Onderzoek Gemeenschappelijk wonen op leeftijd

Voor steeds meer mensen zijn varianten van gemeenschappelijk wonen een aantrekkelijke optie. Gezien de algemene vergrijzing van de bevolking, de toenemende welvaart en vitaliteit van ouderen en de behoefte om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen, is te verwachten dat de belangstelling voor gemeenschappelijk wonen de komende jaren sterk zal blijven toenemen.

De Federatie Gemeenschappelijk Wonen en het Verwey Jonker Instituut hebben in 2008 landelijke onderzoek gedaan naar sociale netwerken en zorgposities in woongemeenschappen. Het vergelijkt de ervaringen van senioren in woongemeenschappen waar ouderen alleen met generatiegenoten samen zijn en woongemeenschappen waarin zij met meerdere generaties samen wonen. Het onderzoek gaat in op verschillende aspecten van het gemeenschappelijk wonen: de omvang en samenstelling van woongemeenschappen, de gemeenschappelijke activiteiten, de selectie van nieuwe bewoners en vooral de zorg voor elkaar: wat zijn de doelstellingen en de regels en hoe gaat het in de praktijk? Besloten wordt met een aantal aanbevelingen om ervoor te zorgen dat in de toekomst het gemeenschappelijk wonen een keuzemogelijkheid wordt voor iedereen.