SamenZorgTablet

In de SamenZorgTablet is alles modulair koppelbaar. Van een eenvoudige stap om vertrouwd te raken met smartphone of tablet naar:

 • beeldbellen met familie
 • huis-tuin-en keuken-oplossingen om comfortabel te wonen
 • gemakkelijk internetten
 • dienstverlening
 • veiligheid en personenalarmering
 • communicatie met huisarts, thuiszorg, wijkverpleging, zorgaanbieder, ziekenhuis enz.

Prettig voor vitale mensen, gemakkelijker voor mantelzorgers en zorgzame buren, prettig voor cliënten van de thuiszorg en wijkverpleging.
Een ontlasting ook van de formele zorg zodat er uren vrijvallen voor “handen aan het bed”.

Eenvoudig
De SamenZorgTablet is een samenvoeging van de SeniorenTAB en de LaCoTA-app SchermVan. De SamenZorgTAB is alleen daardoor al een tablet met:

 • grote iconen, groot lettertype, eigen homepage
 • eenvoudig in gebruik, men kan niets per ongeluk verwijderen
 • geduldige helpdesk en hulp op afstand ook voor digibeten
 • meegeleverde uitgeprinte handleiding met grote letters
 • Ook leverbaar op smartphones en seniorentelefoons.

SeniorenTAB-PLUS-SchermVan-icoon (8).png

Geschikt voor iedereen
Doordat de SamenZorgTablet is gebaseerd op de SeniorenTAB is de tablet uiteraard bijzonder geschikt voor senioren zelf.
Maar ook voor familieleden, mantelzorgers, ZorgSameBuren en senioren die “willen omkijken naar elkaar”. Het maakt hun vrijwillige ondersteuning aan mensen met een zorgvraag gemakkelijker en effectiever.

En verder is de SamenZorgTablet geschikt voor bijvoorbeeld mensen met NAH (niet aangeboren hersenletsel), revalidanten, enzovoorts

Niet één maar alle domeinen en toch eenvoudig
Domotica-oplossingen zoals een voordeurbel van doe-het-zelf-ketens kunnen worden toegevoegd. Beveiliging, comfort, dienstverlening en zorg. Ook informatie over grote dienstverleners, goede maaltijdvoorzieningen, dienstverlening op basis van de WMO enzovoort.

Zelfs gecertificeerde beeldbeloplossingen om na een alarm of zorgoproep in contact te zijn met een hulppost of meldkamer. En als het nodig is moderne complete oplossingen voor Verzorgingshuiszorg Thuis (VPT) of Ziekenhuiszorg Thuis.

ZorgSaamWonen respijtzorg.jpg

Schaalbaar
De SamenZorgTablet is vooralsnog uitsluitend beschikbaar als onlosmakelijke samenvoeging met de SeniorenTAB. De combinatie is schaalbaar naar een AlarmTablet en of ZorgTablet.

AlarmTablet
Honderdduizenden mensen gebruiken al een alarmknop of alarm of smartphone om familie, buren of mantelzorgers te kunnen waarschuwen bij fysiek ongemak. Een stapje verder is een koppeling met een meldkamer als achterwacht.

Wie gaat winkelen gebruikt voor personenalarmering niet een tablet maar een alarmbutton of een alarmknop op een polshorloge. Het is wel heel fijn als het account van de alarmknop gekoppeld kan worden aan het account op de SamenZorgTablet / AlarmTablet of ZorgTablet. Dan kan een meldkamer desgewenst beeldbellen met cliënten als zij wel vanuit huis alarm maken. De gecertificeerde beeldbelfunctie op de Alarmtablet maakt de SamenZorgTablet direct ook schaalbaar naar een ZorgTablet.

ZorgTablet
Aan de ZorgTablet zijn alle modulen voor zorgcommunicatie, zorgoproep en zorgopvolging koppelbaar. Dat maakt de SamenZorgTablet tot de meest complete modulaire ZorgTablet.

Centraal dashboard
Het centrale dashboard achter de SamenZorgTablet bespaart veel administratie en rompslomp. Het versneld de communicatie. Zeker ook in geval van alarm na een valpartij. Een ambulance kan door een meldkamer snel op de juiste route worden gezet. En een code van een elektronisch voordeurslot geeft snelle toegang voor bijvoorbeeld ambulance, arts, of vertrouwde wijkverpleegkundige.

Het centrale dashboard heeft zijn eenvoud, betaalbaarheid en kwaliteit inmiddels ruim bewezen in huisjes van vakantieparken en kamers in het hotelwezen.

Woning- en dagpatroon-monitoring
Aan de SamenZorgTablet kan heel eenvoudig een complete Leefstijlmonitoring toegevoegd worden. Uiteraard zowel in de variant AlarmTablet als in de variant ZorgTablet. Woning- en dagpatroon-monitoring geeft mantelzorgers en of meldkamers een goed inzicht in het dagpatroon van alleenwonende mensen. Ook in het dagpatroon van mensen met bijvoorbeeld dementie, de ziekte van Parkinson of een verstandelijke beperking. Sensoren meten de bewegingen van iemand in huis. Of een valpartij. Ook of iemand in de keuken is geweest, naar het toilet of naar buiten. Langzame achteruitgang van dementie kun je met leefstijlmonitoring opmerken. Je ziet het bijvoorbeeld als iemand de koelkast minder vaak gebruikt, dat het toiletbezoek toeneemt of dat iemand uit de slaapkamer is ’s nachts.

wifi+sensoring.jpg

Energiemanagement
Prettige bijkomstigheid van het centrale dashboard is dat het ook gebruikt kan worden voor het regelen van de thermostaat van vertrekken. Eventueel op afstand door een mantelzorger, huismeester van een VVE of gebouwbeheerder van een zorgaanbieder.

De waarde van energiemanagement via het centrale dashboard achter de SamenZorgTablet is inmiddels ruim bewezen in huisjes van vakantieparken en kamers in het hotelwezen.

Tegengaan eenzaamheid door versterken eigen netwerk
Er zijn veel statistieken over eenzaamheid. Veel definities en onderzoeken komen uit op rond een miljoen Nederlanders die zich eenzaam voelen. En dat ondanks alle gemeentelijke Coalities tegen Eenzaamheid, ondanks alle ledenorganisaties, kerken, welzijnsorganisaties en ondanks alle mooie initiatieven om “Meer naar elkaar om te kijken”.

De SamenZorgTablet kan helpen om (digitaal) een zorgzaam netwerk op te bouwen.

Een_tegen_Eenzamheid.png

Ondersteuning bij gebruik van meer Digi-zorg
Een mooie ontwikkeling is dat steeds meer bibliotheken mensen wegwijs maken in de digitalisering van de privé-communicatie (computergebruik en beeldbellen!), digitalisering van de overheid en digitalisering van zorgcommunicatie.
Ook welzijnsorganisaties en buurtinitiatieven geven ondersteuning.

Het trainingsmateriaal van Digi-Vitaler, door veel bibliotheken gebruikt bij hun ondersteuning, is beschikbaar via de SamenZorgTablet.
Op de SamenZorgTablet staan daarnaast verwijzingen naar locaties waar trainingen gegeven worden.

ZorgSaamWonen Mantelzorg.jpg

Urgentie om mantelzorgers en formele zorg te ontlasten
De belasting van mantelzorgers en buren is voor velen van hen erg zwaar. Niet zelden leidt het tot emotionele, psychologische en fysieke stress, en andere klachten. De meest voorkomende symptomen van zorgstress betreffen vermoeidheid, slapeloosheid, maagproblemen, depressiviteit en woede. Verder hebben mantelzorgers vaak beperktere tijd voor hun eigen sociale leven, beschikken ze over minder vrije tijd, en komen ze minder toe aan rust en recreatief bewegen. Ten slotte vragen de onvoorspelbaarheid en oncontroleerbaarheid van veel (chronische) ziektebeelden een hoge waakzaamheid van de mantelzorger. Dit kan  leiden tot secundaire spanning op het werk en in (eigen) gezin.

De SamenZorgTablet kan een welkome ondersteuning zijn omdat een groter netwerk van familie, kennissen en buren bij de zorg betrokken kan worden. Buren en familieleden (die wat verder weg wonen) kunnen op afgesproken tijden achterwacht zijn.

WMO
In veel gemeenten is op basis van de WMO een vergoeding mogelijk voor de aanschaf van een alarmknop of alarmtablet.

Ziektekostenverzekeraars
Ook via ziektekostenverzekeraars zijn vergoedingen mogelijk.

Samenwerking
De SamenZorgTablet is tot stand gekomen door nauwe samenwerking van 3Bplus, Able-Care, LaCoTA en SeniorenTAB.