Archief

Naar archief Nieuwsbrieven & Specials

Nieuwsbrieven & Specials

  • Special over gemeentelijke Coalities tegen Eenzaamheid

Naar archief SCHERM VAN LACOTA

Archief

Naar archief Academie & Mijn Trefpunt

Nieuws

Naar archief Anders, Actief en Duurzaam Wonen

Archief

Archief Langer Comfortabel Thuis Alliantie

Zie hieronder:

19 mei 2018: Gemeenschappelijk-Wonen-Dag in heel Nederland

Op zaterdag 19 mei 2018 is voor de tiende keer de jaarlijkse GemeenschappelijkWonenDag. In Nederland en in andere Europese landen.

Kijk voor info over gemeenschappelijk wonen ook elders op deze site Anders, Actief & Duurzaam Wonen: Actualiteit

En kijk ook op de website www.gemeenschappelijkwonen.nl 

Gemeentebrede doorbraaktrajecten Langer Comfortabel Wonen

LaCoTA heeft samen met partners een draaiboek uitgewerkt voor gemeentebrede doorbraaktrajecten Langer Comfortabel Wonen. Het streven is dat de gemeente een platform opricht waarin alle betrokken organisaties, waaronder woningcorporaties, met elkaar samenwerken aan een goed op elkaar afgestemde thuistechnologie waaronder beeldbelcommunicatie. Actieve buurtverbinders zijn van groot belang om senioren en mantelzorgers vertrouwd te maken met nieuwe technologie. Leren omgaan met een tablet is pas het begin!

Eén van de resultaten van een gemeentebreed doorbraaktraject kan zijn dat er binnen de gemeenten een beeldbelplatform komt met gemeentelijke informatie, dienstenaanbod, mantelzorgcommunicatie en beeldbelzorg.

Kijk voor meer info Scherm van LaCoTA & info per gemeente

LANGER COMFORTABEL WONEN: van opgave naar uitdaging!

Bewustwordingscampagne in de Provincie Utrecht

LaCoTA en Atrivé hebben naar alle gemeenten in de provincie Utrecht een mailing verstuurd naar aanleiding van de workshop ‘Bewoner van bewust naar actief’ die wij 8 februari jl. verzorgd hebben tijdens de Get Connected-bijeenkomst ‘Wijkgerichte aanpak: Groen & Gezond Wonen’. Deze bijeenkomst werd door de EBU georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst kwamen vraag en aanbod bij elkaar om vervolgstappen te maken als het gaat om een gecombineerde aanpak van nul-op-de-meter (NOM) en levensloopflexibel wonen. Onze bewustwordingscampagne ‘Langer Comfortabel Wonen’ is een vervolgstap.

Thuistechnologie om langer comfortabel te wonen en als verbindende schakel in en met de buurt

Veel senioren willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Ook het overheidsbeleid is hier op gericht. Thuistechnologie (domotica) en beeldschermzorg maken het gemakkelijker om langer comfortabel en veilig te wonen. Echter, nog lang niet iedereen is daarmee al vertrouwd. Met onze bewustwordingscampagne ‘Langer comfortabel wonen’ bevorderen wij dat senioren zich bewust worden van de mogelijkheden en meerwaarde van thuistechnologie en bewust kiezen voor thuistechnologie die aansluit bij moderne buurtcommunicatie (beeldbelverbinding met leveranciers zoals thuisbezorgen van boodschappen, buurtdiensten, mantelzorg en zorgaanbieders). Wij vinden het belangrijk dat de gemeente de regie neemt om te komen tot een integrale aanpak bij het stimuleren van thuistechnologie en langer zelfstandig wonen. Wij leveren daarvoor een modulaire aanpak.
 
~text?txtsize=25&txt=680%C3%97242&w=680&h=242
Meer weten over onze modulaire aanpak?
De campagne ‘Langer comfortabel wonen’ wordt samen met u als gemeente vormgegeven. Wij zorgen voor een aanpak waar vanuit de lokale kracht inwoners maximaal geïnformeerd en betrokken worden om hen te activeren thuistechnologie in te zetten in het dagelijks leven. Een aantal ‘modules’ in onze aanpak staan hieronder beschreven.
Lees meer
 
Contact Atrivé
Anita Lahuis, Atrivé, a.lahuis@atrive.nl. 
Atrivé is een adviesbureau op het brede terrein van wonen en heeft talrijke bewustwordingscampagne in het kader van langer thuis wonen in opdracht van regio’s, gemeenten of corporaties begeleid.
Lees meer
 
 
Contact LaCoTa
Wim Kromwijk, LaCoTA wim.kromwijk@lacota.nl. 
LaCoTA is een landelijke Coöperatie die vanuit woonconsumentenperspectief buurgemeenschappen en lokale zorgcoöperaties ondersteunt in het gebruik van moderne thuistechnologie (domotica).
 
Lees meer


LaCoTA en Atrivé verzorgden werksessie voor bijeenkomst EBU

Op 8 februari 2017 organiseerde de EBU (Economic Board Utrecht) een provinciale bijeenkomst om twee ambities bij een te brengen; de inspanning van gemeenten om meer woningen levensloopflexibel te maken en om meer woningen energiezuiniger te maken.

Het werd een bijeenkomst die heel goed aansluit op het LaCoTA pleidooi voor gemeentebrede doorbraaktrajecten Langer Comfortabel Wonen. Samen met adviesbureau Atrivé heeft LaCoTA in de werksessie "Bewoners van bewust naar actief" belicht hoe de gemeente Houten het Duurzaam Domotica Huis effectiever kan inzetten voor een gemeentebrede voorlichtingscampagne.

Het verslag van de werksessie en ook die van de drie andere sessies (Nieuwegein, Bunnik en Amersfoort) kunt u nalezen op http://www.economicboardutrecht.nl/nieuws/nom-levensloopflexibel-een-kansrijke-combinatie  

 

LaCoTA levert bijdrage aan congresdagen Waardigheid en Trots op 3 juli 2017: Pleidooi voor gemeentebrede Doorbraaktrajecten Langer Comfortabel Wonen

 

Naar verwachting zal in de (nabije) toekomst de meeste verpleeghuiszorg bij mensen thuis worden gegeven. Hoe doen we dat op een verantwoorde en doelmatige wijze? LaCoTA, is een landelijke coöperatie die het ontstaan van buurgemeenschappen en lokale zorgcoöperaties ondersteunt met kennis en met implementatie van, onder andere, moderne thuistechnologie (domotica).  LaCoTA heeft samen met partners een draaiboek uitgewerkt voor gemeentebrede Doorbraaktrajecten Langer Comfortabel Wonen. Het streven is dat de gemeente een platform opricht waarin alle betrokken organisaties met elkaar samenwerken aan een goed op elkaar afgestemde thuistechnologie waaronder beeldbelcommunicatie. Wim G. Kromwijk, directeur van LaCoTA licht zijn ervaringen met co-creatie voor Langer Comfortabel Wonen toe en pleit voor gemeente brede ondersteuning daarbij.

Spreker: Wim G. Kromwijk MSM, directeur LaCoTA (Langer Comfortabel Thuis Alliantie)

Nieuwsbrief ANDERS EN ACTIEF WONEN april 2017 is verzonden in een oplage van 1000 stuks

April-nummer (nummer 10) van onze Nieuwsbrief is uit;
link: https://www.lacota.nl/anders-en-actief-wonen/e-magazine/nummer-10

In dit nummer aandacht voor o.a.
- Gemeenschappelijk Wonen Dag
- Nieuwe tarieven LaCoTA Energiecollectief
- Webwinkel voor Thuistechnologie
- Levensloopflexibel maken van woningen
- Groen Wonen op ’t Eemgoed te Oosterwold
- Een 600 pagina’s dik inspiratieboek: Wonen in de 21ste eeuw.
- Verpleeghuiszorg is van onszelf

Gemeentebrede trajecten Langer Comfortabel Wonen in Amersfoort, Ede en Harderwijk

LaCoTA heeft in 2016 een consulent geleverd voor de start van de uitvoering van gemeentebrede doorbraaktrajecten Langer Comfortabel Wonen in deze 3 gemeenten. Een van de resultaten van de gemeentebrede doorbraaktrajecten was het schrijven van een algemeen draaiboek met modulen die kunnen bijdragen aan Langer Comfortabel Wonen. Een aantal modulen is gericht op het monitoren van resultaten en effecten.

De oprichting van het Living Lab in de wijk Vathorst te Amersfoort is mede een resultaat voor het Gemeentebrede Doorbraaktraject in Amersfoort. De gemeente Ede heeft tijdens het traject gekozen voor een nieuw beeldbelplatform (Cubigo); waarna LaCoTA heeft gewerkt aan een integratie met een elektronisch voordeurslot, sensoren en overige domotica. In Harderwijk is tijdens het traject ervoor gekozen sleutelkluisjes te gaan vervangen door elektronische voordeursloten.

Zie eerder op deze pagina een opsomming van meer mogelijke modulen die aandacht kunnen krijgen gedurende een doorbraaktraject. Ook berichten we over Belevingsruimtes, WijkLeerbedrijven en de LaCoTA Comfort-tablet.

CAI JOURNAAL 7 - aandacht voor LaCoTA Comfort-pakket op MantelzorgScherm en Glasvezelnet.

www.youtube.com/watch?v=xn7QSfBBEks
6 jul. 2015 - Geüpload door BroadCommunications
 
 
 

Langer Comfortabel Wonen in Amersfoort

LaCoTA is in Amersfoort partner (en lid van de stuurgroep) van Het Living Lab Vathorst. Voor LaCoTA een resultaat van de introductie van het gemeentebrede doorbraaktraject Langer Comfortabel Wonen, introductie van MantelzorgSchermen, het Scherm van Amersfoort (zie Scherm van Amersfoort) en andere innovaties rond thuistechnologie. Het Living Lab is een samenwerking van stichting Sprank, Accolade zorg, Quo Vadis Nederland, ROC Midden Nederland, Hogeschool Utrecht, LaCoTA, Langer Zelfstandig Thuis Gooi en Eemland, Unica en Zorgpact Midden Nederland.

Het Living Lab richt zich op de innovatieve ontwikkeling van zorg in de regio Amersfoort van en voor senioren, zorgvragers (met een meervoudige zorgvraag), mantelzorgers, vrijwilligers en leerlingen/studenten. Het is een gewoon appartement dat is ingericht als slimme woning met actuele thuistechnologie, Comfort en E-health.

Het appartement fungeert als leer-werkbedrijf van waaruit de dienstverlening wordt gecoördineerd in de wijk door MBO studenten van verschillende niveaus van het Zorg- en Welzijn college van ROC Midden Nederland en de Hogeschool Utrecht. Ook hebben deze studenten een rol bij het verschaffen van informatie aan belangstellende senioren inzake toepassingen die hen in de gelegenheid stellen langer comfortabel te wonen.

Kijk ook op: www.livinglabamersfoort.nl   

LaCoTA en Atrivé betrokken bij advies over vormgeving Duurzaam Domotica Huis in Houten

Op 8 februari 2017 organiseerde de EBU (Economic Board Utrecht) een provinciale bijeenkomst om twee ambities bij een te brengen; de inspanning van gemeenten om meer woningen levensloopflexibel te maken en om meer woningen energiezuiniger te maken.

Het werd een bijeenkomst die heel goed aansluit op het LaCoTA pleidooi voor gemeentebrede doorbraaktrajecten Langer Comfortabel Wonen. Samen met adviesbureau Atrivé heeft LaCoTA in de werksessie "Bewoners van bewust naar actief" belicht hoe de gemeente Houten het Duurzaam Domotica Huis effectiever kan inzetten voor een gemeentebrede voorlichtingscampagne.

Het verslag van de werksessie en ook die van de drie andere sessies (Nieuwegein, Bunnik en Amersfoort) kunt u nalezen op http://www.economicboardutrecht.nl/nieuws/nom-levensloopflexibel-een-kansrijke-combinatie  

2000- 4000 duurzame, levensloopgeschikte woningen (voorzien van slimme thuistechnologie!) in de provincie Utrecht.

Samen met o.a. EBU Economic Board Utrecht, Syntrus Achmea, SC&CI en Vivalib tekende LaCoTA op 13 oktober 2016 een intentie-overeenkomst om mee te adviseren bij het realiseren van 2000- 4000  duurzame, levensloopflexibele woningen (voorzien van slimme thuistechnologie!) in de provincie Utrecht. Voor een deel via nieuwbouw en voor een deel door transformatie van bestaande bouw.

Inzet van LaCoTA is gemeenten, wijken en buurgemeenschappen vitaler maken. "Een woning is pas een fijne woning als die goed is ingebed in de buurt!" LaCoTA wil ook bevorderen dat de gekozen thuistechnologie past binnen moderne buurtcommunicatie (beeldbelverbindingen voor buurtdiensten en voor mantelzorg, personenalarmering, mantelzorg en overleg met zorgaanbieders).

Liefst één beeldbelscherm dat desgewenst ook gebruikt kan worden als telefoon, afstandsbediening voor alle apparaten, regelen van de binnentemperatuur en doorgeven van medische gegevens. Dat heet "Internet der Dingen". Alles regelen vanuit je bank, rolstoel, bed, vakantieadres of werkadres. Of als mantelzorger met je smartphone als je even elders bent.

Zorgcoöperaties

Het aantal zorgcoöperaties en andere burgerinitiatieven in wonen-zorg-welzijn is ten opzichte van 2013 fors toegenomen. Inmiddels zijn er meer dan 100 initiatieven in wonen-zorg-welzijn gevonden, die allemaal het doel hebben ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. In 2013 waren er ongeveer 30. 

Van de 100 initiatieven kunnen 85 echt gezien worden als burgeronderneming. Bij een burgeronderneming is de burger initiatiefnemer en gaat het om vrijwillige inzet voor de directe leefomgeving. De provincie is Noord-Brabant is hofleverancier. Van de burgerondernemingen is 41% in Noord-Brabant opgericht, voornamelijk in het oostelijke gebied van de provincie.

Veel initiatieven zoeken nog naar een manier om ouderen langer thuis te laten wonen. Willen ze concrete zorg bieden of onderlinge dienstverlening organiseren? Ook zijn er burgerinitiatieven uit andere sectoren (bijv. energiecoöperaties) die zich nu ook buigen over de vraag hoe wonen-zorg-welzijn door hen kan worden opgepakt vanuit de coöperatie.

Kijk elders op onze site wat het LaCoTA Comfort-pakket (communicatie, domotica, mantelzorg, dienstverlening, professionele zorg en e-Health) zou kunnen betekenen voor zorgcoöperaties.