Smart homes

Smart homes zijn gewone huizen (ook appartementen en kamers in zorginstellingen) waarin slimme oplossingen geïntegreerd zijn. Met andere woorden: een huis met "intelligente" technologie dat dagelijkse activiteiten vereenvoudigt en automatiseert, zoals bijvoorbeeld het aandoen van lampen, het vergrendelen van de deur, het laten zakken van het zonnescherm en het wijzigen van de thermostaat. In principe kun je elk apparaat dat in staat is om iets autonoom te doen slim noemen. Een slimme thermostaat zet de thermostaat bijvoorbeeld automatisch lager als er geen beweging in huis is. Er wordt in het kader van slimme huizen ook wel eens gesproken over domotica, oftewel het toepassen van elektronica en huisnetwerken, ook wel huisautomatisering.

Met slimme apparaten in de woning kunnen gebruikers- en omgevingsgegevens worden vastgelegd en geanalyseerd, en kan er worden gereageerd op de situatie. De situatie van de gebruiker thuis kan worden waargenomen door de interactie van de persoon met de apparaten of systemen (zoals het aanzetten van apparatuur), via passieve apparaten in muren of deuren (bijvoorbeeld omgevingssensoren) of door draagbare objecten (zoals wearables). Slimme apparaten kunnen vervolgens ook veranderende situaties detecteren en erop reageren, en toekomstige potentieel gevaarlijke situaties voorspellen.

De eerste generatie slimme toepassingen in huis was vooral bedoeld om mensen met een beperking te ondersteunen. Voorbeelden zijn trapliften en armbanden met alarmknop. Als we spreken over de tweede generatie, bedoelen we vaak oplossingen die gebruik maken van slimme communicatietechnieken en internet). Voorbeelden zijn bewegingsmelders en valdetectoren. De afgelopen jaren is echt “intelligentie” toegevoegd aan de systemen, namelijk via Artificial Intelligence. Deze slimme oplossingen vallen onder de derde generatie smart home-toepassingen. Vanuit een huidige verbonden thuisomgeving, gaan we geleidelijk op weg naar echte intelligente huizen. Oude diensten (patiëntbewaking op afstand en noodhulpsystemen), huidige diensten (managen van chronisch ziekten, medicatiebeheer, en activiteitcontrole) en diensten in opkomst (voedingsmonitoring en digitale coaching) kunnen allemaal worden geïmplementeerd in een slimme woning.

Het smart home-concept staat voor de ontwikkeling van contextbewuste woningen die op elk moment in staat zijn om intelligente beslissingen te nemen en autonoom te reageren, gebaseerd op de situatie. Het kenmerk "slim" stelt dat het huis moet kunnen handelen op de verzamelde gegevens en moet kunnen leren. Een slimme woning is daarmee een woning die slim genoeg is om de bewoners met behulp van technologie te helpen zelfstandig en comfortabel te wonen.

Met smart homes kunnen we (langer) thuis blijven wonen, chronische ziekten managen en post-acute zorg aanbieden. Daarnaast kunnen we smart homes inzetten om de algehele gezondheid naar een hoger niveau te tillen, namelijk door zorgverleners in staat stellen om de gezondheid van alle bewoners van het huis te controleren, bijvoorbeeld op voedingspatroon en algeheel welzijn. Vaak worden slimme oplossingen in de woning geplaatst na ontslag uit het ziekenhuis, bij een (levensbedreigende) chronische ziekte en wanneer medicijnen niet (volgens recept) in worden genomen.

Door de omgeving van deze mensen te monitoren en managen, wordt gezorgd dat zij (onafhankelijk) zo veilig mogelijk kunnen leven in hun eigen huis. Smart homes kunnen gevoelens van kwetsbaarheid verminderen, zelfredzaamheid helpen bewaren en de kwaliteit van zorg vergroten. Dit gebeurt onder meer met de inzet van bewegingsdetectoren, valdetectie, zwerfdetectie, automatische verlichting en zorg op afstand. Met slimme oplossingen in de woning en de woonomgeving kunnen we er in veel gevallen voor zorgen dat mensen zich langer thuis kunnen redden en langer onafhankelijk blijven.

Hoewel sommige van deze smart home-toepassingen bestemd zijn voor algemeen gebruik, richten veel van de apparaten zich op ouderen. Deze variëren van sensoren op het fornuis die automatisch detecteren wanneer deze onbeheerd is gelaten tot slimme pillendispensers die zorgverleners laten weten of medicijnen zijn ingenomen. Een andere trend is het gebruik van robots, waarmee spelletjes gespeeld kunnen worden, die geheugentesten kunnen afnemen en kunnen alarmeren wanneer het tijd is om medicijnen in te nemen.

Vivalib, evolutief wonen en daardoor langer comfortabel thuis

Vivalib is een woonvariant dat mensen in staat stelt om zo lang mogelijk comfortabel in hun eigen omgeving ouder te worden.
De eigentijdse appartementen zijn zo ontworpen dat ze nu al veel comfort bieden en daarnaast mee kunnen groeien met de veranderende behoeften bij het ouder worden. Dit noemt Vivalib: "evolutief". Men kan dus services bijschakelen naar behoefte zonder verdere aanpassingen in de woning:

  • Gaat het allemaal nog goed dan is het gewoon prettig wonen in zo’n appartement omdat ze ruim en kwalitatief goed zijn ontworpen en uitgerust. Speciale aandacht is besteed aan valpreventie, handige lichtroutes en integrale alarmopvolging.
  • Om zorgeloos te wonen kan een servicecentrale op afstand worden ingezet met  personen alarmering die 24*7 bereikbaar is. Stroomuitval en brand worden daar altijd gemeld, maar je kunt ook zelf contact met ze opnemen.
  • Komen er in de toekomst medische problemen dan kun je in overleg worden gemonitored op afstand (hartslag, bloedsuikerspiegel e.d.). en kan de hulp worden ingeroepen als dat nodig is.
  • Zijn er zwaardere gezondheidsproblemen dan kan de verpleegkundige of dokter op afstand de zaak in de gaten houden en je dag en nacht terzijde staan als dat nodig is.
  • Dit kan allemaal omdat er in de woning een slimme  installatie is toegepast. De bewoner zelf kan alles bedienen met slechts 1 afstandsbediening en met een tablet kan er eenvoudige wijze contact worden gemaakt voor internet, services en beeldcontact met familie en bekenden en waar nodig professionals.

LaCoTA is enthousiast over deze woonvariant omdat het heel goed aansluit bij onze visie op thuistechnologie en Langer Comfortabel Wonen. Vivalib heeft in Frankrijk heel veel ervaring opgebouwd met deze woonvariant; daar zijn al 60.000 woningen gerealiseerd! Dat geeft vertrouwen dat alle denkbare kinderziektes ruimschoots overwonnen zijn.

 

 

Maak een account aan op www.mijntrefpunt.nl en meld je aan bij een ontmoetingsclub of "cirkelgroep".  

Of meld je aan voor gemeenschappelijk wonen ergens in Nederland.


Gestippeld Wonen

Gestippeld Wonen is een woonvorm waarbij leden van een woongroep verspreid wonen over een complex. Het is een "losse" vorm van gemeenschappelijk wonen waarbij de bewoners binnen het complex te maken hebben met medebewoners die niet tot de woongroep behoren.

Gestippeld wonen is eenvoudig, betaalbaar en snel te realiseren. Het kan een bijdrage leveren aan sociale cohesie in buurten en wijken. Gestippeld wonen kan spontaan ontstaan als initiatief van bewoners. Maar ook gemeente en corporatie kunnen deze woonvormen stimuleren op plaatsen waar dat maatschappelijk gewenst is. Zie voor meer informatie op deze site https://www.lacota.nl/anders-en-actief-wonen/netwerken/gemeenschappelijk-wonen/gestippeld-wonen/actualiteit/

Buurgemeenschappen, een woongemeenschap vormen zonder verhuizen!

De meest interessante woonvariant die wij samen met Groeneborg hebben ontwikkeld is de "Buurgemeenschap" (of postcode-cluster). Een woongemeenschap vormen zonder te verhuizen! Deze woonvariant is ondersteunend om diverse woonconsumentenbelangen beter te organiseren; omzien naar elkaar, gezellige dingen ondernemen, samen eten en drinken, maar denk ook aan planmatig onderhoud van de woning, gezamenlijk energiebesparende woningaanpassingen organiseren, een maaltijden- en boodschappendienst aan huis organiseren, mantelzorg, bedingen van kortingen, enz.

Ook projecten gemeenschappelijk wonen die naast de interne woondoelstellingen nadrukkelijk ook een tweede, meer extern gerichte, doelstelling hebben vallen onder de term Buurgemeenschap. De externe doelstelling kan heel divers zijn:
- Bezuinigen op energieverbruik en of gemeenschappelijk energie inkopen/opwekken
- Organiseren van burenhulp in de directe omgeving van het woonproject
- Inkoopkracht organiseren om samen hoogwaardige comfort- en carediensten in te huren (op een niveau dat individueel bijna niet te regelen is)
- Terugdringen van het particulier autogebruik door samen een leenauto-contract af te sluiten
- Onderhoud van buurtgroen
- Exploiteren van ateliers/ bedrijfsverzamelgebouw in karakteristieke panden
- Overdracht van kennis en ervaring
- Kinderopvang en buitenschoolse opvang
- Opvang en begeleiden van enkele mensen
- Sociaal Culturele activiteiten organiseren
- Beheer van een Buurtkamer.

Voor meer informatie op deze site: https://www.lacota.nl/trefpunt/actualiteit/

Buurgemeenschappen, een woongemeenschap vormen zonder verhuizen!
/anders-en-actief-wonen/woonvarianten/buurgemeenschappen-een-woongemeenschap-vormen-zonder-verhuizen/

Wonen in cultuurhistorisch erfgoed

KESconsult/wooninitiatieven heeft zich lange tijd gespecialiseerd in het vitaliseren van boerderijen en dorpen. Alle inspiratie en opgedane kennis is eveneens van toepassing op ander cultuur historisch erfgoed; monumentale fabrieken, kerken, landgoederen, landhuizen, kloosters, kastelen enz.
Die kennis is nu beschikbaar via Anders en Actief Wonen.

Wonen in cultuurhistorisch erfgoed
/anders-en-actief-wonen/woonvarianten/wonen-cultuurhistorisch-erfgoed/

** Karakterpanden

Karakterpanden zijn woonpanden met daarin woningen die niet-standaard zijn. Het bevat ruimtes waar je als bewoner zelf nog aan moet/kan klussen, die relatief goedkoop maar tijdrovend zijn, die karakteristiek zijn, en waar in groepsverband aan gewerkt is, en eventueel voorzieningen worden gedeeld.

Met Karakterpanden wordt het aanbod van collectief wonen in zelfbeheer verbeterd en vergroot. Door directe betrokkenheid en beslissingsbevoegdheid van de bewoners wordt een woning en woonsituatie in Karakterpanden maatwerk.

** Karakterpanden
/anders-en-actief-wonen/woonvarianten/karakterpanden/

Landgoederen

Landgoederen zijn evenals boerderijen ideale omgevingen om met meer mensen te delen, te onderhouden en te genieten.
De discussie over nieuwe landgoederen in het kader van de reconstructie van het platteland biedt tegenwoordig iets meer kansen. De mogelijkheid om direct bij de bouw een nieuw landhuis te realiseren als woonvereniging van een (klein) aantal appartementen wordt vaker toegestaan. KESconsult/woonvarianten kan daar ondersteuning bij bieden. Ook onderzoekt KESconsult/woonvarianten samen met One Planet Foundation wat de mogelijkheden zijn van EcoErven en EcoVilla's op nieuwe landgoederen.

Boerderijen en Buitens

Voor meer info op deze site https://www.lacota.nl/anders-en-actief-wonen/netwerken/netwerk-groen-wonen/actualiteit/

Daar vindt u ook info over het werk van de Stichting Wonen van Senioren op Boerderijen

Boerderijen en Buitens
/anders-en-actief-wonen/woonvarianten/boerderijen-en-buitens/

Knooperven / boerenerfkavels

Knooperven zijn een nieuw concept om het landelijk gebied een impuls te geven. De bewoners, de economie én het landschap profiteren. Zie voor meer info http://www.knooperven.nl

Knooperven / boerenerfkavels
/anders-en-actief-wonen/woonvarianten/knooperven-boerenerfkavels/

Gemeenschappelijk Wonen / Centraal Wonen / meer generatieprojecten

Centraal wonen (cw) is een vorm van gemeenschappelijk wonen waarbij bewoners bewust kiezen om met elkaar te wonen en waarbij de huishoudens over een zelfstandige woning of wooneenheid beschikken en tevens gemeenschappelijke voorzieningen en ruimten met elkaar delen. Deze woonvorm is niet aan leeftijd gebonden tenzij groepen zelf beperkingen afspreken.

** Leefgemeenschappen

Allerlei leefgemeenschappen, die vanuit een algemeen menselijke bewogenheid zijn ontstaan, werken hier samen met leefgemeenschappen en organisaties van bijvoorbeeld christelijke of ecologische huize. En stuk voor stuk maken ze weer deel uit van een netwerk, verbonden met andere gemeenschappen en groeperingen.

Kijk ook op http://www.leefgemeenschappen.nl.

Service-appartement / serviceflat

Het service-appartement wordt dikwijls gezien als een woning voor ouderen na een arbeidzaam leven. Het imago is wat stoffig. Maar dat is geenszins terecht. Een service-appartement is er voor iedereen (ook jongeren) die minder tijd willen besteden aan alle beslommeringen van een eigen huis, (hoe staat het met de tuin, het dak, de goten, het schilderwerk, de beveiliging en de brandpreventie) en willen genieten van het comfort van dienstverlening. Niettemin wordt een service-appartement hoofdzakelijk bewoond door mensen die niet meer aan het arbeidsproces deelnemen.
Service-appartementen staan aan de vooravond van een koerswijziging en een herpositionering. Verwacht mag dan ook worden, dat deze in de toekomst bewoond worden door een gemêleerd gezelschap, dat wel de lusten, maar niet de lasten van het wonen wil hebben.
Meer..>

Virtuele Woongemeenschappen

Het Kenniscentrum AAD (Ander, Actief en Duurzaam Wonen) heeft samen met Omroep Max, 50Plusnet en Groeneborg het concept Landelijke Virtuele Woongemeenschap ontwikkeld. Dit is een woonvorm waarbij de leden elkaar ontmoeten via de digitale snelweg. Groepen kunnen zich desgewenst verder ontwikkelen tot feitelijke buurgemeenschappen per postcodegebied.

Kijk op: https://www.lacota.nl/anders-en-actief-wonen/netwerken/gemeenschappelijk-wonen/virtuele-woongemeenschappen/

Virtuele Woongemeenschappen
/anders-en-actief-wonen/woonvarianten/virtuele-woongemeenschappen/

Gemeenschappelijk Wonen Senioren / woongroepen van ouderen

Een project van zelfstandige woningen met tenminste één gemeenschappelijke ruimte.
Bewoners hebben de bereidheid tot gezamenlijke activiteiten en wederzijdse hulp.
De bewoners vormen samen een vereniging waarvan de leden in gezamenlijke verantwoordelijkheid het project bewonen en zelf (mee) bepalen, wie als nieuwe bewoner wordt toegelaten.

De groep zelf bepaalt welk accenten zij in het functioneren van de groep belangrijk vindt en/of welke woonwensen zij wil realiseren. Dat maakt dat elke woongroep een eigen karakter heeft. Het gemeenschappelijke van alle woongroepen is dat begrippen zelfstandigheid en zelfwerkzaamheid aan saamhorigheid zijn gekoppeld.

Zie voor meer info op deze site: https://www.lacota.nl/anders-en-actief-wonen/netwerken/gemeenschappelijk-wonen/gemeenschappelijk-wonen-van-ouderen/actualiteit/

Gemeenschappelijk Wonen Senioren / woongroepen van ouderen
/anders-en-actief-wonen/woonvarianten/gemeenschappelijk-wonen-senioren-woongroepen-van-ouderen/

** Woongroepen van allochtone senioren

http://www.gemeenschappelijkwonen.nl/ao/

Landelijk Servicepunt Anders Wonen Anders Leven; Radicaal anders / Omslag varianten

Dit servicepunt bestaat uit een uitgebreide website en een informatiecentrum met bibliotheek, ondergebracht bij Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling, in Eindhoven.
Kernwoorden voor het Servicepunt zijn: ecologie, collectiviteit, gemeenschapszin, zelfbeheer en autonomie, zelfwerkzaamheid, sociale duurzaamheid, interculturele wijkopbouw, ecologisch leven en duurzaam bouwen. De focus ligt bij projecten in Nederland, die zijn ontstaan vanuit de basis. Daarnaast is er aandacht voor verwante initiatieven in andere landen. Zie ook http://www.omslag.nl/wonen.

Landelijk Servicepunt Anders Wonen Anders Leven; Radicaal anders / Omslag varianten
/anders-en-actief-wonen/woonvarianten/landelijk-servicepunt-anders-wonen-anders-leven-radicaal-anders-omslag-varianten/
** Water Wonen
/anders-en-actief-wonen/woonvarianten/water-wonen/

Woningen met Zorgzekerheid of met Zorg

De omslag van vitaal en actief-zijn kan geleidelijk of plotseling plaatsvinden. Dan kan gebeuren door een ongeluk, ziekte, een beetje ouder worden of gewoon omdat je de 90 of 100 jaar begint te bereiken.

Verhuizen naar een andere woning is soms nodig maar lang niet altijd. Veel woonvarianten zijn er op gericht om elkaar in de buurt burenhulp te bieden. Wederkerigheid spreekt velen aan! Somige woonvarianten zijn woningen in de buurt die gebouwd zijn zoals woningen bedoeld zijn; geschikt voor iedereen! En sommige woonvarianten zijn gericht op extra zorgzekerheid in de buurt of op extra zorg in het gebouw.


Zie ook: https://www.lacota.nl/anders-en-actief-wonen/netwerken/

*** Mantelzorgwoningen

Een mantelzorgwoning is een volwaardige woning met eigen sanitaire voorzieningen. De woning leunt aan tegen een hoofdwoning waarin de verzorgende partner / mantelzorgverlener / familie woont. In grote herenhuizen, villa's, boerderijen en landhuizen kan de mantelzorgwoning inpandig gerealiseerd zijn.
Er zijn mobiele woningen die "tijdelijk" in de tuin bijgeplaatst kunnen worden.
Er zijn ook concepten waarin een aantal "dubbele woningen" geclusterd zijn. Zo ontstaat een mantelzorgcommunitie.

*** Mobiele mantelzorgwoningen

In de mantelzorgwoning zitten zo nodig veel voorzieningen die het leven van iemand die wat zorgbehoevender wordt, veraangenamen. Dit varieert van veel zaken die op afstand bediend kunnen worden, tot een in hoogte en breedte verstelbare wastafel en toilet, tot tilhulpmiddelen. Voorzieningen voor allerlei zorggerelateerde ICT-toepassingen horen bij de standaardinrichting. Veel voorzieningen zijn in het begin luxe, later noodzaak. Het hulpmiddelen- en voorzieningenniveau groeit als het ware mee met de gezondheid van de bewoner(s).
Meer..>

*** Mobiele mantelzorgwoningen
/anders-en-actief-wonen/woonvarianten/mobiele-mantelzorgwoningen/

*** Focuswoningen ; woningen voor rolstoelgebruikers

Een Fokuswoning is een volledig aangepaste, gelijkvloerse woning. De woningen zijn bedoeld voor rolstoelgebruikers, met hun eventuele partner, kinderen en/of andere huisgenoten.De woningen zijn verspreid gebouwd in een woonwijk of appartementencomplex. Zo wonen cliënten van Fokus volledig geïntegreerd in de buurt! Er zijn diverse soorten Fokuswoningen. In een flat of op de begane grond, vaak met balkon en soms ook met een tuin. Met twee tot vijf kamers (meestal drie).
Meer..>

*** Focuswoningen ; woningen voor rolstoelgebruikers
/anders-en-actief-wonen/woonvarianten/focuswoningen-woningen-voor-rolstoelgebruikers/

*** Particuliere Kleinschalige Woonzorgvoorzieningen

Zorgvragers kunnen op de website van de NeVeP terecht voor informatie over de NeVeP-voorzieningen (http://www.nevep.nl). Daarop is ook een overzicht te vinden van plaatsen die direct beschikbaar zijn voor urgente verhuizing.

Op de foto rechts: Fleurâge Residence te Bloemendaal (Noord-Holland), http://www.nevep.nl

*** Particuliere Kleinschalige Woonzorgvoorzieningen
/anders-en-actief-wonen/woonvarianten/particuliere-kleinschalige-woonzorgvoorzieningen/

Eigendomsvarianten / zeggenschap / inspraak

Naast koop en huur zijn er meer varianten.
De VvE (Vereniging van Eigenaren) en de huurdersvereniging zijn bekend. Een mengvorm kan zijn de coöperatie.
Ook de woonvereniging is een veelvoorkomende eigendomsvorm.

Financieringsvarianten Koop/Huur, TeWoon, enz.

Ook in financieringsvormen zijn meer keuzemogelijkheden dan de meeste woonconsumenten weten. Dat geldt voor de financiering van projecten met gemeenschappelijke ruimten maar ook voor de privé-appartementen. Veel woningcorporaties hebben speciale contractvormen voor deze financieringen. En dat is zeker ook interessant voor projecten waar een combinatie aan de orde is van corporatiebezit (met huurvarianten), particulierbezit en gedeeld gemeenschappelijk bezit.

BEMIDDELING EN MAKELAARDIJ

ERVAAR ONS ALS DE GROOTSTE WOONVARIANTENBOULEVARD VAN NEDERLAND https://www.lacota.nl/anders-en-actief-wonen/netwerken/bemiddeling-en-makelaardij/actualiteit/

Woonserviceboerderij

Een woonserviceboerderij is een woonvoorziening voor mensen met een zorgindicatie. Het servicepakket is meestal gekoppeld aan een indicatie voor een Persoons Gebonden Budget (PGB). Nadruk ligt op het wonen. Dit in tegenstelling tot een zorgboerderij waar de nadruk ligt op dagbesteding.