Blog; Mantelzorgwoning in het groen

Mantelzorgwoning Barli.jpg

Een mantelzorgwoning is een volwaardige woning met eigen sanitaire voorzieningen. De woning leunt vaak aan tegen een hoofdwoning waarin de verzorgende partner, mantelzorgverlener of familie woont.

In grote herenhuizen, villa’s, boerderijen en landhuizen kan de mantelzorgwoning soms inpandig gerealiseerd worden. Ook zijn er concepten waarin een aantal ‘dubbele woningen’ geclusterd zijn, waardoor een mantelzorggemeenschap ontstaat. Tenslotte zijn er nog mobiele woningen die tijdelijk in de tuin bijgeplaatst kunnen worden. Deze dienen wel weer te verdwijnen als de mantelzorg stopt. In een mantelzorgwoning zitten vaak veel voorzieningen die het leven van iemand, die zorgbehoevender wordt, veraangenamen. Dit varieert van diensten die op afstand bediend kunnen worden tot een in hoogte en breedte verstelbare wastafel en toilet en tilhulpmiddelen.Allerlei zorg gerelateerde ICT-toepassingen horen ook bij de standaardinrichting. Veel van deze voorzieningen zijn in het begin luxe, maar later noodzaak. Het hulpmiddelen- en voorzieningenniveau groeit als het ware mee met de gezondheid van de bewoner.

Stichting WSB Veel senioren kennen vast wel de Stichting Wonen van Senioren op Boerderijen. Deze stichting zette zich in voor het vitaliseren van het wonen op het platteland en in historische boerderijen in het bijzonder. De mantelzorgwoning past daar ook prima in. Een kleine woning kan uitstekend een extra wooneenheid opleveren voor een samenlevingsverband van drie generaties. Het gezin met kinderen woont daarbij meestal in de woonboerderij en een zorgbehoevend familielid in de kleine mantelzorgwoning. Voor het plaatsen van een mantelzorgwoning krijgt men overigens bijna altijd ontheffing van de bepalingen van het bestemmingsplan. Met een woonboerderij met mantelzorgwoning worden diverse doelen in een keer bereikt. Allereerst tegemoetkoming aan woonzorgconsumenten die hun zorg graag regelen in een groene omgeving, maar ook tegemoetkoming aan samenlevingsverbanden van drie generaties, waarin men graag de zorg voor een familielid dicht bij huis organiseert. Daarnaast is het een (tijdelijke) extra inkomstenbron voor de eigenaar van een vaak dure woning in het buitengebied. Tenslotte wordt het platteland vitaler, doordat meer bewoners kunnen genieten van het wonen in een groene omgeving en gebruikmaken van plaatselijke dienstverleners is het een impuls voor het bewoonbaar houden of bewoonbaar maken van boerderijen.

Mantelzorg Belangstellenden moeten zich overigens vooraf goed afvragen of zij het aankunnen de verplichtingen over en weer waar te maken. Hou daarbij vooraf duidelijk voor ogen dat het verlenen van mantelzorg heel belastend kan zijn. Organiseer daarom tijdig ook de professionele schil van de zorg en voldoende achterwacht, want wie A zegt wil ook graag B blijven zeggen!

Deze blog is eerder gepubliceerd in Klein Wonen Magazine Editie nummer 1 blz 39. (februari 2018) Mantelzorgwoning in het groenEn ook in Woonz (17 juni 2021) Mantelzorgwoning in het Groen

Mantelzorgwoning_TOPtotaal.jpg