Overheden gaan meer investeren in "flexwoningen"

De Adviesraad Migratie pleit er in het adviesrapport Een huis voor statushouders voor dat overheden meer gaan investeren in flexwoningen. Het adviesrapport is uitgegeven 18 oktober jongstleden. Een mooie steun in de rug voor iedereen die al langer de ontwikkeling van tiny houses propageert als bijdrage aan het woningtekort in Nederland.

Ook minister Hugo de Jonge noemt flexwoningen steeds vaker als oplossing voor het acute tekort aan woningen. De doelstelling voor dit jaar is het bouwen van 7500 flexwoningen en  voor zowel 2023 als 2024 gaat het om 15.000 nieuwe flexwoningen. De kunst is nu om geschikte locaties te vinden. Er wordt gesuggereerd dat iedere gemeente een extra straat aanlegt. Maar dat is vooral een rekenmodel om te laten zien hoe snel je 100.000 woningen uit de grond stampt. Zeker als het flexwoningen zijn.

Excuusplekken
De Rijksoverheid hamert begrijpelijk op het snel realiseren van extra woningen voor statushouders. Het gevaar van clustertjes van 10 tot 24 flexwoningen voor statushouders is dat het excuusplekken worden zoals clusters woonwagenwoningen. Beter lijkt het idee van de gemeente Roerdalen die recent besloot om ieder van zijn zes dorpskernen te verplichten een cluster tijdelijke woningen te realiseren. Die gemeente denkt aan clusters van woningen voor een vaste mix van Oekraïners, statushouders en starters. De gemeente maakt de bouw desnoods mogelijk door een vergunning met afwijking te verlenen op plekken waar het bestemmingsplan niet voorziet in woningbouw.

Verruimen
Een nog vitalere invulling van het plan van de gemeente Roerdalen zou kunnen zijn de mix te verruimen met een vast aantal seniorenwoningen en woningen voor doorstromers. Dat maakt grotere woningen vrij op andere plekken in de gemeente. LaCoTA heeft al vaker pleidooien gehouden om een deel van de gewenste clusters te realiseren rond boerderijen die vrijkomen van hun agrarische functie. Ideaal om starters, senioren, statushouders en doorstromers te huisvesten die graag verbonden willen blijven met het buitengebied. In en rond iedere dorpskern zijn zulke liefhebbers te vinden. En maak ook die locaties vitaal door ze beschikbaar te stellen in dezelfde mix. Bedenk bovendien dat veel statushouders niet komen uit grote steden en iets makkelijker aarden in een groenere omgeving.

Meer lezen:
Over groen wonen: Inspiratie – Groen Wonen (lacota.nl)

Ook geplaatst
Dit artikel is ook geplaatst o.a in Klein Wonen Magazine (2-11-2022)