Digi-zorg: "Thuis kan het ook"

De campagne “Thuis kan het ook” is een initiatief van de Patiëntenfederatie Nederland. LaCoTA ondersteunt die campagne. LaCoTA zet zich daarbij vooral in buurtbewoners te wijzen op de campagne. Mogelijk zijn er vrijwilligers die via de bibliotheken, Seniorweb, ZorgSameBuurten of een clientenorganisatie willen bijdragen aan ondersteuning van buurtbewoners. Helpen hen de digitalisering eigen te maken.

Een mooie ontwikkeling is dat ook steeds meer bibliotheken op wijkniveau mensen wegwijs maken in de digitalisering van de privé-communicatie (computergebruik en beeldbellen!), digitalisering van de overheid en digitalisering van zorgcommunicatie. LaCoTA hoopt dat bibliotheken ook ondersteuning gaan bieden in het gebruik van domotica en het vinden van kwalitatief goed dienstenaanbod om Langer Comfortabel te kunnen blijven wonen.

Meer informatie 
LaCoTA heeft de afgelopen jaren een eigen webapp ontwikkeld voor ondersteuning van Langer Comfortabel Thuis Wonen  zie de Demo SchermVan "Mantelzorger". Hierin is onder "Oefenen" ook oefenmateriaal opgenomen dat door bibliotheken wordt ingezet.

Ook complexe zorg kan soms in je eigen woning georganiseerd worden

Door thuistechnologie kan soms ook complexe zorg georganiseerd worden in de eigen woning. We spreken soms al van:

 • verzorgingshuiszorg-thuis

 • verpleeghuiszorg-thuis

 • ziekenhuiszorg-thuis.

ZorgSameBuurten kunnen voor introductie van DIGI-Zorg samenwerken met andere partners in de buurt

Er zijn steeds meer partners die samenwerken om DIGI-zorg te stimuleren en daarmee de traditionele zorg te ontlasten. 

Zie Ondersteuning

SchermVan; een web/app voor Langer Comfortabel Wonen

LaCoTA heeft een samenhangend pakket thuistechnologie bijeengebracht in één platform. Het pakket is beschikbaar via het robuuste MantelzorgScherm maar ook op gewone tablet, PC en smartphone. Het Comfort-pakket bestaat uit zes onderdelen.

 • Internettoegang tot het pakket
 • Communicatie (beeldbellen, beeldbelzorg, gewoon telefoneren)
 • Mantelzorg
 • Huisautomatisering (sociale alarmering, professionele zorgoproep, e-slot aansturing, domotica, thermostaatknoppen aansturen vanuit tablet)
 • Dienstverlening (boodschappenservice, maaltijdservice, klussendiensten)
 • Zorg / E-health

Het LaCoTA Comfort-pakket draagt niet alleen bij aan prettiger wonen. Het maakt ook de communicatie voor Mantelzorgers een stuk gemakkkelijk.  Zie verder Scherm van LaCoTA & info per gemeente

Veel merkneutrale zorgapps en zorgcommunicatie koppelbaar aan Versie 4.0 van SchermVan

 OnbeZORGd is de belangrijkste versie in serie 4.0 van SchermVan. In deze versie zijn modulen van SchermVan samengevoegd met modulen als:

 • Able-Home; de app voor sensorische alarmering. Een nieuwe manier van leefstijlmonitoring en personenalarmering. 
 • Chatta; de app om als familielid of mantelzorger te beeldbellen via de TV van een naaste.
 • Able-SmartHome; de app om alle beschikbare domotica aan te sturen: waaronder lampen, zonwering, elektronische deursloten, enz.
 • Able-Care; de app voor zorgcommunicatie en zorgoproepen. Able-Care kan samenwerken  met het dashboard van meldkamers, zorgaanbieders en welzijnsorganisaties.
 • Aanvullende informatieoverdracht van de zorgaanbieder die een platform onbeZORGd inzet voor zijn cliënten (intramuraal, extramuraal of ter ondersteuning van revalidatie).

Zie voor meer informatie: Versie OnbeZORGd

Geplaatst: 21-11-2022

Keuzehulp PERSONENALARMERING

Wie voor zichzelf, familielid of kennis een personenalarmering wil organiseren moet uit een woud van oplossingen een keuze maken. En dat is voor een leek niet gemakkelijk. Daarom heeft LaCoTA geprobeerd een keuzehulp op te stellen. We noemen ook enkele voorkeursleveranciers voor bepaalde oplossingen. Zie Keuze PERSONENALARMERING

Geplaatst: 13-10-2022

ZorgSameBuurten

De zorg in Nederland staat steeds verder onder druk. Volgens minister Kuipers dreigt er zelfs een zorginfarct. 
Nu al is één op de 6 arbeidsplaatsen een baan in de zorg. En omdat we gemiddeld steeds ouder worden zijn er eigenlijk nog meer zorgbanen nodig. Maar daarmee wordt dit aandeel van de overheidsbegroting nog groter en volgens velen onbetaalbaar.

Zorgverzekeraars en zorgaanbieders zijn van mening dat er een verschuiving moet komen naar meer Digi-zorg. LaCoTA pleit daar ook al jaren voor.
In ZorgSameBuurten ondersteunen buren elkaar o.a. in het gebruik van  Digi-zorg. Buurtbewoners moeten nadrukkelijker geïnformeerd worden over Digi-zorg zodat waar mogelijk men elkaar gemakkelijker kan ondersteunen bij gebruik van bijvoorbeeld sociale personenalarmering, professionele personenalarmering, sensorische alarmering (leefstijlmonitoring), domotica, medicijndispensor, beeldbellen, zorgcommunicatie via meldkamers, en e-healhcommunicatie. Daar hoort ook bij het vertrouwd raken met een tablet. 

LaCoTA wil de thema's Digi-zorg en ZorgSameBuurten meer zichtbaar maken in blogs en op onze website. Samen met partners willen we ook meer ondersteuning op deze thema's organiseren.

Overigens zijn er in Nederland al 5 miljoen mantelzorgers die hun inzet onbetaald doen. En daarbovenop nog een groot aantal zorgvrijwilligers. Zorgvrijwilligers werken in georganiseerd verband voor een organisatie. Digi-zorg kan ook het werk van mantelzorgers en zorgvrijwilligers ondersteunen. 

Meer over ZorgSameBuurten: ZorgSameBuurten & Ondersteuning

Geplaatst:15-11-2022

BEELDBELLEN VIA EIGEN TV ZORGVRAGER

De nieuwe minister van VWS, Ernst Kuipers, zet in op een beleid waarin preventie tegen het coronavirus nieuwe lockdowns moet voorkomen. De samenleving wordt weer open, vrij en blij. Nog steeds groeit het aantal eenpersoonshuishoudens en de vraag naar kleine betaalbare woningen. Dit alleen wonen heeft ook een keerzijde. Ongeveer 30% van de Nederlanders is eenzaam. Omgerekend naar de volwassen bevolking is dat iets meer dan 1 miljoen eenzame mensen!

Geplaatst op: 4-8-2022

Lees verder

LaCoTA bepleit meer ondersteuning voor mantelzorgers en ZorgSameBuurten bij stimuleren gebruik DIGI-Zorg en Domotica

Door mantelzorgers en buren goed te informeren en instrueren over o.a. beeldbellen via TV kunnen zij op een heel eenvoudige manier eenzaamheid helpen doorbreken en ook op een gemakkelijkere manier een deel van de mantelzorg doen. LaCoTA heeft daarvoor een aparte versie gemaakt van SchermVan voor mantelzorgers en buren. SchermVan is gemakkelijk op te schalen met meer domotica, personenalarmering, alarmopvolging en zorgcommunicatie. En voor wie van de een op de andere dag mantelzorg moet organiseren voor een naaste, biedt SchermVan heel veel suggesties voor adequate en gespecialiseerde diensten die Langer Comfortabel Wonen kunnen ondersteunen. Kijk op de demoversie van SchermVan: https://schermvan.nl/mantelzorger

Geplaatst: 9-6-2022

Nieuwe versie SchermVan: voor MANTELZORGERS

SchermVan is een, door LaCoTA ontwikkeld, digitaal Comfort-platform met 12 aandachtsgebieden. Comfort voor iedereen is de basis. Daarnaast o.a. aandacht voor dienstverlening, zorgcommunicatie, personenalarmering, gemeentelijke informatie over welzijn en de WMO, buurtcommunicatie, virtueel wonen, beeldbellen, inclusief wonen en een alternatief voor sleutelkluisjes.

Het platform kan gebruikt worden als website op PC, als app gedownload op smartphone en eigen tablet. Of geïnstalleerd op een dedicated (= speciaal ingerichte) tablet.

We werken aan een versie speciaal ingericht om snel van de ene op de andere dag een netwerk te organiseren als je plotseling mantelzorger wordt.

Kijk op de Demo.

Geplaatst: 11-6-2022

 

Wonen met ZORG

LaCoTA heeft vanuit het woonzorgconsumentenbelang, een aparte startpagina over "wonen met zorg" gemaakt en zo informatie over keuzemogelijkheden rond zorg toegankelijker gemaakt. LaCoTA verstrekt informatie over meer dan 30 woonvarianten. Veel woonvarianten zijn interessant voor zowel jong als ouder.

Ga naar Omzien naar Elkaar & Wonen met Zorg

Wat zijn telecare en telemedicine?

Telecare is het aanbieden van zorg op afstand, waarbij de zorg en geruststelling wordt geboden die nodig is om mensen langer in hun eigen woning te kunnen laten wonen. Personenalarmering is de bekendste telecare-toepassing. Na contact met een meldkamer kunnen indien nodig vervolgens zorgverleners, hulpdiensten of familie worden gemobiliseerd. In de meldkamer is een gebruikersprofiel aanwezig (locatie, gezondheidstoestand, contactgegevens van naasten). Hiermee kan de medewerker betere beslissingen nemen.

Telecare omvat vaak ook andere diensten zoals herinneringen voor afspraken en om medicatie in te nemen. Denk eveneens aan alarmapparaten voor brand, gaslekkage en overstromingen. Het alarm wordt niet alleen gecommuniceerd naar de gebruiker; de activering van een van deze sensoren zorgt ook voor een oproep naar de meldkamer. Nieuwere telecare-systemen zijn bijvoorbeeld valdetectoren, die signaleren of iemand zit of ligt. Hierbij worden gebruikers- en omgevingsdata verzameld en gebruikt om beslissingen te nemen over risicosituaties. Dit gebeurt op basis van eerdere opgedane kennis over de levensstijl van de gebruiker. Deze gegevens kunnen op afstand worden geanalyseerd en eventueel ook voorgelegd worden aan professionals of familieleden van de gebruiker.

Telemedicine wordt gedefinieerd als het gebruik van ICT voor het op afstand verschaffen van klinische diensten aan patiënten. Voorbeelden van telemedicine zijn videobellen met zorgverleners, en diagnostiek en behandelingen op afstand. Telemedicine is ook erg waardevol voor radiologie en neurochirurgie, waarbij specialisten beelden op afstand kunnen ontvangen en analyseren, en geen fysiek contact met de patiënt nodig hebben. Het doel is om op afstand medische en gespecialiseerde zorg (klinische diagnostiek, monitoring en zelfs medische behandeling) aan patiënten in hun woningen te bieden. De gebruiker thuis kan zijn vitale functies (bloeddruk, temperatuur en hartslag) meten en naar de professional sturen. De professional kan deze data verwerken en een diagnose naar de gebruiker sturen. Via beeldbellen is het mogelijk om in real-time visueel contact te hebben met de professional. De communicatie voor telecare en telemedicine moet wel verlopen via een extra beveiligd platform. Skype is dan onvoldoende. Op SchermVan bevinden zich beide platformen.

INSPIRATIE OVER MANTELZORG

Ga naar: Mantelzorg