SchermVan ....

SchermVan is een, door LaCoTA ontwikkeld, digitaal Comfort-platform met 12 aandachtsgebieden. Comfort voor iedereen is de basis. Daarnaast o.a. aandacht voor dienstverlening, zorgcommunicatie, personenalarmering, woningsensoring, gemeentelijke informatie over welzijn en de WMO, buurtcommunicatie, beeldbellen, een alternatief voor sleutelkluisjes enz.

Het platform kan gebruikt worden als website op PC, als app gedownload op smartphone en eigen tablet. Of geïnstalleerd op een dedicated (= speciaal ingerichte) tablet.

Het platform is bedoeld om snel van de ene op de andere dag een netwerk te organiseren als je plotseling mantelzorger wordt.

Zie de Demo.

SchermVan; een web/app voor Langer Comfortabel Wonen

LaCoTA heeft een samenhangend pakket thuistechnologie bijeengebracht in één platform. Het pakket is beschikbaar via het robuuste MantelzorgScherm maar ook op gewone tablet, PC en smartphone. Het Comfort-pakket bestaat uit zes onderdelen.

 • Internettoegang tot het pakket
 • Communicatie (beeldbellen, beeldbelzorg, gewoon telefoneren)
 • Mantelzorg
 • Huisautomatisering (sociale alarmering, professionele zorgoproep, e-slot aansturing, domotica, thermostaatknoppen aansturen vanuit tablet)
 • Dienstverlening (boodschappenservice, maaltijdservice, klussendiensten)
 • Zorg / E-health

Het LaCoTA Comfort-pakket draagt niet alleen bij aan prettiger wonen. Het maakt ook de communicatie voor Mantelzorgers een stuk gemakkkelijk.  Zie verder Scherm van LaCoTA & info per gemeente

ZorgSameBuren & Mantelzorgers via SchermVan

SchermVan is bedoeld om snel van de ene op de andere dag een netwerk te organiseren als je plotseling mantelzorger wordt.

Het basisplatform is gratis.
Er is een landelijke demo-versie en er zijn demoversies voor een aantal gemeenten.
Het basisplatform kan opgewaardeerd worden met modulen waarvoor uiteraard wel abonnementstarieven gelden.

SchermVan versie 3.0

Vanuit deze versie kan men opwaarderen (moduul toevoegen) met o.a;

 • Able-Home; de app voor sensorische alarmering. Een nieuwe manier van leefstijlmonitoring en personenalarmering. WiFi-detectie via Able-Home is een van de weinige beveiligingstechnologieën voor in huis die bescherming biedt zonder persoonlijke gegevens te verzamelen.
 • Chatta; de app om als familielid of mantelzorger te beeldbellen via de TV van een naaste.
 • Able-Care; de app voor zorgcommunicatie en zorgoproepen. Able-Care kan samenwerken  met het dashboard van meldkamers, zorgaanbieders en welzijnsorganisaties.
 • Able-SmartHome; de app om alle beschikbare domotica aan te sturen: waaronder lampen, zonwering, elektronische deursloten, enz.

Zie de demo: https://schermvan.nl/onbezorgd

Geactualiseerd: 19-8-2022

Meer weten: info@lacota.nl. Bestellen: idem

Meer over ondersteuning voor DIGI-zorg en Langer Comfortabel Wonen

Zie Ondersteuning

SchermVan; wat kun je met deze web/app?

De app/web SchermVan integreert verschillende functies op gebieden als huisautomatisering, dienstverlening, zorgverlening en buurtcommunicatie. SchermVan bevat bijvoorbeeld modules voor beeldbellen, de bediening van thuistechnologie en het oproepen van zorg. Voorheen waren er voor deze functionaliteiten verschillende apparaten, apps of afstandsbedieningen nodig. SchermVan bundelt al deze functionaliteiten binnen één app.

Deze naadloze integratie van diverse functionaliteiten is echter niet het enige dat SchermVan uniek maakt. Er zijn meer unieke aspecten:

 • De app is voor gebruikers gratis. De comfort-tablet wordt opgenomen in de modulaire abonnementenstructuur van XS-Comfort.
 • Alle modulen van XS-Comfort kunnen worden bediend vanuit de comfort-tablet.
 • Een tablet is voor veel ouderen gemakkelijker te bedienen dan een smartphone. En een dedicated tablet loopt niet vol met eindeloos veel app’s.
 • De opmaak van alle functionaliteiten binnen de app is uniform, zodat de informatie overzichtelijk blijft. Het basisscherm bestaat uit 12 buttons.
 • Na registratie wordt er, bij de button “gemeente” automatisch ook een link gemaakt naar relevante gemeentelijke informatie over de WMO en Langer Comfortabel Wonen, van de gemeente waarin de gebruiker woont. Dit maakt het voor gemeenten relevanter hun informatie beter toegankelijk aan te bieden.
 • De aanvraag en de inrichting van SchermVan kan - ook voor mensen die plots (meer) zorgbehoevend worden - snel georganiseerd worden, bijvoorbeeld door een familielid, zelfs wanneer deze zich aan de andere kant van het land bevindt.
 • De geïntegreerde functionaliteiten betekenen een ontlasting voor de communicatie van en met mantelzorgers.
 • Omdat de app overal op dezelfde manier werkt, kunnen gebruikers elkaar gemakkelijker ondersteunen in het gebruik ervan. LaCoTA leidt ook trainers op, die de gebruiker desgewenst extra kunnen bijstaan.
 • Deze standaard is open source, zodat veel domotica-modulen er gemakkelijk mee kunnen communiceren en de kosten laag blijven.
 • De achterliggende protocollen zijn gericht op privacy. Zodoende is zorgcommunicatie via SchermVan veilig en betrouwbaar.

Kijk verder op: Demo.

LaCoTA en XS-Anyware werken samen aan een gezamenlijke versie SchermVan: ONBEZORGD!

LaCoTA en XS-Anyware bundelen hun krachten om een gezamenlijke versie van SchermVan te organiseren. Zo ontstaat een modulair platform waarin particulieren (zowel jong als ouder en zowel vitaal als meer zorgbehoevend) gebruik kunnen maken van gekoppelde modulen van zowel het LaCoTA platform SchermVan, het platform Smart-home van Able, de personenalarmering van Persafe, e-Healthcommunicatie van Oscar en nog veel meer. Eén keer inloggen volstaat voor heel veel modulen in het platform. SchermVan draagt bij aan snelle en veilige toegang naar veilig wonen, burenhulp, mantelzorg, professionele en virtuele zorg. Ook beeldbellen is geïntegreerd in het platform.

Virtuele zorg binnen buurten, families en zorgorganisaties is een stuk eenvoudiger op te zetten met behulp van onze modulen "Smart home" en "Zorg op afstand', een tablet of smartphone en vele andere slimme apparaten. Zo bouwt u aan een veilig en verzorgend huis om langer Comfortabel en Zelfstandig Thuis te wonen. Zo dragen we bij om sociaal verbonden te blijven en eenzaamheid tegen te gaan. We gaan daarmee verder dan de meeste losse "Domotica-oplossingen". Door de vele koppelingen zijn de abonnementsprijzen laag.

We maken platformversies voor individuen, welzijnsorganisaties, gemeenten, zorgaanbieders en woonzorgconsumentenorganisaties. In principe zijn koppelingen te maken met alle via internet beschikbare diensten en zorg. 

Neem contact met ons op voor een eigen versie!

Versie 4.0 van SchermVan-AbleConnect nu beschikbaar voor zorgaanbieders.

 

OnbeZORGd is de belangrijkste versie in serie 4.0 van SchermVan. In deze versie zijn modulen van SchermVan samengevoegd met modulen als:

 • Able-Home; de app voor sensorische alarmering. Een nieuwe manier van leefstijlmonitoring en personenalarmering. 
 • Chatta; de app om als familielid of mantelzorger te beeldbellen via de TV van een naaste.
 • Able-SmartHome; de app om alle beschikbare domotica aan te sturen: waaronder lampen, zonwering, elektronische deursloten, enz.
 • Able-Care; de app voor zorgcommunicatie en zorgoproepen. Able-Care kan samenwerken  met het dashboard van meldkamers, zorgaanbieders en welzijnsorganisaties.
 • Aanvullende informatieoverdracht van de zorgaanbieder die een platform onbeZORGd inzet voor zijn cliënten (intramuraal, extramuraal of ter ondersteuning van revalidatie).

Zie voor meer informatie: Versie OnbeZORGd

Geplaatst: 18-8-2022

Smart Tablet; geschikt en sterk genoeg om SchermVan te bedienen.

 

Deze tablet is perfect voor dagelijks gebruik, zoals internet, beeldbellen, foto’s en films kijken in Full HD, social media & spelletjes.

De tablet is zeer handzaam. 

Met behulp van de LaCoTA / SchermVan website, app en tablet bent u in staat om sociaal verbonden te blijven en eenzaamheid tegen te gaan.

Virtuele mantelzorg binnen buurten en families is op deze manier heel eenvoudig uit te bouwen.

De tablet is sterk genoeg om al onze thuistechnologie en e-health aan te sturen en van uw huis direct een smarthome te maken!

We hebben deze tablet met spoed toegevoegd aan onze webwinkel zodat mensen in vrijwillige quarantaine door beeldbellen gemakkelijker contact kunnen onderhouden met familie, mantelzorgers, vrienden en buren!

Ingebouwde Smart Home hub, werkt samen op basis van Google Assistant.

De tablet kan gedetailleerder ingericht worden per individu. Of gedetailleerder per woonzorgconsumentenorganisatie, gemeente,  zorgaanbieder of domoticaleverancier.

De tablet is in feite een integrale afstandsbediening voor comfort, dienstverlening en zorgcommunicatie. 

Special nummer 6: Personenalarmering

Onze oplossing op het gebied van personenalarmering is onderdeel van onze integrale visie op langer comfortabel thuis wonen. LaCoTA is voorstander van een systeem van personenalarmering dat ook te bedienen is vanaf een pc, tablet, smartphone of smart-tv. Zodoende is onze oplossing ook volledig te integreren in de app/web SchermVan. De module voor personenalarmering op het SchermVan bestaat in de basis uit een paniekknop voor personenalarmering. SchermVan is uit te breiden met huisautomatisering, een elektronisch voordeurslot, beeldbellen en heel veel apps en links naar dienstverlening en zorgcommunicatie.

Om de veiligheid in huis nog verder te verbeteren, kan het SchermVan worden uitgebreid met een groot aantal beveiligingscomponenten.

Het grote voordeel van onze modulaire aanpak is dat de gebruiker kan beslissen aan welke functionaliteiten hij of zij behoefte heeft en dus nooit betaalt voor functies die (nog) niet nodig zijn.

Lees hier de special

Geplaatst 25-2-2021

VERSIES: voor welzijnsorganisatie, clusters Comfort-woningen, en zorgaanbieders

Er kunnen op maat gemaakte versies geleverd worden. Deze zijn voorzien van het dashboard van AbleConnect. 

Iedere versie is via het dashboard modulair uit te bouwen..

Geactualiseerd: 13-1-2023

Uitgebreide handleiding

We werken aan een verdere uitbreiding van de handleiding. We doen dat achter de 12 hoofdmodulen / icoontjes. 

Kijk op de:  Demo versie "Handleiding"

Geplaatst: 25-7-2020

COMFORT-WONINGEN met meest complete modulaire platform voor hospitality en zorgcommunicatie: ONBEZORGD!

Comfort-woningen zijn voorzien van alle gemakken van domotica, dienstverlening, service, welzijnscommunicatie en e-healthcommunicatie. In een cluster comfort-woningen is het totale dienstverleningspakket modulair opgebouwd. De basis van het pakket vormen een moderne internetverbinding, wifi en sociale personenalarmering. Het pakket kan uitgebouwd worden met meer dan 100 modulen. Er is veel Digi-zorg mogelijk via het gecertificeerde platform. En alles loopt via één dashboard. De meeste "servicecomplexen en complexen aanleunwoningen voor senioren" voldoen nog niet aan dit comfort-niveau!

Geplaatst op: 23-1-2023

Lees verder

De "ZorgSameBurenTAB" komt eraan

In de ZorgSameBurenTAB is aan de SeniorenTAB de app SchermVan van LaCoTA (Langer Comfortabel Thuis Alliantie) toegevoegd. Dat maakt de tablet bijzonder geschikt voor zorgzame buren, mantelzorgers en familieleden om hun vrijwillige ondersteuning aan buren, senioren en mensen met een zorgvraag gemakkelijker en effectiever te maken.

Geplaatst op: 21-4-2023

Lees verder

Voor uitleg DIGITALE ZORG kunt u in steeds meer gemeenten terecht bij de Bibliotheek!

Het kan u niet ontgaan zijn: er komen steeds meer digitale mogelijkheden om de eigen gezondheid te monitoren en zorg zelf te regelen. Huisartsen en ziekenhuizen moedigen patiënten aan om gebruik te maken van patiëntenportalen. En huisartsen en specialisten gebruiken het videoconsult als digitaal alternatief voor de fysieke afspraak.

Echter er is nog een grote groep mensen die moeite heeft om deze ontwikkelingen bij te benen. Bijvoorbeeld omdat ze niet goed weten waar het over gaat, het moeilijk vinden, bang zijn om fouten te maken of omdat ze gewoon niet weten wat ze er aan hebben. En sommigen hebben weinig ervaring met het gebruik van internet op de computer en apps op tablet en smartphone.

Bibliotheken nemen in steeds meer gemeenten het voortouw om mensen uitleg te geven over deze ontwikkelingen in de zorg. Zij gaan met het programma "DigiVitaler – digitale zorg dichterbij"  mensen op weg helpen met het gebruiken van digitale zorg.

Zie meer bij: Ondersteuning

Geplaatst: 8-7-2021

Blog: Praktijkvoorbeeld `SchermVan` welzijnsorganisatie Diverz te Zwijndrecht. (Een uitwerking van versie 2.0)

Doelstelling van het SET COVID-19 project van welzijnsorganisatie Diverz was diverse toepassingen van domotica, beeldbellen, dienstverlening, zorgcommunicatie en e-healthcommunicatie aan te bieden via één modulair platform. Het concept voor het SET-project was door LaCoTA geschreven. LaCoTA heeft het project ook tijdens de uitvoering begeleid. In deze blog blikt Wim van Kromwijk, directeur van de coöperatie LaCoTA, terug op dit project, de geleerde lessen en deelt een aantal knelpunten.

Lees verder

Zie: Demo SchermVan/Diverz

Geactualiseerd op: 19-8-2022