Archief

Interview met directeur LaCoTA op website 3Bplus

Mooi interview met Wim G. Kromwijk over visie van LaCoTA, Langer Comfortabel Thuiswonen, beeldbellen in coronatijd, thuistechnologie, e-healthcommunicatie, SchermVan en virtuele woongemeenschappen. Zie link.

Geplaatst: 25-10-2020Blogs LaCoTA in "Klein Wonen Magazine" (geplaatst voor 2022)

De redactie van Klein Wonen Magazine brengt interviews, columns, fotoreportages en achtergrondverhalen over bewoners, interieur, bouwers, projecten, nuttige informatie en het buitenleven. 

Klein Wonen Magazine heeft een aantal vaste gastschrijvers waaronder Wim G. Kromwijk, directeur van LaCoTA. Hij verzorgt blogs over seniorenhuisvesting en Comfortabel Wonen. Zie o.a:

De samenwerking van LaCoTA met Klein Wonen Magazine is gericht op kennisuitwisseling ten behoeve van met name initiatiefnemers, beleidsmakers en bouwers die Langer Comfortabel Wonen willen stimuleren. Onder andere Ouder-worden, Gemeenschappelijk Wonen en Wonen met Zorg in het Groen krijgen extra aandacht.

Meer informatie over Klein Wonen Magazine vind je op www.kleinwonenmagazine.nl.

Zie voor recentere blogs van LaCoTA in Klein Wonen Magazine: Alle-Nieuwsberichten LaCoTA.

Geactualiseerd 25-5-2023

Blogs LaCoTA zoals geplaatst bij WOONZ (voor 2022)

De samenwerking van LaCoTA met Woonz is gericht op kennisuitwisseling ten behoeve van met name senioren die Langer Comfortabel willen blijven wonen in hun eigen woning, of zoeken naar een andere woning met meer Comfort, dienstverlening, zorg, en of 24uurs zorg. Onder andere Gemeenschappelijk Wonen en Wonen met Zorg in het Groen krijgen extra aandacht.

Diverse blogs van LaCoTA zijn ook geplaatst op het platform van Woonz. Zie o.a.

Meer informatie over Woonz vind je op www.woonz.nl.

Blogs LaCoTA zoals geplaatst bij ZorgSaamWonen (voor 2022)

De samenwerking van LaCoTA met ZorgSaamWonen is gericht op kennisuitwisseling ten behoeve van met name initiatiefnemers, beleidsmakers en bouwers die Langer Comfortabel Wonen willen stimuleren. Onder andere Gemeenschappelijk Wonen en Wonen met Zorg in het Groen krijgen extra aandacht.

Diverse blogs van LaCoTA zijn ook geplaatst op het platform van ZorgSaamWonen.

Zie o.a.

Meer informatie over ZorgSaamWonen vind je op www.zorgsaanwonen.nl.

LaCoTA

NIEUWSBRIEF OVER ANDERS, ACTIEF EN COMFORTABEL WONEN
NUMMER 13, DECEMBER 2020

LaCoTA geeft informatie over meer dan 30 woonvarianten. Veel daarvan zijn interessant voor zowel jong als ouder. Levensloopflexibel Wonen, Thuistechnologie (Domotica), Duurzaamheid, Sociale Netwerken en Mantelzorg, krijgen daarbij bijzondere aandacht.

Actieve mensen dragen bij aan vitale gemeenten, een vitale buurgemeenschap en vitale verbindingen!

In dit nummer:

• SchermVan
• Webwinkel Able
• Digi-/Domoticateams
• Special over gemeentelijke coalities tegen eenzaamheid
• Special over Smart homes, inclusieve wijken, slimme gemeenten en smart cities
• Woonvarianten, wooninitiatieven en aanbod
• Interview met de directeur van LaCoTA
• Contactgegevens

Link: Nummer 13: Nieuwsbrief ANDERS EN ACTIEF WONEN december 2020Nummer 12: Nieuwsbrief ANDERS EN ACTIEF WONEN April 2019

andersenactiefwonen.jpgApril-nummer (nummer 12) van onze Nieuwsbrief is uit;
link: https://www.lacota.nl/anders-en-actief-wonen/nieuwsbrieven/nummer-12

In dit nummer:

 • GemeenschappelijkWonenDag 18 mei 2019
 • Groen wonen in een Tiny Little House bij een boerderij
 • Rolstoelvriendelijke vakantieparken
 • Tarieven LaCoTA energiecollectief
 • Meer woonvarianten, wooninitiatieven en aanbod
 • Special over Gemeenschappelijk Wonen
 • Vier vormen van Gemeenschappelijk Wonen waarbij je niet noodzakelijk hoeft te verhuizen
 • App/web SchermVan als communicatiemiddel bij Gemeenschappelijk Wonen
 • SchermVan en Comfort-tablet
 • Gemeentelijke allianties voor Langer Comfortabel Wonen
 • Special over Gemeentelijke coalities tegen Eenzaamheid
 • Gemeentelijke info over Langer Comfortabel Wonen beter toegankelijk maken

LaCoTA levert bijdrage aan congresdagen Waardigheid en Trots op 3 juli 2017: Pleidooi voor gemeentebrede Doorbraaktrajecten Langer Comfortabel Wonen

 

Naar verwachting zal in de (nabije) toekomst de meeste verpleeghuiszorg bij mensen thuis worden gegeven. Hoe doen we dat op een verantwoorde en doelmatige wijze? LaCoTA, is een landelijke coöperatie die het ontstaan van buurgemeenschappen en lokale zorgcoöperaties ondersteunt met kennis en met implementatie van, onder andere, moderne thuistechnologie (domotica).  LaCoTA heeft samen met partners een draaiboek uitgewerkt voor gemeentebrede Doorbraaktrajecten Langer Comfortabel Wonen. Het streven is dat de gemeente een platform opricht waarin alle betrokken organisaties met elkaar samenwerken aan een goed op elkaar afgestemde thuistechnologie waaronder beeldbelcommunicatie. Wim G. Kromwijk, directeur van LaCoTA licht zijn ervaringen met co-creatie voor Langer Comfortabel Wonen toe en pleit voor gemeente brede ondersteuning daarbij.

Spreker: Wim G. Kromwijk MSM, directeur LaCoTA (Langer Comfortabel Thuis Alliantie)

Gemeentebrede doorbraaktrajecten Langer Comfortabel Wonen

LaCoTA heeft samen met partners een draaiboek uitgewerkt voor gemeentebrede doorbraaktrajecten Langer Comfortabel Wonen. Het streven is dat de gemeente een platform opricht waarin alle betrokken organisaties, waaronder woningcorporaties, met elkaar samenwerken aan een goed op elkaar afgestemde thuistechnologie waaronder beeldbelcommunicatie. Actieve buurtverbinders zijn van groot belang om senioren en mantelzorgers vertrouwd te maken met nieuwe technologie. Leren omgaan met een tablet is pas het begin!

Eén van de resultaten van een gemeentebreed doorbraaktraject kan zijn dat er binnen de gemeenten een beeldbelplatform komt met gemeentelijke informatie, dienstenaanbod, mantelzorgcommunicatie en beeldbelzorg.

Kijk voor meer info Scherm van LaCoTA & info per gemeente

Gemeentebrede trajecten Langer Comfortabel Wonen in Amersfoort, Ede en Harderwijk

LaCoTA heeft in 2016 een consulent geleverd voor de start van de uitvoering van gemeentebrede doorbraaktrajecten Langer Comfortabel Wonen in deze 3 gemeenten. Een van de resultaten van de gemeentebrede doorbraaktrajecten was het schrijven van een algemeen draaiboek met modulen die kunnen bijdragen aan Langer Comfortabel Wonen. Een aantal modulen is gericht op het monitoren van resultaten en effecten.

De oprichting van het Living Lab in de wijk Vathorst te Amersfoort is mede een resultaat voor het Gemeentebrede Doorbraaktraject in Amersfoort. De gemeente Ede heeft tijdens het traject gekozen voor een nieuw beeldbelplatform (Cubigo); waarna LaCoTA heeft gewerkt aan een integratie met een elektronisch voordeurslot, sensoren en overige domotica. In Harderwijk is tijdens het traject ervoor gekozen sleutelkluisjes te gaan vervangen door elektronische voordeursloten.

Zie eerder op deze pagina een opsomming van meer mogelijke modulen die aandacht kunnen krijgen gedurende een doorbraaktraject. Ook berichten we over Belevingsruimtes, WijkLeerbedrijven en de LaCoTA Comfort-tablet.

CAI JOURNAAL 7 - aandacht voor LaCoTA Comfort-pakket op MantelzorgScherm en Glasvezelnet.

www.youtube.com/watch?v=xn7QSfBBEks
6 jul. 2015 - Geüpload door BroadCommunications
 
 
 

Boek: DEN HAAG seniorvriendelijke stad; toen en nu

Den Haag is in 2015 als eerste Nederlandse stad toegetreden tot het netwerk van Age-friendly Cities van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Toetreding was mogelijk vanwege de rijke geschiedenis en ervaring die de stad heeft op het gebied van ouderenbeleid. Het omvangrijkste deel van het boek gaat over de ontwikkelingen van de jaren 70 tot nu. Deze ontwikkelingen zijn met behulp van vele betrokkenen, o.a. Wim G. Kromwijk, directeur van LaCoTA, opgetekend aan de hand van verhalen en herinneringen. Tot slot van het boek komen de verantwoordelijk Haagse wethouders aan het woord met reflectie op hun beleidskeuzen.

Op blz 82 aandacht voor de opkomst van Domotica en Lang Comfortabel Wonen. Op blz 83 aandacht voor de IZI-ervaarwoning.

 

2000- 4000 duurzame, levensloopgeschikte woningen (voorzien van slimme thuistechnologie!) in de provincie Utrecht.

Samen met o.a. EBU Economic Board Utrecht, Syntrus Achmea, SC&CI en Vivalib tekende LaCoTA op 13 oktober 2016 een intentie-overeenkomst om mee te adviseren bij het realiseren van 2000- 4000  duurzame, levensloopflexibele woningen (voorzien van slimme thuistechnologie!) in de provincie Utrecht. Voor een deel via nieuwbouw en voor een deel door transformatie van bestaande bouw.

Inzet van LaCoTA is gemeenten, wijken en buurgemeenschappen vitaler maken. "Een woning is pas een fijne woning als die goed is ingebed in de buurt!" LaCoTA wil ook bevorderen dat de gekozen thuistechnologie past binnen moderne buurtcommunicatie (beeldbelverbindingen voor buurtdiensten en voor mantelzorg, personenalarmering, mantelzorg en overleg met zorgaanbieders).

Liefst één beeldbelscherm dat desgewenst ook gebruikt kan worden als telefoon, afstandsbediening voor alle apparaten, regelen van de binnentemperatuur en doorgeven van medische gegevens. Dat heet "Internet der Dingen". Alles regelen vanuit je bank, rolstoel, bed, vakantieadres of werkadres. Of als mantelzorger met je smartphone als je even elders bent.