Naar blogs, nieuwsbrieven & specials

Wim Kromwijk, directeur van LaCoTA, schrijft met enige regelmaat blogs over "Anders, Actief en Comfortabel Wonen". Veel van deze blogs verschijnen in magazines en nieuwsbrieven van partner-organisaties als Woonz, ZorgSaamWonen en Klein Wonen Magazine.

Ga naar: Blogs, Nieuwsbrieven & Specials

Daar vind je ook:

Archief

Naar archief SCHERM VAN LACOTA

Archief

Archief overig

Gemeentebrede doorbraaktrajecten Langer Comfortabel Wonen

LaCoTA heeft samen met partners een draaiboek uitgewerkt voor gemeentebrede doorbraaktrajecten Langer Comfortabel Wonen. Het streven is dat de gemeente een platform opricht waarin alle betrokken organisaties, waaronder woningcorporaties, met elkaar samenwerken aan een goed op elkaar afgestemde thuistechnologie waaronder beeldbelcommunicatie. Actieve buurtverbinders zijn van groot belang om senioren en mantelzorgers vertrouwd te maken met nieuwe technologie. Leren omgaan met een tablet is pas het begin!

Eén van de resultaten van een gemeentebreed doorbraaktraject kan zijn dat er binnen de gemeenten een beeldbelplatform komt met gemeentelijke informatie, dienstenaanbod, mantelzorgcommunicatie en beeldbelzorg.

Kijk voor meer info Scherm van LaCoTA & info per gemeente

LANGER COMFORTABEL WONEN: van opgave naar uitdaging!

Bewustwordingscampagne in de Provincie Utrecht

LaCoTA en Atrivé hebben naar alle gemeenten in de provincie Utrecht een mailing verstuurd naar aanleiding van de workshop ‘Bewoner van bewust naar actief’ die wij 8 februari jl. verzorgd hebben tijdens de Get Connected-bijeenkomst ‘Wijkgerichte aanpak: Groen & Gezond Wonen’. Deze bijeenkomst werd door de EBU georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst kwamen vraag en aanbod bij elkaar om vervolgstappen te maken als het gaat om een gecombineerde aanpak van nul-op-de-meter (NOM) en levensloopflexibel wonen. Onze bewustwordingscampagne ‘Langer Comfortabel Wonen’ is een vervolgstap.

Thuistechnologie om langer comfortabel te wonen en als verbindende schakel in en met de buurt

Veel senioren willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Ook het overheidsbeleid is hier op gericht. Thuistechnologie (domotica) en beeldschermzorg maken het gemakkelijker om langer comfortabel en veilig te wonen. Echter, nog lang niet iedereen is daarmee al vertrouwd. Met onze bewustwordingscampagne ‘Langer comfortabel wonen’ bevorderen wij dat senioren zich bewust worden van de mogelijkheden en meerwaarde van thuistechnologie en bewust kiezen voor thuistechnologie die aansluit bij moderne buurtcommunicatie (beeldbelverbinding met leveranciers zoals thuisbezorgen van boodschappen, buurtdiensten, mantelzorg en zorgaanbieders). Wij vinden het belangrijk dat de gemeente de regie neemt om te komen tot een integrale aanpak bij het stimuleren van thuistechnologie en langer zelfstandig wonen. Wij leveren daarvoor een modulaire aanpak.
 
~text?txtsize=25&txt=680%C3%97242&w=680&h=242
Meer weten over onze modulaire aanpak?
De campagne ‘Langer comfortabel wonen’ wordt samen met u als gemeente vormgegeven. Wij zorgen voor een aanpak waar vanuit de lokale kracht inwoners maximaal geïnformeerd en betrokken worden om hen te activeren thuistechnologie in te zetten in het dagelijks leven. Een aantal ‘modules’ in onze aanpak staan hieronder beschreven.
Lees meer
 
Contact Atrivé
Anita Lahuis, Atrivé, a.lahuis@atrive.nl. 
Atrivé is een adviesbureau op het brede terrein van wonen en heeft talrijke bewustwordingscampagne in het kader van langer thuis wonen in opdracht van regio’s, gemeenten of corporaties begeleid.
Lees meer
 
 
Contact LaCoTa
Wim Kromwijk, LaCoTA wim.kromwijk@lacota.nl. 
LaCoTA is een landelijke Coöperatie die vanuit woonconsumentenperspectief buurgemeenschappen en lokale zorgcoöperaties ondersteunt in het gebruik van moderne thuistechnologie (domotica).
 
Lees meer


LaCoTA levert bijdrage aan congresdagen Waardigheid en Trots op 3 juli 2017: Pleidooi voor gemeentebrede Doorbraaktrajecten Langer Comfortabel Wonen

 

Naar verwachting zal in de (nabije) toekomst de meeste verpleeghuiszorg bij mensen thuis worden gegeven. Hoe doen we dat op een verantwoorde en doelmatige wijze? LaCoTA, is een landelijke coöperatie die het ontstaan van buurgemeenschappen en lokale zorgcoöperaties ondersteunt met kennis en met implementatie van, onder andere, moderne thuistechnologie (domotica).  LaCoTA heeft samen met partners een draaiboek uitgewerkt voor gemeentebrede Doorbraaktrajecten Langer Comfortabel Wonen. Het streven is dat de gemeente een platform opricht waarin alle betrokken organisaties met elkaar samenwerken aan een goed op elkaar afgestemde thuistechnologie waaronder beeldbelcommunicatie. Wim G. Kromwijk, directeur van LaCoTA licht zijn ervaringen met co-creatie voor Langer Comfortabel Wonen toe en pleit voor gemeente brede ondersteuning daarbij.

Spreker: Wim G. Kromwijk MSM, directeur LaCoTA (Langer Comfortabel Thuis Alliantie)

Gemeentebrede trajecten Langer Comfortabel Wonen in Amersfoort, Ede en Harderwijk

LaCoTA heeft in 2016 een consulent geleverd voor de start van de uitvoering van gemeentebrede doorbraaktrajecten Langer Comfortabel Wonen in deze 3 gemeenten. Een van de resultaten van de gemeentebrede doorbraaktrajecten was het schrijven van een algemeen draaiboek met modulen die kunnen bijdragen aan Langer Comfortabel Wonen. Een aantal modulen is gericht op het monitoren van resultaten en effecten.

De oprichting van het Living Lab in de wijk Vathorst te Amersfoort is mede een resultaat voor het Gemeentebrede Doorbraaktraject in Amersfoort. De gemeente Ede heeft tijdens het traject gekozen voor een nieuw beeldbelplatform (Cubigo); waarna LaCoTA heeft gewerkt aan een integratie met een elektronisch voordeurslot, sensoren en overige domotica. In Harderwijk is tijdens het traject ervoor gekozen sleutelkluisjes te gaan vervangen door elektronische voordeursloten.

Zie eerder op deze pagina een opsomming van meer mogelijke modulen die aandacht kunnen krijgen gedurende een doorbraaktraject. Ook berichten we over Belevingsruimtes, WijkLeerbedrijven en de LaCoTA Comfort-tablet.

CAI JOURNAAL 7 - aandacht voor LaCoTA Comfort-pakket op MantelzorgScherm en Glasvezelnet.

www.youtube.com/watch?v=xn7QSfBBEks
6 jul. 2015 - Geüpload door BroadCommunications
 
 
 

LaCoTA en Atrivé betrokken bij advies over vormgeving Duurzaam Domotica Huis in Houten

Op 8 februari 2017 organiseerde de EBU (Economic Board Utrecht) een provinciale bijeenkomst om twee ambities bij een te brengen; de inspanning van gemeenten om meer woningen levensloopflexibel te maken en om meer woningen energiezuiniger te maken.

Het werd een bijeenkomst die heel goed aansluit op het LaCoTA pleidooi voor gemeentebrede doorbraaktrajecten Langer Comfortabel Wonen. Samen met adviesbureau Atrivé heeft LaCoTA in de werksessie "Bewoners van bewust naar actief" belicht hoe de gemeente Houten het Duurzaam Domotica Huis effectiever kan inzetten voor een gemeentebrede voorlichtingscampagne.

Het verslag van de werksessie en ook die van de drie andere sessies (Nieuwegein, Bunnik en Amersfoort) kunt u nalezen op http://www.economicboardutrecht.nl/nieuws/nom-levensloopflexibel-een-kansrijke-combinatie  

2000- 4000 duurzame, levensloopgeschikte woningen (voorzien van slimme thuistechnologie!) in de provincie Utrecht.

Samen met o.a. EBU Economic Board Utrecht, Syntrus Achmea, SC&CI en Vivalib tekende LaCoTA op 13 oktober 2016 een intentie-overeenkomst om mee te adviseren bij het realiseren van 2000- 4000  duurzame, levensloopflexibele woningen (voorzien van slimme thuistechnologie!) in de provincie Utrecht. Voor een deel via nieuwbouw en voor een deel door transformatie van bestaande bouw.

Inzet van LaCoTA is gemeenten, wijken en buurgemeenschappen vitaler maken. "Een woning is pas een fijne woning als die goed is ingebed in de buurt!" LaCoTA wil ook bevorderen dat de gekozen thuistechnologie past binnen moderne buurtcommunicatie (beeldbelverbindingen voor buurtdiensten en voor mantelzorg, personenalarmering, mantelzorg en overleg met zorgaanbieders).

Liefst één beeldbelscherm dat desgewenst ook gebruikt kan worden als telefoon, afstandsbediening voor alle apparaten, regelen van de binnentemperatuur en doorgeven van medische gegevens. Dat heet "Internet der Dingen". Alles regelen vanuit je bank, rolstoel, bed, vakantieadres of werkadres. Of als mantelzorger met je smartphone als je even elders bent.

Project “Senior En Buurt Zoeken Sterk Netwerk”

LaCoTA wil met het project Senior En Buurt Zoeken Sterk Netwerk koploper worden bij diverse innovaties van de Rijksoverheid op het gebied van langer comfortabel wonen. LaCoTA kan na jaren van voorbereiding nu eindelijk het voortouw nemen met de geïntegreerde app/web SchermVan.

SchermVan is een door LaCoTA ontwikkelde app/web. Met deze toepassing integreren we verschillende functionaliteiten op het gebied van thuistechnologie, zoals huisautomatisering, dienstverlening, zorgverlening en ondersteuning.

Om brede omarming van thuistechnologie te bevorderen, is een maatschappelijke transitie nodig: een aanpak waarbij mensen binnen gemeenten en buurten meer naar elkaar omkijken én elkaar ondersteunen in het gebruik van thuistechnologie. Koudwatervrees moet weggenomen worden, want thuistechnologie leidt niet tot minder, maar juist tot méér persoonlijk contact.

Geen enkele partij kan een opgave als langer comfortabel wonen met thuistechnologie echter succesvol alléén organiseren en succesvol alléén in de markt zetten. De kracht van LaCoTA als coöperatie is dat we netwerken onderling verbinden, zodat tezamen een geïntegreerd product/dienst/coaching kan worden aangeboden.

Bij de uitvoering van Senior En Buurt Zoeken Sterk Netwerk werkt LaCoTA intensief samen met landelijke, provinciale en gemeentelijke organisaties. Ook is contact met een kleinschalig netwerk van buurtverbinders noodzakelijk om langer comfortabel wonen mogelijk te maken.

Door met de betrokken partijen te streven naar een koploperspositie bij diverse innovaties van de Rijksoverheid zorgen we voor een landelijk podium. Op dit podium kunnen woonzorgconsumentenorganisaties, zorgaanbieders, gemeentelijke overheden en leveranciers van thuistechnologie laten zien wat we samen kunnen bereiken! Indirect geeft dit alle partijen ook meer marktkansen met als gevolg dat ieders businesscase en -aandeel sterker wordt en niet afhankelijk blijft van subsidie.

Met project Senior En Buurt Zoeken Sterk Netwerk werkt LaCoTA aan best-practices op een aantal speerpunten:

  • Innovatie zorg- en thuistechnologie

  • Innovatie in het onderwijs voor medewerkenden in zorg en welzijn

  • Innovatie arbeidsmarkt en verlichting taken mantelzorgers

  • Innovatie eenzaamheidsbestrijding en buurtverbinding

Het is van groot belang om de uitvoering van samenwerking te laten zien. Het liefst ook met resultaatmetingen.

Bij gemeenten kan het aanhakingspunt de door de Rijksoverheid gewenste Coalitie tegen Eenzaamheid zijn. Het bruggetje daar naartoe is snel gemaakt: bestrijding van eenzaamheid > ontlasten van mantelzorgers > introductie thuistechnologie > scholing (toekomstige) werkers in zorg en welzijn > training van buurtverbinders.

Zie ook Special nummer 4: Smart homes, inclusieve wijken, slimme gemeenten en smart cities

Geactualiseerd 16-06-2019