Actualiteit

Scherm Van LaCoTA prominenter op onze startpagina

Belangstellenden voor SchermVan vonden dat er teveel info op onze website staat. Daarom hebben we nu gezorgd dat men op de startpagina direct kan kiezen voor info over SchermVan of info over het overige werk van LaCoTA.

Geplaatst: 14-06-2020

 

LaCoTA stimuleert Inclusief Wonen

LaCoTA ziet "Inclusief Wonen" als een te onderscheiden woonvariant. We hebben informatie over deze woonvariant gebundeld toegankelijk gemaakt vanaf de startpagina van onze Coöperatie. Zie Inclusief Wonen.

Wonen wordt samenleven!

Geplaatst 30 juni 2020

Direct naar onze LaCoTA webwinkel:

Webwinkel

Direct naar bestellen: www.ablesmarthome.nl/lacota

Virtuele Woongemeenschappen (ViWo)

In Corona-tijd is iedereen genoodzaakt zich terug te trekken in zijn/haar eigen woning. In een Virtuele Woongemeenschap kun je desondanks je "dagelijkse leventje" delen met vertrouwde gezichten. 

LaCoTA heeft samen met Omroep Max en KESconsult/woonvarianten het concept Virtuele Woongemeenschap ontwikkeld. Dit is een woonvorm waarbij de leden elkaar ontmoeten via de digitale snelweg. Groepen kunnen zich desgewenst verder ontwikkelen tot een "Buurgemeenschap per postcodegebied" of een project "Gestippeld Wonen". 

LaCoTA heeft sinds april 2020 de tool "SchermVan App" geplaatst in de Android Google Play-store. We gaan een specifieke versie van deze App doorontwikkelen voor de communicatie binnen Virtuele Woongemeenschappen! 

Nu al kun je via de "SchermVan App": beeldbellen, personenalarmering regelen, thuistechnologie aansturen (waaronder een slimme thermostaat, video-voordeurbel, electronisch voordeurslot, dimmers, schakelaars enz).

Best comfortabel om virtueel te wonen! En het maakt je ecologische voetafdruk weer iets kleiner.

Meer lezen: Special nummer 2 Gemeenschappelijk Wonen zonder verhuizen: https://www.lacota.nl/anders-en-actief-wonen/nieuwsbrieven/special-gemeenschappelijk-wonen-zonder-verhuizen/

Downloaden: Demo-versie "SchermVan App" (gratis) downloaden op je Android toestel: > Google Play-store > "SchermVan App"

Bestellen: Thuistechnologie / Domotica: https://www.ablesmarthome.nl/lacota

Website en aanmelden bij een ViWo:  Mijn Trefpunt

Geactualiseerd 26-4-2020

Corona, EENZAAMHEID en beeldbellen via SchermVan

Het is nu bij uitstek een periode om "naar elkaar om te kijken". Bij uitstek een periode om virtuele verbondenheid te testen. Virtuele buurgemeenschappen op te zetten. En zeker ook om virtuele mantelzorg binnen families uit te bouwen.

Dat kan veilig met Skype en Facetime, Ook zijn er besloten platformen.

Vanuit het LaCoTA platform SchermVan kun je gratis beeldbellen. Ga naar > https://www.schermvan.nl > klik op de button Beeldbellen > klik nogmaals op Beeldbellen rechts naast de tekst en je kunt Beeldbellen via het platform waarop SchermVan is geinstallaeerd.  Het werkt zowel via Windows (elke browser zoals Firefox, Chrome, Edge, Opera), Android als Apple. Als mensen al eens hebben ingelogd op Skype of Facetime dan zullen ze meteen ingelogd worden. Anders moet je eerst Skype of Facetime installeren op je tablet.

Eenzaamheid komt veel voor en vooral nu in deze Corona-periode. Dat geldt voor jonge generaties, kwetsbare mensen, en zeker voor 75-plussers. Meer dan de helft van de mensen ouder dan 75 jaar zegt zich (zelfs onder normale omstandigheden) eenzaam te voelen. Op basis van de huidige aantallen 75-plussers zou het gaan om een groep van 650.000 mensen die zegt zich eenzaam te voelen. 

LaCoTA wil gemeentelijke Coalities tegen Eenzaamheid inspireren en ondersteunen vanuit het thema Langer Comfortabel Wonen.

Lees meer over Eenzaamheid in onze special.

Geactualiseerd 27-3-2020

Eerste gemeentelijke versies "SchermVan" beschikbaar.

De basis-versie was al een poosje te zien op Demo.

Je kunt op de basis-versie (gratis!) een persoonlijk account aanmaken, of een account voor wie je zorgt of voor wie je mantelzorger bent.  Dat kan op https:/schermvan.nl . Je kunt de web/app gratis installeren op de meeste PC's, tablets en smartphones. De web/app draait het beste op Android toestellen via het besturingsprogramma Chrome.

Ook kun je een gratis persoonlijk account aanmaken op de (concept-)versies voor de vier "LaCoTA doorbraak gemeenten". Zie: 

Verder zijn er al versies beschikbaar voor:

 • Alkmaar
 • Almere
 • Arnhem
 • Baarn
 • De Bilt
 • Eindhoven
 • Gouda
 • Hengelo
 • Hilversum
 • Leusden
 • Nuenen
 • Oss
 • Tilburg
 • Waadhoeke
 • Zeist

Het gebruik van deze versies wordt gratis zodra de betreffende gemeente een licentieabonnement heeft van LaCoTA.

Binnenkort verschijnen de versies voor meer gemeenten. Ook zullen de achterliggende buttons verder worden uitgewerkt. 

Geactualiseerd 30-03-2020

Mantelzorg moe en toe aan vakantie? Lees het nieuwe dossier Mantelzorg-en Respijtzorg

Respijtzorg is een tijdelijke vervanging van mantelzorg. Iemand anders neemt de taken over, zodat de mantelzorger even tijd heeft om andere dingen te doen. Bijvoorbeeld als een mantelzorger op vakantie wil. Respijtzorg helpt voorkomen dat een mantelzorger overbelast raakt. Er zijn verschillende vormen van respijtzorg, zoals vakantie in een geschikte woning op een vakantiepark, hulp aan huis en opvang buitenshuis, bijvoorbeeld dagopvang of logeeropvang. Respijtzorg kan zowel professionele zorg als vrijwilligerszorg betreffen. Soms is structurele vervangende zorg mogelijk: de mantelzorger heeft dan bijvoorbeeld één dag per week geen zorgtaken omdat de zorgvrager naar een dagopvang gaat. Ook kan het gaan om een gezamenlijke vakantie van de mantelzorger en de zorgvrager, waarbij de zorg op het vakantieadres door derden wordt overgenomen. Hierdoor kan de mantelzorger ontspannen, tot rust komen en desgewenst eigen activiteiten ondernemen.

Respijtzorg vormt een belangrijk onderdeel van de ondersteuning die gemeenten mantelzorgers kunnen bieden.

Lees verder in het mooi geïllustreerde dossier Mantel- en Respijtzorg: https://kleinwonenmagazine.nl/wp-content/uploads/2019/07/KWM-5.pdf met daarin een blog van Wim G. Kromwijk, directeur van LaCoTA. Ga naar blz 48 en verder.

Of lees verder in onze Special nummer 5: Mantelzorg, respijtzorg en comfortabel verblijven tijdens je vakantie

Geactualiseerd: 18-7-2019

Slimme Gemeenten

Vanaf vandaag (15 maart 2020) speciaal uitgelicht op de website van Klein Wonen Magazine: onze blog over Slimme Gemeenten: https://lnkd.in/deVPgkE

LaCoTA onderzoekt samenwerking met Gebied-online

LaCoTA onderzoekt samenwerking met Gebied-online. Op het landelijk platform "Gebied-online" zijn inmiddels 33 buurtplatformen actief. Buurtbewoners kunnen er met elkaar gemakkelijk een eigen buurtplatform opstarten en actueel houden. Gebied-online is opvallend gebruiksvriendelijk. Gebied-online sluit goed ook aan bij de LaCoTA visie op Buurgemeenschappen. Buurtplatformen gaan echter nog een stapje verder dan "gemeenschappelijk wonen". Buurtbewoners organiseren er met elkaar buurtverbinding op veel meer terreinen.

LaCoTA hoopt dat de buurtplatformen zullen bijdragen aan het LaCoTA initiatief van "Digiteams in de Wijk" dat gericht is op het ondersteunen van buurtbewoners bij gebruik van SchermVan en andere vormen van thuistechnologie, personenalarmering en e-Health.

Bekijk alle 33 platformen: https://gebiedonline.nl/onze_leden

Geplaatst 21-03-2020

20 Woongemeenschappen op zoek naar kandidaten voor hun wachtlijst

Op dit moment kun je op de website van de LVGO (Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk Wonen van Ouderen) 20 woongemeenschappen vinden die actief op zoek zijn naar mensen voor hun wachtlijst. Houd er rekening mee dat veel woongemeenschappen een voorkeur hebben voor jongere senioren (tot bijvoorbeeld 67 jaar). Kijk op https://www.lvgo.nl/woongroepen/wachtlijst/.
Heb je wel belangstelling voor Gemeenschappelijk Wonen maar wil je eigenlijk niet verhuizen laat je dan inspireren door de links die LaCoTA op een rijtje heeft gezet over Langer Comfortabel Thuis Wonen. Zie https://www.schermvan.nl/lacota

Geactualiseerd: 9-12-2019

Thuistechnologie in "slimme" woningen

Smart homes zijn gewone huizen (ook appartementen en kamers in zorginstellingen) waarin slimme oplossingen geïntegreerd zijn. Met andere woorden: een huis met "intelligente" technologie dat dagelijkse activiteiten vereenvoudigt en automatiseert, zoals bijvoorbeeld het aandoen van lampen, het vergrendelen van de deur, het laten zakken van het zonnescherm en het wijzigen van de thermostaat. In principe kun je elk apparaat dat in staat is om iets autonoom te doen slim noemen. Een slimme thermostaat zet de thermostaat bijvoorbeeld automatisch lager als er geen beweging in huis is. Er wordt in het kader van slimme huizen ook wel eens gesproken over domotica, oftewel het toepassen van elektronica en huisnetwerken, ook wel huisautomatisering. Zie meer bij: Woonvarianten

Geplaatst 7-03-2019

Smart homes, inclusieve wijken, slimme gemeenten, inclusieve digitalisering en smart cities

Slimme gemeenten kunnen ons leven gemakkelijker maken. Daarbij moeten ze echter wel de gehele samenleving dienen. Verplaatsen door de stad kan voor kwetsbare groepen in onze samenleving heel frustrerend zijn, bijvoorbeeld voor mensen met een handicap en voor ouderen. Zoiets alledaags als winkelen, kruispunten oversteken, uitstappen bij de juiste bushalte kan voor deze mensen een grote hindernis zijn.

LaCoTA wil bijdragen aan de totstandkoming van inclusieve wijken. Voor het wonen in wijken betekent dit niet alleen dat er voldoende levensloopbestendige woningen zijn, ook de toegankelijkheid van de openbare ruimte is van belang. Met andere woorden: toegankelijk voor mensen in een rolstoel en voor mensen met een rollator. Daarnaast zullen mensen steeds meer gebruik gaan maken van thuistechnologie en e-health-oplossingen, zodat er hogere eisen gesteld zullen worden aan internetverbindingen.

LaCoTA wil samen met gemeenten bevorderen dat gemeentelijke Allianties ondersteunend en verbindend bijdragen aan de uitvoering van een gemeentelijk traject Langer Comfortabel Wonen. In 2016 heeft LaCoTA daarvoor een eerste inspiratiedraaiboek samengesteld voor de gemeenten Amersfoort, Ede en Harderwijk. In de twee jaar erna is hard gewerkt aan het realiseren van de app/web SchermVan. Daarmee kunnen mensen o.a. op een eenvoudige manier toegang krijgen tot alle relevante gemeentelijke informatie over Langer Comfortabel Wonen en kan gemakkelijk personenalarmering, comfortdiensten en zorgcommunicatie geregeld worden.

Smart city-technologie biedt kansen om de kwaliteit van leven voor minder valide mensen te verbeteren. Steden kunnen meer inclusief worden, mits ervoor gewaakt wordt dat technologische vooruitgang ons niet verdeeld en kwetsbare groepen (verder) geïsoleerd raken. LaCoTA heeft een special over dit onderwerp geschreven met daarin o.a. aandacht voor:

 • Inclusieve wijken
 • Smart homes
 • “Warme” technologie
 • Gemeentelijke informatie langer comfortabel wonen
 • De rol van de app/web SchermVan
 • De rol van onderwijs
 • De rol van Buurtverbinders
 • Koploperprojecten

 

Geactualiseerd 16-5-2019

Pagina over Woningen met Zorgzekerheid geactualiseerd

Kijk op Woningen met Zorgzekerheid

Geplaatst 13-5-2019

Nummer 12: Nieuwsbrief ANDERS EN ACTIEF WONEN April 2019 is verzonden

 

andersenactiefwonen.jpgApril-nummer (nummer 12) van onze Nieuwsbrief is uit;
link: https://www.lacota.nl/anders-en-actief-wonen/nieuwsbrieven/nummer-12

SchermVan; wat kun je met deze app/web?

De app/web SchermVan integreert verschillende functies op gebieden als huisautomatisering, dienstverlening, zorgverlening en buurtcommunicatie. SchermVan bevat bijvoorbeeld modules voor beeldbellen, de bediening van thuistechnologie en het oproepen van zorg. Voorheen waren er voor deze functionaliteiten verschillende apparaten, apps of afstandsbedieningen nodig. SchermVan bundelt al deze functionaliteiten binnen één app.

Deze naadloze integratie van diverse functionaliteiten is echter niet het enige dat SchermVan uniek maakt. Er zijn meer unieke aspecten:

 • De app is voor gebruikers gratis. De comfort-tablet wordt opgenomen in de modulaire abonnementenstructuur van XS-Comfort.
 • Alle modulen van XS-Comfort kunnen worden bediend vanuit de comfort-tablet.
 • Een tablet is voor veel ouderen gemakkelijker te bedienen dan een smartphone. En een dedicated tablet loopt niet vol met eindeloos veel app’s.
 • De opmaak van alle functionaliteiten binnen de app is uniform, zodat de informatie overzichtelijk blijft. Het basisscherm bestaat uit 12 buttons.
 • Na registratie wordt er, bij de button “gemeente”, automatisch ook een link gemaakt naar relevante gemeentelijke informatie over de WMO en Langer Comfortabel Wonen, van de gemeente waarin de gebruiker woont. Dit maakt het voor gemeenten relevanter hun informatie beter toegankelijk aan te bieden.
 • De aanvraag en de inrichting van SchermVan kan - ook voor mensen die plots (meer) zorgbehoevend worden - snel georganiseerd worden, bijvoorbeeld door een familielid, zelfs wanneer deze zich aan de andere kant van het land bevindt.
 • De geïntegreerde functionaliteiten betekenen een ontlasting voor de communicatie van en met mantelzorgers.
 • Omdat de app overal op dezelfde manier werkt, kunnen gebruikers elkaar gemakkelijker ondersteunen in het gebruik ervan. LaCoTA leidt ook trainers op, die de gebruiker desgewenst extra kunnen bijstaan.
 • Deze standaard is open source, zodat veel domotica-modulen er gemakkelijk mee kunnen communiceren en de kosten laag blijven.
 • De achterliggende protocollen zijn gericht op privacy. Zodoende is zorgcommunicatie via SchermVan veilig en betrouwbaar.
Geplaatst 21-02-2019

LaCoTA-Alliantie en gemeentelijke trajecten SchermVan

Vanuit de LaCoTA-Alliantie wil LaCoTA bijdragen aan Comfortabel Wonen. We willen het gebruik van thuistechnologie stimuleren o.a. door de introductie van de app/web SchermVan.

Samen met een vast aanspeekpunt binnen de gemeente willen we het project "Senior En Buurt Zoeken Sterk Netwerk" opstarten. Daarbij zoeken we waar mogelijk aansluiting bij gemeentelijke coalities tegen eenzaamheid.

Op de app/web SchermVan werken we (achter de button "GEMEENTE") per gemeente aan een betere toegankelijkheid van alle info over Langer Comfortabel Wonen. Dat kun je nu al zien op de demoversie van SchermVan:  Scherm van LaCoTA & info per gemeente

Geplaatst 4-3-2019

ZOEK EEN CURSUS OP DIGITAALHULPPLEIN.NL

Op veel plekken in Nederland kun je cursussen volgen om vertrouwd te raken met computers en domotica. Je kunt ook naar een inloopspreekuur gaan. De bekendste aanbieders staan op de website van www.digitaalhulpplein.nl. Je krijgt er persoonlijke begeleiding. De trainer heeft tijd voor jouw vragen. En je gaat direct aan de slag.

Je kunt met de basisvaardigheden van internet en computers aan de slag. Of met een onderwerp dat nu voor jou belangrijk is zoals omgaan met SchermVan.

Meer info over cursusmogelijkheden: Academie & Trefpunt