Burenhulp en Mantelzorg

Mantelzorg met WE HELPEN

U kunt zelf de hulp rondom een persoon (uzelf of een ander) gemakkelijk organiseren. U creëert een groep rondom uzelf of een ander en deelt met elkaar een agenda, logboek en notitiepagina's. Hulpvragen kunt u stellen aan de hele groep of aan specifieke personen binnen de groep. En weet u al wie kan helpen, dan kunt u de hulpvraag ook toewijzen aan die persoon. In de agenda kan iedereen binnen de groep zien welke taken al door iemand uitgevoerd gaan worden en welke niet. Door informatie en ervaringen via het logboek en notitiepagina's te delen kan iedereen binnen de groep op een moment dat voor hem of haar het beste uitkomt inloggen en lezen. Want overzicht, dat helpt. Als de hulpvraag niet opgelost kan worden binnen uw besloten groep(en), dan kunt u er ook voor kiezen de vraag voor meer mensen zichtbaar te maken, zodat mensen uit bijvoorbeeld uw buurt hierop kunnen reageren. Dit kan door de hulpvraag te plaatsen op de marktplaats, waarbij u zelf kunt kiezen wie de vraag mag zien.

Mantelzorg.nl, belangenorganisatie van mantelzorgers

Mantelzorg.nl draagt bij aan een veilige omgeving voor virtuele woongemeenschappen Op de digitale snelweg kun je vriendschappen over de hele wereld onderhouden. Mantelzorg.nl kan soms als aanvulling op het veilige gevoel van de verre vriendschap heel dichtbij beschikbaar zijn met mantelzorg. Dat is fijn te weten! Mantelzorg.nl zet zich in voor mensen die langdurig en onbetaald voor een ander zorgen. Als familielid, buur, vriend of 'gewoon' uit solidariteit. Als mantelzorger of als zorgvrijwilliger. Mantelzorg.nl behartigt hun belangen en geeft ondersteuning, zodat zij hun belangrijke werk kunnen blijven doen. Informele zorg omvat het hele domein waarin mensen uit eigen wil elkaar ondersteunen en verzorgen. Mantelzorg en vrijwilligerszorg vullen hierbij elkaar aan. Meer info: 
www.mantelzorg.nl

ZorgSaamWonen

ZorgSaamWonen heeft als missie het delen van kennis en het verbinden van professionals en organisaties in één community vanuit het fysieke en sociale domein, teneinde de gezamenlijk opgestelde versnellingsagenda 2030 te realiseren.

Het platform vervult hierin een spilfunctie. Het brengt mensen uit verschillende sectoren bij elkaar om op basis van de eigen professie, deskundigheid of uit belangstelling voor het onderwerp samen te werken en elkaar te helpen bij de opgaven in het vakgebied van wonen, zorg en welzijn.

Ook voor particulieren kan het inspirerend zijn om te lezen over mooie initiatieven in het hele land op inmiddels alle terreinen/thema's waarover ook LaCoTA informatie deelt.

Ga voor meer info naar: https://www.zorgsaamwonen.nl  of  rechtstreeks naar het thema Technologie: https://www.zorgsaamwonen.nl/thema/technologie

 

Platform31 ondersteunt 24 gemeenten bij het vormgeven van hun innovatie "Langer thuis – Inclusieve wijk"

Hoe maakt men de wijk geschikt en inclusief voor het langer thuis wonen van alle inwoners, dus ook voor kwetsbare groepen? Wat kunt u doen als gemeente met wijkbewoners en samenwerkingspartners om goed wonen in de wijk voor deze groepen verder te brengen? Door meer van elkaar te leren, elkaars fouten en goede voorbeelden uit te wisselen en samen uit te zoeken hoe je wooninnovatie in de wijk versnelt. In samenwerking met het G40-stedennetwerk zet Platform31 de schijnwerper op 24 woongebieden in het land met het innovatieprogramma "Langer thuis – Inclusieve wijk". 

LaCoTA gaat deze innovaties met grote belangstelling volgen. Vanuit ons woonzorgconsumentenperspectief zijn we benieuwd of deze wijken extra aandacht gaan besteden aan:

De namen van de 24 door Platform31 geselecteerde wijken zijn opgenomen in onze Special over inclusieve wijken.

LaCoTA heeft inmiddels voor 4 van deze 24 geselecteerde gemeenten een specifieke demoversie van SchermVan gemaakt. Zie: 

Het basisaccount op gemeentelijke versies van LaCoTA  “koploper gemeenten met een beleid voor Inclusief Wonen” kost ( mits besteld via de webwinkel van LaCoTA / Able-smarthome)  € 2,00 per maand.

Geactualiseerd 30-3-2020

Alleszelf.nl heeft een mooi overzicht PER GEMEENTE gemaakt waar mensen terecht kunnen voor vragen rond de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

Iedere gemeente organiseert de toegang tot ondersteuning op zijn eigen manier. Veel gemeenten hebben Wmo-loketten of andere informatie-adressen ingericht. Of men werkt met sociale wijkteams waar mensen terecht kunnen met hun hulpvraag. Alleszelf.nl biedt u in één overzicht de Wmo-loketten van Nederland. Zie verder >>

Informatie, partners en verwijzingen

 -  Informatie voor mantelzorgers: www.mezzo.nl

-  Aanmelden bij een project Virtueel Wonen, Buurgemeenschap of Cirkelgroep? Dat kan via Trefpunt: https://www.mijntrefpunt.nl/

-  Leverancier van (tijdelijke) mantelzorgwoningen: www.barli.com

Respijtzorg in aangepaste vakantieparken en aangepaste bungalows

-  Op https://www.bungalowparkoverzicht.nl/mindervaliden-vakanties/ vind je een overzicht van aangepaste vakantieparken en bungalows. Daarnaast zijn ook de belangrijkste aanpassingen per bungalow opgenomen.

-  In Nederland zijn er zo’n 100 zorghotels met samen meer dan 1.500 kamers. Websites als www.zorghotels.eu en www.zorghotels.nl inventariseren deze hotels.

-  Op de website www.zorgboeren.nl staan inmiddels 183 boerderijen die logeeropvang bieden. Daarvan bieden 63 boerderijen logeeropvang voor ouderen, 51 voor dementerenden en 66 voor mensen met een burn-out.

-  Op de website www.vakantieboerderijen.nl staan 500 adressen. Op deze site ontbreekt echter informatie per boerderij over het aspect comfort, zorg en dienstverlening.

LaCoTA onderzoekt samenwerking met Gebied-online.

Op het landelijk platform "Gebied-online" zijn inmiddels 33 buurtplatformen actief. Buurtbewoners kunnen er met elkaar gemakkelijk een eigen buurtplatform opstarten en actueel houden. Gebied-online is opvallend gebruiksvriendelijk. Gebied-online sluit goed ook aan bij de LaCoTA visie op Buurgemeenschappen. Buurtplatformen gaan echter nog een stapje verder dan "gemeenschappelijk wonen". Buurtbewoners organiseren er met elkaar buurtverbinding op veel meer terreinen.

LaCoTA hoopt dat de buurtplatformen zullen bijdragen aan het LaCoTA initiatief van "Digiteams in de Wijk" dat gericht is op het ondersteunen van buurtbewoners bij gebruik van SchermVan en andere vormen van thuistechnologie, personenalarmering en e-Health.

Bekijk alle 33 platformen: https://gebiedonline.nl/onze_leden

Geplaatst 21-03-2020