroep elkaar ook helpt met de “Digitalisering van de zorg”. Al was het maar om aan digibeten in de groep uit te leggen hoe een eenvoudige dedicated tablet werkt, hoe beeldbellen in de zorg gebruikt kan worden en hoe zorgcommunicatie via meer eenduidige dashboards op dedicated platforms gestroomlijnd kan worden. Lees meer over ZorgSameBuren en Voorzorgcirkels