ZorgSameBuurten

De zorg in Nederland staat steeds verder onder druk. Volgens minister Kuipers dreigt er zelfs een zorginfarct. 
Nu al is één op de 6 arbeidsplaatsen een baan in de zorg. En omdat we gemiddeld steeds ouder worden zijn er eigenlijk nog meer zorgbanen nodig. Maar daarmee wordt dit aandeel van de overheidsbegroting nog groter en volgens velen onbetaalbaar.

Zorgverzekeraars en zorgaanbieders zijn van mening dat er een verschuiving moet komen naar meer Digi-zorg. LaCoTA pleit daar ook al jaren voor.
In ZorgSameBuurten ondersteunen buren elkaar o.a. in het gebruik van  Digi-zorg. Buurtbewoners moeten nadrukkelijker geïnformeerd worden over Digi-zorg zodat waar mogelijk men elkaar gemakkelijker kan ondersteunen bij gebruik van bijvoorbeeld sociale personenalarmering, professionele personenalarmering, sensorische alarmering (leefstijlmonitoring), domotica, medicijndispensor, beeldbellen, zorgcommunicatie via meldkamers, en e-healhcommunicatie. Daar hoort ook bij het vertrouwd raken met een tablet. 

LaCoTA wil de thema's Digi-zorg en ZorgSameBuurten meer zichtbaar maken in blogs en op onze website. Samen met partners willen we ook meer ondersteuning op deze thema's organiseren.

Meer info: ZorgSameBuurten & Ondersteuning

Gemeenschappelijk Wonen

Gemeenschappelijk Wonen is een woonvariant waarbij bewoners bewust kiezen om met elkaar te wonen en waarbij de huishoudens over een zelfstandige woning of wooneenheid beschikken en tevens gemeenschappelijke voorzieningen en ruimten met elkaar delen. Deze woonvorm is niet aan leeftijd gebonden tenzij groepen zelf beperkingen afspreken.

Lees meer over diverse vormen van Gemeenschappelijk Wonen.

Knarrenhof: luxe en comfortabel. Meer een buurgemeenschap dan een woongroep.

Knarrenhof is gebaseerd op de hofjes van vroeger. Ooit waren dit plekken voor armeren, ouderen, weduwen en zieken. Het was er besloten en veilig, maar zeker niet luxe en comfortabel. Knarrenhof street wel luxe en comfortabelheid na. Knarrenhof stelt privacy en wooncomfort centraal in een veilige en afsluitbare hof. Ieder heeft een eigen voordeur, inpandige berging, terras, zolder en eigen afsluitbare schuur op het terrein.

Door de combinatie van ouderwets burenfatsoen en ‘’noaberschap’’ bent u hier nooit alleen. Met de gemeenschappelijke tuin en hobbyruimte is er namelijk mogelijkheid voor ontmoeting. Het is eerder een buurgemeenschap dan een woongroep, want niets moet gezamenlijk, maar het kan wel. De toekomstige ‘hovelingen’ organiseren samen het onderhoud, de zorg, energie etc. met hulp van de landelijke Stichting Knarrenhof. Alles wat men zelf kan doen, doen de bewoners liever zelf. Want als je dat laat doen door gebruikers zelf, is het altijd actiever, leuker, beter en goedkoper. 

Zie voor meer info: www.knarrenhof.nl

Kilimanjarowonen

In maart 2015 heeft KilimanjaroWonen het inspiratieboekje ZorgSamenbuurt uitgebracht. In eerste instantie was dit bedoeld als afronding van het project ZorgSamenbuurt. Maar het vormt ook een nieuw begin, als handleiding voor mensen die van hun eigen buurt een ZorgSamenbuurt willen maken. Naast een evaluatie van de pilot in Prinsejagt3 in Eindhoven zijn er interviews opgenomen met 10 gerealiseerde ZorgSamenbuurten, die allen hun 'gouden tips' prijsgeven. Het hoofdstuk 'Wegwijzer' helpt mensen letterlijk op weg met voorbeelden van wat wel en wat niet te doen.

Het boekje zit vast in een omslagmap, waarin voorbeeldformulieren zijn opgenomen die van pas kunnen komen bij de opstart van een nieuw initiatief. Ook handig om eigen documenten in op te bergen en de bekende 'geeltjes', een onmisbaar instrument.

Het inspiratieboekje is te bestellen voor een bedrag van €15,- excl. verzendkosten via info@kilimanjarowonen.nl. Maak uw belangstelling kenbaar en u ontvangt verdere betaalinformatie. 

Ga naar https://www.kilimanjarowonen.nl/ voor meer achtergrondinformatie.

Fokus woningen: woningen voor rolstoelgebruikers

Een Fokuswoning is een volledig aangepaste, gelijkvloerse woning. De woningen zijn bedoeld voor rolstoelgebruikers, met hun eventuele partner, kinderen en/of andere huisgenoten.De woningen zijn verspreid gebouwd in een woonwijk of appartementencomplex. Zo wonen cliënten van Fokus volledig geïntegreerd in de buurt! Er zijn diverse soorten Fokuswoningen. In een flat of op de begane grond, vaak met balkon en soms ook met een tuin. Met twee tot vijf kamers (meestal drie). 12-20 Fokuswoningen vormen samen een Fokusproject. Alle woningen zijn via een alarm-intercomsysteem rechtstreeks verbonden met een hulppost, de ADL-eenheid. Zodra de cliënt assistentie wenst, legt hij of zij contact met de ADL-eenheid. De cliënt krijgt meteen antwoord. De ADL-eenheid ligt op loopafstand van de Fokuswoning, vaak in hetzelfde gebouw. De assistentie is dus altijd in de buurt! De woningen zijn standaard voorzien van een aantal aanpassingen. Daarnaast bezoekt een adviseur ADL-assistentie de cliënt vóór het huren van de woning, om eventuele extra aanpassingen te bespreken. De woning wordt zonodig op maat aangepast! Fokuswoningen worden verhuurd door woningcorporaties.

Zie meer: https://www.fokuswonen.nl/

Meer informatie, partners en verwijzingen