Wordt zelf ZorgSameBuur!

Een ZorgSameBuur is een mantelzorger die zijn/haar vrijwillige inzet niet doet vanuit de familieband maar vanuit buurtverbondenheid. Vanuit buurtverbondenheid wordt extra ingezet op het versterken van het (buurt)netwerk van de zorgvrager. Daarnaast wordt waar mogelijk Digi-zorg gestimuleerd om de uitvoering van zorgtaken te verlichten en op een kwalitatief hoger niveau te brengen.

ZorgSaamWonen Mantelzorg.jpg

Sociale personenalarmering is een belangrijke basis voor opschaling van de Digi-zorg. Sociale personenalarmering is daarom bij voorkeur digitaal koppelbaar aan de domeinen wonen (domotica), welzijn (WMO) en zorg (e-healthcommunicatie). Zie als voorbeeld het platform SchermVan.

LaCoTA wil de thema's Digi-zorg en ZorgSameBuurten meer zichtbaar maken in blogs en op onze eigen website. Samen met partners willen we ook meer ondersteuning op deze thema's gaan organiseren. Zo zijn o.a. de wijkverpleging en de Patiëntenfederatie Nederland een campagne gestart onder de naam "Thuis kan het ook" om meer aandacht te vragen voor de inzet van de medicijndispenser, sensoralarmering en telebegeleiding. Ook LaCoTA ondersteunt deze campagne. 

Een zorgzame buurt bevordert dat zowel traditionele mantelzorgers als ZorgSameBuren voldoende ondersteuning (training) kunnen krijgen om hun inzet behapbaar te houden. Zie Ondersteuning.

Wat je kunt doen als ZorgSameBuur?
Maak een buur, kennis, (overbelaste) mantelzorger, digibeet of (eenzame / zorgbehoevende) buurtbewoner vertrouwd met Beeldbellen en Digi-zorg!

  • Wijs op het Digi-aanbod (Digi-Vitaler) van de bibliotheek
  • Ondersteun desgewenst bij het aanvragen van een alarmknop
  • Geef uitleg over de ZorgSameBurenTAB (app en of tablet)
  • Begin een eigen Cirkelgroep.

Goed idee? Meer info nodig?
Zie Ondersteuning

SeniorenTAB-PLUS-SchermVan-icoon (8).png