Landelijk project "ZorgSameBuren"

LaCoTA (Langer Comfortabel Thuis Alliantie) wil met dit project het begrip "Wederkerig Wonen" meer inhoud geven.
Buren kunnen als "ZorgSameBuur" ; een familielid, buur, kennis, (overbelaste) mantelzorger, digibeet of (eenzame / zorgbehoevende) buurtbewoner vertrouwd maken met Beeldbellen en Digi-zorg!

 • Wijs hen op het Digi-aanbod (Digi-Vitaler) van de bibliotheek
 • Ondersteun desgewenst bij het aanvragen van een alarmknop
 • Geef uitleg over de ZorgSameBurenTAB (app en of tablet)
 • Begin met buren een eigen Cirkelgroep.

digivitaler-dokter-met-logo-1024x840.png

LaCoTA wil bij dit project niet alleen zoveel mogelijk buurgemeenschappen betrekken. Ook zo veel mogelijk:

 • plaatselijke welzijnsorganisaties en gemeentelijke "Consulenten Woonvisies"
 • openbare Bibliotheken
 • lokale "Coalities tegen Eenzaamheid"
 • woonzorgconsumentenorganisaties, ouderenbonden, ledenorganisaties en patiëntenorganisaties
 • woningcorporaties en zorgaanbieders. 

Centrale tools in dit project:

 • Stimuleren van Wederkerig Wonen (o.a. Gemeenschappelijk Wonen en het vormen van Cirkelgroepen)
 • Beeldbellen en beeldbelzorg
 • Gebruik van tablet met name de ZorgSameBurenTAB
 • Vertrouwd maken met Digi-zorg.

Samen kunnen we wonen nog leuker maken, eenzaamheid verminderen, mantelzorgers en formele zorg ontlasten. We voegen FIJNE LEEFTIJD toe en schuiven het oud worden verder vooruit.

SeniorenTAB-PLUS-SchermVan-icoon (8).png