Oefenen met Digi-Zorg

In de visie van LaCoTA moet het leeuwendeel van de training van woonzorgconsumenten en patiënten niet aangeboden worden door zorgorganisaties (die zijn immers al zwaar overbelast) maar zoveel mogelijk door vrijwilligers bij welzijnsorganisaties, gemeentelijke Coalities tegen Eenzaamheid, consumentenorganisaties, ledenverenigingen en bibliotheken. Ook mantelzorgers, buurtverbinders en ZorgSameBuren kunnen een ondersteunende rol vervullen in de thuissituatie. Mogelijk ook vrijwilligers in ziekenhuizen en revalidatiecentra.

Het betrekken van deze gremia, en vooral ook het ondersteunen van deze gremia, werkt alleen als er meer standaardisatie komt en modulen zoveel mogelijk bediend kunnen worden via een uniform centraal dashboard (op een dedicated tablet, smartphone of easy-phone) dat gecertificeerd gekoppeld kan worden aan oproepsystemen en de diverse meldkamers.

Reden voor LaCoTA om met diverse systemintegrators te werken aan meerdere varianten van SamenZorgTablets. In alle varianten is de LaCoTA info-app SamenZorg opgenomen. Daarin ook informatie over oefenlocaties en andere vormen van ondersteuning voor particulieren, mantelzorgers en ZorgSameBuren.