Actualiteit

LaCoTA helpt mensen langer comfortabel thuis te wonen.

Mensen zijn gesteld op hun eigen woning en woonomgeving en willen daar meestal zo lang mogelijk blijven wonen, ook als hun behoefte aan zorg toeneemt. Thuis biedt een gevoel van veiligheid; een plek die gevuld is met herinneringen en bezittingen. Ook de meeste ouderen willen absoluut niet verhuizen. Dit verlangen zo lang mogelijk thuis te blijven wonen sluit aan bij het beleid van de overheid: om de toenemende zorgvraag terug te dringen en kosten betaalbaar te houden moeten mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen.

Om ervoor te zorgen dat mensen ook daadwerkelijk langer thuis kunnen blijven wonen, is het zaak stil te staan bij hun woonbehoeften en woonwensen. Ouderen willen bijvoorbeeld nauw verbonden blijven met hun sociale contacten, ook willen zij zich veilig voelen. Veiligheid omvat hierbij zowel welzijn als gezondheid. Om deze behoeften te vervullen, is technologie een onmisbaar hulpmiddel.

LaCoTA zet zich in om mensen te helpen langer comfortabel thuis te kunnen wonen. We zorgen voor wooncomfort door mensen een sociaal netwerk te bieden en hun omgeving veilig te houden via slimme oplossingen, dienstverlening, zorgcommunicatie en alarmering.

Veel van de oplossingen die mensen helpen om comfortabel thuis te blijven wonen, zijn duur zonder onderling compatibel te zijn. Oplossingen werken dan niet goed samen. Bij LaCoTA kiezen we er echter voor om al deze toepassingen te bundelen in één modulaire oplossing. We bieden daarvoor de app/web: SchermVan.

SchermVan; wat kun je met deze app?

De app/web SchermVan integreert verschillende functies op gebieden als huisautomatisering, dienstverlening, zorgverlening en buurtcommunicatie. SchermVan bevat bijvoorbeeld modules voor beeldbellen, de bediening van thuistechnologie en het oproepen van zorg. Voorheen waren er voor deze functionaliteiten verschillende apparaten, apps of afstandsbedieningen nodig. SchermVan bundelt al deze functionaliteiten binnen één app.

Deze naadloze integratie van diverse functionaliteiten is echter niet het enige dat SchermVan uniek maakt. Er zijn meer unieke aspecten:

 • De app is voor gebruikers gratis. De comfort-tablet wordt opgenomen in de modulaire abonnementenstructuur van XS-Comfort.
 • Alle modulen van XS-Comfort kunnen worden bediend vanuit de comfort-tablet.
 • Een tablet is voor veel ouderen gemakkelijker te bedienen dan een smartphone. En een dedicated tablet loopt niet vol met eindeloos veel app’s.
 • De opmaak van alle functionaliteiten binnen de app is uniform, zodat de informatie overzichtelijk blijft. Het basisscherm bestaat uit 12 buttons.
 • Na registratie wordt er, bij de button “gemeente”, automatisch ook een link gemaakt naar relevante gemeentelijke informatie over de WMO en Langer Comfortabel Wonen, van de gemeente waarin de gebruiker woont. Dit maakt het voor gemeenten relevanter hun informatie beter toegankelijk aan te bieden.
 • De aanvraag en de inrichting van SchermVan kan - ook voor mensen die plots (meer) zorgbehoevend worden - snel georganiseerd worden, bijvoorbeeld door een familielid, zelfs wanneer deze zich aan de andere kant van het land bevindt.
 • De geïntegreerde functionaliteiten betekenen een ontlasting voor de communicatie van en met mantelzorgers.
 • Omdat de app overal op dezelfde manier werkt, kunnen gebruikers elkaar gemakkelijker ondersteunen in het gebruik ervan. LaCoTA leidt ook trainers op, die de gebruiker desgewenst extra kunnen bijstaan.
 • Deze standaard is open source, zodat veel domotica-modulen er gemakkelijk mee kunnen communiceren en de kosten laag blijven.
 • De achterliggende protocollen zijn gericht op privacy. Zodoende is zorgcommunicatie via SchermVan veilig en betrouwbaar.

Gemeentelijke info achter de app/web SchermVan

Na registratie op de app/web SchermVan wordt er, bij de button “gemeente”, automatisch ook een link gemaakt naar relevante gemeentelijke informatie over de WMO en Langer Comfortabel Wonen. Deze gemeentelijke info komt daardoor snel en gemakkelijker beschikbaar voor de gebruiker van de app.

Voor gemeenten wordt het belangrijk hun informatie ook via deze weg toegankelijker aan te bieden.

LaCoTA biedt deze service aan gemeenten met een licentie voor de app/web SchermVan.

Onze koploper: project “Senior En Buurt Zoeken Sterk Netwerk”

LaCoTA wil met het project Senior En Buurt Zoeken Sterk Netwerk koploper worden bij diverse innovaties van de Rijksoverheid op het gebied van langer comfortabel wonen. LaCoTA kan na jaren van voorbereiding nu eindelijk het voortouw nemen met de geïntegreerde app/web SchermVan.

SchermVan is een door LaCoTA ontwikkelde app/web. Met deze toepassing integreren we verschillende functionaliteiten op het gebied van thuistechnologie, zoals huisautomatisering, dienstverlening, zorgverlening en ondersteuning.

Om brede omarming van thuistechnologie te bevorderen, is een maatschappelijke transitie nodig: een aanpak waarbij mensen binnen gemeenten en buurten meer naar elkaar omkijken én elkaar ondersteunen in het gebruik van thuistechnologie. Koudwatervrees moet weggenomen worden, want thuistechnologie leidt niet tot minder persoonlijk contact, maar juist tot méér persoonlijk contact.

Geen enkele partij kan een opgave als langer comfortabel wonen met thuistechnologie echter succesvol alléén organiseren en succesvol alléén in de markt zetten. De kracht van LaCoTA als coöperatie is dat we netwerken onderling verbinden, zodat tezamen een geïntegreerd product/dienst/coaching kan worden aangeboden.

Bij de uitvoering van Senior En Buurt Zoeken Sterk Netwerk werkt LaCoTA intensief samen met landelijke, provinciale en gemeentelijke organisaties. Ook is contact met een kleinschalig netwerk van buurtverbinders noodzakelijk om langer comfortabel wonen mogelijk te maken.

Door met de betrokken partijen te streven naar een koploperspositie bij diverse innovaties van de Rijksoverheid zorgen we voor een landelijk podium. Op dit podium we kunnen woonzorgconsumentenorganisaties, zorgaanbieders, gemeentelijke overheden en leveranciers van thuistechnologie laten zien wat we samen kunnen bereiken! Indirect geeft dit alle partijen ook meer marktkansen met als gevolg dat ieders businesscase en -aandeel sterker wordt en niet afhankelijk blijft van subsidie.

Door met de betrokken partijen te streven naar een koploperspositie bij diverse innovaties van de Rijksoverheid zorgen we voor een landelijk podium. Op dit podium we kunnen woonzorgconsumentenorganisaties, zorgaanbieders, gemeentelijke overheden en leveranciers van thuistechnologie laten zien wat we samen kunnen bereiken! Indirect geeft dit alle partijen ook meer marktkansen met als gevolg dat ieders businesscase en -aandeel sterker wordt en niet afhankelijk blijft van subsidie.

Met project Senior En Buurt Zoeken Sterk Netwerk werkt LaCoTA aan best-practices op een aantal speerpunten:

 • Innovatie zorg- en thuistechnologie

 • Innovatie in het onderwijs voor medewerkenden in zorg en welzijn

 • Innovatie arbeidsmarkt en verlichting taken mantelzorgers

 • Innovatie eenzaamheidsbestrijding en buurtverbinding

Het is van groot belang om de uitvoering van samenwerking te laten zien. Het liefst ook met resultaatmetingen.

Bij gemeenten kan het aanhakingspunt de door de Rijksoverheid gewenste Coalitie tegen Eenzaamheid zijn. Het bruggetje daar naartoe is snel gemaakt: bestrijding van eenzaamheid > ontlasten van mantelzorgers > introductie thuistechnologie > scholing (toekomstige) werkers in zorg en welzijn > training van buurtverbinders.

SchermVan .....op COMFORT-TABLET

LaCoTA werkt aan een speciale tablet met daarop alles wat nodig is om Lang Comfortabel te wonen. Niet alleen voor senioren maar voor iedereen die zijn comfort gemakkelijk wil organiseren. Naar verwachting komt deze tablet in april a.s. op de markt.

Kijk op:  Scherm van LaCoTA & info per gemeente

Ondersteuning voor mantelzorgers

Mantelzorgers bieden hun partner, ouder of naaste ondersteuning bij fysieke zorg, emotionele problematiek en crisismanagement. Ook helpen zij hen connecties met anderen te behouden en beslissingen te nemen.

Mantelzorgers voelen zich nuttig, nodig, gewaardeerd en belangrijk. De druk en verantwoordelijkheden van het verzorgen, kunnen echter ook leiden tot emotionele, psychologische en fysieke stress, en andere klachten bij mantelzorgers. De meest voorkomende symptomen van zorgstress betreffen vermoeidheid, slapeloosheid, maagproblemen en boosheid. Op nummer één staan echter depressieve gevoelens. Verder ondervinden mantelzorgers vaak beperkingen in hun sociale leven, beschikken ze over minder vrije tijd, en hebben ze minder aandacht voor hun eigen gezondheid, zoals voldoende bewegen en voldoende rust nemen.

Het vermogen tot mantelzorgen neemt af met de toename van bovenstaande klachten. Om effectief te kunnen mantelzorgen, hebben mantelzorgers ook zelf ondersteuning nodig. Onder meer door ondersteunen met respijtzorg/dagbesteding, steun(groepen), psycho-educatie, psychotherapie, en samengestelde interventies. Relatief nieuw is de inbreng van technologie.

Het effect van technologie is tweeledig, zo kan het de zelfredzaamheid van de oudere verbeteren, en depressie, angst en stress doen afnemen bij de mantelzorger. Denk hierbij aan online sociale contacten en goede informatie. Ook voor mensen die zich niet comfortabel voelen met face-to-face-interacties kan technologie uitkomst bieden. Technologie kan bijdragen aan meer gevoel van veiligheid en comfort bij zowel mantelzorger als oudere. Belangrijk hierbij is dat deze bron van steun en informatie te allen tijden aanwezig is. Technologie kan mantelzorgers ontlasten bij persoonlijke verzorging, het managen van incontinentie en veiligheidsvraagstukken, zoals wegloopgedrag.

Info over (langer) COMFORTABEL WONEN nog weinig toegankelijk op gemeentelijke sites.

Comfortabel wonen is voor iedereen belangrijk. Denk alleen al aan het regelen van de binnentemperatuur in het hele huis. Denk ook aan de vele toepassingen van "Internet der Dingen" en denk aan beveiliging/personenalarmering. Veel toepassingen zijn al te koop bij Doe het Zelf winkels, elektronicawinkels en webwinkels. Probleem is dat veel toepassingen onderling niet compatibel zijn. Veel toepassingen zijn ook onnodig duur voor de consument. En veel toepassingen zijn niet gecertificeerd om te gebruiken in combinatie met domotica in de zorg en e-healthcommunicatie.

LaCoTA streeft ernaar dat er per gemeente een Scherm van ... komt. Buren, mantelzorgers en familieleden op afstand, kunnen elkaar dan gemakkelijker ondersteunen door per huishouden een Comfort-tablet samen te stellen met adequate domotica en de juiste dienstverlening en ondersteuning. Dat bevordert ook dat welzijnsorganisaties, woningbouwcorporaties, zorgaanbieders en consumentenorganisaties minder langs elkaar heen werken door steeds opnieuw kleine pilots te starten en niet door te zetten.

Op sommige gemeentelijke sites is enige info over dit thema te vinden achter het zoekwoord "mantelzorg". Makkelijker is het om het ook gewoon te kunnen vinden achter het zoekwoord "Comfortabel Wonen". 

Andere belangrijke zoekwoorden die meestal niet te vinden zijn op gemeentelijke sites:

 • woningaanpassing (en Lager Zelfstandig Thuis)
 • gemeenschappelijk wonen (en andere woonvarianten zoals Virtuele Woongemeenschap, Buurgemeenschap en Cirkelgroep)
 • comfort / comfort-tablet (en "internet der dingen")
 • beeldbelplatform (en "Scherm van")
 • dienstverlening
 • vervoer van "deur tot deur" (VITA)
 • personenalarmering (en idem via beeldbelplatform)
 • telefooncirkel (en beeldbelcirkel)
 • e-slot (en vervanging sleutelkluisje)
 • slimme thermostaten (en besparen op energiekosten)
 • beeldbelzorg 
 • e-health
 • verpleeghuiszorg thuis
 • ziekenhuiszorg thuis
 • coalitie tegen eenzaamheid en "senior zoekt sterk netwerk".

LaCoTA bij opening Future Care Lab van ROC Midden Nederland

LaCoTA was aanwezig bij de opening van het Future Care Lab van het Gezondheidszorg College van ROC Midden Nederland. Het Future Care Lab werd officieel geopend door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Hugo de Jonge.

De zorg in Nederland staat voor grote uitdagingen, onder meer omdat we steeds ouder worden. Ouderen blijven langer thuis wonen, ook wanneer ze een zorgvraag hebben. Deze ontwikkelingen vragen om andere competenties van zorgverleners. In het Future Care Lab wordt innovatieve zorgtechnologie aangeboden. Studenten kunnen binnen het Future Care Lab kennismaken met de technologie en er ook mee oefenen.

Het Gezondheidszorg College van ROC Midden Nederland wil met het Future Care Lab hun opleidingen zoveel mogelijk aan laten sluiten bij de zorgvraag. Zorgtechnologie is namelijk allang geen toekomstmuziek meer.

LaCoTA is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de Future Care Labs. Zo hebben we advies gegeven over de inrichting en het toekomstig gebruik van het Lab. LaCoTA hoopt dat  het Future Care Lab ook ingezet gaat worden bij wijkleerbedrijven als ondersteuning van huisbezoeken bij senioren.

(geplaatst 14-2-2019)

Gemeentebrede doorbraaktrajecten Langer Comfortabel Wonen

LaCoTA heeft samen met partners een draaiboek uitgewerkt voor gemeentebrede doorbraaktrajecten Langer Comfortabel Wonen. Het streven is dat de gemeente een platform opricht waarin alle betrokken organisaties, waaronder woningcorporaties, met elkaar samenwerken aan een goed op elkaar afgestemde thuistechnologie waaronder beeldbelcommunicatie. Actieve buurtverbinders zijn van groot belang om senioren en mantelzorgers vertrouwd te maken met nieuwe technologie. Leren omgaan met een tablet is pas het begin!

Eén van de resultaten van een gemeentebreed doorbraaktraject kan zijn dat er binnen de gemeenten een beeldbelplatform komt met gemeentelijke informatie, dienstenaanbod, mantelzorgcommunicatie en beeldbelzorg.

Kijk voor meer info Scherm van LaCoTA & info per gemeente

Management zorgaanbieders, woningcorporaties en welzijnsorganisaties, moet verder kijken dan innovatie eigen sector

Het is van groot belang het gesprek met de gemeenten aan te gaan over het belang van een GEMEENTELIJK PLATFORM VOOR INNOVATIE LANGER COMFORTABEL WONEN. Platform kan gebruik maken van draaiboek dat door LaCoTA is ontwikkeld.

Gemeenten kunnen ook zelf het initiatief nemen en management uitnodigen gezamenlijk te werken aan een integrale benadering om optimaal gebruik te maken van alle nieuwe ontwikkelingen.

Living Lab HART VAN VATHORST (Amersfoort) September 2016 officieel geopend

Het Living Lab, is een samenwerking van stichting Sprank, Accolade zorg, Quo Vadis, ROC Midden Nederland, Hogeschool Utrecht, LaCoTA, Langer Zelfstandig Thuis Gooi en Eemland, Unica en Zorgpact Midden Nederland. Het Living Lab richt zich op de innovatieve ontwikkeling van zorg in de regio Amersfoort van en voor senioren, zorgvragers (met een meervoudige zorgvraag), mantelzorgers, vrijwilligers en leerlingen/studenten. Het is een gewoon appartement dat is ingericht als slimme woning met actuele (ICT) technische toepassingen op het gebied van zorgdomotica, telecomtechniek en E-health.

Het appartement fungeert als leer-werkbedrijf van waaruit de dienstverlening wordt gecoördineerd in de wijk door MBO studenten van verschillende niveaus van het Zorg- en Welzijn college van ROC Midden Nederland en de Hogeschool Utrecht. Ook hebben deze studenten een rol bij het verschaffen van informatie aan belangstellende senioren inzake toepassingen die hen in de gelegenheid stellen langer comfortabel te wonen.

2000- 4000 duurzame, levensloopgeschikte woningen (voorzien van slimme thuistechnologie!) in de provincie Utrecht.

Samen met o.a. EBU Economic Board Utrecht, Syntrus Achmea, SC&CI en Vivalib tekende LaCoTA op 13 oktober 2016 een intentie-overeenkomst om mee te adviseren bij het realiseren van 2000- 4000  duurzame, levensloopflexibele woningen (voorzien van slimme thuistechnologie!) in de provincie Utrecht. Voor een deel via nieuwbouw en voor een deel door transformatie van bestaande bouw.

Inzet van LaCoTA is gemeenten, wijken en buurgemeenschappen vitaler maken. "Een woning is pas een fijne woning als die goed is ingebed in de buurt!" LaCoTA wil ook bevorderen dat de gekozen thuistechnologie past binnen moderne buurtcommunicatie (beeldbelverbindingen voor buurtdiensten en voor mantelzorg, personenalarmering, mantelzorg en overleg met zorgaanbieders).

Liefst één beeldbelscherm dat desgewenst ook gebruikt kan worden als telefoon, afstandsbediening voor alle apparaten, regelen van de binnentemperatuur en doorgeven van medische gegevens. Dat heet "Internet der Dingen". Alles regelen vanuit je bank, rolstoel, bed, vakantieadres of werkadres. Of als mantelzorger met je smartphone als je even elders bent.

LaCoTA schreef paragraaf voor de bundel "Verpleeghuiszorg 2025" van het Ministerie van VWS

De uitgave is tot stand gekomen op initiatief van de denktank "Waardigheid en Trots" van het ministerie van VWS. De bundel is door de schrijvers aangeboden aan Staatssecretaris Martin van Rijn op 29 augustus. Hij was die dag in Tilburg om er het nieuwe woonservicecentrum De Leyhoeve te openen.

http://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2016/08/Verpleeghuiszorg-2025.pdf.

De bijdrage van Wim G. Kromwijk, directeur van LaCoTA, vindt u op pagina 76. Titel: Verpleeghuiszorg is van onszelf. Er wordt aandacht besteed aan de rol van Buurgemeenschappen in het "Omzien naar elkaar".

Buurgemeenschappen kunnen een belangrijke rol vervullen bij vroegsignalering. Vereenzaming en dementeringsproblemen dienen zich namelijk meestal heel geleidelijk aan. Een hoogontwikkelde samenleving kijkt hier niet van weg. Arbeidsmoraal, zorgmoraal en buurtmoraal zijn tamelijk statisch maar in 40 jaar wel veranderd! Buurten zullen meer met zorg en dementeringproblematiek geconfronteerd worden. Immers de vergrijzing van de samenleving brengt met zich mee dat we die verschijnselen niet meer volledig intramuraal kunnen en willen opvangen. Buurgemeenschappen zullen voor een deel zelf met deze verschijnselen leren omgaan. In die zin wordt verpleeghuiszorg van ons allemaal.


Verdien een deel van de kosten van Thuistechnologie en het LaCoTA Comfort-pakket terug door u aan te sluiten bij ons doorlopende energiecollectief

Ons doorlopend Energiecollectief werkt vanaf maart 2016 samen met het grotere collectief Homestroom. LaCoTA streeft naar een voldoende groot doorlopend energiecollectief voor de LaCoTA Duurzame Energiemix om eigen prijsonderhandelingen te kunnen voeren. Om administratieve redenen sluiten we ons vooralsnog aan bij het groene label van "Homestroom". Homestroom verzorgt namelijk voor LaCoTA de klantenservice (voor de eenmalige overstap) en doet ook jaarlijks voor ons de onderhandelingen voor een aantrekkelijk laag tarief. Juist door ons als doorlopend energiecollectief aan te sluiten bij een groter energiecollectief zijn jaarlijkse onderhandelingen over een gunstig tarief mogelijk en succesvol. Samenwerking is de kracht van een coöperatie!

Aanmelden   

Ga naar http://www.homestroom.nl/follow/lacota?redirect=lacota en vraag vrijblijvend een offerte aan. U bespaart al snel tussen € 100 en € 250 per jaar. (En u hoeft niets aan LaCoTA te betalen; zelfs geen contributie!)
Voor meer informatie over de LaCoTA Duurzame Energiemix of over onze samenwerking met Homestroom ga naar: https://www.lacota.nl/dienstverlening/energie/