Ontvang in maart iedere dag een mailtje met een oefening om je digivaardigheid te vergroten

Wegens groot succes organiseert “Digifit in de zorg” dit jaar opnieuw een Digifit challenge! Wil jij graag (nog meer) digitaal fit zijn en blijven? Doe dan mee met de kersverse oefeningen, van leuke oefeningen voor thuis tot handige werktips.

Geplaatst op: 26-2-2024

Lees verder

Digitale ondersteuning voor zorgcommunicatie

Het kan niemand ontgaan zijn: er komen steeds meer digitale mogelijkheden om de eigen gezondheid te monitoren en zorg zelf te regelen. Huisartsen, thuiszorg, wijkverpleging, apotheken en ziekenhuizen moedigen patiënten aan om gebruik te maken van patiëntenportalen. En huisartsen en specialisten gebruiken het videoconsult (beeldbellen zoals skype) als digitaal alternatief voor de fysieke afspraak.

Geplaatst op: 30-12-2022

Lees verder

Stichting Welzijn Ouderen Soest (SWOS) heeft in basis een Digi-domoticateam

Het is zorgelijk dat het gebruik van veel moderne en eenvoudige thuistechnologie zo traag opgang vindt bij consumenten. Zorgverleners moeten daardoor te vaak tijdverslindend ouderwets organiseren en communiceren. Tijd die zoveel beter gebruikt kan worden voor directe zorg.

Geplaatst op: 22-2-2024

Lees verder

Digi-domotica ondersteuning in gemeente Bunnik

In onze zoektocht naar meer aanzetten voor Digi-domoticateams beschrijven we nu de situatie in de gemeente Bunnik. De gemeente Bunnik heeft nog geen Digi-domoticateam maar doet toch best al heel wat.

Geplaatst op: 18-3-2024

Lees verder

Digi-domoticateams kunnen een krachtige push geven aan Community-Care

In een Digi-domoticateam functioneren ZorgSameBuren met enige kennis van Digi-zorg. Daarnaast zouden er een buurtverbinder in kunnen participeren, een ondersteuner Comfort & Hospitality, leerling-domoticabrigadiers, en domoticavrijwilligers vanuit woonzorgconsumentenorganisaties (zoals de Zonnebloem en ouderenbonden).

Geplaatst op: 19-1-2024

Lees verder

Oefenen met Digi-Zorg

In de visie van LaCoTA moet het leeuwendeel van de training van woonzorgconsumenten en patiënten niet aangeboden worden door zorgorganisaties (die zijn immers al zwaar overbelast) maar zoveel mogelijk door vrijwilligers bij welzijnsorganisaties, gemeentelijke Coalities tegen Eenzaamheid, consumentenorganisaties, ledenverenigingen en bibliotheken.

Geplaatst op: 2-10-2023

Lees verder

Binnen een VoorZorgCirkel kunnen mensen elkaar vertrouwd maken met Digi-zorg

Een VoorZorgCirkel is één van de vele vormen van de woonvariant “Cirkelgroep”. Het is een vorm van Wederkerig Wonen en ook een vorm van Gemeenschappelijk Wonen waarvoor je niet noodzakelijk hoeft te verhuizen. Cirkelgroepen zijn buurtbewoners die met elkaar afspreken serieus “Om te kijken naar elkaar”. Het draagt bij aan het opbouwen van een veilig en zorgzaam netwerk.

Geplaatst op: 12-4-2023

Lees verder

Betrek mantelzorgers en zorgvragers bij digitalisering van de zorg

Tussen 40 en 50 jaar (de sandwichgeneratie) ben je druk met je eigen leven. Je kinderen, werk, persoonlijke ambities, sociaal leven, sport, gezondheid en ga zo maar door. Dan wil je helemaal niet nadenken over het feit dat jouw ouders op een dag zorg nodig zullen hebben en dat jij de aangewezen persoon bent om die zorg op te pakken. Want we weten nu: zoals het met jouw opa en oma ging met het bejaardenhuis als oplossing is nu geen optie meer.’ Aldus een alinea uit de laatste campagne van Mantelzorg Nederland.

Geplaatst op: 20-2-2023

Lees verder

De beste COMMUNITY-CARE (Welzijn & Zorg) ontstaat in samenwerking met een ZorgSameBuurt

Teveel zorg wordt gegeven zonder het netwerk van de klant erbij te betrekken. En dat is op zich geen verwijt want de klant heeft vaak zijn eigen netwerk niet goed op orde. Eenzaamheid is vaak de oorzaak. Ook gebrek aan kennis en ondersteuning om een netwerk op te bouwen. En niet ingebed zijn in een ZorgSameBuurt; simpel omdat de buurt (nog) niet zorgzaam is.

Geplaatst op: 28-10-2023

Lees verder

Wat is er nog over van het comfort van de verzorgingshuizen van weleer?

Tamelijk geruisloos is de afgelopen jaren de verzorgingshuiscapaciteit in Nederland verdwenen. De zorg is overgeheveld naar de Wet Maatschappelijke Zorg en de Wet Langdurige Zorg. En de gebouwen zijn voor een deel overgedragen aan woningcorporaties en beleggingsmaatschappijen. Het gaat om 84.000 verzorgingshuisplaatsen die er in 2010 nog waren.

Geplaatst op: 10-2-2024

Lees verder

Programma WOZO van VWS draagt bij aan Community-Care

Vorig jaar heeft het ministerie van VWS het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) gestart. Hoe staat het ermee? Wat is er tot nu toe gebeurd? De minister schrijft In de voortgangsbrief aan Tweede kamer over de stand van zaken. Zij stuurde de brief op 22 december 2023. Naast het WOZO zijn er meerdere activiteiten die de landelijke overheid heeft uitgezet om de vergrijzing op te vangen. Zo is er het Integraal Zorg Akkoord (IZA), het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (TAZ). Inmiddels zijn er 37 partijen bij WOZO aangesloten. Het programma bevat vijf actielijnen:

Geplaatst op: 9-1-2024

Lees verder

30 Aspecten van Community-Care

Met zoveel jonge vitale senioren als er tegenwoordig zijn, zou het eenvoudig moeten zijn te bouwen aan zorgzame buurten. En vanuit die situatie zouden professionele zorgaanbieders zich dan meer kunnen richten op goede Community-Care. Dat maakt ze niet alleen efficiënter maar ook veel effectiever. En dat zal nodig zijn om de zorg ook in de toekomst betaalbaar te houden. Starten van Community-Care hoort bij de taken van het Welzijnswerk. Professionele zorgaanbieders hebben eigenlijk een ondersteunende rol. Het zijn van een ZorgSameBuurt is aan de buurtbewoners samen!

Geplaatst op: 27-10-2023

Lees verder

LaCoTA info-app SamenZorg

Niet één maar alle domeinen (domotica, welzijn, mantelzorg, WMO-zorg, personenalarmering, zorgcommunicatie enz) gebundeld in één tablet en toch eenvoudig te bedienen.

Geplaatst op: 7-10-2023

Lees verder

SamenZorgTablet

In de SamenZorgTablet is alles modulair koppelbaar. Prettig voor vitale mensen, gemakkelijker voor mantelzorgers en zorgzame buren, prettig voor cliënten van de thuiszorg en wijkverpleging. Een ontlasting ook van de formele zorg zodat er uren vrijvallen voor “handen aan het bed”.

Geplaatst op: 4-9-2023

Lees verder

Blog: REGEL TIJDIG EEN ALARMKNOP

We hadden het haar nog zo op het hart gedrukt. Al drie jaar geleden. Doe het ons als buren niet aan dat we je onder aan de trap vinden. Het liep iets anders maar net zo vervelend. Tijdens de vakantie is ze ’s avonds in haar hobbykamer gevallen. Daar heeft ze drie dagen gelegen zonder dat ze iemand kon waarschuwen. Ter nauwe nood overleefd,

Geplaatst op: 12-10-2022

Lees verder

Keuzehulp PERSONENALARMERING

Wie voor zichzelf, familielid of kennis een personenalarmering wil organiseren moet uit een woud van oplossingen een keuze maken. En dat is voor een leek niet gemakkelijk. Daarom heeft LaCoTA geprobeerd een keuzehulp op te stellen. We noemen ook enkele voorkeursleveranciers voor bepaalde oplossingen. Zie Keuze PERSONENALARMERING

Geplaatst: 13-10-2022

Leefstijlmonitoring in combinatie met gecertificeerd beeldbellen en een SamenZorgTablet

Met een integraal dashboard achter de SamenZorgTablet is een complete zorgcommunicatie op te zetten tussen client, zorgverlener, huisarts, familie, mantelzorger en ZorgZameBuur. Met één druk op de knop slaat de gebruiker alarm of wordt een beveiligde verbinding gemaakt in beeld, tekst of geluid. Informatie kan gemakkelijk uitgewisseld worden. Er kunnen automatisch herinneringen verstuurd worden. Een centraal en integraal dashboard bespaart veel administratie en rompslomp. Het versneld de communicatie.

Geplaatst op: 5-10-2023

Lees verder

SeniorenTAB basis voor de SamenZorgTablet

De SeniorenTAB is de basis voor de SamenZorgTAB.
Zie voor de demo van de SeniorenTAB: Demo.
Daaraan wordt toegevoegd de web-app SchermVan.nl/SamenZorgTAB van LaCoTA.
Of een gemeentelijke versie van SchermVan.nl/SamenZorgTAB; zie bijvoorbeeld Eindhoven.

Er zijn al gemeentelijke versies voor:

In overige gemeenten kan men al veel informatie vinden via de basisversie voor de gemeentelijke pagina´s.

ZorgSameBuurten

De zorg in Nederland staat steeds verder onder druk. Volgens minister Kuipers dreigt er zelfs een zorginfarct. 
Nu al is één op de 6 arbeidsplaatsen een baan in de zorg. En omdat we gemiddeld steeds ouder worden zijn er eigenlijk nog meer zorgbanen nodig. Maar daarmee wordt dit aandeel van de overheidsbegroting nog groter en volgens velen onbetaalbaar.

Zorgverzekeraars en zorgaanbieders zijn van mening dat er een verschuiving moet komen naar meer Digi-zorg. LaCoTA pleit daar ook al jaren voor.
In ZorgSameBuurten ondersteunen buren elkaar o.a. in het gebruik van  Digi-zorg. Buurtbewoners moeten nadrukkelijker geïnformeerd worden over Digi-zorg zodat waar mogelijk men elkaar gemakkelijker kan ondersteunen bij gebruik van bijvoorbeeld sociale personenalarmering, professionele personenalarmering, sensorische alarmering (leefstijlmonitoring), domotica, medicijndispensor, beeldbellen, zorgcommunicatie via meldkamers, en e-healhcommunicatie. Daar hoort ook bij het vertrouwd raken met een tablet. 

LaCoTA wil de thema's Digi-zorg en ZorgSameBuurten meer zichtbaar maken in blogs en op onze website. Samen met partners willen we ook meer ondersteuning op deze thema's organiseren.

Overigens zijn er in Nederland al 5 miljoen mantelzorgers die hun inzet onbetaald doen. En daarbovenop nog een groot aantal zorgvrijwilligers. Zorgvrijwilligers werken in georganiseerd verband voor een organisatie. Digi-zorg kan ook het werk van mantelzorgers en zorgvrijwilligers ondersteunen. 

Meer over ZorgSameBuurten: ZorgSameBuurten & Ondersteuning

Geplaatst:15-11-2022

ZorgSameBuurten kunnen voor introductie van DIGI-Zorg samenwerken met andere partners in de buurt

Er zijn steeds meer partners die samenwerken om DIGI-zorg te stimuleren en daarmee de traditionele zorg te ontlasten. 

Zie Ondersteuning

EENZAAMHEID; we zijn er maar druk mee om goed naar elkaar om te kijken?

Eenzaamheid komt niet uitsluitend voor bij senioren. Ook bij mensen die nog een baan hebben en bij mensen die bijvoorbeeld heel veel tijd moeten steken in mantelzorg. Het opbouwen van een veilig netwerk is bovendien iets wat lang niet iedereen geleerd en geoefend heeft.

Geplaatst op: 1-8-2023

Lees verder

Wonen met ZORG

LaCoTA heeft vanuit het woonzorgconsumentenbelang, een aparte startpagina over "wonen met zorg" gemaakt en zo informatie over keuzemogelijkheden rond zorg toegankelijker gemaakt. LaCoTA verstrekt informatie over meer dan 30 woonvarianten. Veel woonvarianten zijn interessant voor zowel jong als ouder.

Ga naar:  Inspiratie

Wonen in een cluster hospitality-woningen

Hospitality-woningen zijn voorzien van alle gemakken van domotica, dienstverlening, service, welzijnscommunicatie en e-healthcommunicatie. In tegenstelling tot nog niet gemoderniseerde "servicecomplexen voor senioren" is het totale pakket modulair opgebouwd. Moderne internetverbindingen, wifi en personenalarmering zijn de basis. Er is veel Digi-zorg mogelijk via het gecertificeerde platform. En er wonen voldoende vrijwillige ZorgSameBuren in de omgeving (met ervaringsdeskundigheid!) die bereid zijn buren te ondersteunen in het gebruik van de digitale mogelijkheden. 

Het zijn bovendien goede omgevingen voor VPT-zorg. Het ‘volledig pakket thuis’ (vpt) is een 'pakket zorg' voor mensen met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Het vpt is een leveringsvorm: de manier waarop mensen de zorg ontvangen. Bij een vpt blijft men thuis wonen en levert een zorginstelling het volledige pakket zorg

LaCoTA per januari 2023 partnerorganisatie project "Vliegwiel in de Wijk" van de Patiëntenfederatie Nederland

Het Vliegwiel voor digitale transformatie in de zorg jaagt het gebruik van digitale zorg aan in wijkzorg en ziekenhuizen. De Vliegwielcoalitie is een initiatief van de Patiëntenfederatie Nederland. De coalitie met partnerorganisaties helpt zorgverleners en zorgaanbieders met de opschaling van digitale zorg, zodat zoveel mogelijk consumenten en cliënten de voordelen van digitale zorg kunnen ervaren. Dit doen zij in samenwerking met zorgaanbieders, leveranciers van digitale middelen, zorgverzekeraars en natuurlijk patiënten(vertegenwoordigers).

Wim G. Kromwijk, directeur van LaCoTA, is per januari 2023 een van de ambassadeurs voor het project Vliegwiel in de Wijk.
LaCoTA wil zich met name er op richten buurtbewoners te betrekken bij de campagne.

Digi-zorg: "Thuis kan het ook"

De campagne “Thuis kan het ook” is een initiatief van de Patiëntenfederatie Nederland. LaCoTA ondersteunt die campagne. LaCoTA zet zich daarbij vooral in buurtbewoners te wijzen op de campagne. Mogelijk zijn er vrijwilligers die via de bibliotheken, Seniorweb, ZorgSameBuurten of een clientenorganisatie willen bijdragen aan ondersteuning van buurtbewoners. Helpen hen de digitalisering eigen te maken.

Een mooie ontwikkeling is dat ook steeds meer bibliotheken op wijkniveau mensen wegwijs maken in de digitalisering van de privé-communicatie (computergebruik en beeldbellen!), digitalisering van de overheid en digitalisering van zorgcommunicatie. LaCoTA hoopt dat bibliotheken ook ondersteuning gaan bieden in het gebruik van domotica en het vinden van kwalitatief goed dienstenaanbod om Langer Comfortabel te kunnen blijven wonen.

Meer informatie 
LaCoTA heeft de afgelopen jaren een eigen webapp ontwikkeld voor ondersteuning van Langer Comfortabel Thuis Wonen  zie de Demo SchermVan "Mantelzorger". Hierin is onder "Oefenen" ook oefenmateriaal opgenomen dat door bibliotheken wordt ingezet.

LaCoTA lid van leernetwerk VitaValley

VitaValley verzorgt een programma dat helpt bij kennisuitwisseling tussen regionale initiatieven rond eHealth. Het programma zet in op het verbreden van kennis over implementatie en gebruik van eHealth. Het programma is onderdeel van de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET), een regeling voor aanbieders van zorg of ondersteuning die willen samenwerken aan het opschalen én borgen van bestaande e-Healthoplossingen.

LaCoTA is per 21 april toegetreden tot dit leernetwerk. Binnen het netwerk willen we vooral aandacht vragen voor het initiëren van Digi-/Domoticateams per gemeente en het stimuleren van gebruik van het brede en modulaire platform "SchermVan" door woonzorgconsumenten. 

Geplaatst: 23 april 2021

PGO's (persoonlijke gezondheidsomgevingen)

18 april nam de Eerste Kamer unaniem de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) aan, inclusief het amendement over uitwisseling met persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s). Hierdoor worden zorgaanbieders op den duur verplicht om gezondheidsinformatie ook via PGO’s beschikbaar te stellen aan zorggebruikers. De wet wordt op 1 juli 2023 van kracht als kaderwet en draagt bij aan betere gegevensuitwisseling tussen zorgverleners en zorggebruikers.

Geplaatst op: 9-5-2023

Lees verder

INSPIRATIE OVER MANTELZORG

Ga naar: Mantelzorg