Meer informatie, partners en verwijzingen

 

Gemeenschappelijk Wonen

Landelijke Vereniging Gemeenschappelijkwonen van Ouderen (LVGO)
Binnen de Landelijke Vereniging Gemeenschappelijkwonen van Ouderen zijn meer dan 150 van dergelijke groepen verenigd. Het zijn projecten van zelfstandige woningen met tenminste één gemeenschappelijke ruimte. Bewoners hebben de bereidheid tot gezamenlijke activiteiten en wederzijdse hulp. De bewoners vormen samen een vereniging waarvan de leden in gezamenlijke verantwoordelijkheid het project bewonen en zelf (mee) bepalen, wie als nieuwe bewoner wordt toegelaten. De groep zelf bepaalt welk accenten zij in het functioneren van de groep belangrijk vindt en/of welke woonwensen zij wil realiseren. Dat maakt dat elke woongroep een eigen karakter heeft. Het gemeenschappelijke van alle woongroepen is dat begrippen zelfstandigheid en zelfwerkzaamheid aan saamhorigheid zijn gekoppeld.

Gemeenschappelijk Wonen in Den Haag

In Den Haag is er een eigen organisatie voor Gemeenschappelijk Wonen: "Centrum Groepswonen". De organisatie heeft de ambitie om spin in het web te zijn en te opereren vanuit een rijke traditie op het gebied van groepswonen in Den Haag. Het streven is om deze traditie op een frisse, eigentijdse en inspirerende manier voort te zetten, samen met iedereen die het groepswonen in Den Haag een warm hart toedraagt.

Zie meer https://www.centrumgroepswonen.nl/  Je vindt er adressen van meer dan 40 woongemeenschappen.

Bemiddeling en makelaardij

Bemiddeling voor:

  • Gemeenschappelijk Wonen / Woongemeenschappen
  • Seniorenwoningen
  • Wonen met Zorg
  • Boerderijen en Buitens
  • Kavels zelfbouw
  • Kavels voor clusters Tiny Houses 
  • Mantelzorgwoningen

Zie: Bemiddeling en Makelaardij