Leefstijlmonitoring als aanvulling op alarmknop

Leefstijlmonitoring geeft inzicht in het leefpatroon van alleenwonende mensen. Ook in het leefpatroon van mensen met bijvoorbeeld dementie, de ziekte van Parkinson of een verstandelijke beperking. Sensoren meten de bewegingen van iemand in huis. Bijvoorbeeld of iemand in de keuken is geweest, naar het toilet of naar buiten. Ook de langzame achteruitgang van dementie kun je met leefstijlmonitoring opmerken. Je ziet het bijvoorbeeld als iemand de koelkast minder vaak gebruikt, dat het toiletbezoek toeneemt of dat iemand uit de slaapkamer is ’s nachts.

Waarschuwing bij afwijkende bewegingspatronen
Leefstijlmonitoring bestaat onder andere uit een systeem van enkele slimme sensoren in de woning. Deze sensoren zien alleen beweging. Het zijn dus géén camera’s. Na het aanbrengen van het systeem, geven de sensoren de metingen door aan een computerprogramma. Dit programma brengt het dagelijks leefpatroon in beeld. Na een paar weken kan het systeem aangeven of er opvallende afwijkingen zijn in het dagelijks leefpatroon. Als de sensoren afwijkend gedrag signaleren, kunnen buren, mantelzorger en of zorgmedewerker dit op afstand zien. Zo kunnen mensen veilig en verantwoord thuis blijven wonen.

Leefstijlmonitoring signaleert tijdig lichamelijke of mentale achteruitgang en waarschuwt bij een crisissituatie. Zoals een valpartij of een urineweginfectie, doordat het systeem signaleert dat iemand ineens veel vaker naar het toilet gaat.

Desgewenst inzage door o.a. mantelzorgers
Het systeem stuurt de gemeten gegevens alleen naar mensen die daarvoor toestemming hebben gekregen. Zoals een zorgverlener, meldkamer, mantelzorger, familie of andere naasten. Op grond van de gegevens kan de zorgverlening beter afgestemd worden op de cliënt.

Naast zorgverleners kan een mantelzorger of ZorgSameBuur in overleg meekijken in het computerprogramma via een app op de smartphone, pc of tablet. Afwijkingen kunnen ze zien bijvoorbeeld via een kleurensysteem:

  • groen: alles is in orde;
  • geel: een opvallende verandering in het leefpatroon;
  • rood: zodanige verandering dat er aandacht nodig is.

Wifi-sensoring
Leefstijlmonitoring via wifi-sensoring kan nog een stapje meer dan de nog maar een paar jaar geleden geintroduceerde sensoring met diverse sensoren in de woning. Wifi-sensoring monitoort niet alleen de persoon in de woning maar ook of bijvoorbeeld de voordeur open blijft staan. Wifi-sensoring is een uitgebreidere techniek en goedkoper in prijs.

Wifi-sensoring draagt bij aan een betere beveiliging van de woning of ruimte. Het kan uitgebreid worden met heel veel domotica zoals een videodeurbel, deursloten en veiligheidsapparatuur, zoals een brand-alarm en lekkage sensor.
wifi+sensoring.jpg

Integraal dashboard
Met een integraal dashboard is een complete zorgcommunicaite op te zetten tussen client, zorgverlener, huisarts en familie. Met één druk op de knop slaat de gebruiker alarm of wordt een beveiligde verbinding gemaakt in beeld, tekst of geluid. Informatie kan gemakkelijk uitgewisseld worden. Er kunnen automatisch herinneringen verstuurd worden.
Dashboard.png

Slimme samenwerking
Vraag als mantelzorger of ZorgSameBuur aan de zorgaanbieder van degene waarbij u betrokken bent welke vorm van leefstijlmonitoring zij leveren en vraag of communicatie en domotica die al in de woning aanwezig is naadloos gekoppeld kan worden aan een centraal dashboard. Dit om kwaliteit van de Digi-zorg te verbeteren en kosten nu en in de toekomst te besparen. Nog te veel innovaties in de zorg zijn deeloplossingen en slecht koppelbaar.

Wie gaat winkelen neemt niet zijn tablet mee maar gebruikt voor personenalarmering een alarmknop of smartwatch. Het is wel fijn als het account voor de personenalarming gekoppeld kan worden aan het account op de AlarmTablet of ZorgTablet waarmee een meldkamer desgewenst ook kan beeldbellen met clienten. Aan deze AlarmTablet of ZorgTablet kan ook de leefstijlmonitoring worden gekoppeld en verder alle domotica-communicatie, WMO-communicatie en Zorg-communicatie.

Mantelzorgers en ZorgSameBuren kunnen ondersteuning bieden bij het gebruik van deze tablet.

Meer lezen
Kijk voor meer informatie over wat al mogelijk is op het gebied van Wifi-sensoring. Zie ZorgVanNu voor productvergelijking.
Ook:
SamenZorgTablet
Info-app SamenZorg