Binnen een Cirkelgroep, en met name binnen een VoorZorgCirkel, kunnen mensen elkaar vertrouwd maken met Digi-zorg.

Een VoorZorgCirkel is één van de vele vormen van de woonvariant “Cirkelgroep”. Het is een vorm van Wederkerig Wonen en ook een vorm van Gemeenschappelijk Wonen waarvoor je niet noodzakelijk hoeft te verhuizen. Cirkelgroepen zijn buurtbewoners die met elkaar afspreken serieus “Om te kijken naar elkaar”. Het draagt bij aan het opbouwen van een veilig en zorgzaam netwerk. En daarnaast doet men vooral ook leuke dingen samen. Bijvoorbeeld samen wandelen, samen hobby's doen en op gezette tijden samen borrelen ergens in de buurt.

Een VoorZorgCikel kan men in principe zelf starten net als andere vormen van Cirkelgroepen. Heel gemakkelijk beginnen met een whatsapp-groepje met mensen uit je straat of directe omgeving.

Voorzorgcikel.jpg

De eerste VoorZorgCirkelgroepen
De eerste zijn gestart in de gemeente Land van Cuijk. De wijkverpleging die vanuit zorgaanbieder Pantein betrokken was bij de start benoemde dat o.a. de volgende elementen kunnen vallen onder “Omkijken naar elkaar” en wellicht overgenomen kunnen worden door de VoorZorgCirkel zelf:

 • een luisterend oor zijn
 • ondersteuning bij allerlei huishoudelijke taken (de wasmachine en afwasmachine in en uit ruimen)
 • gezelschapsdame of -heer zijn voor een eenzame buur
 • halen van medicatie bij de apotheek (als iemand dit door ziekte niet meer kan en er geen sprake is van een complexe medicatie)
 • laagdrempelige zorg als de relatie heel goed is.

LaCoTA (Langer Comfortabel Thuis Alliantie) denkt dat ook de volgende elementen belangrijk kunnen zijn:

 • elkaar wegwijs maken in gebruik van tablet, app’s en Digi-zorg
 • elkaar informeren over diensten die het wonen comfortabeler maken
 • helpen bij het bestellen van maaltijd aan huis (en eventueel samen eten)
 • vitale buren vragen soms een klusje te doen
 • elkaar wegwijs maken in zuinig omgaan met energie
 • en natuurlijk ook elkaar aanspreken op waardige omgangsvormen
 • en vooral ook leuke dingen. Samen koffie drinken. De dag bespreken, soms samen koken (of maaltijd bestellen) en samen eten.

Het sterke netwerk dat in de VoorZorgCirkel kan groeien vermindert de druk op de formele zorg. Vooral als buren elkaar vertrouwd maken met tablet, app’s, domotica en beeldbellen is het voor de formele zorg gemakkelijker om desgewenst meer Digi-zorg in te zetten. 

Van alle tijden
Het is eigenlijk van alle tijden maar na een paar decennia waarin erg veel draaide om individualisering, zelfontplooiing, maximale inzet voor arbeidsparticipatie lijkt “Omkijken naar elkaar” wat in de vergetelheid geraakt.
Hoewel… er zijn 5 miljoen mantelzorgers in Nederland! Het valt dus wel mee. Wellicht kan het wat gemakkelijker, vanzelfsprekender en vooral ook gezelliger.

Appen
Wie kan appen kan zelf het initiatief nemen. Wie niet kan appen vraagt een leuk iemand om daarbij te helpen. En wie zich eenzaam voelt kan steun krijgen van heel veel instanties (gemeente, welzijnswerk, bibliotheek, ledenorganisatie, ouderenbond) want een sterk netwerk is belangrijk om langer comfortabel thuis te wonen, en geeft minder druk op de formele zorg.

Meer info
Lees meer over Cirkelgroepen
Lees meer over VoorZorgCirkels
Vraag naar de ervaringen van zorgaanbieder Pantein
Lees meer over Digi-Zorg.