COMFORT-WONINGEN

Een Comfort-woning is voorzien van alle gemakken van domotica, dienstverlening, service, welzijnscommunicatie en e-healthcommunicatie. Het totale dienstverleningspakket is modulair opgebouwd. De basis van het pakket bestaat uit een moderne internetverbinding, wifi en sociale personenalarmering. Het pakket kan uitgebouwd worden met meer dan 100 modulen. Er is veel Digi-zorg mogelijk via het gecertificeerde platform. En alles loopt via één dashboard.
De meeste "servicecomplexen en complexen aanleunwoningen voor senioren" voldoen nog niet aan dit comfort-niveau!

Door de aanwezige domotica en communicatiemiddelen in Comfort-woningen wordt het voor ZorgSameBuren, mantelzorgers en professionele zorgverleners gemakkelijker om hun ondersteunende zorgtaken te doen.

Gecertifeerd platform
Handig om te weten als ZorgSameBuur; LaCoTA (Langer Comfortabel Thuis Alliantie) heeft de afgelopen jaren gewerkt aan het meest uitgebreide modulaire dienstenplatform in Nederland (zie SchermVan/AbleConnect). Recent is deze versie gecertificeerd voor zorgcommunicatie via meldkamers. Met dit platform kan in principe iedere woning opgewaardeerd worden tot een Comfort-woning.

Ook goede woningen voor VPT-zorg
Comfort-woningen zijn, mede door de aanwezige domotica en communicatiemiddelen, ook goede omgevingen voor VPT-zorg. Het ‘volledig pakket thuis’ (VPT) is een pakket zorg en dienstverlening voor mensen met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Het vpt is de manier waarop mensen de zorg ontvangen, het is een leveringscontract. Bij een vpt blijft men thuis wonen. Een zorginstelling levert het pakket zorg.

ubuntuplei.jpg

ZorgSameBuren
Binnen, en in de omgeving van een cluster Comfort-woningen wonen waarschijnlijk voldoende vrijwillige ZorgSameBuren (met ervaringsdeskundigheid!) die bereid zijn buren te ondersteunen in het gebruik van de digitale mogelijkheden. Eventueel bieden ZorgSameBuren hun ondersteuning vanuit een georganiseerd verband zoals vanuit de bibliotheek of een welzijnsorganisatie.

Afspraken met gemeenten
De komende tijd gaan gemeenten prestatie­afspraken maken met minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) over de bouw van 290.000 nieuwe seniorenwoningen die binnen 8 jaar opgeleverd moeten worden. Een goed moment om ook als buurt invloed uit te oefenen op het comfort-niveau van woningen in de buurt.