Tiny Houses met grote binnentuinen

Ik moest er deze week aan denken bij het lezen van het bericht dat Minister De Jonge een deel van de 900.000 woningen die de komende jaren gebouwd moeten worden, wil realiseren in bestaande gebouwen.

In de tijd dat ik projectleider was bij de Stichting Wonen van Senioren op Boerderijen ben ik regelmatig op bezoek geweest in grote vervallen boerderijen. Bijzonder was het bezoek aan een boerderij in de omgeving van Groningen. De eigenaar had niet het geld om de enorme schuur te onderhouden en exploiteren. Wat hij had bedacht was: onder het enorme en monumentale dak vier zelfstandige woningen te bouwen.

De voordeuren zouden op de deel uitkomen zodat het plaatje voor de buitenwereld niet zou worden aangetast. De begrippen tiny houses, flexwoningen, prefab woningen en meervoudige bewoning van boerderijen waren nog niet breed geaccepteerd. De initiatiefnemer kreeg mede daarom, zoals toen zo vaak bij innovatieve bouwplannen, geen medewerking van de gemeente.

Ernesto-Velazquez-Boerderij-2-1-1200x640.jpg

Foto: Ernesto Velázquez 

Versnellen
Voorlopers bereiken hun doelen vaak niet voor zichzelf. Op langere termijn blijkt soms de voorlopende gedachte van de eenling toch samen met bijpassende ideeën elders in de samenleving een beweging in gang te zetten. Hoe mooi als een minister zo´n opkomende beweging wil gaan versnellen!

Twintig jaar geleden was er Het Jaar van de Boerderij. Vooral gericht op behoud van oorspronkelijke, soms zelfs monumentale, boerderijgebouwen. Nu komt bij dit belang dat, in verband met het aanpakken van het stikstofprobleem, er mogelijk op korte termijn 3.000 boeren worden uitgekocht, waardoor vooral ook veel hele grote veestallen leeg komen te staan. Die kun je slopen en in het kader van Rood voor Rood vervangen door nieuwe huizen geplakt tegen dorpskernen. Echter er zijn alternatieven.

Een beetje creatief passen en meten en je plaatst zomaar 8 tot 12 tiny houses in een grote ligboxenstal. Met een mooie binnentuin natuurlijk. Eventueel als flexoplossing gedurende 15 jaar. Kan de boer nog vertrouwd in zijn eigen huis oud worden. En de vrijkomende hectares grond? Eventueel nog wat extra flexwoningen op en rond het erf en verder verdelen over nieuwe natuur, voedselbos, Herenboerconcept en overdracht aan boeren die op een extensievere manier verder gaan.

Meer lezen
Zie Groen Wonen.

Ook geplaatst
Dit artikel is ook geplaatst o.a in Klein Wonen Magazine (20-5-2023)