Special nummer 6: Personenalarmering

Versie augustus 2022

In dit nummer aandacht voor sociale personenalarmering en professionele personenalarmering:

 

Alarmknop blauw.png

 • Inleiding
 • Sociale personenalarmering
 • In de badkamer
 • Samenwerking met meldkamers voor professionele personenalarmering
 • Zorg dat ook de alarmopvolging voldoende geregeld is!
 • Integrale visie op Langer Comfortabel Thuiswonen met SchermVan
 • Geen sleutelkluisje; wel veilige toegang voor zorgverleners en alarmopvolging
 • Kostenbesparing in de zorg
 • Beeldbellen
 • Elektronisch voordeurslot
 • Regelen van personenalarmering
 • Abonnementsprijzen LaCoTA
 • Vergoedingen
 • Meer informatie

Inleiding

Zelfstandig en comfortabel thuis wonen en toch hulp kunnen inroepen als dat nodig is? Personenalarmering biedt uitkomst! Met één druk op de knop is het 24 uur per dag mogelijk om hulp in te roepen. Personenalarmering werkt vaak met een hals- of polsband en een zendertje. Op het moment dat er hulp nodig is, kan de gebruiker op de alarmknop van het zendertje drukken. Hij of zij krijgt dan ofwel direct verbinding met een familielid, buurtbewoner, alarmcentrale of meldkamer, of bijvoorbeeld met een mantelzorger. Degene die de alarmoproep ontvangt, kan als dat nodig is zelf hulp bieden of verdere hulp inschakelen.

Personenalarmering is nuttig wanneer de gebruiker bij een noodgeval niet (snel genoeg) bij de telefoon kan komen of niet meer een nummer kan intoetsen om hulp in te schakelen. Dat geldt bijvoorbeeld voor mensen die slecht ter been zijn, zonder partner wonen of bang zijn te vallen zonder weer overeind te kunnen komen. Maar eigenlijk is personenalarmering geschikt voor iedereen die zich wel eens onveilig voelt in of buiten de eigen woning en/of bang is geen hulp in te kunnen schakelen als hem of haar wat overkomt.

Bij personenalarmering is het vaak mogelijk om zelf te kiezen waar de melding binnenkomt, denk bijvoorbeeld aan familieleden, buren en mantelzorgers. Als eerst personen in het eigen netwerk van de gebruiker gewaarschuwd worden, spreken we ook wel over sociale alarmering. Wanneer de persoon uit het netwerk niet beschikbaar is, gaat het signaal door naar de volgende persoon of naar een meldkamer. Deze meldkamer is gegarandeerd dag en nacht bereikbaar. De medewerker aldaar zal nagaan welke hulp nodig is en deze inschakelen. Het is ook mogelijk om de melding direct aan de meldkamer te doen.

Voorheen liep personenalarmering in de woning vooral via een analoge telefoonverbinding. Deze analoge telefoonlijnen worden echter in hoog tempo vervangen door digitale telefonie en onlinebellen. Binnenkort zullen analoge telefoonlijnen tot het verleden behoren en moeten ook de laatste analoge oplossingen voor personenalarmering vervangen worden door digitale versies. Een goed moment om over te stappen naar de oplossing van LaCoTA!

Sociale personenalarmering

Via LaCoTa kunnen mensen kiezen voor een aantal vormen van personenalarmering

 1. De losse personenalarmeringsknop voor alarmering buren en kennissen. Deze knop is ook buitenshuis is te gebruiken.
 2. De losse alarmeringsknop die als eerste of laatste contact een professionele meldkamer waarschuwt. Ook deze knop is buitenshuis te gebruiken.
 3. Een extra knop is ook beschikbaar via SchermVan voor smartphone en eventueel eigen tablet. Deze knop kan het best als aanvulling worden gezien. 

Bij een druk op de personenalarmeringsknop wordt niet alleen een signaal doorgegeven, maar is er ook direct een spreek-luisterverbinding, zoals op de mobiele telefoon. Bovendien heeft de knop een gps-tracker. Daardoor is voor de mantelzorger of andere alarmopvolger direct te zien waar ‘de cliënt’ zich bevindt. Het fijne van deze knop is dat deze ook buiten de woning door heel Nederland te gebruiken is.

In de badkamer

Vallen onder de douche of in bad komt veel voor. En dat is juist de plek waar veel alarmoplossingen niet werken. Daarnaast zijn veel senioren overmoedig en denken dat in de badkamer een alarmknop even niet nodig zal zijn. Onze oplossingen zijn niet geschikt voor onder de douche, maar zijn wel spat- en waterdicht.

Samenwerking met meldkamers voor professionele personenalarmering

De gebruiker bepaalt - dankzij de modulaire aard van onze oplossing - dus uiteindelijk zelf wat voor soort alarm er achter de alarm- of paniekknop wordt geprogrammeerd. Zo kan men zelf beslissen of een meldkamer als achterwacht functioneert, en zo ja, welke meldkamer er dan vervolgens gekozen wordt. Eventueel wordt die beslissing in overleg met mantelzorger en thuiszorgaanbieder genomen.

Er zijn in Nederland diverse grote meldkamers die de achterwacht voor personenalarmering kunnen verzorgen. Meldkamers hebben meestal een landelijke dekking. Het zijn vooral thuiszorgorganisaties en WMO-consulenten die adviseren bij welke meldkamer cliënten zich aanmelden. Voor thuiszorgorganisaties is het namelijk het meest efficiënt om een eenduidige routing van de alarmafhandeling af te spreken. Ook verzorgingshuizen die cliënten verzorgen in aanleunwoningen, in een cirkelgroep of in de wijk maken bij voorkeur afspraken met één meldkamer.

Zorg dat ook de alarmopvolging voldoende geregeld is!

Heel belangrijk is dat de alarmopvolging goed is geregeld. Te vaak komt het voor dat mensen veronderstellen dat de thuiszorg onmiddellijk klaarstaat voor ‘niet-planbare zorg’ of dat mantelzorgers ’s nachts wel even langs zullen komen. Veel organisaties voor thuiszorg hebben een apart aanvullend abonnement voor deze niet-planbare zorg. Kom niet voor verrassingen te staan en maak vooraf heldere afspraken over de alarmopvolging. Meldkamers, LaCoTA en leveranciers van thuistechnologie zijn niet verantwoordelijk voor de alarmopvolging. Maak daarover zelf goede afspraken zodat als het er op aankomt er ook echt hulp is.

Integrale visie op Langer Comfortabel Thuiswonen met SchermVan

Onze oplossing op het gebied van personenalarmering is onderdeel van onze integrale visie op langer comfortabel thuis wonen. LaCoTA is voorstander van een systeem dat ook te bedienen is vanaf een pc, tablet, smartphone of smart-tv. Zodoende is onze oplossing ook volledig te integreren in de app/web SchermVan. De module voor personenalarmering op het SchermVan bestaat in de basis uit een paniekknop voor personenalarmering. SchermVan is uit te breiden met huisautomatisering, een elektronisch voordeurslot, beeldbellen en heel veel apps en links naar dienstverlening en zorgcommunicatie.

Om de veiligheid in huis nog verder te verbeteren, kan het SchermVan worden uitgebreid met een groot aantal beveiligingscomponenten. Denk hierbij aan:

 • Video-deurintercom en deurontgrendeling
 • Videocamera om de omgeving rondom de woning in te gaten te houden
 • Inbraakdetectievoorzieningen en luid alarm in geval van onraad, met doormelding naar familie of een meldkamer
 • Rookmelders voor snelle detectie van mogelijke brand
 • Elektronische toegangsverlening
 • Draadloze alarmzender die na een noodoproep aangeeft waar men zich bevindt. De alarmzender is zowel bruikbaar in de woning als buiten op straat.

Het grote voordeel van onze modulaire aanpak is dat de gebruiker kan beslissen aan welke functionaliteiten hij of zij behoefte heeft en dus nooit betaalt voor functies die (nog) niet nodig zijn.

Geen sleutelkluisje; wel veilige toegang voor zorgverleners en alarmopvolging

Moduul_Comfort_op_SchermVan.png

Sleutelkluisjes zijn stigmatiserend en leiden direct of indirect tot extra inbraken. Stigmatiserend, omdat aan de buitenkant van de woning zichtbaar is dat er een kwetsbaar iemand woont. En omdat het sleutelkluisje naast de voordeur zichtbaar is, inspireert het inbrekers om of het sleutelkluisje te kraken of in te breken via een achterom.

Via LaCoTA is een elektronisch voordeurslot te bestellen. Dat ziet er aan de buitenkant uit als een gewoon standaard slot. Het slot kan gebruikt worden als losse domotica-oplossing. Het kan ook ingezet worden als onderdeel van een totaaloplossing voor personenalarmering, als moduul dat is aan te sturen via een comfort-tablet, en als onderdeel van de alarmopvolging via een meldkamer voor de thuiszorg, verpleeghuiszorg-thuis of ziekenhuiszorg-thuis. 

Met behulp van een app, ook via SchermVan, is het mogelijk om op afstand virtuele sleutels aan te maken en te beheren. Zo is een sleutelkluisje overbodig. Toegang tot uw woning is alleen beschikbaar voor de juiste persoon op het juiste moment. Tijd- en aanwezigheidsregistratie geven online een helder overzicht van welke personen of diensten, wanneer toegang hebben gehad. Ideaal voor mantelzorgers, thuiszorg, wijkverpleging, huisarts en ambulancedienst!

Kostenbesparing in de zorg

LaCoTA wil met de gekozen oplossing bijdragen aan stroomlijning van de personenalarmering in Nederland. Meer stroomlijning kan bijdragen aan kostenbesparing, niet alleen voor particulieren, maar ook voor de zorg in zijn totaliteit. 

Beeldbellen

schermvan.jpg

In SchermVan.nl/Simpel zit als basis het gratis beeldbelplatform Skype. Modulair kunnen het beeldbelplatform van Able en/of het beeldbelplatform van een zorgaanbieder of van een systemintegrator toegevoegd worden. Door deze koppeling kan na een alarmoproep eenvoudig een beeldbelverbinding worden gemaakt.

Elektronisch voordeurslot

Via het Able-platform op SchermVan kan ook een koppeling worden gemaakt met een video-voordeurbel en een elektronisch voordeurslot. Na een alarmoproep kan de meldkamer een eenmalige code meegeven aan hulpverlener om daarmee via een smartphonekoppeling éénmalig toegang te verlenen via het elektronisch voordeurslot.

Regelen van personenalarmering

Veel organisaties voor wonen, welzijn en zorg leveren personenalarmeringssystemen, bijvoorbeeld thuiszorginstellingen en verzorgingshuizen. Hun aanbod is divers, evenals de bijbehorende prijskaartjes. De kosten zijn bijvoorbeeld afhankelijk van de soort opvolging: professionele opvolging (alarmcentrale of meldkamer) of sociale opvolging (mantelzorgers of buren). De prijs is verder vaak opgebouwd uit eenmalige aanschafkosten en maandelijkse abonnementskosten.

Met onze oplossing op het gebied van personenalarmering kiest de gebruiker voor goede kwaliteit voor een lage prijs. Soms is een vergoeding mogelijk vanuit de Wmo van de gemeente. Bijvoorbeeld omdat de gebruiker zich thuis niet veilig voelt en niemand kan waarschuwen als er iets mis is. Als de gebruiker een medische indicatie van een huisarts of medisch specialist heeft, dan is vaak ook een vergoeding vanuit de zorgverzekeraar mogelijk.

Abonnementsprijzen via LaCoTA

 • Sociale alarmering plus alarmering ‘Mantelzorgnetwerk’ via paniekknop = € 9,95 per maand
 • Sociale alarmering plus alarmering ‘Mantelzorgnetwerk’ via alarmknop (ook voor buiten), inclusief Meldkamer = € 15,90 per maand

Aanvullende kosten bij derden:

 • Eventueel aanvullend abonnement professionele ‘Achterwacht bij meldkamer’
 • Aanvullend abonnement (zorgaanbieder) voor alarmopvolging ‘Niet-planbare zorg’
 • Aanvullend abonnement (van meldkamer) voor beeldbellen met meldkamer
 • Aanvullend abonnement (van meldkamer) voor ‘Verzorgingshuiszorg Thuis’

Vergoedingen

De gemeente kan u soms een vergoeding geven voor uw aansluiting op personenalarmering (Wmo-ondersteuning). Dat kan alleen als u om sociale redenen een alarm nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat u zich thuis niet veilig voelt en u niemand kunt waarschuwen als er iets mis is. U kunt met uw gemeente overleggen wat voor u mogelijk is. Niet alle gemeenten vergoeden de personenalarmering.

Als u een medische indicatie heeft van uw huisarts of medisch specialist kunt u de zorgverzekeraar om een vergoeding vragen. Vind hier snel het juiste formulier van uw zorgverzekeraar voor de aanvraag.

Meer informatie?

Mantelzorg.nl: https://www.mantelzorg.nl/ Informatie voor mantelzorgers

SchermVan: https://www.schermvan.nl/ Dit is een gratis demo-versie

Webwinkel: