Veel varianten van Wederkerig Wonen; bijvoorbeeld Cirkelgroepen

Er zijn veel varianten van Wederkerig Wonen en Gemeenschappelijk Wonen. Allemaal ondersteunen ze het "Omkijken naar Elkaar". Zo ook Cirkelgroepen.

Cirkelgroepen zijn groepjes buurtbewoners die met elkaar afspreken serieus “Om te kijken naar elkaar”. Het draagt bij aan het opbouwen van een veilig en zorgzaam netwerk. En daarnaast doet men vooral ook leuke dingen samen. Bijvoorbeeld samen wandelen, samen hobby's doen en op gezette tijden samen borrelen ergens in de buurt.

Telefooncirkels
De eerste variant van een Cirkelgroep waren waarschijnlijk de telefooncirkels van het Rode Kruis. Mensen die elkaar iedere morgen belde om te controleren of men de nacht goed was doorgekomen en om eventueel afspraken te maken wat langer met elkaar te bellen of samen op stap te gaan. Er bestond toen nog geen internet en nog geen beeldbellen. 

Gestippeld Wonen en meer
Ook de projecten Gestippeld Wonen zijn een vroege variant van de Cirkelgroep.
Daarna kwamen er projecten "Wonen van Senioren op Boerderijen"erfknooppunten en erfdelers-projecten. Ook gingen kleine dorpen zich revitaliseren om leegloop en veroudering tegen te gaan. Zij bundelde hun kennis in de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen.
En er kwamen “Stadsdorpen” (met name in Amsterdam) eveneens met het doel om te revitaliseren. 

Noabershof-Rijssen-luchtfoto-1.jpg

Foto: Het Noabershofje in Rijssen.

En daarna kwamen er (ongeveer in chronologische volgorde):

 • Buurgemeenschappen
 • Kleinschalige zorgvoorziening (waaronder WoonZorgBoerderijen) met een open relatie naar de buurt. Ook Thuishuizen met een open relatie naar de buurt.
 • WoonZorgCoöperaties
 • Virtuele woongemeenschappen (app-groepjes)
 • Knarrenhofjes en andere hofjes
 • VoorZorgCirkels
 • ZorgCirkelGroepen; groepen waarbinnen mensen waar mogelijk onderling naar elkaar omkijken, maar met een duidelijke ondersteunende rol (meestal al vanaf de start) vanuit een zorgaanbieder.
 • Clusters Tiny-houses, Cirkelgroepen van SeniorenChalets en Butterfly-projecten.
 • In coronatijd ontstonden de eerste Cirkelgroepen om met beeldbelverbinding samen koffie te drinken.  
 • En recent werden door BuurtZorg-Nederland projecten “BuurtWonen” aangekondigd.

Zelf starten of met hulp van een buurtverbinder
Een buurtverbinder of een medewerker van het plaatselijke welzijnswerk kan in de initiatieffase ondersteuning bieden, maar buurtbewoners kunnen ook zelf starten. Heel gemakkelijk beginnen met een whatsapp groepje met mensen uit de straat of directe omgeving. 

Verminderen druk op formele zorg
Cirkelgroepen zijn ook belangrijk om de druk op de formele zorg te verlichten. Binnen Cirkelgroepen kunnen mensen elkaar wegwijs maken in gebruik van tablet, app’s, domotica en Digi-zorg. En ook:
Voorzorgcikel.jpg

 • elkaar helpen bij het organiseren van sociale en formele personenalarmering en alarmopvolging
 • elkaar informeren over diensten die het wonen comfortabeler maken
 • helpen bij het bestellen van maaltijd aan huis (en eventueel samen eten)
 • vitale buren vragen soms een klusje te doen
 • elkaar wegwijs maken in zuinig omgaan met energie
 • en vooral ook leuke dingen doen. Samen koffie drinken. Samen hobby’s beoefenen, wandelen, de dag bespreken, samen koken (of maaltijd bestellen) en samen eten.

ZorgSameBuren Koken.jpg

Het sterke netwerk dat kan groeien in Cirkelgroepen helpt om langer comfortabel thuis te wonen en geeft minder druk op de formele zorg! 

Meer info:
Lees meer over: Cirkelgroepen
Lees meer over VoorZorgCirkels: 
Zet een eigen Cirkelgroep op in je buurt
"Woongemeenschap light" van ZorgSaamWonen