Bemiddeling en verhuizen naar: andere woning

Bemiddeling voor:

 • Gemeenschappelijk Wonen / Woongemeenschappen
 • Seniorenwoningen
 • Wonen met Zorg
 • Boerderijen en Buitens
 • Kavels zelfbouw
 • Kavels voor clusters Tiny Houses 
 • Mantelzorgwoningen

Zie: Bemiddeling en Verhuizen

Bemiddeling en verhuizen naar: Wonen met Zorg

Voor bemiddeling naar Langer Comfortabel Wonen werkt LaCoTA sinds begin 2021 samen met partnerorganisatie Woonz. Woonz heeft een uitgebreid overzicht van:

 • Wonen en Zorg in het Groen
 • Luxe seniorenwoningen en zorgvilla's
 • Woningen/appartementen met 24 uurs service en zorgaanbod
 • Particuliere service en zorg aan huis
 

Voor andere woonvarianten verwijst LaCoTA door naar andere gespecialiseerde partner-organisaties.

LaCoTA richt momenteel alle aandacht op het realiseren van Digi-Domoticateams in Nederland om te zorgen dat mensen voldoende ondersteuning kunnen krijgen bij gebruik van moderne thuistechnologie, personenalarmering, beeldbelcommunicatie en zorgcommunicatie. Kijk op Scherm van LaCoTA & Info per gemeente

Lees ook onze blogs zoals geplaatst door Woonz: Nieuwsbrieven & Blogs

Geactualiseerd: 8-8-2021

KiesBeter in de Zorg
KiesBeter.nl geeft inzicht in de kwaliteit van zorg en biedt de mogelijkheid zorgverleners, wachttijden en zorgpolissen te vergelijken. Wat u ook zoekt in de zorg. KiesBeter.nl helpt u bij het maken van de juiste keuze.

Ergotherapeutische adviezen over hulpmiddelen en omgevingsbediening

QuoVadis Nederland (QVN) levert (ergotherapeutische) adviezen  over implementaties van hulpmiddelen voor het compenseren van lichamelijke, cognitieve en spraak handicaps. De individuele persoon staat daarbij centraal." Het gaat niet om "standaard" ergotherapie behandelingen, maar over advies in ABCDEF expertise:

 • Alarmeren (zorgoproep en personen alarmering)
 • Bedienen (EC / omgevingsbediening hulpmiddelen)
 • Communiceren (OC) / cognitie hulpmiddelen)
 • Dementie hulpmiddelen
 • Epilepsie, Beademing en Dialysesignalering
 • Fixatie alternatieven

De klanten van QVN zijn in eerste instantie personen met een lichamelijke, cognitieve, spraak- en/of ouderdomshandicap, maar ook mantelzorgers, adviseurs en verzekeraars/ financierders van de individuele klant. QVN gebruikt de techniek als ondersteunend middel om (gehandicapte) mensen in staat te stellen met meer gemak en plezier door het leven te gaan.

QuoVadis Nederland is voor LaCoTA hoofdleverancier voor deze advisering. QuoVadis Nederland adviseert in heel Nederland en Vlaanderen. Zij zijn erkend door vrijwel alle ziektekostenverzekeraars en financiering kan veelal lopen via deze ziektekostenverzekeraars.

Geactualiseerd 11-8-2019

Burenhulp, mantelzorger en het KEUKENTAFELGESPREK

Het "keukentafelgesprek" is hèt gesprek waarin de zorgbehoefte van iemand wordt bepaald. Om zorgvragers, buren en mantelzorgers goed voorbereid en zelfverzekerd het gesprek in te laten gaan, heeft  de particuliere zorgaanbieder Zuster Jansen een informatief artikel geschreven: https://www.zusterjansen.nl/keukentafelgesprek. Hierin staan heel veel vragen beschreven die mantelzorgers voor, tijdens of na het gesprek kunnen hebben. Daarnaast staan er waardevolle tips voor mantelzorgers en wordt uitleg gegeven over zorg vanuit het WIz en Zvw.

Burenhulp en Mantelzorg

Mantelzorg met WE HELPEN

U kunt zelf de hulp rondom een persoon (uzelf of een ander) gemakkelijk organiseren. U creëert een groep rondom uzelf of een ander en deelt met elkaar een agenda, logboek en notitiepagina's. Hulpvragen kunt u stellen aan de hele groep of aan specifieke personen binnen de groep. En weet u al wie kan helpen, dan kunt u de hulpvraag ook toewijzen aan die persoon. In de agenda kan iedereen binnen de groep zien welke taken al door iemand uitgevoerd gaan worden en welke niet. Door informatie en ervaringen via het logboek en notitiepagina's te delen kan iedereen binnen de groep op een moment dat voor hem of haar het beste uitkomt inloggen en lezen. Want overzicht, dat helpt. Als de hulpvraag niet opgelost kan worden binnen uw besloten groep(en), dan kunt u er ook voor kiezen de vraag voor meer mensen zichtbaar te maken, zodat mensen uit bijvoorbeeld uw buurt hierop kunnen reageren. Dit kan door de hulpvraag te plaatsen op de marktplaats, waarbij u zelf kunt kiezen wie de vraag mag zien.

Mantelzorg.nl, belangenorganisatie van mantelzorgers

Mantelzorg.nl draagt bij aan een veilige omgeving voor virtuele woongemeenschappen Op de digitale snelweg kun je vriendschappen over de hele wereld onderhouden. Mantelzorg.nl kan soms als aanvulling op het veilige gevoel van de verre vriendschap heel dichtbij beschikbaar zijn met mantelzorg. Dat is fijn te weten! Mantelzorg.nl zet zich in voor mensen die langdurig en onbetaald voor een ander zorgen. Als familielid, buur, vriend of 'gewoon' uit solidariteit. Als mantelzorger of als zorgvrijwilliger. Mantelzorg.nl behartigt hun belangen en geeft ondersteuning, zodat zij hun belangrijke werk kunnen blijven doen. Informele zorg omvat het hele domein waarin mensen uit eigen wil elkaar ondersteunen en verzorgen. Mantelzorg en vrijwilligerszorg vullen hierbij elkaar aan. Meer info: 
www.mantelzorg.nl

MEE; ‘Meedoen mogelijk maken’

MEE ondersteunt mensen met een beperking en hun netwerk op alle leefgebieden en in alle levensfasen. Daardoor kunnen zij naar vermogen meedoen in de samenleving. MEE is onafhankelijk en staan naast de cliënt. MEE helpt zijn eigen kracht te versterken en de mogelijkheden van zijn netwerk te benutten. Dit vergroot zijn zelfredzaamheid en kwaliteit van bestaan. MEE zet kennis en ervaring in om de samenleving beter in te richten voor mensen met een beperking. Zo maakt MEE meedoen ook echt mogelijk.

Het  ideaal van MEE is een samenleving waarin iedereen meedoet. Een inclusieve samenleving waarin ook mensen met een beperking optimaal kunnen participeren. MEE is er voor die mensen die door hun beperking hierin worden belemmerd.

www.mee.nl