De "ZorgSameBurenTAB" komt eraan

In de ZorgSameBurenTAB is aan de SeniorenTAB de app SchermVan van LaCoTA (Langer Comfortabel Thuis Alliantie) toegevoegd. Dat maakt de tablet bijzonder geschikt voor zorgzame buren, mantelzorgers en familieleden om hun vrijwillige ondersteuning aan buren, senioren en mensen met een zorgvraag gemakkelijker en effectiever te maken.

Geplaatst op: 21-4-2023

Lees verder

Korting voor ANBO-leden op aanschaf Senioren Tablet

SeniorenTAB is het merk voor handige, vereenvoudigde tablets en smartphones van goede kwaliteit. De tablets en telefoons zijn eenvoudig bedienbaar, hebben een beknopt menu en grotere knoppen.

Geplaatst op: 25-5-2023

Lees verder

Digitale ondersteuning voor zorgcommunicatie

Het kan niemand ontgaan zijn: er komen steeds meer digitale mogelijkheden om de eigen gezondheid te monitoren en zorg zelf te regelen. Huisartsen, thuiszorg, wijkverpleging, apotheken en ziekenhuizen moedigen patiënten aan om gebruik te maken van patiëntenportalen. En huisartsen en specialisten gebruiken het videoconsult (beeldbellen zoals skype) als digitaal alternatief voor de fysieke afspraak.

Geplaatst op: 30-12-2022

Lees verder

PGO's (persoonlijke gezondheidsomgevingen)

18 april nam de Eerste Kamer unaniem de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) aan, inclusief het amendement over uitwisseling met persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s). Hierdoor worden zorgaanbieders op den duur verplicht om gezondheidsinformatie ook via PGO’s beschikbaar te stellen aan zorggebruikers. De wet wordt op 1 juli 2023 van kracht als kaderwet en draagt bij aan betere gegevensuitwisseling tussen zorgverleners en zorggebruikers.

Geplaatst op: 9-5-2023

Lees verder

ZorgSameBuurten

De zorg in Nederland staat steeds verder onder druk. Volgens minister Kuipers dreigt er zelfs een zorginfarct. 
Nu al is één op de 6 arbeidsplaatsen een baan in de zorg. En omdat we gemiddeld steeds ouder worden zijn er eigenlijk nog meer zorgbanen nodig. Maar daarmee wordt dit aandeel van de overheidsbegroting nog groter en volgens velen onbetaalbaar.

Zorgverzekeraars en zorgaanbieders zijn van mening dat er een verschuiving moet komen naar meer Digi-zorg. LaCoTA pleit daar ook al jaren voor.
In ZorgSameBuurten ondersteunen buren elkaar o.a. in het gebruik van  Digi-zorg. Buurtbewoners moeten nadrukkelijker geïnformeerd worden over Digi-zorg zodat waar mogelijk men elkaar gemakkelijker kan ondersteunen bij gebruik van bijvoorbeeld sociale personenalarmering, professionele personenalarmering, sensorische alarmering (leefstijlmonitoring), domotica, medicijndispensor, beeldbellen, zorgcommunicatie via meldkamers, en e-healhcommunicatie. Daar hoort ook bij het vertrouwd raken met een tablet. 

LaCoTA wil de thema's Digi-zorg en ZorgSameBuurten meer zichtbaar maken in blogs en op onze website. Samen met partners willen we ook meer ondersteuning op deze thema's organiseren.

Overigens zijn er in Nederland al 5 miljoen mantelzorgers die hun inzet onbetaald doen. En daarbovenop nog een groot aantal zorgvrijwilligers. Zorgvrijwilligers werken in georganiseerd verband voor een organisatie. Digi-zorg kan ook het werk van mantelzorgers en zorgvrijwilligers ondersteunen. 

Meer over ZorgSameBuurten: ZorgSameBuurten & Ondersteuning

Geplaatst:15-11-2022

Binnen een VoorZorgCirkel kunnen mensen elkaar vertrouwd maken met Digi-zorg

Een VoorZorgCirkel is één van de vele vormen van de woonvariant “Cirkelgroep”. Het is een vorm van Wederkerig Wonen en ook een vorm van Gemeenschappelijk Wonen waarvoor je niet noodzakelijk hoeft te verhuizen. Cirkelgroepen zijn buurtbewoners die met elkaar afspreken serieus “Om te kijken naar elkaar”. Het draagt bij aan het opbouwen van een veilig en zorgzaam netwerk.

Geplaatst op: 12-4-2023

Lees verder

Betrek mantelzorgers en zorgvragers bij digitalisering van de zorg

Tussen 40 en 50 jaar (de sandwichgeneratie) ben je druk met je eigen leven. Je kinderen, werk, persoonlijke ambities, sociaal leven, sport, gezondheid en ga zo maar door. Dan wil je helemaal niet nadenken over het feit dat jouw ouders op een dag zorg nodig zullen hebben en dat jij de aangewezen persoon bent om die zorg op te pakken. Want we weten nu: zoals het met jouw opa en oma ging met het bejaardenhuis als oplossing is nu geen optie meer.’ Aldus een alinea uit de laatste campagne van Mantelzorg Nederland.

Geplaatst op: 20-2-2023

Lees verder

LaCoTA per januari 2023 partnerorganisatie project Vliegwiel in de Wijk van de Patiëntenfederatie Nederland

Het Vliegwiel voor digitale transformatie in de zorg jaagt het gebruik van digitale zorg aan in wijkzorg en ziekenhuizen. De Vliegwielcoalitie is een initiatief van de Patiëntenfederatie Nederland. De coalitie met partnerorganisaties helpt zorgverleners en zorgaanbieders met de opschaling van digitale zorg, zodat zoveel mogelijk consumenten en cliënten de voordelen van digitale zorg kunnen ervaren. Dit doen zij in samenwerking met zorgaanbieders, leveranciers van digitale middelen, zorgverzekeraars en natuurlijk patiënten(vertegenwoordigers).

Wim G. Kromwijk, directeur van LaCoTA, is per januari 2023 een van de ambassadeurs voor het project Vliegwiel in de Wijk.
LaCoTA wil zich met name er op richten buurtbewoners te betrekken bij de campagne.

Digi-zorg: "Thuis kan het ook"

De campagne “Thuis kan het ook” is een initiatief van de Patiëntenfederatie Nederland. LaCoTA ondersteunt die campagne. LaCoTA zet zich daarbij vooral in buurtbewoners te wijzen op de campagne. Mogelijk zijn er vrijwilligers die via de bibliotheken, Seniorweb, ZorgSameBuurten of een clientenorganisatie willen bijdragen aan ondersteuning van buurtbewoners. Helpen hen de digitalisering eigen te maken.

Een mooie ontwikkeling is dat ook steeds meer bibliotheken op wijkniveau mensen wegwijs maken in de digitalisering van de privé-communicatie (computergebruik en beeldbellen!), digitalisering van de overheid en digitalisering van zorgcommunicatie. LaCoTA hoopt dat bibliotheken ook ondersteuning gaan bieden in het gebruik van domotica en het vinden van kwalitatief goed dienstenaanbod om Langer Comfortabel te kunnen blijven wonen.

Meer informatie 
LaCoTA heeft de afgelopen jaren een eigen webapp ontwikkeld voor ondersteuning van Langer Comfortabel Thuis Wonen  zie de Demo SchermVan "Mantelzorger". Hierin is onder "Oefenen" ook oefenmateriaal opgenomen dat door bibliotheken wordt ingezet.

LaCoTA lid van leernetwerk VitaValley

VitaValley verzorgt een programma dat helpt bij kennisuitwisseling tussen regionale initiatieven rond eHealth. Het programma zet in op het verbreden van kennis over implementatie en gebruik van eHealth. Het programma is onderdeel van de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET), een regeling voor aanbieders van zorg of ondersteuning die willen samenwerken aan het opschalen én borgen van bestaande e-Healthoplossingen.

LaCoTA is per 21 april toegetreden tot dit leernetwerk. Binnen het netwerk willen we vooral aandacht vragen voor het initiëren van Digi-/Domoticateams per gemeente en het stimuleren van gebruik van het brede en modulaire platform "SchermVan" door woonzorgconsumenten. 

Geplaatst: 23 april 2021

SchermVan; een web/app voor Langer Comfortabel Wonen

LaCoTA heeft een samenhangend pakket thuistechnologie bijeengebracht in één platform. Het pakket is beschikbaar via het robuuste MantelzorgScherm maar ook op gewone tablet, PC en smartphone. Het Comfort-pakket bestaat uit zes onderdelen.

  • Internettoegang tot het pakket
  • Communicatie (beeldbellen, beeldbelzorg, gewoon telefoneren)
  • Mantelzorg
  • Huisautomatisering (sociale alarmering, professionele zorgoproep, e-slot aansturing, domotica, thermostaatknoppen aansturen vanuit tablet)
  • Dienstverlening (boodschappenservice, maaltijdservice, klussendiensten)
  • Zorg / E-health

Het LaCoTA Comfort-pakket draagt niet alleen bij aan prettiger wonen. Het maakt ook de communicatie voor Mantelzorgers en professionele zorgverleners een stuk gemakkkelijk.  Zie verder SchermVan

Blog: REGEL TIJDIG EEN ALARMKNOP

We hadden het haar nog zo op het hart gedrukt. Al drie jaar geleden. Doe het ons als buren niet aan dat we je onder aan de trap vinden. Het liep iets anders maar net zo vervelend. Tijdens de vakantie is ze ’s avonds in haar hobbykamer gevallen. Daar heeft ze drie dagen gelegen zonder dat ze iemand kon waarschuwen. Ter nauwe nood overleefd,

Geplaatst op: 12-10-2022

Lees verder

Keuzehulp PERSONENALARMERING

Wie voor zichzelf, familielid of kennis een personenalarmering wil organiseren moet uit een woud van oplossingen een keuze maken. En dat is voor een leek niet gemakkelijk. Daarom heeft LaCoTA geprobeerd een keuzehulp op te stellen. We noemen ook enkele voorkeursleveranciers voor bepaalde oplossingen. Zie Keuze PERSONENALARMERING

Geplaatst: 13-10-2022

Ook complexe zorg kan soms in je eigen woning georganiseerd worden

Door thuistechnologie kan soms ook complexe zorg georganiseerd worden in de eigen woning. We spreken soms al van:

  • verzorgingshuiszorg-thuis

  • verpleeghuiszorg-thuis

  • ziekenhuiszorg-thuis.

Wonen in een cluster hospitality-woningen

Hospitality-woningen zijn voorzien van alle gemakken van domotica, dienstverlening, service, welzijnscommunicatie en e-healthcommunicatie. In tegenstelling tot nog niet gemoderniseerde "servicecomplexen voor senioren" is het totale pakket modulair opgebouwd. Moderne internetverbindingen, wifi en personenalarmering zijn de basis. Er is veel Digi-zorg mogelijk via het gecertificeerde platform. En er wonen voldoende vrijwillige ZorgSameBuren in de omgeving (met ervaringsdeskundigheid!) die bereid zijn buren te ondersteunen in het gebruik van de digitale mogelijkheden. 

Het zijn bovendien goede omgevingen voor VPT-zorg. Het ‘volledig pakket thuis’ (vpt) is een 'pakket zorg' voor mensen met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Het vpt is een leveringsvorm: de manier waarop mensen de zorg ontvangen. Bij een vpt blijft men thuis wonen en levert een zorginstelling het volledige pakket zorg

ZorgSameBuurten kunnen voor introductie van DIGI-Zorg samenwerken met andere partners in de buurt

Er zijn steeds meer partners die samenwerken om DIGI-zorg te stimuleren en daarmee de traditionele zorg te ontlasten. 

Zie Ondersteuning

BEELDBELLEN VIA EIGEN TV ZORGVRAGER

De nieuwe minister van VWS, Ernst Kuipers, zet in op een beleid waarin preventie tegen het coronavirus nieuwe lockdowns moet voorkomen. De samenleving wordt weer open, vrij en blij. Nog steeds groeit het aantal eenpersoonshuishoudens en de vraag naar kleine betaalbare woningen. Dit alleen wonen heeft ook een keerzijde. Ongeveer 30% van de Nederlanders is eenzaam. Omgerekend naar de volwassen bevolking is dat iets meer dan 1 miljoen eenzame mensen!

Geplaatst op: 4-8-2022

Lees verder

Nieuwe versie SchermVan: voor MANTELZORGERS

SchermVan is een, door LaCoTA ontwikkeld, digitaal Comfort-platform met 12 aandachtsgebieden. Comfort voor iedereen is de basis. Daarnaast o.a. aandacht voor dienstverlening, zorgcommunicatie, personenalarmering, gemeentelijke informatie over welzijn en de WMO, buurtcommunicatie, virtueel wonen, beeldbellen, inclusief wonen en een alternatief voor sleutelkluisjes.

Het platform kan gebruikt worden als website op PC, als app gedownload op smartphone en eigen tablet. Of geïnstalleerd op een dedicated (= speciaal ingerichte) tablet.

We werken aan een versie speciaal ingericht om snel van de ene op de andere dag een netwerk te organiseren als je plotseling mantelzorger wordt.

Kijk op de Demo.

Geplaatst: 11-6-2022

 

Wonen met ZORG

LaCoTA heeft vanuit het woonzorgconsumentenbelang, een aparte startpagina over "wonen met zorg" gemaakt en zo informatie over keuzemogelijkheden rond zorg toegankelijker gemaakt. LaCoTA verstrekt informatie over meer dan 30 woonvarianten. Veel woonvarianten zijn interessant voor zowel jong als ouder.

Ga naar:  Inspiratie

INSPIRATIE OVER MANTELZORG

Ga naar: Mantelzorg