Actualiteit

NIEUWSBRIEF ANDERS, ACTIEF EN COMFORTABEL WONEN, NUMMER 13 IS GEPUBLICEERD DECEMBER 2020

LaCoTA geeft informatie over meer dan 30 woonvarianten. Veel daarvan zijn interessant voor zowel jong als ouder. Levensloopflexibel Wonen, Thuistechnologie (Domotica), Duurzaamheid, Sociale Netwerken en Mantelzorg, krijgen daarbij bijzondere aandacht.

In nummer 13, december 2020

• SchermVan
• Webwinkel Able
• Digi-/Domoticateams
• Special over gemeentelijke coalities tegen eenzaamheid
• Special over Smart homes, inclusieve wijken, slimme gemeenten en smart cities
• Woonvarianten, wooninitiatieven en aanbod
• Interview met de directeur van LaCoTA
• Contactgegevens

Link: Nummer 13: Nieuwsbrief ANDERS EN ACTIEF WONEN december 2020

GEPLAATST: 15-12-20

Special nummer 6: Personenalarmering

Onze oplossing op het gebied van personenalarmering is onderdeel van onze integrale visie op langer comfortabel thuis wonen. LaCoTA is voorstander van een systeem van personenalarmering dat ook te bedienen is vanaf een pc, tablet, smartphone of smart-tv. Zodoende is onze oplossing ook volledig te integreren in de app/web SchermVan. De module voor personenalarmering op het SchermVan bestaat in de basis uit een paniekknop voor personenalarmering. SchermVan is uit te breiden met huisautomatisering, een elektronisch voordeurslot, beeldbellen en heel veel apps en links naar dienstverlening en zorgcommunicatie.

Om de veiligheid in huis nog verder te verbeteren, kan het SchermVan worden uitgebreid met een groot aantal beveiligingscomponenten.

Het grote voordeel van onze modulaire aanpak is dat de gebruiker kan beslissen aan welke functionaliteiten hij of zij behoefte heeft en dus nooit betaalt voor functies die (nog) niet nodig zijn.

Lees hier de special

Geplaatst 25-2-2021

Overheid biedt gratis computerhulp via 0800-1508

De DigiHulplijn is er om te helpen met alle vragen over de computer, laptop, smartphone en/of tablet. Tijdens Corona-golven is er ook extra aandacht voor videobellen (beeldbellen). De (gratis) DigiHulplijn is bereikbaar via 0800-1508. Van maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur.

Zie voor meer ondersteuningsmogelijkheden op onze pagina Ondersteuning

Geplaatst: 24-10-2020

 

In Coronatijd gratis VIDEOBELLEN (BEELDBELLEN) via SchermVan

Het is nu bij uitstek een periode om veel te beeldbellen! Een mogelijkheid om virtueel met elkaar verbonden te blijven. Een mogelijkheid om "naar elkaar om te kijken". Bij uitstek een periode om virtuele verbondenheid te testen en om virtuele mantelzorg binnen families uit te bouwen.

Vanuit het LaCoTA platform SchermVan kun je gratis beeldbellen. Ga naar > https://www.schermvan.nl > klik op de button Beeldbellen > klik nogmaals op Beeldbellen rechts naast de tekst en je kunt Beeldbellen via het platform waarop SchermVan is geinstallaeerd.  Het werkt zowel via Windows (elke browser zoals Firefox, Chrome, Edge, Opera), Android als Apple. Als mensen al eens hebben ingelogd op Skype of Facetime dan zullen ze meteen ingelogd worden. Anders moet je eerst Skype of Facetime installeren op je tablet.

Ondersteuning nodig? Ga naar onze pagina Ondersteuning

LaCoTA wil ook gemeentelijke Coalities tegen Eenzaamheid inspireren en betrekken bij Digi-/Domoticateams in de wijk. Zie verder onze pagina Ondersteuning 

Lees meer over Eenzaamheid in onze special.

Geactualiseerd 25-10-2020

"Langer Comfortabel Thuis Wonen" prominenter op onze startpagina

Belangstellenden voor SchermVan vonden dat er teveel algemene info op onze website stond. Daarom hebben we nu gezorgd dat men op de startpagina direct kan kiezen voor "Langer Comfortabel Thuis Wonen". Zie ook Demo

Geplaatst: 14-06-2020

 

VERSIES SchermVan: demo, eigen, basis, simpel, handleiding

Er zijn diverse versies van SchermVan.

Iedere versie is modulair uit te bouwen. 

Direct naar onze LaCoTA webwinkel:

Webwinkel

Direct naar bestellen: www.ablesmarthome.nl/lacota

Interview met directeur LaCoTA op website 3Bplus

Wim_G._Kromwijk_MSM.jpg 

Mooi interview met Wim G. Kromwijk over visie van LaCoTA, Langer Comfortabel Thuiswonen, beeldbellen in coronatijd, thuistechnologie, e-healthcommunicatie, SchermVan en virtuele woongemeenschappen. Zie

https://3bplus.nl/wim-kromwijk-maakt-met-lacota-langer-comfortabel-thuis-wonen-mogelijk/

Geplaatst: 25-10-2020

Specifieke pagina's met gemeentelijke info over "Langer Comfortabel Wonen" voor eerste 20 gemeenten

Achter de button "Gemeente" is voor de eerste 20 gemeenten specifieke informatie over "Langer Comfortabel Wonen" verzameld. In de handleiding zijn de 20 gemeenten op een rijtje gezet:

Geactualiseerd 25--07-2020

DIGI-DOMOTICATEAM IN DE GEMEENTE / WIJK

LaCoTA wil bijdragen aan de Landelijke Coalitie "Een tegen Eenzaamheid" door in zo veel mogelijk gemeenten een Digi-Domoticateam te initiëren. Deze teams met vooral vrijwilligers kunnen digitaal en door huisbezoek kwetsbare en of eenzame mensen ondersteunen bij het gebruik van beeldbellen, thuistechnologie, zorgcommunicatie, personenalarmering, e-health, dienstverlening aan huis, de Sociale Kaart, ZorgTV, KerkTV, digitale ontspanning, gesproken boek, enz. LaCoTA heeft voor deze functies het platform "SchermVan" ontwikkeld. Kijk op Demo.

Digi-Domoticateams functioneren bij voorkeur als werkgroep van een brede lokale Welzijnsorganisatie en of een “Coalitie tegen Eenzaamheid”,  en bijvoorkeur in samenwerking met de bibliotheek.

In een Digi-/Domoticateam kunnen deelnemen een digicoach (bij voorkeur gekoppeld aan de bibliotheekorganisatie), ondersteuner Comfort & Hospitality, leerling-domoticabrigadiers (leerlingen van een ROC), domotica-ambassadeur  en domoticavrijwilligers vanuit woonzorgconsumentenorganisaties, een vertegenwoordiger vanuit de gemeentelijke “Coalitie  tegen Eenzaamheid” en of de gemeentelijke  “Alliantie  Langer Comfortabel Wonen”. Ieder vanuit eigen rol kunnen ze samen een kwantitatieve en kwalitatieve push geven aan het (digitaal en door huisbezoek) ondersteunen van wijkbewoners met een zorgvraag of met eenzaamheid. Dit past ook in het versterken van concepten voor Slimme Woonservicegebieden, Gemeenten met een beleid voor Inclusief Wonen, en in de aanpak van Eenzaamheid tijdens het Corona-virus.

Geplaatst: 22-8-2020

Virtuele Woongemeenschappen (ViWo)

In Corona-tijd is iedereen genoodzaakt zich terug te trekken in zijn/haar eigen woning. In een Virtuele Woongemeenschap kun je desondanks je "dagelijkse leventje" delen met vertrouwde gezichten. 

LaCoTA heeft samen met Omroep Max en KESconsult/woonvarianten het concept Virtuele Woongemeenschap ontwikkeld. Dit is een woonvorm waarbij de leden elkaar ontmoeten via de digitale snelweg. Groepen kunnen zich desgewenst verder ontwikkelen tot een "Buurgemeenschap per postcodegebied" of een project "Gestippeld Wonen". 

LaCoTA heeft sinds april 2020 de tool "SchermVan App" geplaatst in de Android Google Play-store. We gaan een specifieke versie van deze App doorontwikkelen voor de communicatie binnen Virtuele Woongemeenschappen! 

Nu al kun je via de "SchermVan App": beeldbellen, personenalarmering regelen, thuistechnologie aansturen (waaronder een slimme thermostaat, video-voordeurbel, electronisch voordeurslot, dimmers, schakelaars enz).

Best comfortabel om virtueel te wonen! En het maakt je ecologische voetafdruk weer iets kleiner.

Meer lezen: Special nummer 2 Gemeenschappelijk Wonen zonder verhuizen: https://www.lacota.nl/anders-en-actief-wonen/nieuwsbrieven/special-gemeenschappelijk-wonen-zonder-verhuizen/

Downloaden: Demo-versie "SchermVan App" (gratis) downloaden op je Android toestel: > Google Play-store > "SchermVan App"

Bestellen: Thuistechnologie / Domotica: https://www.ablesmarthome.nl/lacota

Website en aanmelden bij een ViWo:  Mijn Trefpunt

Geactualiseerd 26-4-2020

Thuistechnologie in "slimme" woningen

Smart homes zijn gewone huizen (ook appartementen en kamers in zorginstellingen) waarin slimme oplossingen geïntegreerd zijn. Met andere woorden: een huis met "intelligente" technologie dat dagelijkse activiteiten vereenvoudigt en automatiseert, zoals bijvoorbeeld het aandoen van lampen, het vergrendelen van de deur, het laten zakken van het zonnescherm en het wijzigen van de thermostaat. In principe kun je elk apparaat dat in staat is om iets autonoom te doen slim noemen. Een slimme thermostaat zet de thermostaat bijvoorbeeld automatisch lager als er geen beweging in huis is. Er wordt in het kader van slimme huizen ook wel eens gesproken over domotica, oftewel het toepassen van elektronica en huisnetwerken, ook wel huisautomatisering. Zie meer bij: Woonvarianten

Geplaatst 7-03-2019

Smart homes, inclusieve wijken, slimme gemeenten, inclusieve digitalisering en smart cities

Slimme gemeenten kunnen ons leven gemakkelijker maken. Daarbij moeten ze echter wel de gehele samenleving dienen. Verplaatsen door de stad kan voor kwetsbare groepen in onze samenleving heel frustrerend zijn, bijvoorbeeld voor mensen met een handicap en voor ouderen. Zoiets alledaags als winkelen, kruispunten oversteken, uitstappen bij de juiste bushalte kan voor deze mensen een grote hindernis zijn.

LaCoTA wil bijdragen aan de totstandkoming van inclusieve wijken. Voor het wonen in wijken betekent dit niet alleen dat er voldoende levensloopbestendige woningen zijn, ook de toegankelijkheid van de openbare ruimte is van belang. Met andere woorden: toegankelijk voor mensen in een rolstoel en voor mensen met een rollator. Daarnaast zullen mensen steeds meer gebruik gaan maken van thuistechnologie en e-health-oplossingen, zodat er hogere eisen gesteld zullen worden aan internetverbindingen.

LaCoTA wil samen met gemeenten bevorderen dat gemeentelijke Allianties ondersteunend en verbindend bijdragen aan de uitvoering van een gemeentelijk traject Langer Comfortabel Wonen. In 2016 heeft LaCoTA daarvoor een eerste inspiratiedraaiboek samengesteld voor de gemeenten Amersfoort, Ede en Harderwijk. In de twee jaar erna is hard gewerkt aan het realiseren van de app/web SchermVan. Daarmee kunnen mensen o.a. op een eenvoudige manier toegang krijgen tot alle relevante gemeentelijke informatie over Langer Comfortabel Wonen en kan gemakkelijk personenalarmering, comfortdiensten en zorgcommunicatie geregeld worden.

Smart city-technologie biedt kansen om de kwaliteit van leven voor minder valide mensen te verbeteren. Steden kunnen meer inclusief worden, mits ervoor gewaakt wordt dat technologische vooruitgang ons niet verdeeld en kwetsbare groepen (verder) geïsoleerd raken. LaCoTA heeft een special over dit onderwerp geschreven met daarin o.a. aandacht voor:

  • Inclusieve wijken
  • Smart homes
  • “Warme” technologie
  • Gemeentelijke informatie langer comfortabel wonen
  • De rol van de app/web SchermVan
  • De rol van onderwijs
  • De rol van Buurtverbinders
  • Koploperprojecten

 

Geactualiseerd 16-5-2019

Pagina over Woningen met Zorgzekerheid geactualiseerd

Kijk op Woningen met Zorgzekerheid

Geplaatst 13-5-2019

Mantelzorg moe en toe aan vakantie? Lees het nieuwe dossier Mantelzorg-en Respijtzorg

Respijtzorg is een tijdelijke vervanging van mantelzorg. Iemand anders neemt de taken over, zodat de mantelzorger even tijd heeft om andere dingen te doen. Bijvoorbeeld als een mantelzorger op vakantie wil. Respijtzorg helpt voorkomen dat een mantelzorger overbelast raakt. Er zijn verschillende vormen van respijtzorg, zoals vakantie in een geschikte woning op een vakantiepark, hulp aan huis en opvang buitenshuis, bijvoorbeeld dagopvang of logeeropvang. Respijtzorg kan zowel professionele zorg als vrijwilligerszorg betreffen. Soms is structurele vervangende zorg mogelijk: de mantelzorger heeft dan bijvoorbeeld één dag per week geen zorgtaken omdat de zorgvrager naar een dagopvang gaat. Ook kan het gaan om een gezamenlijke vakantie van de mantelzorger en de zorgvrager, waarbij de zorg op het vakantieadres door derden wordt overgenomen. Hierdoor kan de mantelzorger ontspannen, tot rust komen en desgewenst eigen activiteiten ondernemen.

Respijtzorg vormt een belangrijk onderdeel van de ondersteuning die gemeenten mantelzorgers kunnen bieden.

Lees verder in het mooi geïllustreerde dossier Mantel- en Respijtzorg: https://kleinwonenmagazine.nl/wp-content/uploads/2019/07/KWM-5.pdf met daarin een blog van Wim G. Kromwijk, directeur van LaCoTA. Ga naar blz 48 en verder.

Of lees verder in onze Special nummer 5: Mantelzorg, respijtzorg en comfortabel verblijven tijdens je vakantie

Geactualiseerd: 18-7-2019