LaCoTA

NIEUWS OVER ANDERS, ACTIEF EN COMFORTABEL WONEN
NR 13, DECEMBER 2020

LaCoTA geeft informatie over meer dan 30 woonvarianten. Veel daarvan zijn interessant voor zowel jong als ouder. Levensloopflexibel Wonen, Thuistechnologie (Domotica), Duurzaamheid, Sociale Netwerken en Mantelzorg, krijgen daarbij bijzondere aandacht.

Actieve mensen dragen bij aan vitale gemeenten, een vitale buurgemeenschap en vitale verbindingen!


In dit nummer:

•   SchermVan
•   Webwinkel Able
•   Digi-/Domoticateams
•   Special over gemeentelijke coalities tegen eenzaamheid
•   Special over Smart homes, inclusieve wijken, slimme gemeenten en smart cities
•   Woonvarianten, wooninitiatieven en aanbod
•   Interview met de directeur van LaCoTA
•   Contactgegevens

SchermVan

SchermVan en Comfort-tablet

LaCoTA zet zich in om mensen te helpen langer comfortabel thuis te kunnen wonen. We zorgen voor wooncomfort door mensen een sociaal netwerk te bieden en hun omgeving veilig te houden via slimme oplossingen, dienstverlening, zorgcommunicatie en alarmering.

Het digitale platform SchermVan biedt de helpende hand. Met SchermVan kan via één platform gebruik worden gemaakt van toepassingen gericht op het langer comfortabel thuis wonen, waaronder huisautomatisering, zorgcommunicatie en personenalarmering. SchermVan is er voor smartphone, tablet, pc en (voorgeprogrammeerde) tv.

Kijk voor meer informatie op schermvan.nl. Daar vind je ook de gebruikershandleiding. Of download de SchermVan App uit de Google Play Store. Voor bestellingen ga je naar de webwinkel.

Uitgelichte modulen SchermVan

Mijn Trefpunt
Het platform Mijn Trefpunt op SchermVan stelt mensen, met name 50-plussers, in de gelegenheid hun sociale netwerk uit te breiden. Dat kan beperkt blijven tot mailen binnen de besloten site, maar men kan ook deelnemers ontmoeten om samen activiteiten te ondernemen.

Deelnemers kunnen via Mijn Trefpunt Buurgemeenschappen organiseren en daarbinnen naar elkaar omzien. Zorgaanbieders, welzijnsorganisaties en woonconsumentenorganisaties kunnen via Mijn Trefpunt Cirkelgroepen en Telefooncirkels organiseren op buurtniveau.

LaCoTA ziet Buurgemeenschappen en Cirkelgroepen als vormen van Gemeenschappelijk Wonen.

Gratis videobellen
De coronacrisis is bij uitstek een periode om veel te beeldbellen! Beeldbellen biedt een mogelijkheid om virtueel met elkaar verbonden te blijven en naar elkaar om te kijken.

Vanuit SchermVan kun je gratis beeldbellen via Skype of Facetime. Dit werkt in Windows, Apple en Android, in browsers als Firefox, Chrome, Edge en Opera.

SoS knopAlarm- en paniekknoppen
Voeg een paniekknop toe aan SchermVan en plaats desgewenst meerdere paniekknoppen in je woning, bijvoorbeeld op de plint onder de trap, bij het toilet en in de badkamer. Met een simpele druk op de knop waarschuw je buren, familieleden, mantelzorgers of een meldkamer. Het is ook mogelijk een slimme video-voordeurbel en een slim voordeurslot toe te voegen. Met deze modulen kun je vanuit je stoel, bed, of op afstand je deur open doen!

De versies van SchermVan

Aangezien SchermVan een modulaire oplossing is, kunnen consumenten kiezen hoeveel modules ze willen afnemen.

  • •  Demo-versie SchermVan (gratis)

  • •  Versie Simpel: bevat acht modules en is eneens gratis te downloaden.

  • •  Handleiding: we werken aan een verdere uitbreiding van de handleiding. We doen dat achter de 12 hoofdmodulen/icoontjes.

  • •  Basisversie (vergelijkbaar met de demo-versie). De Basisversie beschikt over 12 modulen en is voorlopig nog gratis te downloaden.

  • •  Eigen versie: maak een eigen account aan

  • •  Versie met moduul thuistechnologie van Able

  • •  Versie per gemeente met een moduul info over WMO en lokale dienstverlening

Ga voor actuele abonnementsprijzen naar onze webpagina: https://www.lacota.nl/comfortabelwonen/webwinkel/

Webwinkel Able

We werken voor onze webwinkel samen met Able. Heel veel comfortproducten kunnen geleverd worden (thuisbezorgd!) door onze partner Able Smart Home. Er zijn onder andere Android-tablets leverbaar om mee te beeldbellen. Op die tablets kan ook SchermVan geïnstalleerd worden. Krijg een beeld van de vele producten (en lage abonnementsprijzen) in de webwinkel.

Digi-/Domoticateams

LaCoTA heeft voor de ondersteuning van SchermVan bij mensen thuis het concept Digi-/Domoticateams in de Wijk ontwikkeld. De rol van domoticavrijwilligers van woonzorgconsumentenorganisaties is een belangrijke pijler in dit concept.

Domoticavrijwilligers kunnen digitale ondersteuning bieden bij de uitleg over het gebruik van beeldbelcommunicatie en moderne zorgcommunicatie, zoals op SchermVan. Het gaat hierbij om het ondersteunen van kwetsbare mensen die onvoldoende steun kunnen krijgen van hun eigen netwerk of om mantelzorgers die extra ondersteuning kunnen gebruiken.

Een eerste pilot gaat in het voorjaar van start in de gemeente Zwijndrecht.

Bezoek voor meer ondersteuningsmogelijkheden onze pagina Academie.

De DigiHulplijn

De overheid biedt gratis computerhulp via 0800-1508. De Digihulplijn is er om te helpen met alle vragen over de computer, laptop, smartphone en/of tablet. De (gratis) DigiHulplijn is bereikbaar via 0800-1508. Van maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur.

Tablet

Special over gemeentelijke coalities tegen eenzaamheid

Eenzaamheid komt veel voor. Dat geldt voor jonge generaties, maar zeker voor 75-plussers. Meer dan de helft van de mensen ouder dan 75 jaar zegt zich eenzaam te voelen. De Rijksoverheid wil eenzaamheid eerder signaleren en de trend doorbreken. Maatschappelijke organisaties, gemeenten bedrijven en ondernemers slaat hiervoor de handen ineen. Dit doen zij in een landelijke en in lokale coalities (samenwerkingsverbanden) tegen eenzaamheid. LaCoTA wil deze coalities ondersteunen vanuit het thema Langer Comfortabel Wonen. Lees verder in onze Special.

Special over smart homes, inclusieve wijken, slimme gemeenten en smart cities

Slimme gemeenten kunnen ons leven gemakkelijker maken. Daarbij moeten ze echter wel de gehele samenleving dienen. LaCoTA wil bijdragen aan de totstandkoming van inclusieve wijken. Voor het wonen in wijken betekent dit niet alleen dat er voldoende levensloopbestendige woningen zijn, ook de toegankelijkheid van de openbare ruimte is van belang. Daarnaast zullen mensen steeds meer gebruik gaan maken van thuistechnologie en e-health-oplossingen, zodat er hogere eisen gesteld zullen worden aan internetverbindingen. Lees verder in onze Special.

Woonvarianten, wooninitiatieven en aanbod

Het vinden van een andere woning begint bij dagdromen. Dromen dat het fijner, comfortabeler en duurzamer kan, waarbij we ook meer naar elkaar omkijken, met meer service en/of meer zorg. Dat waren de drijfveren om in 2013 LaCoTA op te richten en om woonzorgconsumenten te inspireren. Zodoende geven we binnen LaCoTA informatie over wel 30 verschillende woonvarianten.

ZorgSaamWonen

Door de jaren heen zijn sommige personen inspirerende sparringpartners van LaCoTA gebleven. Een daarvan is Yvonne Witter: een van de oprichters van ZorgSaamWonen. Met anderen heeft zij de droom van een breed inspirerend digitaal magazine over Anders en Actief Wonen gerealiseerd!

Het magazine is gratis en een inspiratie voor iedereen die wil nadenken over Anders en Actief Wonen. Voor wie zelf wil overstappen naar een andere woonvariant. Of voor ondersteuners die willen inspireren.

Woonz

Woonzstaat voor bemiddeling naar woningen met zorg. Men heeft een uitgebreid overzicht van:

  • •  Particuliere service en zorg aan huis

  • •  Luxe seniorenwoningen en zorgvilla's

  • •  Woningen/appartementen met 24 uurs service en zorgaanbod

Erfdelen

Erfdelen omvat initiatieven voor het ombouwen van boerderijen voor meervoudige bewoning. Men levert hiermee een bijdrage aan de vitaliteit en het goede leven op het platteland. Uit alle positieve reacties die zij uit het hele land krijgen, concludeert Erfdelen dat velen op dezelfde lijn zitten. Bij de projecten is soms ook aandacht voor Tiny Houses.

Het grootste probleem blijft het vinden van betaalbare locaties. Wie een mooie locatie weet en deze samen met anderen wil omvormen tot een project Erfdelen kan dat melden op de website.

Tiny houses

Interview met directeur LaCoTA

We wijzen je graag op dit mooie interview met Wim G. Kromwijk op de website 3Bplus over de visie van LaCoTA, Langer Comfortabel Thuiswonen, beeldbellen in coronatijd, thuistechnologie, e-healthcommunicatie, SchermVan en virtuele woongemeenschappen.

Contactgegevens

Hier vind je onze vorige Nieuwsbrieven over Anders en Actief Wonen https://www.lacota.nl/anders-en-actief-wonen/nieuwsbrieven

Website: www.lacota.nl

E-mail: info@andersenactiefwonen.nl

Social media: Facebook | Twitter | LinkedIn