Over ons

LaCoTA is een landelijke Coöperatie

die vanuit woonzorgconsumentenperspectief gemeenten, buurgemeenschappen, welzijnsorganisaties, woningcorporaties en zorgaanbieders ondersteunt in het gebruik van moderne thuistechnologie, domotica, zorgcommunicatie en e-health.

Onze missie:

 • LaCoTA wil samen met andere organisaties een brede  brug vormen tussen Wederkerig Wonen en Digitalisering van de zorg.
  Pijlers van die brede brug zijn ZorgSameBuren.

Afgeleide doelen:

 • Ondersteunen en bundelen ZorgSameBuren
 • Meer bekendheid geven aan vormen van Wederkerig Wonen
 • Meer bekendheid geven aan digitalisering van domotica, zorgcommunicatie en e-health.

Ideële overwegingen:

 • Bijdragen aan een samenleving waarin wonen meer is dan een dak boven je hoofd en mensen meer betrokken zijn en gemakkelijker kunnen “Omkijken naar elkaar”.
 • Kostenverschuiving  in de zorg; meer zorg op individueel niveau voor hetzelfde  macro budget.

Diensten van LaCoTA

LaCoTA bundelt dienstverlening van gespecialiseerde aanbieders. Door te investeren in goede samenwerking wordt de keten van dienstverlening voor woonzorgconsumenten heel compleet. Dat doen we op deze website (zie Diensten) en dat doen we op ons platform SchermVan (zie Demo).

Onze 5 belangrijkste innovatieve trajecten

De belangrijkste innovatieve trajecten die wij hebben ontwikkeld zijn:

 1. Platform SchermVan; web/app voor o.a comfort, dienstverlening, zorgcommunicatie, personenalarmering, info over WMO, buurtcommunicatie, Langer Comfortabel Thuis en nog veel meer.
 2. Webwinkel voor modulair abonnement domotica (comfort en thuistechnologie)
 3. Inzichtelijk maken gemeentelijke informatie over Langer Comfortabel Thuis Wonen en de WMO
 4. Wederkerig Wonen / Gemeenschappelijk Wonen zonder verhuizen. (Buurgemeenschappen en Cirkelgroepen).
 5. Varianten Comfortabel, Anders, Actief, Duurzaam en Inclusief Wonen.

Deskundigheid

Vier invalshoeken

1) Mensen zijn gesteld op hun eigen woning en woonomgeving en willen daar meestal zo lang mogelijk blijven wonen, ook als hun behoefte aan zorg toeneemt. Thuis biedt een gevoel van veiligheid; een plek die gevuld is met herinneringen en bezittingen. Ook de meeste ouderen willen absoluut niet verhuizen. Dit verlangen zo lang mogelijk thuis te blijven wonen sluit aan bij het beleid van de overheid: om de toenemende zorgvraag terug te dringen en kosten betaalbaar te houden.

Om ervoor te zorgen dat mensen ook daadwerkelijk langer thuis kunnen blijven wonen, is het zaak stil te staan bij hun woonbehoeften en woonwensen. Ouderen willen bijvoorbeeld nauw verbonden blijven met hun sociale contacten, ook willen zij zich veilig voelen. Veiligheid omvat hierbij zowel welzijn als gezondheid. Om deze behoeften te vervullen, is technologie een onmisbaar hulpmiddel.

LaCoTA zet zich in om mensen te helpen langer comfortabel thuis te kunnen wonen. We zorgen voor wooncomfort door mensen een sociaal netwerk te bieden en hun omgeving veilig te houden via slimme oplossingen, dienstverlening, zorgcommunicatie en alarmering.

Veel van de oplossingen die mensen helpen om comfortabel thuis te blijven wonen, zijn duur zonder onderling compatibel te zijn. Oplossingen werken dan niet goed samen. Bij LaCoTA kiezen we er echter voor om al deze toepassingen te bundelen in één modulaire oplossing. We bieden daarvoor de app/web: SchermVan  (zie de Demo).

2) LaCoTA werkt aan Domoticateams in de wijk. We doen dat met diverse partners; ROC's, WijkLeerbedrijven en de HCC!SeniorenAcademie.

3) LaCoTA heeft een draaiboek uitgewerkt voor gemeentebrede Doorbraaktrajecten Langer Comfortabel Wonen. Ook dat doen we met diverse partners. Het streven is dat iedere gemeente een platform opricht waarin alle betrokken organisaties met elkaar samenwerken aan een goed op elkaar afgestemde thuistechnologie voor Langer Comfortabel Wonen.

4) Voor de particuliere markt is een webwinkel opgezet met basisproducten en basisdiensten om Langer Comfortabel te Wonen.

Informatie over 30 woonvarianten

LaCoTA geeft informatie over meer dan 30 woonvarianten. Veel van die varianten zijn interessant voor zowel jong als ouder. 
Wij dragen bij aan een optimale keuze en bemiddeling tussen vraag, aanbod en locatie. En dat zowel landelijk, regionaal als plaatselijk.
Duurzaamheid krijgt daarbij bijzondere aandacht.
Zie voor een overzicht van woonvarianten > Anders en Actief Wonen. https://www.lacota.nl/anders-en-actief-wonen/woonvarianten.

Vitale gemeenten

LaCoTA draagt bij aan vitale gemeenten doordat we:

 • kennis hebben over Buurgemeenschappen en Gemeenschappelijk Wonen;
 • een zeer compleet modulair Comfort-pakket (thuistechnologie/domotica) aanbieden met alles op het gebied van comfort, besparen op energiekosten, communicatie, telecom, personenalarmering, e-slotaansturing, beeldbellen, beeldbelzorg, beeldbeldienstverlening, e-health;
 • kennis hebben over mantelzorgoplossingen.

Vitaal platteland

LaCoTA draagt bij aan vitaal platteland doordat we:

 • kennis hebben over Buurgemeenschappen
 • de opgebouwde kennis van voorheen Stichting Wonen van Senioren op Boerderijen beheren en uitdragen.

 

Bemiddeling naar Langer Comfortabel Wonen, en of naar andere woning

Voor bemiddeling naar Langer Comfortabel Wonen werkt LaCoTA sinds begin 2021 samen met partnerorganisatie Woonz. Woonz heeft een uitgebreid overzicht van:

 • Wonen en Zorg in het Groen
 • Luxe seniorenwoningen en zorgvilla's
 • Woningen/appartementen met 24 uurs service en zorgaanbod
 • Particuliere service en zorg aan huis

Samen met Woonz geeft LaCoTA nu informatie over: 

 
Geactualiseerd: 18-2-2022

LaCoTA per januari 2023 partnerorganisatie project Vliegwiel in de Wijk van de Patiëntenfederatie Nederland

Het Vliegwiel voor digitale transformatie in de zorg jaagt het gebruik van digitale zorg aan in wijkzorg en ziekenhuizen. De Vliegwielcoalitie is een initiatief van de Patiëntenfederatie Nederland. De coalitie met partnerorganisaties helpt zorgverleners en zorgaanbieders met de opschaling van digitale zorg, zodat zoveel mogelijk consumenten en cliënten de voordelen van digitale zorg kunnen ervaren. Dit doen zij in samenwerking met zorgaanbieders, leveranciers van digitale middelen, zorgverzekeraars en natuurlijk patiënten(vertegenwoordigers).

Wim G. Kromwijk, directeur van LaCoTA, is per januari 2023 een van de ambassadeurs voor het project Vliegwiel in de Wijk.

Juridisch eigendom

Logo_LaCoTA.png

Coöperatie LaCoTa is eigendom van onderstaande initiatiefnemers, klanten, en woonzorgconsumentenorganisaties.

Er wordt gewerkt aan verbreding van de coöperatie met meer participanten en investeerders. Er is ruimte voor crowdfunding; in eerste instantie voor 5 participaties van ieder € 2.500,--.


3Bplus

3Bplus heeft een uitgebreide ervaring in de beveiligingsbranche, waardoor zij zowel beschikken over een integrale deskundigheid van het kennisgebied als over inlevingsvermogen in maatwerk. Zij kunnen woonserviceorganisaties bijstaan op het gebied van huisautomatisering (Domotica), toegangscontrole, inbraakpreventie en detectie, brandveiligheid en ontruiming, cameratoezicht, intercom en videofoon, meldkamers en gebouwbeheersystemen.

Voor LaCoTA werkt 3Bplus aan een moduul personenalarmering - alarmopvolging door beelbeltechniek - elektronische aansturing van deursloten .

Verkerk Service Systemen

 

Verkerk Service Systemen brengt het MantelzorgScherm uit onder de naam VSS PC touch. Het programma van de VSS PC touch bevat voor een belangrijk deel dezelfde modulen als op het LaCoTA MantelzorgScherm. Verkerk Service Systemen is gespecialiseerd in het installeren van domotica die verbonden kan worden met de VSS PC touch. Denk aan automatische deuropening, openen en sluiten van gordijen en zonwering, bedienen van de verwarming enz. Verkerk Service Systemen richt zich bij de promotie van de VSS-PC touch vooral op de intramurale markt van verzorgingshuizen. en op de woonservicezones die bediend worden vanuit verzorgingshuizen. 

LaCoTA richt zich met de web/app SchermVan (zie Demo) in de samenwerking met Verkerk Service Systemen op Woonservicegebieden die bediend worden vanuit verzorgingshuizen. Ook richt LaCoTA zich op "inclusieve wijken" en zelfstandigwonenden, hun familie en mantelzorgverleners.

Able

Able is sinds begin 2018 partner van LaCoTA. Zij zijn hoofdleverancier voor bijna alle slimme thuistechnologie die LaCoTA via de webwinkel kan aanbieden.