Wonen van Senioren op Boerderijen

De Stichting Wonen van Senioren op Boerderijen (Stichting WSB) heeft zich tussen 2000 en 2011 ingezet om meervoudige bewoning van boerderijen mogelijk te maken (met name door senioren en meergeneratieprojecten). Door een meervoudige woonbestemming ontstaat een optimalere benutting van schaarse woonkansen in het buitengebied. Ook het financieel draagvlak voor renovatie van gebouwen en erf wordt gunstiger bij een meervoudige woonbestemming. 

Streekplannen en bestemmingsplannen maakten het streven van de Stichting WSB moeilijk haalbaar. Mede door de inzet van de Stichting WSB is er wel hier en daar bij gemeentes een positievere houding gekomen. Er zijn diverse voorbeeldprojecten gerealiseerd (zie Voorbeelden). Vooral de juridische vorm van "woonverening in een boerderij" wordt steeds vaker toegepast.

Het werk van de Stichting Wonen van Senioren op Boerderijen is overgedragen aan LaCoTA

Bemiddeling naar "Wonen en Zorg in het groen" (o.a Woonserviceboerderijen)

Een woonserviceboerderij is een woonvoorziening voor mensen met een zorgindicatie. Het servicepakket is meestal gekoppeld aan een indicatie voor een Persoons Gebonden Budget (PGB). Nadruk ligt op het wonen. Dit in tegenstelling tot een zorgboerderij waar de nadruk ligt op dagbesteding.

In overleg tussen LaCoTA en Woonz is de afspraak gemaakt dat Woonz de vindbaarheid van deze locaties gaat vergemakkelijken. Op hun site is aan het zoekcriterium "ligging" inmiddels de categorie "Wonen in het groen" toegevoegd. Zie https://www.woonz.nl/ 

Ook LaCoTA noemt hieronder een aantal mooie locaties:

Bodegraven: https://accoladezorg.nl/locatie/de-wierickehoeve

Dinkelland: Amanshoeve | Locatie Agelo

Soest: http://www.eemhorst.nl/

Tubbergen: Amanshoeve | Locatie Manderveen

Vijfherenlanden: https://www.habion.nl/onze-woningen/onze-woningen/zuid-holland/hof-van-leerbroek/ 

Vijfherenlandenhttps://zorghavengroep.nl/particulier-verzorgingshuis/de-wilgenhoeve-hei-en-boeicop (zie foto hieronder).

 De_Wilgenhoeve.jpg

Ook veel van de meer dan 40 vestigingen van aanbieder De Herbergier zijn locaties in het groen (ook een aantal boerderijen) Vestigingen | Herbergier

Kent u nog zo'n mooie Woon-Zorglocatie in het groen?

Geef deze door aan info@lacota.nl .

Bent u aanbieder van ook zo'n mooie locatie in het groen?

En wilt u de vindbaarheid en bemiddelbaarheid van die locatie verbeteren? Geef dit door aan Woonz: https://www.woonz.nl/aanbieden/aanmelden .

Bemiddeling naar woongroepen (waaronder in het groen)

Veel contactgegevens van projecten Gemeenschappelijk Wonen op een Boerderij vind je bij de LVGO. De LVGO bemoeit zich verder niet met toewijzing of het verhuren van woningen. Woongroepen die lid zijn van de LVGO zijn allemaal verschillend en hanteren elk hun eigen toelatingsbeleid. Neem dus, wanneer je geïnteresseerd bent in een woongroep te gaan wonen of deel te nemen aan een initiatief zelf rechtstreeks contact op met de betreffende woon- of initiatiefgroep. Een overzicht van bij de LVGO aangesloten woongroepen vind je hier.

Wonen in een Herbergier

In de 44 Herbergiers door heel Nederland wordt sinds 2007 een warm en liefdevol thuis geboden aan steeds 15 à 16 mensen die 24-uurszorg nodig hebben. In een huiselijke en ongedwongen sfeer waar de gasten worden omringd met datgene wat zij écht nodig hebben: Veiligheid, aandacht, warmte en geborgenheid.

Boerderij en Advies

Boerderij en Advies was een advies-afdeling van KESconsult|woonvarianten. Boerderij en Advies was betrokken bij de advisering van de Stichting Wonen van Senioren op Boerderijen. Kennis en ervaring van KESconsult op dit gebied is overgedragen aan LaCoTA.

Makelaars Boerderijen en Buitens

Woonvariantenboulevard

U vindt op dit onderdeel van onze site meer dan 200 Woonboerderijen en Buitens die te koop staan. Sommige daarvan hebben een meervoudige woonfunctie.