Wonen en Zorg in het groen

LaCoTA heeft 50 mooie locaties toegevoegd aan de LaCoTA-website. Op deze locaties wordt professionele zorg gecombineerd met wonen in een groene omgeving. Het gaat om kleinschalige woonzorgprojecten. Sommige projecten zijn gerealiseerd in de bouwkundige vorm van een woonserviceboerderij en soms was een authentieke boerderij zelfs de basis van het project. Een woonserviceboerderij, maar ook andere kleinschalige woonzorg-projecten, is een woonvoorziening voor mensen met een zorgindicatie. Het servicepakket is meestal gekoppeld aan een indicatie voor een Persoons Gebonden Budget (PGB). De nadruk ligt op het wonen. Dit in tegenstelling tot een zorgboerderij, waar de nadruk ligt op dagbesteding.

Veel mensen kennen buren of familieleden die, ondanks aanpassingen aan hun woning en mogelijke domotica-oplossingen, toch niet meer op oudere leeftijd alleen in hun eigen woning kunnen of willen blijven. Grote woonzorgcomplexen schrikken soms af en dan kan een kleinschalige woonzorgvoorziening in een groene omgeving een mooi alternatief zijn. LaCoTA heeft met Woonz gesprekken gevoerd om de vindbaarheid van deze locaties te vergemakkelijken en daardoor ook de bemiddeling.

VEEL BOERDERIJEN WORDEN OPGESPLITST IN 1, 2 OF 3 WOONAPPARTEMENTEN
Bent u toevallig aanbieder van ook zo’n mooie locatie in het groen? En wilt u de vindbaarheid en bemiddeling naar die locatie verbeteren? Geef dit door aan Woonz via hun website. Er zijn ook boerderijen waar de nadruk ligt op omkijken naar elkaar. Omdat boerderijen meestal grote gebouwen zijn lenen zij zich prima voor meervoudige bewoning. Traditioneel was dat al in de vorm van een drie-generatieboerderij. De laatste 30 jaar worden ook veel boerderijen opgesplitst in 1, 2 of 3 woonappartementen. Het derde appartement is dan soms een tijdelijke mantelzorgwoning voor een familielid. En er kwamen grotere woongroepen en woonverenigingen op boerderijen.

Kadastraal opsplitsen in meer dan2 wooneenheden stuit vaak op bezwaren bij de gemeente. Met een woonvereniging kun je dat bezwaar soms omzeilen, maar dan moet je min of meer een huishouden vormen. Een woonvereniging krijgt gemakkelijker een hypotheek maar je kunt je eigen deel van de boerderij dan minder gemakkelijk doorverkopen. Een mooi voorbeeld van een dergelijke boerderij is De Heemshof, waarover verderop in deze editie uitgebreid aandacht voor het buitenleven van de woongroep.

Er zijn meer woonvarianten, die vallen onder de verzamelnaam groen wonen. Denk aan landgoederen en buitens, wonen in cultuurhistorisch erfgoed, kloosters en kerken, buurgemeenschappen, hofjes en woonboerderijen voor uitsluitend senioren.

Vaak is er voldoende groen omheen om ook enkele tiny houses aan het project toe te voegen. Er zijn ook voorbeelden dat tiny houses worden toegevoegd voor verzorgend personeel of stagiaires.

Dit artikel is ook te lezen op pagina 54 in editie 12 van Klein Wonen Magazine