Alleszelf.nl heeft een mooi overzicht PER GEMEENTE gemaakt waar mensen terecht kunnen voor vragen rond de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

Iedere gemeente organiseert de toegang tot ondersteuning op zijn eigen manier. Veel gemeenten hebben Wmo-loketten of andere informatie-adressen ingericht. Of men werkt met sociale wijkteams waar mensen terecht kunnen met hun hulpvraag. Alleszelf.nl biedt u in één overzicht de Wmo-loketten van Nederland. Zie verder >>

Platform31 ondersteunt 24 gemeenten bij het vormgeven van hun innovatie "Langer thuis – Inclusieve wijk"

Hoe maakt men de wijk geschikt en inclusief voor het langer thuis wonen van alle inwoners, dus ook voor kwetsbare groepen? Wat kunt u doen als gemeente met wijkbewoners en samenwerkingspartners om goed wonen in de wijk voor deze groepen verder te brengen? Door meer van elkaar te leren, elkaars fouten en goede voorbeelden uit te wisselen en samen uit te zoeken hoe je wooninnovatie in de wijk versnelt. In samenwerking met het G40-stedennetwerk zet Platform31 de schijnwerper op 24 woongebieden in het land met het innovatieprogramma "Langer thuis – Inclusieve wijk". 

LaCoTA gaat deze innovaties met grote belangstelling volgen. Vanuit ons woonzorgconsumentenperspectief zijn we benieuwd of deze wijken extra aandacht gaan besteden aan:

De namen van de 24 door Platform31 geselecteerde wijken zijn opgenomen in onze Special over inclusieve wijken.

LaCoTA heeft inmiddels voor 4 van deze 24 geselecteerde gemeenten een specifieke demoversie van SchermVan gemaakt. Zie: 

Het basisaccount op gemeentelijke versies van LaCoTA  “koploper gemeenten met een beleid voor Inclusief Wonen” kost ( mits besteld via de webwinkel van LaCoTA / Able-smarthome)  € 2,00 per maand.

Geactualiseerd 30-3-2020

Informatie, partners en verwijzingen

 -  Informatie voor mantelzorgers: www.mezzo.nl

-  Aanmelden bij een project Virtueel Wonen, Buurgemeenschap of Cirkelgroep? Dat kan via Trefpunt: https://www.mijntrefpunt.nl/

-  Leverancier van (tijdelijke) mantelzorgwoningen: www.barli.com

Respijtzorg in aangepaste vakantieparken en aangepaste bungalows

-  Op https://www.bungalowparkoverzicht.nl/mindervaliden-vakanties/ vind je een overzicht van aangepaste vakantieparken en bungalows. Daarnaast zijn ook de belangrijkste aanpassingen per bungalow opgenomen.

-  In Nederland zijn er zo’n 100 zorghotels met samen meer dan 1.500 kamers. Websites als www.zorghotels.eu en www.zorghotels.nl inventariseren deze hotels.

-                  Op de website www.zorgboeren.nl staan inmiddels 183 boerderijen die logeeropvang bieden. Daarvan bieden 63 boerderijen logeeropvang voor ouderen, 51 voor dementerenden en 66 voor mensen met een burn-out.

-  Op de website www.vakantieboerderijen.nl staan 500 adressen. Op deze site ontbreekt echter informatie per boerderij over het aspect comfort, zorg en dienstverlening.

LaCoTA onderzoekt samenwerking met Gebied-online.

Op het landelijk platform "Gebied-online" zijn inmiddels 33 buurtplatformen actief. Buurtbewoners kunnen er met elkaar gemakkelijk een eigen buurtplatform opstarten en actueel houden. Gebied-online is opvallend gebruiksvriendelijk. Gebied-online sluit goed ook aan bij de LaCoTA visie op Buurgemeenschappen. Buurtplatformen gaan echter nog een stapje verder dan "gemeenschappelijk wonen". Buurtbewoners organiseren er met elkaar buurtverbinding op veel meer terreinen.

LaCoTA hoopt dat de buurtplatformen zullen bijdragen aan het LaCoTA initiatief van "Digiteams in de Wijk" dat gericht is op het ondersteunen van buurtbewoners bij gebruik van SchermVan en andere vormen van thuistechnologie, personenalarmering en e-Health.

Bekijk alle 33 platformen: https://gebiedonline.nl/onze_leden

Geplaatst 21-03-2020