WEDERKERIG WONEN: Erfdelen, Knarrenhofjes en meer varianten

Veel 65plussers blijken te laat te zijn gaan nadenken over hoe zij na hun pensioen zouden willen wonen. Daardoor ontdekken ze te laat dat ze niet meer kunnen kiezen voor een "Woongemeenschap voor 50plussers". De doelgroep voor nieuwe bewoners ligt daar namelijk tussen 50 en 65. Dat is om de projecten vitaal te houden. LaCoTA (Langer Comfortabel Thuis Alliantie) heeft de afgelopen jaren honderden teleurgestelde mensen gesproken. Gelukkig zijn er alternatieven.

Geplaatst op: 22-3-2023

Lees verder

BLOG: BEGIN JE EIGEN WOONGROEP

LaCoTA (Langer Comfortabel Thuis Alliantie) heeft de afgelopen jaren honderden mensen moeten teleurstellen. Heel veel 65plussers die gingen nadenken over de rest van hun leven en zich wilden laten inschrijven in een woongroep van de LVGO. Echter al die fijne woonplekken hebben een ballotage-commissie. Net als studentenhuizen. Past iemand in de sfeer van de groep, draagt hij of zij bij aan “Omkijken naar elkaar” en aan het vitaal houden van de groep? En omdat woongemeenschappen de neiging hebben te verouderen hebben bijna alle woongroepen van de LVGO voor mensen op de wachtlijst een leeftijdsgrens van 60, 65 of 67 jaar. Gelukkig zijn er alternatieven.

Geplaatst op: 14-3-2023

Lees verder

20 Woongemeenschappen op zoek naar kandidaten voor hun wachtlijst

Op dit moment kun je op de website van de LVGO (Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk Wonen van Ouderen) 20 woongemeenschappen vinden die actief op zoek zijn naar mensen voor hun wachtlijst. Houd er rekening mee dat veel woongemeenschappen een voorkeur hebben voor jongere senioren (tot bijvoorbeeld 67 jaar). Kijk op https://www.lvgo.nl/woongroepen/wachtlijst/.
Heb je wel belangstelling voor Gemeenschappelijk Wonen maar wil je eigenlijk niet verhuizen laat je dan inspireren door de links die LaCoTA op een rijtje heeft gezet over Langer Comfortabel Thuis Wonen. Zie https://www.schermvan.nl/lacota

Geactualiseerd: 9-12-2019

Handreiking realiseren projecten Gemeenschappelijk Wonen

Op de website van de Federatie Gemeenschappelijk Wonen is een handreiking te vinden over o.a. verschillende vormen van gemeenschappelijk wonen en succesfactoren om een project te laten slagen. ( http://www.gemeenschappelijkwonen.nl/handreiking/ )

Special nummer 2: Gemeenschappelijk Wonen zonder verhuizen

LaCoTA promoot een aantal vormen van gemeenschappelijk wonen waarbij je niet noodzakelijk hoeft te verhuizen naar een ander gebouw. Je kunt blijven wonen in je eigen woning. De woningen/appartementen binnen deze vormen kunnen verspreid in de wijk staan. Het is echter wel zo dat hoe dichter bij elkaar, hoe gemakkelijker het opzetten en onderhouden van een woongemeenschap is. 

In de special belichten we o.a.

  1. Virtuele Woongemeenschappen
  2. Buurgemeenschappen
  3. Gestippeld Wonen
  4. Cirkelgroepen rond o.a. zorgaanbieders

Lees hier de special.

Geplaatst 18-4-2019

Woongemeenschappen LVGO zoeken toekomstige bewoners

Diverse woongemeenschappen die zijn aangesloten bij de Landelijk Vereniging Gemeenschappelijk Wonen van Ouderen zijn op zoek naar nieuwe bewoners. Eerst volgt meestal een korte of langere kennismakingsperiode als aspirant-lid op de wachtlijst. Zie voor groepen met plaats op de wachtlijst: www.lvgo.nl.

Woongemeenschappen LVGO zoeken toekomstige bewoners
/anders-en-actief-wonen/gemeenschappelijk-wonen/gemeenschappelijk-wonen-van-ouderen/actualiteit/woongemeenschappen-lvgo-zoeken-toekomstige-bewoners/

Gemeenschappelijk Wonen van Senioren

In Nederland zijn veel projecten Gemeenschappelijk Wonen van senioren. Binnen de Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk Wonen van Ouderen zijn meer dan 150 van dergelijke groepen verenigd. Het zijn projecten van zelfstandige woningen met tenminste één gemeenschappelijke ruimte. Bewoners hebben de bereidheid tot gezamenlijke activiteiten en wederzijdse hulp. De bewoners vormen samen een vereniging waarvan de leden in gezamenlijke verantwoordelijkheid het project bewonen en zelf (mee) bepalen, wie als nieuwe bewoner wordt toegelaten. De groep zelf bepaalt welk accenten zij in het functioneren van de groep belangrijk vindt en/of welke woonwensen zij wil realiseren. Dat maakt dat elke woongroep een eigen karakter heeft. Het gemeenschappelijke van alle woongroepen is dat begrippen zelfstandigheid en zelfwerkzaamheid aan saamhorigheid zijn gekoppeld. Zie voor meer informatie de website van de LVGO: www.lvgo.nl.

Gemeenschappelijk Wonen van Senioren
/anders-en-actief-wonen/gemeenschappelijk-wonen/gemeenschappelijk-wonen-van-ouderen/actualiteit/gemeenschappelijk-wonen-van-senioren/

Woongroep / Gestippeld Wonen in een Servicecomplex

In diverse serviceflats staan appartementen te wachten op nieuwe kopers/huurders. Dit zijn vaak ideale plekken om als woongroep te gaan wonen. De groep kan groeien naarmate er meer appartementen van de oorspronkelijke bewoners vrij komen. Woonservicediensten zijn meestal goed geregeld. Eventueel kunnen mensen die zelfstandig in de buurt wonen gewoon meedoen in de woongroep (en dan word je van een project Gestippeld Wonen een Buurgemeenschap zonder dat iemand hoeft te verhuizen!)

Woongroep / Gestippeld Wonen in een Servicecomplex
/anders-en-actief-wonen/gemeenschappelijk-wonen/gemeenschappelijk-wonen-van-ouderen/actualiteit/woongroep-gestippeld-wonen-een-servicecomplex/

Vacante plaatsen in projecten Gemeenschappelijk Wonen van Senioren

Vacante plaatsen worden soms gemeld op www.woongroep.net.

Wonen van Senioren op Boerderijen

Het werk van de Stichting Wonen van Senioren op Boerderijen is overgedragen aan het Kenniscentrum Anders, Actief en Duurzaam Wonen. Het bestuur van de Stichting WSB is ervan overtuigd dat het thema meervoudige bewoning van boerderijen in het bredere kader van het kenniscentrum beter tot zijn recht komt. Zie voor meer info over Wonen van Senioren op Boerderijen: www.andersenactiefwonen.nl/wsb/.

Wonen van Senioren op Boerderijen
/anders-en-actief-wonen/gemeenschappelijk-wonen/gemeenschappelijk-wonen-van-ouderen/actualiteit/wonen-van-senioren-op-boerderijen/

Onderzoek Gemeenschappelijk wonen op leeftijd

Voor steeds meer mensen zijn varianten van gemeenschappelijk wonen een aantrekkelijke optie. Gezien de algemene vergrijzing van de bevolking, de toenemende welvaart en vitaliteit van ouderen en de behoefte om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen, is te verwachten dat de belangstelling voor gemeenschappelijk wonen de komende jaren sterk zal blijven toenemen. Meer..>

Onderzoek Gemeenschappelijk wonen op leeftijd
/anders-en-actief-wonen/gemeenschappelijk-wonen/gemeenschappelijk-wonen-van-ouderen/actualiteit/onderzoek-gemeenschappelijk-wonen-op-leeftijd/

Allochtonen

Stichting het R.C. Maagdenhuis heeft het initiatief genomen voor een project Gemeenschappelijk Wonen van oudere Migranten. Kernpartners van het project zijn naast het R.C. Maagdenhuis: het Amsterdam Steunpunt Wonen, de LVGO en NOOM. Het Kenniscentrum AAD is geen kernpartner, maar wel intensief betrokken.

Allochtonen
/anders-en-actief-wonen/gemeenschappelijk-wonen/gemeenschappelijk-wonen-van-ouderen/actualiteit/allochtonen/

Gemeenschappelijk Wonen van Ouderen

Een rechtstreekse link naar dit onderdeel van de site is door derden te maken: www.andersenactiefwonen.nl/gw-ouderen/ Zie voor inhoud linkerdeel pagina.

CIRKELZORG

LaCoTA noemt de vorm van georganiseerde zorg voor of door een Buurgemeenschap, Cirkelgroep, of cluster van mantelzorgwoningen/seniorenchalets: cirkelzorg. Vooral Buurtzorg Nederland is bekend van deze buurtgerichte zorg. Ook zorgcoöperaties en stadsdorpen stimuleren cirkelzorg.

LaCoTA benadrukt, ook bij aanbieders van cirkelzorg, prioriteit voor de insteek comfortabel wonen. Met moderne slimme thuistechnologie kan veel zorgcommunicatie vanuit de mantelzorgwoning vereenvoudigd worden. Met beeldbeltechniek is een deel van de zorg bovendien heel “persoonlijk” op afstand te organiseren naar een achterwacht (een elders wonend familielid of een mantelzorger) of naar een zorgcentrale. Met schaalbare personenalarmering is de veiligheid van thuiswonen te vergroten. En soms maken zorgaanbieders Verzorgingshuiszorg Thuis mogelijk en zelfs Ziekenhuiszorg Thuis.

Geactualiseerd: 30-8-2021

Aanbod voorzieningen ouderen met een migratieachtergrond neemt toe

Het thema ‘diversiteit’ leeft! Geen overbodige luxe, want het aantal ouderen met een migratieachtergrond neemt toe, maar het aanbod van voorzieningen sluit nog onvoldoende aan op de vraag. Toch komt daar langzaam verandering in, zo blijkt ook uit het overzicht van het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM). Je kunt er in de nieuwsbrief meer over lezen.

https://mailchi.mp/0cee50353740/intercultureel-929120?e=2534990687

Blogs LaCoTA over Gemeenschappelijk Wonen

Wim-Kromwijk-foto-1.jpg

Wim Kromwijk, directeur van LaCoTA, schrijft met enige regelmaat blogs over "Anders, Actief en Comfortabel Wonen". Veel van deze blogs verschijnen in magazines en nieuwsbrieven van partner-organisaties als WoonzZorgSaamWonen en Klein Wonen Magazine.