Keuzehulp PERSONENALARMERING

Wie voor zichzelf, familielid of kennis een personenalarmering wil organiseren moet uit een woud van oplossingen een keuze maken. En dat is voor een leek niet gemakkelijk. Daarom heeft LaCoTA geprobeerd een keuzehulp op te stellen. Zie Keuze PERSONENALARMERING

Geplaatst: 13-10-2022

Keten van diensten fors uitgebreid door samenwerking met partners

LaCoTA bundelt dienstverlening van gespecialiseerde aanbieders. Door te investeren in goede samenwerking wordt de keten van dienstverlening voor woonzorgconsumenten heel compleet. Dat doen we op deze webpagina en dat doen we op ons platform SchermVan. 

Geactualiseerd: 15-2-2022

Zie alle Diensten op alfabetiche volgorde.

Blog; Digitale ondersteuning voor zorgcommunicatie

Het kan niemand ontgaan zijn: er komen steeds meer digitale mogelijkheden om de eigen gezondheid te monitoren en zorg zelf te regelen. Huisartsen, thuiszorg, wijkverpleging, apotheken en ziekenhuizen moedigen patiënten aan om gebruik te maken van patiëntenportalen. En huisartsen en specialisten gebruiken het videoconsult (beeldbellen zoals skype) als digitaal alternatief voor de fysieke afspraak.

Geplaatst op: 14-7-2022

Lees verder

Gemeentebrede doorbraaktrajecten Langer Comfortabel Wonen

LaCoTA heeft samen met partners een draaiboek uitgewerkt voor gemeentebrede doorbraaktrajecten Langer Comfortabel Wonen. Het streven is dat de gemeente een platform opricht waarin alle betrokken organisaties, waaronder woningcorporaties, met elkaar samenwerken aan een goed op elkaar afgestemde thuistechnologie waaronder beeldbelcommunicatie. Actieve buurtverbinders zijn van groot belang om senioren en mantelzorgers vertrouwd te maken met nieuwe technologie. Leren omgaan met een tablet is pas het begin!

Eén van de resultaten van een gemeentebreed doorbraaktraject kan zijn dat er binnen de gemeenten een SchermVan komt met gemeentelijke informatie, dienstenaanbod, mantelzorgcommunicatie en beeldbelzorg.

Zie Scherm van LaCoTA & info per gemeente.

Langer Comfortabel Wonen in Amersfoort

LaCoTA is in Amersfoort partner (en lid van de stuurgroep) van Het Living Lab Vathorst. Voor LaCoTA een resultaat van de introductie van het gemeentebrede doorbraaktraject Langer Comfortabel Wonen, introductie van MantelzorgSchermen, het Scherm van Amersfoort (zie https://www.schermvan.nl/amersfoort ) en andere innovaties rond thuistechnologie. Het Living Lab is een samenwerking van stichting Sprank, Accolade zorg, Quo Vadis Nederland, ROC Midden Nederland, Hogeschool Utrecht, LaCoTA, Langer Zelfstandig Thuis Gooi en Eemland, Unica en Zorgpact Midden Nederland.

Het Living Lab richt zich op de innovatieve ontwikkeling van zorg in de regio Amersfoort van en voor senioren, zorgvragers (met een meervoudige zorgvraag), mantelzorgers, vrijwilligers en leerlingen/studenten. Het is een gewoon appartement dat is ingericht als slimme woning met actuele thuistechnologie, Comfort en E-health.

Het appartement fungeert als leer-werkbedrijf van waaruit de dienstverlening wordt gecoördineerd in de wijk door MBO studenten van verschillende niveaus van het Zorg- en Welzijn college van ROC Midden Nederland en de Hogeschool Utrecht. Ook hebben deze studenten een rol bij het verschaffen van informatie aan belangstellende senioren inzake toepassingen die hen in de gelegenheid stellen langer comfortabel te wonen.

Kijk ook op: www.livinglabamersfoort.nl   

Langer Comfortabel Wonen in Amersfoort, Ede en Harderwijk

LaCoTA heeft in 2016 een consulent geleverd voor de start van de uitvoering van gemeentebrede doorbraaktrajecten Langer Comfortabel Wonen in deze 3 gemeenten. Een van de resultaten van de gemeentebrede doorbraaktrajecten was het schrijven van een algemeen draaiboek met modulen die kunnen bijdragen aan Langer Comfortabel Wonen. Een aantal modulen is gericht op het monitoren van resultaten en effecten.

Langer Comfortabel Wonen in Harderwijk

In Harderwijk is in het kader van het traject Langer Comfortabel Wonen ervoor gekozen sleutelkluisjes te gaan vervangen door elektronische voordeursloten. Er is met de gemeente overleg over een stappenplan 2018-2019. De gemeente stelt hiervoor een financiële tegemoetkoming beschikbaar.

LaCoTA werkt in overleg met de gemeente Harderwijk aan Het Scherm van Harderwijk (zie https://schermvan.nl/harderwijk ).

CAI JOURNAAL 7 - aandacht voor LaCoTA Comfort-pakket op MantelzorgScherm en Glasvezelnet.

www.youtube.com/watch?v=xn7QSfBBEks
6 jul. 2015 - Geüpload door BroadCommunications

MANTELZORGSLOT; elektronische voordeurslot gekoppeld (via bluetooth en wifi) aan smartphone en of Mantelzorgscherm.

Met behulp van een app is het mogelijk om op afstand virtuele sleutels aan te maken, te delen en beheren. Zo is een sleutelkluisje overbodig. Toegang tot uw woning is alleen beschikbaar voor de juiste persoon op het juiste moment. Tijd- en aanwezigheids-registratie geven online een helder overzicht in welke personen of diensten, wanneer toegang hebben gehad. Ideaal voor mantelzorgers, thuiszorg, wijkverpleging, huisarts en ambulancedienst!

Het slot kan gebruikt worden als losse domotica-oplossing. Het kan ook ingezet worden als moduul in een grotere domotica-oplossing. Namelijk als onderdeel van de oplossing voor personenalarmering, onderdeel van een comfort-tablet, onderdeel van een meldkamer voor opvolging door Thuiszorg, Verpleeghuiszorg-Thuis of Ziekenhuiszorg-Thuis. 

NOS-Journaal besteedde aandacht aan inzet thuistechnologie in de zorg (28 maart 2017)

Bekijk het stukje journaal op https://youtu.be/00CQx6kQsBk

Door het tekort aan personeel in de gezondheidszorg moet anders worden gekeken naar de inzet van verpleging. Door middel van efficiënte zorgdomotica kan de inzet beter worden benut. Cicero Zorggroep in Limburg heeft met onder andere multisensoring van Verkerk Service Systemen hun zorgprocessen geoptimaliseerd wat besparing en efficiënter werken (meer tijd voor echte zorg) als grote voordeel heeft. Het NOS journaal maakte van dit gegeven een verslag.

De techniek die wordt getoond is van Verkerk Service Systemen. Dat is ook de leverancier van een van de type beeldbelplatforms waarop het LaCoTA Mantelzorgscherm draait.

Wat in een kamer in een verpleeghuis of verzorgingshuis georganiseerd kan worden lukt steeds vaker ook in de thuissituatie. Beeldbelzorg komt voor en inmiddels ook Ziekenhuiszorg-Thuis.