CIRKELGROEP: nieuwe woonvariant bij LaCoTA

Er zijn diverse vormen van Cirkelgroepen:

 • De Buurgemeenschap: groep van diverse leeftijden die op basis van onderlinge afspraken "Naar elkaar omkijkt".
 • De "Voorzorg-Cirkelgroep": groep van met name senioren die "Naar elkaar omkijkt".
 • Virtuele Cirkelgroep: groep, niet primair op buurtniveau, die "Naar elkaar omkijkt" vooral met gebruikmaking van Digi-Domotica toepassingen.
 • ZorgCirkel-groep: groep die waar mogelijk onderling naar elkaar omkijkt, maar met een duidelijke ondersteunende rol (meestal al vanaf de start) vanuit een zorgaanbieder.

Initiatiefnemers van ZorgCirkel-groepen kunnen zijn:

 • senioren zelf
 • zorgcoöperatie / verzorgingshuis
 • woongroep / buurgemeenschap
 • Vereniging van Eigenaren / serviceflat
 • afdeling van een serviceorganisatie of woonconsumentenorganisatie
 • huurdersvereniging of cliëntenraad
 • buurthuis / horecavestiging
 • wijkleerbedrijf.

Lees er meer over: Cirkelgroepen. Er zijn veel varianten van Cirkelgroepen.

Geactualiseerd: 2-4-2023

Buurgemeenschappen; een woongemeenschap vormen zonder verhuizen!

De meest interessante woonvariant die wij samen met Groeneborg hebben ontwikkeld is de "Buurgemeenschap" (of postcode-cluster). Een woongemeenschap vormen zonder te verhuizen! Deze woonvariant is ondersteunend om diverse woonconsumentenbelangen beter te organiseren; omzien naar elkaar, gezellige dingen ondernemen, samen eten en drinken, maar denk ook aan planmatig onderhoud van de woning, gezamenlijk energiebesparende woningaanpassingen organiseren, een maaltijden- en boodschappendienst aan huis organiseren, mantelzorg, bedingen van kortingen, enz.


Ook projecten gemeenschappelijk wonen die naast de interne woondoelstellingen nadrukkelijk ook een tweede, meer extern gerichte, doelstelling hebben vallen onder de term Buurgemeenschap. De externe doelstelling kan heel divers zijn:
- Bezuinigen op energieverbruik en of gemeenschappelijk energie inkopen/opwekken
- Organiseren van burenhulp in de directe omgeving van het woonproject
- Inkoopkracht organiseren om samen hoogwaardige comfort- en carediensten in te huren (op een niveau dat individueel bijna niet te regelen is)
- Terugdringen van het particulier autogebruik door samen een leenauto-contract af te sluiten
- Onderhoud van buurtgroen
- Exploiteren van ateliers/ bedrijfsverzamelgebouw in karakteristieke panden
- Overdracht van kennis en ervaring
- Kinderopvang en buitenschoolse opvang
- Opvang en begeleiden van enkele mensen
- Sociaal Culturele activiteiten organiseren
- Beheer van een Buurtkamer.

Kijk verder op Buurgemeenschappen en Cirkelgroepen

Gemeenschappelijk Wonen

Kijk op Gemeenschappelijk Wonen

Wonen in een cluster hospitality-woningen

Hospitality-woningen zijn voorzien van alle gemakken van domotica, dienstverlening, service, welzijnscommunicatie en e-healthcommunicatie. In tegenstelling tot nog niet gemoderniseerde "servicecomplexen voor senioren" is het totale pakket modulair opgebouwd. Moderne internetverbindingen, wifi en personenalarmering zijn de basis. Er is veel Digi-zorg mogelijk via het gecertificeerde platform. En er wonen voldoende vrijwillige ZorgSameBuren in de omgeving (met ervaringsdeskundigheid!) die bereid zijn buren te ondersteunen in het gebruik van de digitale mogelijkheden. 

Het zijn bovendien goede omgevingen voor VPT-zorg. Het ‘volledig pakket thuis’ (vpt) is een 'pakket zorg' voor mensen met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Het vpt is een leveringsvorm: de manier waarop mensen de zorg ontvangen. Bij een vpt blijft men thuis wonen en levert een zorginstelling het volledige pakket zorg

Groen Wonen

Kijk op Groen Wonen. Ook voor groen Wonen met Zorgzekerheid.


Wonen met Zorg

De omslag van vitaal en actief-zijn kan geleidelijk of plotseling plaatsvinden. Dan kan gebeuren door een ongeluk, ziekte, een beetje ouder worden of gewoon omdat je de 90 of 100 jaar begint te bereiken.

Verhuizen naar een andere woning is soms nodig maar lang niet altijd. Veel woonvarianten zijn er op gericht om in de buurt meer naar elkaar om te kijken. Wederkerigheid spreekt velen aan! Sommige woonvarianten zijn woningen in de buurt die gebouwd zijn zoals woningen bedoeld zijn; geschikt voor iedereen! En sommige woonvarianten zijn gericht op extra zorgzekerheid in de buurt of op extra zorg in het gebouw.

Kijk op Omzien naar Elkaar & Wonen met Zorg

Inclusief Wonen: anders, actief, duurzaam en vooral comforttabel

LaCoTA vindt Inclusief Wonen een aparte woonvariant. In heel veel woonvarianten zit een aspect van inclusief leven, zoals omkijken naar anderen, burenhulp, mantelzorg, buurtverbinding, elkaar helpen in het gebruik van thuistechnologie en e-health, netjes houden van de buurt, buurtbijeenkomsten bijwonen, rekening houden met milieu en duurzaamheid, enz.

Wat Inclusief Wonen onderscheidt van andere woonvarianten is dat er een gestructureerde wisselwerking is met de gemeente om waar mogelijk de randvoorwaarden voor het Inclusief Wonen te versterken. Dat kan door overleg in een Alliantie voor Langer Comfortabel Wonen.

In zo’n alliantie kan bijvoorbeeld gewerkt worden aan

Wonen en Zorg in het groen (o.a Woonserviceboerderijen)

Een woonserviceboerderij is een woonvoorziening voor mensen met een zorgindicatie. Het servicepakket is meestal gekoppeld aan een indicatie voor een Persoons Gebonden Budget (PGB). Nadruk ligt op het wonen. Dit in tegenstelling tot een zorgboerderij waar de nadruk ligt op dagbesteding.

LaCoTA is met Woonz https://www.woonz.nl/ in gesprek om de vindbaarheid van deze locaties te vergemakkelijken en daardoor ook de bemiddeling.

Hier alvast links naar een aantal locaties:

Bodegraven: https://accoladezorg.nl/locatie/de-wierickehoeve

Soest: http://www.eemhorst.nl/

Vijfherenlanden: https://www.habion.nl/onze-woningen/onze-woningen/zuid-holland/hof-van-leerbroek/ (zie foto hieronder).

 De_Wilgenhoeve.jpg

Ook veel van de meer dan 40 vestigingen van aanbieder De Herbergier zijn locaties in het groen (ook een aantal boerderijen) Vestigingen | Herbergier

Kent u nog zo'n mooie Woon-Zorglocatie in het groen?

Geef deze door aan info@lacota.nl .

Bent u aanbieder van ook zo'n mooie lacatie in het groen?

En wilt u de vindbaarheid en bemiddelbaarheid van die locatie verbeteren? Geef dit door aan Woonz: https://www.woonz.nl/aanbieden/aanmelden .

Smart homes

Smart homes zijn gewone huizen (ook appartementen en kamers in zorginstellingen) waarin slimme oplossingen geïntegreerd zijn. Met andere woorden: een huis met "intelligente" technologie dat dagelijkse activiteiten vereenvoudigt en automatiseert, zoals bijvoorbeeld het aandoen van lampen, het vergrendelen van de deur, het laten zakken van het zonnescherm en het wijzigen van de thermostaat. In principe kun je elk apparaat dat in staat is om iets autonoom te doen slim noemen. Een slimme thermostaat zet de thermostaat bijvoorbeeld automatisch lager als er geen beweging in huis is. Er wordt in het kader van slimme huizen ook wel eens gesproken over domotica, oftewel het toepassen van elektronica en huisnetwerken, ook wel huisautomatisering.

Met slimme apparaten in de woning kunnen desgewenst gebruikers- en omgevingsgegevens worden vastgelegd en geanalyseerd, en kan er worden gereageerd op de situatie. De situatie van de gebruiker thuis kan worden waargenomen door de interactie van de persoon met de apparaten of systemen (zoals het aanzetten van apparatuur), via passieve apparaten in muren of deuren (bijvoorbeeld omgevingssensoren) of door draagbare objecten (zoals wearables). Slimme apparaten kunnen vervolgens ook veranderende situaties detecteren en erop reageren, en toekomstige potentieel gevaarlijke situaties voorspellen.

Zie verder Special nummer 4: Smart homes, inclusieve wijken, slimme gemeenten en smart cities

Tiny Houses (inspiratie in Klein Wonen Magazine)

Voor liefhebbers van "Anders, Actief en Comfortabel Wonen" verschijnt Klein Wonen Magazine. Een puur digitaal tijdschrift over vooral Tiny Houses, Van yurts tot woonboerderijen, van woonboten tot mantelzorgwoningen en van woonbusjes tot studentenwoningen en smart- woningen.

Ieder kwartaal brengt de redactie van Klein Wonen Magazine interviews, columns, fotoreportages en achtergrondverhalen over bewoners, interieur, bouwers, projecten, nuttige informatie en het buitenleven van de meest uiteenlopende vormen van klein wonen. Het magazine is er alleen digitaal. "Een bewuste keuze om de ecologische footprint van het magazine zo klein mogelijk te houden’’, aldus hoofdredacteur Raymond Kool.

Klein Wonen Magazine heeft een aantal vaste gastschrijvers waaronder Wim G. Kromwijk, directeur van LaCoTA. Hij verzorgt ieder kwartaal een blog over seniorenhuisvesting.

Meer informatie over Klein Wonen Magazine vind je op www.kleinwonenmagazine.nl. Het magazine is daar gratis te downloaden.

Blogs Wim G. Kromwijk, directeur LaCoTA:

Zie voor meer blogs van Wim G. Kromwijk: Nieuwsbrieven & Blogs

Geactualiseerd 30-01-2021

Wonen in cultuurhistorisch erfgoed

KESconsult/wooninitiatieven en Anders en Actief wonen hebben zich lange tijd gespecialiseerd in het vitaliseren van boerderijen en dorpen. Alle inspiratie en opgedane kennis is eveneens van toepassing op ander cultuur historisch erfgoed; monumentale fabrieken, kerken, landgoederen, landhuizen, kloosters, kastelen enz.

Die kennis is nu beschikbaar via LaCoTA. 

Karakterpanden

Karakterpanden zijn woonpanden met daarin woningen die niet-standaard zijn. Het bevat ruimtes waar je als bewoner zelf nog aan moet/kan klussen, die relatief goedkoop maar tijdrovend zijn, die karakteristiek zijn, en waar in groepsverband aan gewerkt is, en eventueel voorzieningen worden gedeeld.


Met Karakterpanden wordt het aanbod van collectief wonen in zelfbeheer verbeterd en vergroot. Door directe betrokkenheid en beslissingsbevoegdheid van de bewoners wordt een woning en woonsituatie in Karakterpanden maatwerk. 

Woonarken en waterwonen

Deze variant komt uiteraard voor in stedelijke grachten en singels. Maar soms ook in mooie groene gebieden.

Zie verder https://www.woonbotenland.nl/

Landelijk Servicepunt Anders Wonen Anders Leven; Radicaal anders / Omslag varianten

Dit servicepunt bestaat uit een uitgebreide website en een informatiecentrum met bibliotheek, ondergebracht bij Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling, in Eindhoven.

Kernwoorden voor het Servicepunt zijn: ecologie, collectiviteit, gemeenschapszin, zelfbeheer en autonomie, zelfwerkzaamheid, sociale duurzaamheid, interculturele wijkopbouw, ecologisch leven en duurzaam bouwen. De focus ligt bij projecten in Nederland, die zijn ontstaan vanuit de basis. Daarnaast is er aandacht voor verwante initiatieven in andere landen. Zie ook http://www.omslag.nl/wonen.

Eigendomsvarianten / zeggenschap / inspraak

Naast koop en huur zijn er meer varianten.

De VvE (Vereniging van Eigenaren) en de huurdersvereniging zijn bekend. Een mengvorm kan zijn de coöperatie.
Ook de woonvereniging is een veelvoorkomende eigendomsvorm. 

Financieringsvarianten Koop/Huur, TeWoon, enz.

Ook in financieringsvormen zijn meer keuzemogelijkheden dan de meeste woonconsumenten weten. Dat geldt voor de financiering van projecten met gemeenschappelijke ruimten maar ook voor de privé-appartementen. Veel woningcorporaties hebben speciale contractvormen voor deze financieringen. En dat is zeker ook interessant voor projecten waar een combinatie aan de orde is van corporatiebezit (met huurvarianten), particulierbezit en gedeeld gemeenschappelijk bezit. 

Meer inspiratie: ZorgSaamWonen

Op de website van ZorgSaamWonen vind je heel veel inspirerende invalshoeken voor woonvarianten, initiatiefnemers, begeleiders, ambtelijke beoordelaars, bouwers, zoekers, kopers, huurders, doorstromers, enz.

LaCoTA schrijft regelmatig blogs voor ZorgSaamWonen omdat het bereik zo divers, breed en groot is. Zie o.a. de volgende blog: https://www.zorgsaamwonen.nl/blog/het-vinden-van-een-andere-woning-begint-bij-dagdromen