20 Woongemeenschappen op zoek naar kandidaten voor hun wachtlijst

Op dit moment kun je op de website van de LVGO (Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk Wonen van Ouderen) 20 woongemeenschappen vinden die actief op zoek zijn naar mensen voor hun wachtlijst. Houd er rekening mee dat veel woongemeenschappen een voorkeur hebben voor jongere senioren (tot bijvoorbeeld 67 jaar). Kijk op https://www.lvgo.nl/woongroepen/wachtlijst/.
Heb je wel belangstelling voor Gemeenschappelijk Wonen maar wil je eigenlijk niet verhuizen laat je dan inspireren door de links die LaCoTA op een rijtje heeft gezet over Langer Comfortabel Thuis Wonen. Zie https://www.schermvan.nl/lacota

Geactualiseerd: 9-12-2019

Handreiking realiseren projecten Gemeenschappelijk Wonen

Op de website van de Federatie Gemeenschappelijk Wonen is een handreiking te vinden over o.a. verschillende vormen van gemeenschappelijk wonen en succesfactoren om een project te laten slagen. ( http://www.gemeenschappelijkwonen.nl/handreiking/ )

Special nummer 2: Gemeenschappelijk Wonen zonder verhuizen

LaCoTA promoot een aantal vormen van gemeenschappelijk wonen waarbij je niet noodzakelijk hoeft te verhuizen naar een ander gebouw. Je kunt blijven wonen in je eigen woning. De woningen/appartementen binnen deze vormen kunnen verspreid in de wijk staan. Het is echter wel zo dat hoe dichter bij elkaar, hoe gemakkelijker het opzetten en onderhouden van een woongemeenschap is. 

In de special belichten we o.a.

  1. Virtuele Woongemeenschappen
  2. Buurgemeenschappen
  3. Gestippeld Wonen
  4. Cirkelgroepen rond o.a. zorgaanbieders

Lees hier de special.

Geplaatst 18-4-2019

Lijsten met belangstellenden voor Gemeenschappelijk Wonen groeien

Via Trefpunt-AAD hebben zich inmiddels meer dan 100 mensen ingeschreven op provinciale en gemeentelijke "wachtlijsten" voor projecten Gemeenschappelijk Wonen. Ook belangstelling? Ga naar www.andersenactiefwonen.nl/trefpunt/ > Klik op "Trefpunt" > Kijk op de rondleiding > Meld jezelf gratis aan > En sluit je aan bij een interesse club "Woongemeenschap zoeken" of "Buurgemeenschap vormen"! Zo gemakkelijk gaat het! Voor "WOONGEMEENSCHAP zoeken" telt de wachtlijst op dit moment: o Groningen (5 belangstellenden) o Friesland (11) o Drenthe (5) o Overijssel (6) o Gelderland (9) o provincie Utrecht (19) o Noord-Holland (24) o Zuid-Holland (16) o Zeeland (6) o Noord-Brabant (21) o Limburg (1)

Lijsten met belangstellenden voor Gemeenschappelijk Wonen groeien
/anders-en-actief-wonen/gemeenschappelijk-wonen/gemeenschappelijk-wonen-van-ouderen/actualiteit/lijsten-met-belangstellenden-voor-gemeenschappelijk-wonen-groeien/

Woongemeenschappen LVGO zoeken toekomstige bewoners

Diverse woongemeenschappen die zijn aangesloten bij de Landelijk Vereniging Gemeenschappelijk Wonen van Ouderen zijn op zoek naar nieuwe bewoners. Eerst volgt meestal een korte of langere kennismakingsperiode als aspirant-lid op de wachtlijst. Zie voor groepen met plaats op de wachtlijst: www.lvgo.nl.

Woongemeenschappen LVGO zoeken toekomstige bewoners
/anders-en-actief-wonen/gemeenschappelijk-wonen/gemeenschappelijk-wonen-van-ouderen/actualiteit/woongemeenschappen-lvgo-zoeken-toekomstige-bewoners/

Gemeenschappelijk Wonen van Senioren

In Nederland zijn veel projecten Gemeenschappelijk Wonen van senioren. Binnen de Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk Wonen van Ouderen zijn meer dan 150 van dergelijke groepen verenigd. Het zijn projecten van zelfstandige woningen met tenminste één gemeenschappelijke ruimte. Bewoners hebben de bereidheid tot gezamenlijke activiteiten en wederzijdse hulp. De bewoners vormen samen een vereniging waarvan de leden in gezamenlijke verantwoordelijkheid het project bewonen en zelf (mee) bepalen, wie als nieuwe bewoner wordt toegelaten. De groep zelf bepaalt welk accenten zij in het functioneren van de groep belangrijk vindt en/of welke woonwensen zij wil realiseren. Dat maakt dat elke woongroep een eigen karakter heeft. Het gemeenschappelijke van alle woongroepen is dat begrippen zelfstandigheid en zelfwerkzaamheid aan saamhorigheid zijn gekoppeld. Zie voor meer informatie de website van de LVGO: www.lvgo.nl.

Gemeenschappelijk Wonen van Senioren
/anders-en-actief-wonen/gemeenschappelijk-wonen/gemeenschappelijk-wonen-van-ouderen/actualiteit/gemeenschappelijk-wonen-van-senioren/

TREFPUNT-50plus Anders en Actief Wonen

Meedoen aan activiteiten in eigen buurt of zo’n activiteit starten? Samen of in clubverband afspraken maken om iets te ondernemen? Mailen met gelijkgestemden en leeftijdsgenoten. Dat kan op dit gratis online TREFPUNT van Anders en Actief Wonen. Ontmoet nieuwe vrienden of kijk wie er online is voor een chatgesprek. Met het TREFPUNT-50plus Anders en Actief Wonen kunt u vaste bezoekers van onze site ontmoeten, maar ook mensen die zich hebben ingeschreven bij 50plusnet en andere virtuele woongemeenschappen. De Coöperatie wil de communitie graag gebruiken om de start van nieuwe buurgemeenschappen een snellere en succesvolle kans te bieden. Ook nieuwbouwprojecten op basis van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap kunnen enthousiaste deelnemers vinden binnen de community. Ga naar www.lacota.nl/trefpunt/.

TREFPUNT-50plus Anders en Actief Wonen
/anders-en-actief-wonen/gemeenschappelijk-wonen/gemeenschappelijk-wonen-van-ouderen/actualiteit/trefpunt-50plus-anders-en-actief-wonen/

Van VRIENDENGROEP naar HUISKAMER naar BUURTKAMER naar BUURGEMEENSCHAP naar THEMA-ACTIVITEITEN

Een woongemeenschap vormen zonder te verhuizen! Dat kan via TREFPUNT-50plus Anders en Actief Wonen. Samen activiteiten ondernemen, regelmatig koffie drinken, soms samen eten, omkijken naar elkaar. Niet in één gebouw wonen maar wel elkaar regelmatig ontmoeten. Ga naar www.andersenactiefwonen.nl/trefpunt/ > Klik op "Trefpunt" > Kijk op de rondleiding > Zie hoe je deelnemers ontmoet met dezelfde interesse in dezelfde gemeente > Meld jezelf gratis aan > Start een interesse club "Buurgemeenschap vormen"! Zo gemakkelijk gaat het!

Van VRIENDENGROEP naar HUISKAMER naar BUURTKAMER naar BUURGEMEENSCHAP naar THEMA-ACTIVITEITEN
/anders-en-actief-wonen/gemeenschappelijk-wonen/gemeenschappelijk-wonen-van-ouderen/actualiteit/van-vriendengroep-naar-huiskamer-naar-buurtkamer-naar-buurgemeenschap-naar-thema-activiteiten/

Zelf een woongroep vormen via TREFPUNT-50plus Anders en Actief Wonen

Ga naar www.andersenactiefwonen.nl/trefpunt/ > Klik op "Trefpunt" > Kijk op de rondleiding > Zie hoe je deelnemers ontmoet met dezelfde interesse in dezelfde gemeente > Meld jezelf gratis aan > Start een interesse club "Woongroep vormen"! Zo gemakkelijk gaat het!

Woongroep / Gestippeld Wonen in een Servicecomplex

In diverse serviceflats staan appartementen te wachten op nieuwe kopers/huurders. Dit zijn vaak ideale plekken om als woongroep te gaan wonen. De groep kan groeien naarmate er meer appartementen van de oorspronkelijke bewoners vrij komen. Woonservicediensten zijn meestal goed geregeld. Eventueel kunnen mensen die zelfstandig in de buurt wonen gewoon meedoen in de woongroep (en dan word je van een project Gestippeld Wonen een Buurgemeenschap zonder dat iemand hoeft te verhuizen!)

Woongroep / Gestippeld Wonen in een Servicecomplex
/anders-en-actief-wonen/gemeenschappelijk-wonen/gemeenschappelijk-wonen-van-ouderen/actualiteit/woongroep-gestippeld-wonen-een-servicecomplex/

Meer nieuwe woongroepen van senioren

Anders en Actief Wonen neemt ook het initiatief voor nieuwe woongroepen van senioren volgens het concept Buurgemeenschap in Utrecht (Veemarktterrein) en Nijmegen (Waalsprong). Belangstelling? info@andersenactiefwonen.nl. Meer info over BUURGEMEENSCHAPPEN en INITIATIEFGROEPEN: www.andersenactiefwonen.nl/buurgemeenschappen/

Woon-Werkgemeenschap Senioren Zutphen

Wat is de missie van "Derde Fase" te Zutphen? Ouderen willen een nieuwe, duurzame positie in de samenleving verwerven. In een nieuwe woon-werkgemeenschap kan je in je derde levensfase, met je eerder opgedane ervaring en wijsheid, zinvolle en productieve activiteiten ontplooien die onbetaalbaar zijn geworden. Bovendien: wie het leven als zinvol ervaart is langer gezond en gelukkig. Meer..>

Woon-Werkgemeenschap Senioren Zutphen
/anders-en-actief-wonen/gemeenschappelijk-wonen/gemeenschappelijk-wonen-van-ouderen/actualiteit/woon-werkgemeenschap-senioren-zutphen/

Vacante plaatsen in projecten Gemeenschappelijk Wonen van Senioren

Vacante plaatsen worden soms gemeld op www.woongroep.net.

Wonen van Senioren op Boerderijen

Het werk van de Stichting Wonen van Senioren op Boerderijen is overgedragen aan het Kenniscentrum Anders, Actief en Duurzaam Wonen. Het bestuur van de Stichting WSB is ervan overtuigd dat het thema meervoudige bewoning van boerderijen in het bredere kader van het kenniscentrum beter tot zijn recht komt. Zie voor meer info over Wonen van Senioren op Boerderijen: www.andersenactiefwonen.nl/wsb/.

Wonen van Senioren op Boerderijen
/anders-en-actief-wonen/gemeenschappelijk-wonen/gemeenschappelijk-wonen-van-ouderen/actualiteit/wonen-van-senioren-op-boerderijen/

Onderzoek Gemeenschappelijk wonen op leeftijd

Voor steeds meer mensen zijn varianten van gemeenschappelijk wonen een aantrekkelijke optie. Gezien de algemene vergrijzing van de bevolking, de toenemende welvaart en vitaliteit van ouderen en de behoefte om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen, is te verwachten dat de belangstelling voor gemeenschappelijk wonen de komende jaren sterk zal blijven toenemen. Meer..>

Onderzoek Gemeenschappelijk wonen op leeftijd
/anders-en-actief-wonen/gemeenschappelijk-wonen/gemeenschappelijk-wonen-van-ouderen/actualiteit/onderzoek-gemeenschappelijk-wonen-op-leeftijd/

Allochtonen

Stichting het R.C. Maagdenhuis heeft het initiatief genomen voor een project Gemeenschappelijk Wonen van oudere Migranten. Kernpartners van het project zijn naast het R.C. Maagdenhuis: het Amsterdam Steunpunt Wonen, de LVGO en NOOM. Het Kenniscentrum AAD is geen kernpartner, maar wel intensief betrokken.

Allochtonen
/anders-en-actief-wonen/gemeenschappelijk-wonen/gemeenschappelijk-wonen-van-ouderen/actualiteit/allochtonen/

Gemeenschappelijk Wonen van Ouderen

Een rechtstreekse link naar dit onderdeel van de site is door derden te maken: www.andersenactiefwonen.nl/gw-ouderen/ Zie voor inhoud linkerdeel pagina.

CIRKELZORG

LaCoTA noemt de vorm van georganiseerde zorg voor of door een Buurgemeenschap, Cirkelgroep, of cluster van mantelzorgwoningen/seniorenchalets: cirkelzorg. Vooral Buurtzorg Nederland is bekend van deze buurtgerichte zorg. Ook zorgcoöperaties en stadsdorpen stimuleren cirkelzorg.

LaCoTA benadrukt, ook bij aanbieders van cirkelzorg, prioriteit voor de insteek comfortabel wonen. Met moderne slimme thuistechnologie kan veel zorgcommunicatie vanuit de mantelzorgwoning vereenvoudigd worden. Met beeldbeltechniek is een deel van de zorg bovendien heel “persoonlijk” op afstand te organiseren naar een achterwacht (een elders wonend familielid of een mantelzorger) of naar een zorgcentrale. Met schaalbare personenalarmering is de veiligheid van thuiswonen te vergroten. En soms maken zorgaanbieders Verzorgingshuiszorg Thuis mogelijk en zelfs Ziekenhuiszorg Thuis.

Geactualiseerd: 30-8-2021

Aanbod voorzieningen ouderen met een migratieachtergrond neemt toe

Het thema ‘diversiteit’ leeft! Geen overbodige luxe, want het aantal ouderen met een migratieachtergrond neemt toe, maar het aanbod van voorzieningen sluit nog onvoldoende aan op de vraag. Toch komt daar langzaam verandering in, zo blijkt ook uit het overzicht van het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM). Je kunt er in de nieuwsbrief meer over lezen.

https://mailchi.mp/0cee50353740/intercultureel-929120?e=2534990687

Blogs LaCoTA over Gemeenschappelijk Wonen

Wim-Kromwijk-foto-1.jpg

Wim Kromwijk, directeur van LaCoTA, schrijft met enige regelmaat blogs over "Anders, Actief en Comfortabel Wonen". Veel van deze blogs verschijnen in magazines en nieuwsbrieven van partner-organisaties als WoonzZorgSaamWonen en Klein Wonen Magazine.