Werk Stichting Wonen van Senioren op Boerderijen overgedragen aan LaCoTA

Het werk van de Stichting Wonen van Senioren op Boerderijen is per juni 2011 overgedragen aan LaCoTA. Het bestuur van de Stichting WSB is ervan overtuigd dat het thema meervoudige bewoning van boerderijen in het bredere kader van LaCoTA beter tot zijn recht komt.

De Stichting Wonen van Senioren op Boerderijen (Stichting WSB) heeft zich sinds 2001 ingezet om meervoudige bewoning van boerderijen mogelijk te maken (met name door senioren en meergeneratieprojecten). Door een meervoudige woonbestemming ontstaat een optimalere benutting van schaarse woonkansen in het buitengebied. Ook het financieel draagvlak voor renovatie van gebouwen en erf wordt gunstiger bij een meervoudige woonbestemming.

Streekplannen en bestemmingsplannen maakten het streven van de Stichting WSB moeilijk haalbaar. Mede door de inzet van de Stichting WSB is er wel hier en daar bij gemeentes een positievere houding gekomen. Er zijn diverse voorbeeldprojecten gerealiseerd (zie Voorbeelden). Vooral de juridische vorm van "woonverening in een boerderij" wordt steeds vaker toegepast.

Mooie vorderingen bij initiatief ERFDELEN

Het initiatief ERFDELEN timmert goed aan de weg. Zij lijken landelijk op het gebied van herontwikkeling boerderijen het publiciteitsstokje overgenomen te hebben van LaCoTA en voorheen de Stichting WSB. Ook qua bemiddeling naar diverse locaties loopt het er succesvol. Graag verwijzen we naar hun website https://www.erfdelen.nl . En ook naar hun meest gevorderde locatie in Diepenveen (gemeente Deventer): https://www.erfdelen.nl/veldhuis

(Geplaatst 3-2-2018)

Langer Comfortabel / Zelfstandig Wonen in het BUITENGEBIED met comfort-tablet

Comfort en veiligheid via één app

Eén app waarmee een oneindig aantal slimme toepassingen met elkaar te combineren en te bedienen zijn. Geen losstaande oplossingen, maar een eenvoudig, intelligent, en betaalbaar netwerk waarin slimme apparaten samenwerken en onderling communiceren. Een goede oplossing voor het Internet der Dingen! Uw persoonlijke comfort en veiligheid worden hierin voorop gesteld. Op deze manier hopen we bij te dragen aan een betere kwaliteit van wonen, zorg en leven.

XScomfort

  • combineert alle merken slimme apparaten en cloud-diensten
  • vergroot uw slimme wereld oneindig
  • maak slimme oplossingen nog slimmer door ze samen te laten werken
  • is naadloos te integreren met o.a. het beeldbelplatform van Cubigo/Skype
  • heeft een hoogwaardige beveiliging
  • geeft uzelf, en of een mantelzorger/zorgaanbieder veilige controle over uw comfort.

Kijk verder op: Scherm van LaCoTA