Wederkerig Wonen waaronder VoorZorgCirkels

Veel 65plussers blijken te laat te zijn gaan nadenken over hoe zij na hun pensioen zouden willen wonen. Daardoor ontdekken ze te laat dat ze niet meer kunnen kiezen voor een traditionele "Woongemeenschap". Gelukkig kunnen we hen wijzen op heel veel alternatieven.

Geplaatst op: 27-3-2024

Lees verder

Virtuele Woongemeenschappen

Een "Virtuele Woongemeenschap" is een woonvorm waarbij de leden onderling contact hebben via de digitale snelweg. Door beeldbelcontact kunnen de deelnemers elkaar ook spreken en desgewenst zien. De deelnemers binnen een Virtuele Woongemeenschap vinden het belangrijk om naar elkaar om te kijken .....

Geplaatst op: 6-3-2024

Lees verder

Mooi artikel over een mooi voorbeeld van een Voorzorgcirkel

Een voorzorgcirkel (concept van Henk Geene) is een groep van acht tot dertien zeventigplussers die dichtbij elkaar wonen en met elkaar afspreken om naar elkaar om te zien en elkaar te helpen met allerlei klussen. Een potentieel van vitale mensen waar nu nog nauwelijks gebruik van wordt gemaakt en die de mantelzorgers en zorgprofessionals kunnen ontlasten. De invulling van wat wel en wat niet gedaan wordt, bepaalt de cirkel zelf.

Geplaatst op: 14-3-2024

Lees verder

Wat is er nog over van het comfort van de verzorgingshuizen van weleer?

Tamelijk geruisloos is de afgelopen jaren de verzorgingshuiscapaciteit in Nederland verdwenen. De zorg is overgeheveld naar de Wet Maatschappelijke Zorg en de Wet Langdurige Zorg. En de gebouwen zijn voor een deel overgedragen aan woningcorporaties en beleggingsmaatschappijen. Het gaat om 84.000 verzorgingshuisplaatsen die er in 2010 nog waren.

Geplaatst op: 10-2-2024

Lees verder

Binnen een VoorZorgCirkel kunnen mensen elkaar vertrouwd maken met Digi-zorg

Een VoorZorgCirkel is één van de vele vormen van de woonvariant “Cirkelgroep”. Het is een vorm van Wederkerig Wonen en ook een vorm van Gemeenschappelijk Wonen waarvoor je niet noodzakelijk hoeft te verhuizen. Cirkelgroepen zijn buurtbewoners die met elkaar afspreken serieus “Om te kijken naar elkaar”. Het draagt bij aan het opbouwen van een veilig en zorgzaam netwerk.

Geplaatst op: 12-4-2023

Lees verder

Varianten van Gemeenschappelijk Wonen WAARVOOR JE NIET HOEFT TE VERHUIZEN

We noemen:

 1. Gestippeld wonen is een woongroep waarvan de woningen/appartementen zich bevinden in één gebouw. Binnen het complex wonen zowel leden van de woongroep als medebewoners die niet tot de woongroep behoren. De leden wonen verspreid over het complex. Lees er hier meer over.
 2. Buurgemeenschappen en Cirkelgroepen lijken op gestippeld wonen, echter de woningen bevinden zich niet onder één dak maar staan verspreid in het dorp of de wijk. De buurgemeenschap heeft vaak wel een buurtkamer of ontmoetingsruimte. Het initiatief gaat vaak van buurtbewoners zelf uit.
 3. WoonZorgCirkels. Hierbij ligt de verantwoordelijkheid voor het opstarten en de continuïteit meestal niet bij de groep zelf maar bij een zorgaanbieder.
 4. Virtuele woongemeenschappen hebben onderling contact via internet, bijvoorbeeld via beeldbelcontact. Binnen een virtuele woongemeenschap helpt men elkaar bijvoorbeeld bij het kiezen voor oplossingen voor zorg en dienstverlening.

Bemiddeling naar Langer Comfortabel Wonen, en of naar andere woning

Voor bemiddeling naar Langer Comfortabel Wonen werkt LaCoTA sinds begin 2021 samen met partnerorganisatie Woonz. Woonz heeft een uitgebreid overzicht van:

Kijk op: Woonz
 

Voor andere woonvarianten verwijst LaCoTA door naar andere gespecialiseerde partner-organisaties.

LaCoTA richt momenteel alle aandacht op het realiseren van Digi-Domoticateams in Nederland om te zorgen dat mensen voldoende ondersteuning kunnen krijgen bij gebruik van moderne thuistechnologie, personenalarmering, beeldbelcommunicatie en zorgcommunicatie. Kijk op Scherm van LaCoTA & Info per gemeente

Lees ook onze blogs zoals geplaatst door Woonz: Nieuwsbrieven & Blogs

Geactualiseerd: 8-8-2021

WoonZorgCirkels rond zorgaanbieders

In de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw werden massaal grote verzorgingshuizen met kleine kamertjes gebouwd in de strijd tegen woningkrapte. Op een vergelijkbare manier kunnen we nu opnieuw zo’n versnelling aanbrengen. Lees verder

Geplaatst op: 1-12-2021

De "ZorgSameBurenTAB" komt eraan

In de ZorgSameBurenTAB is aan de SeniorenTAB de app SchermVan van LaCoTA (Langer Comfortabel Thuis Alliantie) toegevoegd. Dat maakt de tablet bijzonder geschikt voor zorgzame buren, mantelzorgers en familieleden om hun vrijwillige ondersteuning aan buren, senioren en mensen met een zorgvraag gemakkelijker en effectiever te maken.

Geplaatst op: 21-4-2023

Lees verder

VOORZORGCIRKELS in de schijnwerpers bij ZorgSaamWonen

Overwegingen bij het concept Voorzorgcirkels

-onder de groep ouderen bevindt zich een schier onuitputtelijk reservoir van gezonde, vitale ouderen

-zij kunnen de meer zorgafhankelijke ouderen helpen

-de gezonde, vitale oudere investeert nu en oogst later als hij zelf zorgafhankelijk is geworden.

-de gezonde, vitale oudere weet dat, als hij nu niet investeert, er later ook niemand voor hem klaar staat

-de gezonde, vitale ouderen gaan “uit voorzorg” aan de slag om voorzorgcirkels te ontwikkelen: ze sorteren voor op een waarschijnlijke toestand van zorgafhankelijkheid.

-immers, je weet dat er maar weinig mensen zijn die gezond en vitaal sterven

-voorzorgcirkels bestaan uit 8 a 13 leden die op loop- en fietsafstand van elkaar wonen

-hoofddoelstelling is: onderling vraag en aanbod op elkaar afstemmen.

Lees meer op de website van ZorgSaamWonen.https://www.zorgsaamwonen.nl/artikel/de-ontwikkeling-van-voorzorgcirkels-op-hoofdlijnen

Geplaatst 21-6-2022.

Begin je eigen "Cirkelgroep"

Een VoorZorgCirkel kun je zelf starten. Heel gemakkelijk beginnen met een whatsapp-groepje met mensen uit je straat of directe omgeving. Een groepje mensen die afspreekt serieus “Om te kijken naar elkaar”. En vooral ook leuke dingen samen te doen. Bijvoorbeeld de laatste zondag van de maand samen borrelen ergens in de stad.

Geplaatst op: 23-3-2023

Lees verder

Een WoonZorgCirkel?

Een woongroep vormen zonder te verhuizen! Dat is het principe van een "WoonZorgCirkel".

Een WoonZorgCirkel is niet hetzelfde als een ZorgSameBuurt. Het zijn wel zorgzame omgevingen; heel kleinschalige omgevingen (eilandjes) binnen buurten. Of zorgzame groepjes binnen grootschalige appartementencomplexen en servicecomplexen.

De woningen/appartementen van een WoonZorgCirkel kunnen verspreid in de wijk staan binnen een bepaalde straal. Vaak heeft een WoonZorgCirkel een eigen vaste huiskamer/buurtkamer/ontmoetingsruimte.

Gemeenschappelijke activiteiten kunnen gericht zijn op ontmoeting (samen eten, hobby's) maar ook op bijvoorbeeld 

 • een luisterend oor zijn
 • elkaar wegwijs maken in gebruik van tablet, app’s en Digi-zorg
 • elkaar informeren over diensten die het wonen comfortabeler maken
 • helpen bij het bestellen van maaltijd aan huis (en eventueel samen eten)
 • vitale buren vragen soms een klusje te doen
 • sociale personenalarmering
 • soms elkaar ondersteunen bij allerlei huishoudelijke taken (de wasmachine en afwasmachine in en uit ruimen)
 • halen van medicatie bij de apotheek (als iemand dit door ziekte niet meer kan en er geen sprake is van een complexe medicatie)
 • soms laagdrempelige zorg als de relatie goed is.
 • elkaar wegwijs maken in zuinig omgaan met energie
 • en natuurlijk ook elkaar aanspreken op waardige omgangsvormen.

En vooral ook leuke dingen. Samen koffie drinken. De dag bespreken, Soms samen koken en eten.

Een WoonZorgCirkel kan de druk op de MANTELZORG soms iets verlichten

‘ Tussen 40 en 50 jaar (de sandwichgeneratie) ben je druk met je eigen leven. Je kinderen, werk, persoonlijke ambities, sociaal leven, sport, gezondheid en ga zo maar door. Dan wil je helemaal niet nadenken over het feit dat jouw ouders op een dag zorg nodig zullen hebben en dat jij de aangewezen persoon bent om die zorg op te pakken. Want we weten nu: zoals het met jouw opa en oma ging met het bejaardenhuis als oplossing is nu geen optie meer.’ Aldus een alinea uit de laatste campagne van Mantelzorg Nederland.

Geplaatst op: 1-2-2023

Lees verder

Gezocht; zorgaanbieders die door het plaatsen van een cluster "Seniorenchalets" een nieuwe WoonZorgCirkel organiseren

LaCoTA komt graag in contact met zorgaanbieders die op hun terrein of in de omgeving een cluster van 7-15 Tiny Houses, tijdelijke seniorenchalets en of mantelzorgwoningen kunnen/willen plaatsen (eventueel lease)? Zo kunnen cirkelgroepen met vrijstaande seniorenchalets gevormd worden. 

Cirkelgroepen zijn kleine buurgemeenschappen waarbij het opstarten en de verantwoordelijkheid voor continuïteit minder bij de groep zelf ligt. Het initiatief zal vooral liggen bij een verzorgingshuis of welzijnsorganisaties.

Op deze manier zou doorstroming bevorderd kunnen worden in een tijd van woningkrapte!

Weet u een mogelijk geschikte locatie? Laat het weten aan info@lacota.nl.

Meer over: Mantelzorgwoning

Geplaatst 23-8-2021

Buurgemeenschap Zutphen

 

ubuntuplei.jpg

Een voorbeeld ter inspiratie zijn de wijkkringen van "Vereniging de Derde Fase te Zutphen". En het blog van Yvonne Witter over de woongroepen in dit project: https://www.zorgsaamwonen.nl/artikel/ubuntuplein-zutphen-een-droom-wordt-werkelijkheid.

Initiatieven kunnen ontstaan door het beleggen van een buurtbijeenkomst

Mogelijke redenen om te kiezen voor een variant van Gemeenschappelijk Wonen WAARVOOR JE NIET HOEFT TE VERHUIZEN

Overwegingen om voor deze varianten van gemeenschappelijk wonen te kiezen (en dus niet te verhuizen) kunnen zijn:

 • Behouden van netwerk met huidige buren.
 • Men is te oud om zich nog voor een traditioneel project te kunnen inschrijven. Veel traditionele projecten hebben een leeftijdsgrens voor inschrijving van 60, 65 of 70 jaar.
 • Financiële redenen om de huidige woning niet te verlaten. Bijvoorbeeld opgebouwd huurrecht of mooie hypotheekconstructie zoals aflossingsvrij.
 • In de huidige woning blijven wonen.

Lees verder in onze blog op Woonz: https://www.woonz.nl/informatie-inspiratie/actueel-cat/gemeenschappelijk-wonen/

Inspiratie voor de start van een buurgemeenschap: menukaart voor een flexibele "Buurtwoongroep"

Onder de naam ‘de BuurtWoongroep’ heeft ontwerpbureau We Are Social Rebels in samenwerking met branchevereniging ActiZ, een menukaart ontwikkeld voor de flexibele ‘Buurtwoongroep’.

Geplaatst op: 19-7-2022

Lees verder

Langer Comfortabel en Zelfstandig Wonen met comfort-tablet

Comfort en veiligheid via één app

Eén app voor de volledige keten van Langer Zelfstandig Thuis, personenalarmering, mantelzorg, WMO-zorg, tot en met woonservice-zorg. Modulair en alles te monitoren via één dashboard.

Ga naar: Digi-zorg & SchermVan

Geactualiseerd: 17-3-2023

Blog: Ontspullen, doorstromen en verhuizen naar bijvoorbeeld een Cirkelgroep met SeniorenChalets

 

Voor alles is er een momentum. Iets is lang geen issue en dan ineens kan er een aanleiding zijn waardoor een nieuw thema al je energie vraagt. Verliefd worden, kinderen krijgen, een nieuwe baan, burn-out, pensioen, mantelzorger worden, duurzaam willen wonen, noem maar op. Op buurtborrels spreek je altijd wel iemand die vol is over zijn of haar momentum. Laatst sprak ik twee 80-jarigen met een huis te vol om kleiner te gaan wonen.

Geplaatst op: 28-7-2022

Lees verder

WONEN IN EEN TINY HOUSE OP HET TERREIN VAN EEN ZORGAANBIEDER

Voor wie het wil, medewerker, vrijwilliger of cliënt, wordt dit vaker mogelijk!
Lees meer in de LaCoTA blog in het nieuwste Klein Wonen Magazine  (blz 49).

Butterfly Effect is de eerste organisatie die zo'n project is gestart in de GGZ. LaCoTA is met hen in gesprek om op basis van dit concept ook clusters seniorenchalets bij zorgaanbieders te realiseren. 

Geplaatst: 20-8-2021

ZorgSameBuurten

De zorg in Nederland staat steeds verder onder druk. Volgens minister Kuipers dreigt er zelfs een zorginfarct. 
Nu al is één op de 6 arbeidsplaatsen een baan in de zorg. En omdat we gemiddeld steeds ouder worden zijn er eigenlijk nog meer zorgbanen nodig. Maar daarmee wordt dit aandeel van de overheidsbegroting nog groter en volgens velen onbetaalbaar.

Zorgverzekeraars en zorgaanbieders zijn van mening dat er een verschuiving moet komen naar meer Digi-zorg. LaCoTA pleit daar ook al jaren voor.
In ZorgSameBuurten ondersteunen buren elkaar o.a. in het gebruik van  Digi-zorg. Buurtbewoners moeten nadrukkelijker geïnformeerd worden over Digi-zorg zodat waar mogelijk men elkaar gemakkelijker kan ondersteunen bij gebruik van bijvoorbeeld sociale personenalarmering, professionele personenalarmering, sensorische alarmering (leefstijlmonitoring), domotica, medicijndispensor, beeldbellen, zorgcommunicatie via meldkamers, en e-healhcommunicatie. Daar hoort ook bij het vertrouwd raken met een tablet. 

LaCoTA wil de thema's Digi-zorg en ZorgSameBuurten meer zichtbaar maken in blogs en op onze website. Samen met partners willen we ook meer ondersteuning op deze thema's organiseren.

Overigens zijn er in Nederland al 5 miljoen mantelzorgers die hun inzet onbetaald doen. En daarbovenop nog een groot aantal zorgvrijwilligers. Zorgvrijwilligers werken in georganiseerd verband voor een organisatie. Digi-zorg kan ook het werk van mantelzorgers en zorgvrijwilligers ondersteunen.

Meer over ZorgSameBuurten: ZorgSameBuurten & Ondersteuning

Geplaatst:15-11-2022

Mogelijke externe doelen Buurgemeenschappen

Sommige buurgemeenschappen willen meer dan wonen en omzien naar elkaar. Zij pakken ook enkele gezamenlijke doelen op. Bijvoorbeeld:

 • Organiseren van burenhulp in de directe omgeving van het woonproject
 • Elkaar ondersteunen in het gebruik van thuistechnologie 
 • Inkoopkracht organiseren om samen hoogwaardige comfortdiensten in te huren (op een niveau dat individueel bijna niet te regelen is) 
 • Opvang en begeleiden van enkele vluchtelingen 
 • Overdracht van kennis en ervaring via een WijkLeerbedrijf
 • Bezuinigen op energieverbruik en of gemeenschappelijk energie inkopen/opwekken
 • Terugdringen van het particulier autogebruik door samen een leenauto-contract af te sluiten
 • Onderhoud van buurtgroen / een boerenerf / een landgoed 
 • Exploiteren van ateliers/ bedrijfsverzamelgebouw in karakteristieke panden
 • Kinderopvang en buitenschoolse opvang
 • Sociaal Culturele activiteiten organiseren 
 • Beheer van een Buurtkamer. 

30 Woonvarianten

LaCoTA wil, vanuit het woonconsumentenbelang, zo veel mogelijk informatie over Anders, Actief en Comfortabel Wonen toegankelijk maken. We verstrekken informatie over meer dan 30 woonvarianten. Veel woonvarianten zijn interessant voor zowel jong als ouder. 

LaCoTA ondersteunt woonvarianten in het gebruik van moderne thuistechnologie (domotica) en zorgcommunicatie.

 • Voor bewoners moet dit meer comfort en veiligheid (inbraakpreventie!) opleveren.

 • Voor mantelzorgers een taakverlichting.

 • En voor familie, vrijwilligers, professionele zorg- en dienstverleners een eenvoudiger communicatie (beeldbeldienstverlening).

Wij hebben het o.a het platform SchermVan ontwikkeld. Deze app werkt op smartphone, tablet en PC. Het is een integratie van alles wat digitaal ingezet kan worden om langer comfortabel in je eigen huis te kunnen blijven wonen. En daar optimale zorg te organiseren.

Zie meer over wat LaCoTA doet om Langer Comfortabel Wonen mogelijk te maken Scherm van LaCoTA & Info per gemeente 


Gemeenschappelijk Wonen

Gemeenschappelijk Wonen is een woonvariant waarbij bewoners bewust kiezen om met elkaar te wonen en waarbij de huishoudens over een zelfstandige woning of wooneenheid beschikken en tevens gemeenschappelijke voorzieningen en ruimten met elkaar delen. Deze woonvorm is niet aan leeftijd gebonden tenzij groepen zelf beperkingen afspreken.

Lees meer over diverse vormen van Gemeenschappelijk Wonen.

Special nummer 2: Gemeenschappelijk Wonen zonder verhuizen

LaCoTA promoot een aantal vormen van gemeenschappelijk wonen waarbij je niet noodzakelijk hoeft te verhuizen naar een ander gebouw. Je kunt blijven wonen in je eigen woning. De woningen/appartementen binnen deze vormen kunnen verspreid in de wijk staan. Het is echter wel zo dat hoe dichter bij elkaar, hoe gemakkelijker het opzetten en onderhouden van een woongemeenschap is. 

In de special belichten we o.a.

 1. Virtuele Woongemeenschappen
 2. Buurgemeenschappen
 3. Gestippeld Wonen
 4. Cirkelgroepen rond o.a. zorgaanbieders

Lees hier de special.

Geplaatst 18-4-2019

Special nummer 3: Gestippeld Wonen

In 2008 schreven de toenmalige SEV en Federatie Gemeenschappelijk Wonen een Special over Gestippeld Wonen. De special geeft nog steeds een goed beeld van die woonvariant.

De eindredactie werd verzorgd door Wim G. Kromwijk (toen als projectleider van de Federatie Gemeenschappelijk Wonen, nu directeur LaCoTA). De special kan opnieuw gedownload worden als vervolg op onze Special over Gemeenschappelijk Wonen (nummer 2).

Lees hier de special (PDF)

Geplaatst 1-5-2019

GROEN WONEN

Er zijn diverse woonvarianten die vallen onder de categorie "Groen Wonen". Het zijn niet alleen woonboerderijen. Denk ook aan:

- Buitens
- Woonvereniging op boerderij
- Driegeneratieboerderij
- Wonen in cultuurhistorisch erfgoed
- EcoErven en Landgoederen
- Buurgemeenschappen
- Eco-buurgemeenschappen met eigen energieopwekking en gezamenlijke aanvullende energie-inkoop
- Groene buurgemeenschappen met een cluster mantelzorgwoningen
- Woongroep voor uitsluitend senioren.

Zie meer: "In het groen" en Groen Wonen

Blog: WONEN EN ZORG IN HET GROEN

Recent hebben we 50 mooie locaties toegevoegd aan onze LaCoTA-website. Op deze locaties wordt professionele zorg gecombineerd met wonen in een groene omgeving. Het gaat om kleinschaligewoonzorgprojecten. Sommige projecten zijn gerealiseerd in de bouwkundige vorm van een woonserviceboerderij en soms was een authentieke boerderij zelfs de basis van het project.

Geplaatst op: 1-5-2021

Lees verder

Service-appartement / serviceflat

Het service-appartement wordt dikwijls gezien als een woning voor ouderen na een arbeidzaam leven. Het imago is wat stoffig. Maar dat is geenszins terecht. Een service-appartement is er voor iedereen (ook jongeren) die minder tijd willen besteden aan alle beslommeringen van een eigen huis, (hoe staat het met de tuin, het dak, de goten, het schilderwerk, de beveiliging en de brandpreventie) en willen genieten van het comfort van dienstverlening. Niettemin worden service-appartementen hoofdzakelijk bewoond door mensen die niet meer aan het arbeidsproces deelnemen.

Service-appartementen staan aan de vooravond van een koerswijziging en een herpositionering. Verwacht mag dan ook worden, dat deze in de toekomst bewoond worden door een gemêleerd gezelschap, dat wel de lusten, maar niet de lasten van het wonen wil hebben.

Zie voor locaties: https://www.woonz.nl/woningen

LaCoTA schreef paragraaf voor de bundel "Verpleeghuiszorg 2025" van het Ministerie van VWS

Lees verder 

http://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2016/08/Verpleeghuiszorg-2025.pdf.

De bijdrage van Wim G. Kromwijk, directeur van LaCoTA, vindt u op pagina 76. Titel: Verpleeghuiszorg is van onszelf. Er wordt aandacht besteed aan de rol van Buurgemeenschappen en "Omzien naar elkaar".