Werk Stichting Wonen van Senioren op Boerderijen overgedragen aan LaCoTA

Het werk van de Stichting Wonen van Senioren op Boerderijen is per juni 2011 overgedragen aan LaCoTA. Het bestuur van de Stichting WSB is ervan overtuigd dat het thema meervoudige bewoning van boerderijen in het bredere kader van LaCoTA beter tot zijn recht komt.

De Stichting Wonen van Senioren op Boerderijen (Stichting WSB) heeft zich sinds 2001 ingezet om meervoudige bewoning van boerderijen mogelijk te maken (met name door senioren en meergeneratieprojecten). Door een meervoudige woonbestemming ontstaat een optimalere benutting van schaarse woonkansen in het buitengebied. Ook het financieel draagvlak voor renovatie van gebouwen en erf wordt gunstiger bij een meervoudige woonbestemming.

Streekplannen en bestemmingsplannen maakten het streven van de Stichting WSB moeilijk haalbaar. Mede door de inzet van de Stichting WSB is er wel hier en daar bij gemeentes een positievere houding gekomen. Er zijn diverse voorbeeldprojecten gerealiseerd (zie Voorbeelden). Vooral de juridische vorm van "woonverening in een boerderij" wordt steeds vaker toegepast.

Langer Comfortabel / Zelfstandig Wonen in het BUITENGEBIED met comfort-tablet

Comfort en veiligheid via één app

Eén app waarmee een oneindig aantal slimme toepassingen met elkaar te combineren en te bedienen zijn. Geen losstaande oplossingen, maar een eenvoudig, intelligent, en betaalbaar netwerk waarin slimme apparaten samenwerken en onderling communiceren. Een goede oplossing voor het Internet der Dingen! Uw persoonlijke comfort en veiligheid worden hierin voorop gesteld. Op deze manier hopen we bij te dragen aan een betere kwaliteit van wonen, zorg en leven.

XScomfort

  • combineert alle merken slimme apparaten en cloud-diensten
  • vergroot uw slimme wereld oneindig
  • maak slimme oplossingen nog slimmer door ze samen te laten werken
  • is naadloos te integreren met o.a. het beeldbelplatform van Cubigo/Skype
  • heeft een hoogwaardige beveiliging
  • geeft uzelf, en of een mantelzorger/zorgaanbieder veilige controle over uw comfort.

Kijk verder op: Scherm van LaCoTA 

Woonserviceboerderijen

 

Een woonserviceboerderij is een woonvoorziening voor mensen met een zorgindicatie. Het servicepakket is meestal gekoppeld aan een indicatie voor een Persoons Gebonden Budget (PGB). Nadruk ligt op het wonen. Dit in tegenstelling tot een zorgboerderij waar de nadruk ligt op dagbesteding. Zie verder: Voorbeelden

 

Appartement (één van de vijf) in monumentale woonboerderij te Geesteren (Gelderland)

In één van de mooiste boerderijprojecten waarbij de Stichting WSB ooit betrokken was is een appartement te koop.

Het voorhuis van de boerderij maakt deel uit van een boerderij-complex waarvan de eerste beschrijving dateert uit 1473. Een aantal jaren geleden is het voorhuis door de huidige eigenaar met zeer veel liefde en oog voor detail onder Monumentenzorg gerestaureerd in de periode 2008-2011. Het oorspronkelijke boerderij complex bestaat uit vijf afzonderlijke wooneenheden. Hierdoor is het gevoel om op een boerenerf te wonen bijzonder groot. Deze manier van bewoning sluit aan bij de oorspronkelijke functie. Bij de restauratie zijn oude details zoals de gebinten, de schouw, de bedsteden en het raampje van de voormalige koestal prachtig bewaard gebleven. Zonder het historische karakter te schaden is het geheel van alle moderne gemakken voorzien zoals een moderne keuken en vloerverwarming op de benedenverdieping en 2 badkamers op de bovenverdieping

http://www.funda.nl/koop/geesteren-gld/huis-49738427-molenweg-16

(Bericht geplaatst 27-3-2017)

Nieuwe woongroep op boerenerfkavel te Breukelen

De initiatiefnemers willen op een boerenerfkavel een aantal levensloopbestendige woningen/appartementen realiseren. Om lang comfortabel te wonen zal gebruik gemaakt worden van moderne thuistechnologie met de mogelijkheid van beeldbelzorg (als dat wellicht ooit nodig zal zijn). De woningen zullen ook zeer energiezuinig zijn.
Het initiatief wil niet een eilandje naast de dorpskern zijn. De initiatiefnemers willen op het erf ook een ontmoetingsplek en dienstencentrumpje voor buurtbewoners. Voorkeur gaat uit naar senioren uit Breukelen of met een band met Breukelen.

 

Het project is bedoeld voor senioren die willen verhuizen naar een boerenerfkavel aan de rand van de gemeente Breukelen. Senioren die willen omzien naar elkaar en naar de buurt. Het streven is een mix van koop en huur. Initiatiefnemers zijn reeds in onderhandeling over aankoop kavel.


Belangstellenden kunnen zich aanmelden via info@andersenactiefwonen.nl


Bericht geplaatst 1-12-2016