Niet verhuizen, toch gemeenschappelijk wonen

GemeenschappelijkWonen.jpg

 1. Gestippeld Wonen

Gestippeld Wonen is de meest bekende vorm van Gemeenschappelijk Wonen zonder verhuizen. Deze vorm lijkt het meest op Buurgemeenschappen. Bij de gebruikelijke vorm van Gestippeld wonen bevinden de woningen/appartementen zich binnen één gebouw. De leden van de woongroep wonen met medebewoners in het complex samen. Er  wonen dus onder het zelfde dak ook mensen die niet tot de woongroep behoren. Yvonne Witter van ZorgSaamWonen heeft onlangs een mooie blog geschreven over Gestippeld Wonen. Zie https://www.zorgsaamwonen.nl/rondje-langs-de-provincies/gestippeld-wonen-de-ideale-woonvorm

 1. Buurgemeenschappen

Een Buurgemeenschap lijkt op een project Gestippeld Wonen echter de woningen bevinden zich niet onder één dak maar staan verspreid in het dorp of de wijk. De Buurgemeenschap heeft meestal wel een eigen vaste buurtkamer of ontmoetingsruimte. Gemeenschappelijke activiteiten kunnen gericht zijn op ontmoeting (samen eten, sporten, wandelen, bezoek aan bioscoop of theater, en het beoefenen van hobby’s), maar ook op het naar elkaar omzien en elkaar ondersteunen in gebruik van bijvoorbeeld thuistechnologie. Het initiatief gaat van buurtbewoners zelf uit. Dit in tegenstelling tot Cirkelgroepen die vooral worden aangeboden door zorgaanbieders. Een voorbeeld van een Buurgemeenschap is De Derde Fase  in Zutphen. Zie https://derdefase.nl/

 1. Cirkelgroep

Cirkelgroepen zijn Buurgemeenschappen. Echter het opstarten en de verantwoordelijkheid voor continuïteit ligt minder nadrukkelijk bij de cirkelgroep zelf maar bij een andere organisatie. Bijvoorbeeld een:

 • Project Gemeenschappelijk Wonen (zij noemen dit meestal de “buitencirkel”)
 • Serviceflat / Vereniging van Eigenaren
 • Een Buurthuis
 • Welzijnsorganisatie zoals Humanitas
 • Wijkleerbedrijf
 1. Virtuele Woongemeenschappen

Dit is een woongemeenschap die onderling contact heeft via internet. Door beeldbelcontact kunnen de deelnemers elkaar spreken (en desgewenst ook zien via bijvoorbeeld Skype). De deelnemers binnen de Virtuele Woongemeenschap vinden het belangrijk om naar elkaar om te kijken, bijvoorbeeld door elkaar te helpen bij het kiezen van oplossingen voor zorg en dienstverlening, en het gebruik van thuistechnologie. Er zijn ook chatgroepen die functioneren als Virtuele Woongemeenschap.

Bijkomende redenen om niet te verhuizen
Overwegingen om voor deze woonvarianten te kiezen kunnen zijn:

 • Er is geen zicht op een plaatst in een traditoneel project Gemeenschappelijk Wonen in de eigen gemeente of regio.
 • Huidige woning is fijner/ruimer dan het appartement in een traditioneel project Gemeenschappelijk Wonen.
 • Behouden van netwerk met huidige buren.
 • Financiele redenen om de huidige woning niet te verlaten. Bijvoorbeeld opgebouwd huurrecht of mooie hypotheekconstructie zoals aflossingsvrij.
 • Leeftijd. “Oude bomen” zijn niet altijd gemakkelijk te verplaatsen. En boven de 60-70 jaar kom je meestal niet meer op de wachtlijst voor ballotage/verhuizing naar een traditioneel project Gemeenschappelijk Wonen.

Meer informatie
Ik heb mij voorgenomen in enkele volgende blogs dieper in te gaan op de verschillende vormen van “Gemeenschappelijk Wonen zonder verhuizen”.

Wie zich nu al verder wil verdiepen kan klikken naar de special van LaCoTA over dit thema: https://www.lacota.nl/anders-en-actief-wonen/nieuwsbrieven/special-gemeenschappelijk-wonen-zonder-verhuizen/ . Daarin ook meer verwijzingen.

Deze blog is eerder geplaatst op het platform ZorgSaamWonen: Niet verhuizen, toch Gemeenschappelijk Wonen (22 juli 2021)