Gezocht; zorgaanbieders die clusters Seniorenchalets willen plaatsen

LaCoTA komt graag in contact met zorgaanbieders die op hun terrein of in de omgeving een cluster van 7-15 Tiny Houses, tijdelijke seniorenchalets en of mantelzorgwoningen kunnen/willen plaatsen (eventueel lease)? Zo kunnen cirkelgroepen met vrijstaande seniorenchalets gevormd worden. 

Cirkelgroepen zijn kleine buurgemeenschappen waarbij het opstarten en de verantwoordelijkheid voor continuïteit minder bij de groep zelf ligt. Het initiatief zal vooral liggen bij een verzorgingshuis of welzijnsorganisaties.

Op deze manier zou doorstroming bevorderd kunnen worden in een tijd van woningkrapte!

Weet u een mogelijk geschikte locatie? Laat het weten aan info@lacota.nl.

Meer over: Mantelzorgwoning

Geplaatst 23-8-2021

WONEN IN EEN TINY HOUSE OP HET TERREIN VAN EEN ZORGAANBIEDER

Voor wie het wil, medewerker, vrijwilliger of cliënt, wordt dit vaker mogelijk!
Lees meer in de LaCoTA blog in het nieuwste Klein Wonen Magazine  (blz 49).

Butterfly Effect is de eerste organisatie die zo'n project is gestart in de GGZ. LaCoTA is met hen in gesprek om op basis van dit concept ook clusters seniorenchalets bij zorgaanbieders te realiseren. 

Geplaatst: 20-8-2021

CIRKELGROEP: nieuwe woonvariant bij LaCoTA

Cirkelgroepen zijn hobby/themagroepen georganiseerd door / rond een:

 • zorgcoöperatie / verzorgingshuis
 • woongroep / buurgemeenschap
 • Vereniging van Eigenaren / serviceflat
 • afdeling van een serviceorganisatie of woonconsumentenorganisatie
 • huurdersvereniging of cliëntenraad
 • buurthuis / horecavestiging
 • wijkleerbedrijf.

Cirkelgroepen lijken sterk op buurgemeenschappen maar er is een duidelijker band met een centrumgebouw.

Lees ook onze blog in Klein Wonen Magazine Tiny Houses bij zorglocaties. Editie nummer 13, blz 49

Geactualiseerd: 30-8-2021

CIRKELZORG voor cirkelgroepen

LaCoTA noemt de vorm van georganiseerde zorg voor of door een Buurgemeenschap, Cirkelgroep, of cluster van mantelzorgwoningen/seniorenchalets: cirkelzorg. Vooral Buurtzorg Nederland is bekend van deze buurtgerichte zorg. Ook zorgcoöperaties en stadsdorpen stimuleren cirkelzorg.

LaCoTA benadrukt, ook bij aanbieders van cirkelzorg, prioriteit voor de insteek comfortabel wonen. Met moderne slimme thuistechnologie kan veel zorgcommunicatie vanuit de mantelzorgwoning vereenvoudigd worden. Met beeldbeltechniek is een deel van de zorg bovendien heel “persoonlijk” op afstand te organiseren naar een achterwacht (een elders wonend familielid of een mantelzorger) of naar een zorgcentrale. Met schaalbare personenalarmering is de veiligheid van thuiswonen te vergroten. En soms maken zorgaanbieders Verzorgingshuiszorg Thuis mogelijk en zelfs Ziekenhuiszorg Thuis.

Geactualiseerd: 30-8-2021

30 Woonvarianten

LaCoTA wil, vanuit het woonconsumentenbelang, zo veel mogelijk informatie over Anders, Actief en Comfortabel Wonen toegankelijk maken. We verstrekken informatie over meer dan 30 woonvarianten. Veel woonvarianten zijn interessant voor zowel jong als ouder. 

LaCoTA ondersteunt woonvarianten in het gebruik van moderne thuistechnologie (domotica) en zorgcommunicatie.

 • Voor bewoners moet dit meer comfort en veiligheid (inbraakpreventie!) opleveren.

 • Voor mantelzorgers een taakverlichting.

 • En voor familie, vrijwilligers, professionele zorg- en dienstverleners een eenvoudiger communicatie (beeldbeldienstverlening).

Wij hebben het o.a het platform SchermVan ontwikkeld. Deze app werkt op smartphone, tablet en PC. Het is een integratie van alles wat digitaal ingezet kan worden om langer comfortabel in je eigen huis te kunnen blijven wonen. En daar optimale zorg te organiseren.

Zie meer over wat LaCoTA doet om Langer Comfortabel Wonen mogelijk te maken Scherm van LaCoTA & Info per gemeente 


Buurgemeenschappen

Een woongroep vormen zonder te verhuizen! Dat is het principe van een Buurgemeenschap.

De woningen/appartementen kunnen verspreid in de wijk staan binnen een bepaalde straal. De buurgemeenschap heeft een eigen vaste buurtkamer/ontmoetingsruimte.

Gemeenschappelijke activiteiten kunnen gericht zijn op ontmoeting (samen eten, hobby's) maar ook op bijvoorbeeld gezamenlijke inkoop van woonservice-diensten zoals boodschappen en maaltijden. Het kan ook gaan om gezamenlijke renovatie, plaatsen van zonnepanelen, inkoop van groene stroom, enz.

ubuntuplei.jpg

Een voorbeeld ter inspiratie zijn de wijkkringen van "Vereniging de Derde Fase te Zutphen". En het blog van Yvonne Witter over de woongroepen in dit project: https://www.zorgsaamwonen.nl/artikel/ubuntuplein-zutphen-een-droom-wordt-werkelijkheid.

Initiatieven kunnen ontstaan door het beleggen van een buurtbijeenkomst

Bemiddeling naar Langer Comfortabel Wonen, en of naar andere woning

Voor bemiddeling naar Langer Comfortabel Wonen werkt LaCoTA sinds begin 2021 samen met partnerorganisatie Woonz. Woonz heeft een uitgebreid overzicht van:

 • Wonen en Zorg in het Groen
 • Luxe seniorenwoningen en zorgvilla's
 • Woningen/appartementen met 24 uurs service en zorgaanbod
 • Particuliere service en zorg aan huis

Voor andere woonvarianten verwijst LaCoTA door naar andere gespecialiseerde partner-organisaties.

LaCoTA richt momenteel alle aandacht op het realiseren van Digi-Domoticateams in Nederland om te zorgen dat mensen voldoende ondersteuning kunnen krijgen bij gebruik van moderne thuistechnologie, personenalarmering, beeldbelcommunicatie en zorgcommunicatie. Kijk op Scherm van LaCoTA & Info per gemeente

Lees ook onze blogs zoals geplaatst door Woonz: Nieuwsbrieven & Blogs

Geactualiseerd: 8-8-2021

Gemeenschappelijk Wonen

Gemeenschappelijk Wonen is een woonvariant waarbij bewoners bewust kiezen om met elkaar te wonen en waarbij de huishoudens over een zelfstandige woning of wooneenheid beschikken en tevens gemeenschappelijke voorzieningen en ruimten met elkaar delen. Deze woonvorm is niet aan leeftijd gebonden tenzij groepen zelf beperkingen afspreken.

Lees meer over diverse vormen van Gemeenschappelijk Wonen.

Vier varianten van Gemeenschappelijk Wonen WAARVOOR JE NIET HOEFT TE VERHUIZEN

We noemen:

 1. Gestippeld wonen is een woongroep waarvan de woningen/appartementen zich bevinden in één gebouw. Binnen het complex wonen zowel leden van de woongroep als medebewoners die niet tot de woongroep behoren. De leden wonen verspreid over het complex. Lees er hier meer over.
 2. Buurgemeenschappen lijkt op gestippeld wonen, echter de woningen bevinden zich niet onder één dak maar staan verspreid in het dorp of de wijk. De buurgemeenschap heeft vaak wel een buurtkamer of ontmoetingsruimte. Ook gaat het initiatief van buurtbewoners zelf uit.
 3. Cirkelgroepen zijn buurgemeenschappen. Alleen ligt het opstarten en de verantwoordelijkheid voor continuïteit minder bij de groep zelf, maar bij een andere organisatie. Denk bijvoorbeeld aan een verzorgingshuis, buurthuis of welzijnsorganisaties.
 4. Virtuele woongemeenschappen hebben onderling contact via internet, bijvoorbeeld via beeldbelcontact. Binnen een virtuele woongemeenschap helpt men elkaar bijvoorbeeld bij het kiezen voor oplossingen voor zorg en dienstverlening.

Mogelijke redenen om te kiezen voor een variant van Gemeenschappelijk Wonen WAARVOOR JE NIET HOEFT TE VERHUIZEN

Overwegingen om voor deze varianten van gemeenschappelijk wonen te kiezen (en dus niet te verhuizen) kunnen zijn:

 • Behouden van netwerk met huidige buren.
 • Men is te oud om zich nog voor een traditioneel project te kunnen inschrijven. Veel traditionele projecten hebben een leeftijdsgrens voor inschrijving van 60, 65 of 70 jaar.
 • Financiële redenen om de huidige woning niet te verlaten. Bijvoorbeeld opgebouwd huurrecht of mooie hypotheekconstructie zoals aflossingsvrij.
 • In de huidige woning blijven wonen.

Lees verder in onze blog op Woonz: https://www.woonz.nl/informatie-inspiratie/actueel-cat/gemeenschappelijk-wonen/

Special nummer 2: Gemeenschappelijk Wonen zonder verhuizen

LaCoTA promoot een aantal vormen van gemeenschappelijk wonen waarbij je niet noodzakelijk hoeft te verhuizen naar een ander gebouw. Je kunt blijven wonen in je eigen woning. De woningen/appartementen binnen deze vormen kunnen verspreid in de wijk staan. Het is echter wel zo dat hoe dichter bij elkaar, hoe gemakkelijker het opzetten en onderhouden van een woongemeenschap is. 

In de special belichten we o.a.

 1. Virtuele Woongemeenschappen
 2. Buurgemeenschappen
 3. Gestippeld Wonen
 4. Cirkelgroepen rond o.a. zorgaanbieders

Lees hier de special.

Geplaatst 18-4-2019

Varianten van buurgemeenschappen

 • Vitale (groene) dorpen
 • Projecten Gestippeld Wonen
 • Cirkelgroepen
 • Erfknooppunten en erfdelers-projecten (zie ook onze blog in Klein Wonen Magazine: Nieuwe kansen woonboerderijen. Editie nummer 8, blz 44)
 • Stadsdorpen
 • WoonZorg coöperaties
 • Clusters Tiny-houses
 • Virtuele woongemeenschappen
Geplaatst: 6-8-2021

Mogelijke externe doelen Buurgemeenschappen

Sommige buurgemeenschappen willen meer dan wonen en omzien naar elkaar. Zij pakken ook enkele gezamenlijke doelen op. Bijvoorbeeld:

 • Organiseren van burenhulp in de directe omgeving van het woonproject
 • Elkaar ondersteunen in het gebruik van thuistechnologie 
 • Inkoopkracht organiseren om samen hoogwaardige comfortdiensten in te huren (op een niveau dat individueel bijna niet te regelen is) 
 • Opvang en begeleiden van enkele vluchtelingen 
 • Overdracht van kennis en ervaring via een WijkLeerbedrijf
 • Bezuinigen op energieverbruik en of gemeenschappelijk energie inkopen/opwekken
 • Terugdringen van het particulier autogebruik door samen een leenauto-contract af te sluiten
 • Onderhoud van buurtgroen / een boerenerf / een landgoed 
 • Exploiteren van ateliers/ bedrijfsverzamelgebouw in karakteristieke panden
 • Kinderopvang en buitenschoolse opvang
 • Sociaal Culturele activiteiten organiseren 
 • Beheer van een Buurtkamer. 

GROEN WONEN

Er zijn diverse woonvarianten die vallen onder de categorie "Groen Wonen". Het zijn niet alleen woonboerderijen. Denk ook aan:

- Buitens
- Woonvereniging op boerderij
- Driegeneratieboerderij
- Wonen in cultuurhistorisch erfgoed
- EcoErven en Landgoederen
- Buurgemeenschappen
- Eco-buurgemeenschappen met eigen energieopwekking en gezamenlijke aanvullende energie-inkoop
- Groene buurgemeenschappen met een cluster mantelzorgwoningen
- Woongroep voor uitsluitend senioren.

Zie meer: "In het groen" en Groen Wonen

Virtuele Woongemeenschappen (ViWo)

In Corona-tijd is iedereen genoodzaakt zich terug te trekken in zijn/haar eigen woning. In een Virtuele Woongemeenschap kun je desondanks je "dagelijkse leventje" delen met vertrouwde gezichten. 

LaCoTA heeft samen met Omroep Max en KESconsult/woonvarianten het concept Virtuele Woongemeenschap ontwikkeld. Dit is een woonvorm waarbij de leden elkaar ontmoeten via de digitale snelweg. Groepen kunnen zich desgewenst verder ontwikkelen tot een "Buurgemeenschap per postcodegebied" of een project "Gestippeld Wonen". 

LaCoTA heeft sinds april 2020 de tool "SchermVan App" geplaatst in de Android Google Play-store. We gaan een specifieke versie van deze App doorontwikkelen voor de communicatie binnen Virtuele Woongemeenschappen! 

Nu al kun je via de "SchermVan App": beeldbellen, personenalarmering regelen, thuistechnologie aansturen (waaronder een slimme thermostaat, video-voordeurbel, electronisch voordeurslot, dimmers, schakelaars enz).

Best comfortabel om virtueel te wonen! En het maakt je ecologische voetafdruk weer iets kleiner.

Buurgemeenschappen via "Mijn Buurtje"

Mijn Buurtje

Special nummer 3: Gestippeld Wonen

In 2008 schreven de toenmalige SEV en Federatie Gemeenschappelijk Wonen een Special over Gestippeld Wonen. De special geeft nog steeds een goed beeld van die woonvariant.

De eindredactie werd verzorgd door Wim G. Kromwijk (toen als projectleider van de Federatie Gemeenschappelijk Wonen, nu directeur LaCoTA). De special kan opnieuw gedownload worden als vervolg op onze Special over Gemeenschappelijk Wonen (nummer 2).

Lees hier de special (PDF)

Geplaatst 1-5-2019

Langer Comfortabel en Zelfstandig Wonen met comfort-tablet

Comfort en veiligheid via één app

Eén app waarmee een oneindig aantal slimme toepassingen met elkaar te combineren en te bedienen zijn. Geen losstaande oplossingen, maar een eenvoudig, intelligent, en betaalbaar netwerk waarin slimme apparaten samenwerken en onderling communiceren. Een goede oplossing voor het Internet der Dingen! Uw persoonlijke comfort en veiligheid worden hierin voorop gesteld. Op deze manier hopen we bij te dragen aan een betere kwaliteit van wonen, zorg en leven.

Able 

 • combineert alle merken slimme apparaten en cloud-diensten
 • vergroot uw slimme wereld oneindig
 • maak slimme oplossingen nog slimmer door ze samen te laten werken
 • is naadloos te integreren met o.a. het beeldbelplatform van Skype
 • heeft een hoogwaardige beveiliging
 • geeft uzelf, en of een mantelzorger/zorgaanbieder veilige controle over uw comfort.

Kijk verder op: https://schermvan.nl

Aanmelden kan op: https://www.schermvan.nl/register

Service-appartement / serviceflat

Het service-appartement wordt dikwijls gezien als een woning voor ouderen na een arbeidzaam leven. Het imago is wat stoffig. Maar dat is geenszins terecht. Een service-appartement is er voor iedereen (ook jongeren) die minder tijd willen besteden aan alle beslommeringen van een eigen huis, (hoe staat het met de tuin, het dak, de goten, het schilderwerk, de beveiliging en de brandpreventie) en willen genieten van het comfort van dienstverlening. Niettemin worden service-appartementen hoofdzakelijk bewoond door mensen die niet meer aan het arbeidsproces deelnemen.

Service-appartementen staan aan de vooravond van een koerswijziging en een herpositionering. Verwacht mag dan ook worden, dat deze in de toekomst bewoond worden door een gemêleerd gezelschap, dat wel de lusten, maar niet de lasten van het wonen wil hebben.

Zie voor locaties: https://www.woonz.nl/woningen

LaCoTA schreef paragraaf voor de bundel "Verpleeghuiszorg 2025" van het Ministerie van VWS

Lees verder Nieuwsbrieven & Specials

Of ga direct naar de uitgave:

http://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2016/08/Verpleeghuiszorg-2025.pdf.

De bijdrage van Wim G. Kromwijk, directeur van LaCoTA, vindt u op pagina 76. Titel: Verpleeghuiszorg is van onszelf. Er wordt aandacht besteed aan de rol van Buurgemeenschappen in het "Omzien naar elkaar".