Een tegen Eenzaamheid (Blog LaCoTA in Klein Wonen Magazine)

 

Een_tegen_Eenzamheid.png

Ouderen Vooral bij ouderen is eenzaamheid een veel voorkomend probleem, maar ook binnen jongere generaties komt het voor door bijvoorbeeld geldzorgen, arbeidsongeschiktheid, werkdruk en burn-out. Bij 75-plussers gaat het om grote aantallen! Meer dan de helft van de mensen ouder dan 75 jaar zegt zich eenzaam te voelen. Op dit moment zijn in Nederland 1,3 miljoen mensen ouder dan 75 jaar. De verwachting is dat dit in 2030 2,1 miljoen mensen zijn. Op basis van deze cijfers zeggen dus nu 650.000 75-plussers dat zij zich eenzaam voelen.

De Rijksoverheid wil eenzaamheid in de groep 75-plus eerder signaleren en de trend van eenzaamheid doorbreken. Daarvoor heeft zij een landelijk programma ontwikkeld. Maatschappelijke organisaties, gemeenten, bedrijven en ondernemers slaan hiervoor de handen ineen. Dit doen zij in een landelijke en in lokale coalities (samenwerkingsverbanden) tegen eenzaamheid. LaCoTA wil, in aansluiting op dit programma en in samenwerking met provinciale opbouworganen, coalities tegen eenzaamheid inspireren en ondersteunen rond het thema Langer Comfortabel Wonen.

Woonscan Een van de modulen in onze projecten Langer Comfortabel Wonen kan de woonscan zijn. Met behulp van een woonscan wordt geïnventariseerd wat gedaan kan worden om de huidige woning veiliger en comfortabeler te maken. Indeling, ergonomische aanpassingen, verlichting, domotica, thuistechnologie, beeldbelcommunicatie, energiebesparende maatregelen komen in de woonscan aan de orde. Studenten van Hogescholen, ROC’s en of een Wijkleerbedrijf kunnen in het kader van een gemeentelijke aanpak eenzaamheidsbestrijding huisbezoeken combineren met een woonscan. 

Handen-met-huisje-Foto-Gerd-Altmann-627x376.jpg

Eenvoudige thuistechnologie De woonscan kan uitmonden in een aanbeveling eenvoudige thuistechnologie te gaan gebruiken. Denk aan gebruik van een button voor sociale personenalarmering, rookmelder, personenalarmering met een meldkamer als achterwacht, zorgcommunicatie, deelname aan een buurgemeenschap, gebruik van een comfort-tablet en de app SchermVan op de smartphone.

Buurtverbinders LaCoTA wil intensief samenwerken met heel veel landelijke, provinciale en gemeentelijke organisaties. En voor het realiseren van het einddoel is het mogelijk nog belangrijker dat de kleinschalige netwerken van buurtverbinders goed geïnformeerd worden. Geen partij kan Langer Comforttabel Wonen alleen succesvol organiseren en/of alleen succesvol in de markt zetten. De kracht van LaCoTA als coöperatie is het onderling verbinden van netwerken zodat Langer Comfortabel Wonen beter van de grond komt.

Deze blog is eerder gepubliceerd in  Klein Wonen Magazine Editie nummer 4 blz 40. (december 2018): Eenzaamheid

Ontspullen.jpg