Keuze Personenalarmering

Veel vormen

Wie voor zichzelf, familielid of kennis een personenalarmering wil organiseren moet uit een woud van oplossingen een keuze maken. En dat is voor een leek niet gemakkelijk. Daarom heeft LaCoTA geprobeerd een keuzehulp op te stellen.

Heb je echt een keuze?

Of je een keuze hebt hangt primair af van de vraag of je professionele zorgopvolging nodig hebt. Heb je dat nodig dan bepaalt de zorgaanbieder meestal de vorm van je abonnement, de leverancier van de knop en de meldkamer die achter de knop geplaatst moet worden. Je eigen keuze is daarmee tamelijk gering evenals de prijs van het abonnement.
De meeste vrijheid heb je dus als je kunt kiezen voor sociale personenalarmering..

Keuze wordt ook beperkt door de WMO en ziektekostenverzekeraars
Indien je om sociale of medische redenen een indicatie hebt voor sociale of personenalarmering dan kan de keuze beperkt worden door de WMO of ziektekostenverzekeraars. Al dan niet samen met zorgaanbieders kunnen zij arrangementen afspreken in het kader van inkoopbeleid. Kies je buiten die arrangementen om dan vervalt de vergoeding die je zou kunnen krijgen via de WMO of ziektekostenverzekeraar.

Keuzehulp

LaCoTA onderscheidt tenminste 13 vormen:

A.      Sociale personenalarmering

1)      Mantelzorg alarmering  (met knop om pols, hals of broekriem)

Alleen de vaste mantelzorger wordt gewaarschuwd.
!!! Voorkeursleverancier: "LifeWatcher". (Voorkeur omdat: deze knop modulair ingepast kan worden in SchermVan en in de keten voor domotica, beeldschermzorg en Digi-Zorg. De knop is gecertificeerd door branchekeurmerk WDTM.) 
Zie voor meer informatieWebwinkel 

2)      Mantelzorg alarmering  + sociale personenalarmering

Naast de vaste mantelzorger worden volgens een schema familieleden, buren en of kennissen gewaarschuwd.
!!! Voorkeursleverancier"LifeWatcher". (Voorkeur omdat: deze knop modulair ingepast kan worden in SchermVan en in de keten voor domotica, beeldschermzorg en Digi-Zorg. De knop is gecertificeerd door branchekeurmerk WDTM.) 
Zie voor meer informatie: Webwinkel 

3)      Sociale personenalarmering + meldkamer als achterwacht

Als bij ad 2 maar als laatste in het schema wordt een meldkamer gewaarschuwd.
!!! Voorkeursleverancier: "LifeWatcher". (Voorkeur omdat: deze knop modulair ingepast kan worden in SchermVan en in de keten voor domotica, beeldschermzorg en Digi-Zorg. De knop is gecertificeerd door branchekeurmerk WDTM.) 
Zie voor meer informatie: Webwinkel

B.      Professionele personenalarmering

4)      Alarmering meldkamer zonder abonnement professionele zorgopvolging

Als bij ad 3 maar de meldkamer wordt als eerste gewaarschuwd en neemt vervolgens contact op met van te voren aangemelde familieleden, buren en of kennissen.

5)      Alarmering professionele zorgopvolging

Als bij ad 4 maar nu kan ook een van te voren opgegeven professionele zorgverlener worden ingeschakeld. Meestal heeft de klant daarvoor een aanvullend abonnement afgesloten voor niet-planbare-zorg. Veel zorgorganisaties bieden zo’n abonnement.

C.      Extra’s

6)      Alarmering inclusief leefstijlmonitoring

Naast een alarmknop worden ook een of meerdere sensors in de woning of meterkast geplaatst zodat via een algoritme afwijkingen in dag en nachtritme, toiletgang, bewegingspatronen, hartslag en of energiegebruik vastgesteld kunnen worden. Bij afwijking wordt contact opgenomen met de klant of wordt alarmopvolging georganiseerd.

7)      Alarmering inclusief domotica en e-healthcommunicatie

LaCoTa biedt daarvoor met de web/app “SchermVan”  een zeer compleet modulair platform. Meer dan 100 oplossingen van heel veel verschillende merken kunnen binnen één domotica- en e-healtplatform gekoppeld worden. Zowel particuliere oplossingen als oplossingen van zorgaanbieders.

8)      Alarmering inclusief  telezorg

De LaCoTA “SchermVan”  versies 3.0 en 4.0 zijn hiervoor geschikt.

9)      Alarmering inclusief woningtoegang

Er kan gekozen worden voor een sleutelkluisje of e-slot. Meestal bepaalt de zorgaanbieder welke oplossing gekozen moet worden. Sleutelkluisjes verhogen de kans op inbraak. E-sloten zijn duurder in de aanschaf.

D.      Naast knop ook

10)   Alarmbutton op tablet voor beeldbellen
!!! Voorkeursleverancier
: "LaCoTA SchermVan". Zie voor meer informatie: Demo SchermVan-LaCoTA

E.    Geen knop maar

12)  Horloge met alarmfunctie
!!! Voorkeursleverancier:
"LifeWatcher". Zie voor meer informatieWebwinkel

13)    App op gewone smartphone
!!! Voorkeursleverancier
: "Hello247". Zie voor meer informatie Hello247

14)   "Easy" smartphone speciaal om alarm te maken

ACHTERWACHT door familie, mantelzorger, buren, zorgaanbieder en/of meldkamer

Zorgoproep of alarm-maken is één, goede opvolging is twee. Moderne personenalarmering kan zo geprogrammeerd worden dat automatisch achtereenvolgens meerdere contactnummers gebeld worden. Neemt de eerste niet binnen 30 seconden op dan wordt het volgende contact gebeld. Als laatste in dat rijtje kan ook een professionele meldkamer worden geprogrammeerd. Zo'n meldkamer is 7 dagen in de week 24 uur per dag beschikbaar en heeft van alle klanten de noodzakelijke info beschikbaar om adviserend op te treden om de juiste zorgverlener, brandweer of politie te kunnen sturen. Niet alleen particulieren maar ook veel plaatselijke zorgaanbieders besteden de functie van meldkamer uit aan een regionale of landelijke meldkamer.

LaCoTA is op dit moment met een aantal landelijke meldkamers afspraken aan het maken om personenalarmering o.a. vanuit een comfort-tablet mogelijk te maken. We denken aan abonnementen voor:

  • telefonisch contact
  • beeldbelcommunicatie (vergelijkbaar met skype)
  • opvolging door thuiszorg
  • verpleeghuiszorg-thuis
  • ziekenhuiszorg-thuis

Blog REGEL TIJDIG EEN ALARMKNOP

We hadden het haar nog zo op het hart gedrukt. Al drie jaar geleden. Doe het ons als buren niet aan dat we je onder aan de trap vinden. Het liep iets anders maar net zo vervelend. Tijdens de vakantie is ze ’s avonds in haar hobbykamer gevallen. Daar heeft ze drie dagen gelegen zonder dat ze iemand kon waarschuwen. Ter nauwe nood overleefd,

Geplaatst op: 12-10-2022

Lees verder

Vergoeding

  • Uw gemeente kan u soms aansluiten op personenalarmering (Wmo-ondersteuning). Dat kan alleen als u om sociale redenen een alarm nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat u zich thuis niet veilig voelt. En u kunt niemand waarschuwen als er iets mis is. U kunt met uw gemeente overleggen wat voor u mogelijk is. Niet alle gemeenten vergoeden de personenalarmering.
  • Heeft u een medische indicatie van uw huisarts of medisch specialist? Dan kunt u de zorgverzekeraar om een vergoeding vragen. Vind snel het juiste formulier van uw zorgverzekeraar voor de aanvraag.

Zie verder Scherm van LaCoTA & info per gemeente

Meer informatie: info@lacota.nl

Geplaatst 26-2-2021

Special nummer 6: Personenalarmering

Onze oplossing op het gebied van personenalarmering is onderdeel van onze integrale visie op langer comfortabel thuis wonen. LaCoTA is voorstander van een systeem van personenalarmering dat ook te bedienen is vanaf een pc, tablet, smartphone of smart-tv. Zodoende is onze oplossing ook volledig te integreren in de app/web SchermVan. De module voor personenalarmering op het SchermVan bestaat in de basis uit een paniekknop voor personenalarmering. SchermVan is uit te breiden met huisautomatisering, een elektronisch voordeurslot, beeldbellen en heel veel apps en links naar dienstverlening en zorgcommunicatie.


Om de veiligheid in huis nog verder te verbeteren, kan het SchermVan worden uitgebreid met een groot aantal beveiligingscomponenten.

Het grote voordeel van onze modulaire aanpak is dat de gebruiker kan beslissen aan welke functionaliteiten hij of zij behoefte heeft en dus nooit betaalt voor functies die (nog) niet nodig zijn.

Lees hier de special

Geactualiseerd: 12-10-2022

Voor uitleg DIGITALE ZORG kunt u in steeds meer gemeenten terecht bij de Bibliotheek!

Het kan u niet ontgaan zijn: er komen steeds meer digitale mogelijkheden om de eigen gezondheid te monitoren en zorg zelf te regelen. Huisartsen en ziekenhuizen moedigen patiënten aan om gebruik te maken van patiëntenportalen. En huisartsen en specialisten gebruiken het videoconsult als digitaal alternatief voor de fysieke afspraak.

Echter er is nog een grote groep mensen die moeite heeft om deze ontwikkelingen bij te benen. Bijvoorbeeld omdat ze niet goed weten waar het over gaat, het moeilijk vinden, bang zijn om fouten te maken of omdat ze gewoon niet weten wat ze er aan hebben. En sommigen hebben weinig ervaring met het gebruik van internet op de computer en apps op tablet en smartphone.

Bibliotheken nemen in steeds meer gemeenten het voortouw om mensen uitleg te geven over deze ontwikkelingen in de zorg. Zij gaan met het programma "DigiVitaler – digitale zorg dichterbij"  mensen op weg helpen met het gebruiken van digitale zorg.

Zie meer bij: Ondersteuning

Geplaatst: 8-7-2021