Actualiteit

Aanmelden Nieuwsbrief Anders, Actief en Comfortabel Wonen

ButtonAndersenActiefWonen.jpg

 

Korting voor ANBO-leden op aanschaf Senioren Tablet

SeniorenTAB is het merk voor handige, vereenvoudigde tablets en smartphones van goede kwaliteit. De tablets en telefoons zijn eenvoudig bedienbaar, hebben een beknopt menu en grotere knoppen.

Geplaatst op: 25-5-2023

Lees verder

Korting voor ANBO-leden op aanschaf Senioren Tablet

Tiny Houses met grote binnentuinen

Twintig jaar geleden was er Het Jaar van de Boerderij. Vooral gericht op behoud van oorspronkelijke, soms zelfs monumentale, boerderijgebouwen. Nu komt bij dit belang dat, in verband met het aanpakken van het stikstofprobleem, er mogelijk op korte termijn 3.000 boeren worden uitgekocht, waardoor vooral ook veel hele grote veestallen leeg komen te staan. Die kun je slopen en in het kader van Rood voor Rood vervangen door nieuwe huizen geplakt tegen dorpskernen. Echter er zijn alternatieven.

Geplaatst op: 20-5-2023

Lees verder

Tiny Houses met grote binnentuinen

PGO's (persoonlijke gezondheidsomgevingen)

18 april nam de Eerste Kamer unaniem de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) aan, inclusief het amendement over uitwisseling met persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s). Hierdoor worden zorgaanbieders op den duur verplicht om gezondheidsinformatie ook via PGO’s beschikbaar te stellen aan zorggebruikers. De wet wordt op 1 juli 2023 van kracht als kaderwet en draagt bij aan betere gegevensuitwisseling tussen zorgverleners en zorggebruikers.

Geplaatst op: 14-5-2023

Lees verder

PGO's (persoonlijke gezondheidsomgevingen)

Nieuwsbrief nummer 16 komt eraan

Nieuwsbrief nummer 16 zal een selectie zijn uit o.a. nieuwsberichten op deze pagina. We hopen Nieuwsbrief nummer 16 in juni te verzenden naar ons adressenbestand en via Sociale Media. Wil je onze Nieuwsbrief ontvangen meld je dan aan: Anders, Actief en Comfortabel Wonen

Geplaatst op: 12-5-2023

Lees verder

Nieuwsbrief nummer 16 komt eraan

Catalogus Initiatiefnemers Nieuwe Natuur

Kleinschalig wonen in nieuwe natuur is voor velen een droom, maar vooral ook een oplossing voor de klimaat- en stikstofproblemen, de afname van biodiversiteit en de woningcrisis. De overheid is doordrongen van een snelle aanpak, maar omarmt initiatieven van burgers maar mondjesmaat. Regelgeving en precedentschepping vormen vooral bij de provincies hoge drempels, evenals onbekendheid. Het Testlab Nieuwe Natuur en Klein Wonen heeft daarom nu een catalogus gemaakt, waarin twaalf initiatiefnemers hun plannen voor wonen in nieuw aan te leggen groene oases uit de doeken doen en een boodschap hebben voor beleidsmakers.

Geplaatst op: 5-5-2023

Lees verder

Catalogus Initiatiefnemers Nieuwe Natuur

Landelijk project "ZorgSameBuren"

LaCoTA wil met dit project het begrip "Wederkerig Wonen" meer inhoud geven. Buren kunnen als "ZorgSameBuur": een familielid, buur, kennis, (overbelaste) mantelzorger, digibeet of (eenzame / zorgbehoevende) buurtbewoner vertrouwd maken met Beeldbellen en Digi-zorg! Geplaatst op: 1-5-2023

Geplaatst op: 1-5-2023

Lees verder

Landelijk project "ZorgSameBuren"

Wordt zelf ZorgSameBuur!

Maak een buur, kennis, (overbelaste) mantelzorger, digibeet of (eenzame / zorgbehoevende) buurtbewoner vertrouwd met Beeldbellen en Digi-zorg!

Geplaatst op: 24-4-2023

Lees verder

Wordt zelf ZorgSameBuur!

De "ZorgSameBurenTAB" komt eraan

In de ZorgSameBurenTAB is aan de SeniorenTAB de app SchermVan van LaCoTA (Langer Comfortabel Thuis Alliantie) toegevoegd. Dat maakt de tablet bijzonder geschikt voor zorgzame buren, mantelzorgers en familieleden om hun vrijwillige ondersteuning aan buren, senioren en mensen met een zorgvraag gemakkelijker en effectiever te maken.

Geplaatst op: 21-4-2023

Lees verder

De "ZorgSameBurenTAB" komt eraan

Veel varianten van CIRKELGROEPEN

Veel varianten van CIRKELGROEPEN Er zijn veel varianten van Cirkelgroepen, allemaal ondersteunen ze het "Omkijken naar Elkaar". Het zijn vormen van Wederkerig Wonen en vormen van Gemeenschappelijk Wonen waarvoor je meestal niet noodzakelijk hoeft te verhuizen. Cirkelgroepen zijn groepjes buurtbewoners die met elkaar afspreken serieus “Om te kijken naar elkaar”. Het draagt bij aan het opbouwen van een veilig en zorgzaam netwerk. En daarnaast doet men vooral ook leuke dingen samen. Bijvoorbeeld samen wandelen, samen hobby's doen en op gezette tijden samen borrelen ergens in de buurt.

Geplaatst op: 14-4-2023

Lees verder

Veel varianten van CIRKELGROEPEN

Binnen een Cirkelgroep, en met name binnen een VoorZorgCirkel, kunnen mensen elkaar vertrouwd maken met Digi-zorg.

Binnen een Cirkelgroep, en met name binnen een VoorZorgCirkel, kunnen mensen elkaar vertrouwd maken met Digi-zorg. Een VoorZorgCirkel is één van de vele vormen van de woonvariant “Cirkelgroep”. Het is een vorm van Wederkerig Wonen en ook een vorm van Gemeenschappelijk Wonen waarvoor je niet noodzakelijk hoeft te verhuizen. Cirkelgroepen zijn buurtbewoners die met elkaar afspreken serieus “Om te kijken naar elkaar”. Het draagt bij aan het opbouwen van een veilig en zorgzaam netwerk.

Geplaatst op: 12-4-2023

Lees verder

Binnen een Cirkelgroep, en met name binnen een VoorZorgCirkel, kunnen mensen elkaar vertrouwd maken met Digi-zorg.

Zet een eigen "Cirkelgroep" op in je buurt

Een Cirkelgroep kun je zelf starten. Heel gemakkelijk beginnen met een whatsapp-groepje met mensen uit je straat of directe omgeving. Een groepje mensen die afspreekt serieus “Om te kijken naar elkaar”. En vooral ook leuke dingen samen te doen. Bijvoorbeeld de laatste zondag van de maand samen borrelen ergens in de stad.

Geplaatst op: 31-3-2023

Lees verder

Zet een eigen "Cirkelgroep" op in je buurt

Lees meer over Cirkelgroepen

Er zijn veel varianten van Cirkelgroepen. Bijvoorbeeld Gestippeld Wonen, VoorZorgCirkelgroep en WoonZorgCirkelgroep.

Geplaatst op: 27-2-2023

Lees verder

Lees meer over Cirkelgroepen

Betrek mantelzorgers en zorgvragers bij digitalisering van de zorg

Tussen 40 en 50 jaar (de sandwichgeneratie) ben je druk met je eigen leven. Je kinderen, werk, persoonlijke ambities, sociaal leven, sport, gezondheid en ga zo maar door. Dan wil je helemaal niet nadenken over het feit dat jouw ouders op een dag zorg nodig zullen hebben en dat jij de aangewezen persoon bent om die zorg op te pakken. Want we weten nu: zoals het met jouw opa en oma ging met het bejaardenhuis als oplossing is nu geen optie meer.’ Aldus een alinea uit de laatste campagne van Mantelzorg Nederland.

Geplaatst op: 20-2-2023

Lees verder

Betrek mantelzorgers en zorgvragers bij digitalisering van de zorg

GemeenschappelijkWonenDag 20 mei 2023

Jaarlijks zetten woongemeenschappen (en dit jaar ook ecodorpen) de derde zaterdag van mei hun deuren open om meer zichtbaarheid te geven aan gemeenschappelijk wonen in al haar vormen.

Geplaatst op: 5-2-2023

Lees verder

GemeenschappelijkWonenDag 20 mei 2023

Stichting Thuisgekookt: KOKEN VOOR EEN BUUR

Je hobby beoefenen en daarmee echt het verschil maken; het kan als thuiskok bij Stichting Thuisgekookt. Als je van koken houdt, tenminste. Want door iedere week een portie meer te koken voor een buur die dat zelf niet meer kan, maak je hun leven groter, gezonder én gezelliger.

Geplaatst op: 26-1-2023

Lees verder

Stichting Thuisgekookt: KOKEN VOOR EEN BUUR

COMFORT-WONINGEN

Comfort-woningen zijn voorzien van alle gemakken van domotica, dienstverlening, service, welzijnscommunicatie en e-healthcommunicatie. In een cluster comfort-woningen is het totale dienstverleningspakket modulair opgebouwd. De basis van het pakket vormen een moderne internetverbinding, wifi en sociale personenalarmering. Het pakket kan uitgebouwd worden met meer dan 100 modulen. Er is veel Digi-zorg mogelijk via het gecertificeerde platform. En alles loopt via één dashboard. De meeste "servicecomplexen en complexen aanleunwoningen voor senioren" voldoen nog niet aan dit comfort-niveau!

Geplaatst op: 23-1-2023

Lees verder

COMFORT-WONINGEN

Digitale ondersteuning voor zorgcommunicatie

Het kan niemand ontgaan zijn: er komen steeds meer digitale mogelijkheden om de eigen gezondheid te monitoren en zorg zelf te regelen. Huisartsen, thuiszorg, wijkverpleging, apotheken en ziekenhuizen moedigen patiënten aan om gebruik te maken van patiëntenportalen. En huisartsen en specialisten gebruiken het videoconsult (beeldbellen zoals skype) als digitaal alternatief voor de fysieke afspraak.

Geplaatst op: 30-12-2022

Lees verder

Digitale ondersteuning voor zorgcommunicatie

WOON-SNOEPWINKEL GAAT EINDELIJK OPEN (Blog Wim G. Kromwijk)

Minister Hugo de Jonge, of eigenlijk de Rijksoverheid, vindt dat er voor het jaar 2030 maar liefst 290.000 nieuwe woningen voor senioren moeten komen. Zoveel nieuwe seniorenwoningen betekent een enorme doorstroming, want senioren staan niet op een starterswachtlijst, ze wonen al. Senioren krijgen nu dus, net als in de jaren zestig van de vorige eeuw, nadrukkelijk de kans door te stromen naar comfort-woningen om zo woningen vrij te maken voor de nieuwe generatie.

Geplaatst op: 21-12-2022

Lees verder

WOON-SNOEPWINKEL GAAT EINDELIJK OPEN (Blog Wim G. Kromwijk)

WoonZorgCirkels rond zorgaanbieders

In de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw werden massaal grote verzorgingshuizen met kleine kamertjes gebouwd in de strijd tegen woningkrapte.Op een vergelijkbare manier kunnen we nu opnieuw zo’n versnelling aanbrengen.

Geplaatst op: 1-12-2022

Lees verder

WoonZorgCirkels rond zorgaanbieders

Special nummer 5: Mantelzorg, respijtzorg en comfortabel verblijven tijdens je vakantie (Herziene versie)

Respijtzorg is een tijdelijke vervanging van mantelzorg. Iemand anders neemt de taken over, zodat de mantelzorger even tijd heeft om andere dingen te doen. Bijvoorbeeld als een mantelzorger op vakantie wil. Respijtzorg helpt voorkomen dat een mantelzorger overbelast raakt. Er zijn verschillende vormen van respijtzorg, zoals hulp aan huis en opvang buitenshuis, bijvoorbeeld dagopvang of logeeropvang. Respijtzorg kan zowel professionele zorg als vrijwilligerszorg betreffen. Soms is structurele vervangende zorg mogelijk: de mantelzorger heeft dan bijvoorbeeld één dag per week geen zorgtaken omdat de zorgvrager naar een dagopvang gaat. Ook kan het gaan om een gezamenlijke vakantie van de mantelzorger en de zorgvrager, waarbij de zorg op het vakantieadres door derden wordt overgenomen. Hierdoor kan de mantelzorger ontspannen, tot rust komen en desgewenst eigen activiteiten ondernemen. Respijtzorg vormt een belangrijk onderdeel van de ondersteuning die gemeenten mantelzorgers kunnen bieden.

Geplaatst op: 12-11-2022

Lees verder

Special nummer 5: Mantelzorg, respijtzorg en comfortabel verblijven tijdens je vakantie (Herziene versie)

Overheden gaan meer investeren in "flexwoningen"

De Adviesraad Migratie pleit er in het adviesrapport "Een huis voor statushouders" voor dat overheden meer gaan investeren in flexwoningen. Het adviesrapport is uitgegeven 18 oktober jongstleden. Een mooie steun in de rug voor iedereen die al langer de ontwikkeling van tiny houses propageert als bijdrage aan het woningtekort in Nederland.

Geplaatst op: 2-11-2022

Lees verder

Overheden gaan meer investeren in "flexwoningen"

Nieuwe kansen voor woonboerderijen, knarrenhoven en erfdelen (Blog Wim G. Kromwijk)

Door het stikstof- en klimaatbeleid van de Rijksoverheid kunnen we opnieuw kijken naar de bestemming van vrijkomende boerenerven

Geplaatst op: 31-8-2022

Lees verder

Nieuwe kansen voor woonboerderijen, knarrenhoven en erfdelen (Blog Wim G. Kromwijk)

Nieuwe kansen Johan Remkes (Blog Wim G. Kromwijk)

Even opgezocht in het archief van voorheen de Stichting Wonen van Senioren op Boerderijen (Stichting WSB). De landelijke wet Ruimtelijke ordening, provinciale streekplannen en gemeentelijke bouwvoorschriften zorgden er destijds voor dat veel mooie initiatieven stuk liepen. Het paarse kabinet Kok (zittingsduur 3 augustus 1998 t/m 21 juli 2002) stelde onder verantwoordelijkheid van Minister J.P. Pronk van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer een nieuwe wet voor Ruimte op. Daarin werd bewoning van boerenerven door meer dan twee huishoudens ongeveer onmogelijk gemaakt.

Geplaatst op: 30-8-2022

Lees verder

Nieuwe kansen Johan Remkes (Blog Wim G. Kromwijk)

Tijd voor doorstroomsubsidie senioren? (Blog Wim G. Kromwijk)

In de huidige tijd van woning-schaarste zou minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening wellicht een aansporingscampagne kunnen opzetten. Senioren, vorm een cirkelgroep en verhuis samen naar een cluster comfortabele chaletwoningen! Misschien is de tijd zelfs rijp voor een doorstroomsubsidie. Een bijdrage om o.a. de verhuizing te betalen. Grotere woningen vrijmaken voor de nieuwe generatie en inzetten op het bouwen van, desnoods tijdelijke, clusters chaletwoningen. Gespecialiseerde bouwbedrijven hebben ze op voorraad in hun magazijnen staan!

Geplaatst op: 10-8-2022

Lees verder

Tijd voor doorstroomsubsidie senioren? (Blog Wim G. Kromwijk)

Genieten van de prachtige "recepten" van ZorgSaamWonen (Blog Wim G. Kromwijk)

In vakantietijd heb je meer tijd om lekker te bladeren door mooie recepten en onbekende gerechten. ZorgSaamWonen ontwikkelt zich steeds meer tot het meest complete en meest inspirerende online “kookboek” voor wie Anders en Actief wil wonen. Alle ingrediënten komen aan bod.

Geplaatst op: 4-8-2022

Lees verder

Genieten van de prachtige "recepten" van ZorgSaamWonen (Blog Wim G. Kromwijk)

Special nummer 6: Personenalarmering (Herziene versie)

Personenalarmering is nuttig wanneer de gebruiker bij een noodgeval niet (snel genoeg) bij de telefoon kan komen of niet meer een nummer kan intoetsen om hulp in te schakelen. Dat geldt bijvoorbeeld voor mensen die slecht ter been zijn, zonder partner wonen of bang zijn te vallen zonder weer overeind te kunnen komen. Maar eigenlijk is personenalarmering geschikt voor iedereen die zich wel eens onveilig voelt in of buiten de eigen woning en/of bang is geen hulp in te kunnen schakelen als hem of haar wat overkomt.

Geplaatst op: 1-8-2022

Lees verder

Special nummer 6: Personenalarmering (Herziene versie)

Inspiratie voor de start van een buurgemeenschap: menukaart voor een flexibele "Buurtwoongroep"

Onder de naam ‘de BuurtWoongroep’ heeft ontwerpbureau We Are Social Rebels in samenwerking met branchevereniging ActiZ, een menukaart ontwikkeld voor de flexibele ‘Buurtwoongroep’.

Geplaatst op: 19-7-2022

Lees verder

Inspiratie voor de start van een buurgemeenschap: menukaart voor een flexibele "Buurtwoongroep"

Organiseren van een dienstennetwerk: omdat wonen meer is dan een dak boven je hoofd

Wie lang comfortabel wil wonen moet meer organiseren dan alleen het onderhoud van de woning. Dat geldt voor alle leeftijdsgroepen. Voor senioren en mensen met een zorgindicatie is het extra belangrijk om steeds opnieuw te kijken of het dienstennetwerk versterkt kan worden. En het is niet gemakkelijk om dit allemaal zelf uit te zoeken. Geplaatst op: 18-2-2022 Lees verder

Geplaatst op: 18-2-2022

Lees verder

Organiseren van een dienstennetwerk: omdat wonen meer is dan een dak boven je hoofd

Niet verhuizen, toch gemeenschappelijk wonen

LaCoTA (Langer Comfortabel Thuis Alliantie) promoot een aantal vormen van gemeenschappelijk wonen waarbij je niet noodzakelijk hoeft te verhuizen naar een ander gebouw. Je kunt blijven wonen in je eigen woning. De woningen/appartementen binnen deze vormen van Gemeenschappelijk Wonen kunnen verspreid in het dorp of de wijk staan.

Geplaatst op: 21-7-2021

Lees verder

Niet verhuizen, toch gemeenschappelijk wonen

Wonen en Zorg in het groen

Veel mensen kennen buren of familieleden die, ondanks aanpassingen aan hun woning en mogelijke domotica-oplossingen, toch niet meer op oudere leeftijd alleen in hun eigen woning kunnen of willen blijven. Grote woonzorgcomplexen schrikken soms af en dan kan een kleinschalige woonzorgvoorziening in een groene omgeving een mooi alternatief zijn. LaCoTA is met Woonz in gesprek om de vindbaarheid van deze locaties te vergemakkelijken en daardoor ook de bemiddeling.

Geplaatst op: 13-5-2021

Lees verder

Wonen en Zorg in het groen

Respijtzorg; Mantelzorger en ZorgSameBuren verdienen respijt

Om effectief te kunnen blijven mantelzorgen, is ondersteuning ook voor mantelzorgers soms preventief gewenst of zelfs noodzakelijk. Dat is niet alleen fijn voor de mantelzorger zelf, maar helpt er ook voor zorgen dat hun naasten zo lang mogelijk (comfortabel) thuis kunnen blijven wonen. Er zijn verschillende manieren waarop mantelzorgers ondersteund kunnen worden, bijvoorbeeld met steungroepen, (technologische) hulpmiddelen en respijtzorg.

Geplaatst op: 7-4-2021

Lees verder

Respijtzorg; Mantelzorger en ZorgSameBuren verdienen respijt

Het goede leven op het platteland: wolkeloze luchten en "Erfdelen" (Blog Wim G. Kromwijk)

Juist op het moment dat ik een aanvang maakte met het schrijven van deze column ontving ik een berichtje dat Erfdelen in de Duurzame Top 100 van Trouw vermeld zou gaan worden. Erfdelen is een met de Stichting WSB vergelijkbaar initiatief. Sinds het online gaan van de website Erfdelen hebben meer dan 1800 belangstellenden (ruim 1200 huishoudens en groepen die de nieuwsbrief ontvangen) positief en vaak enthousiast gereageerd: Ja, zo willen wij ook wel wonen.

Geplaatst op: 28-1-2021

Lees verder

Het goede leven op het platteland: wolkeloze luchten en "Erfdelen" (Blog Wim G. Kromwijk)

Het vinden van een andere woning begint bij dagdromen

Het vinden van een andere woning begint bij dagdromen. Dromen dat het fijner kan, comfortabeler, duurzamer, groener, goedkoper of duurder, beter behapbaar, met meer “meer omkijken naar elkaar”, meer service en of meer zorg. Een terugblik op 45 jaar betrokkenheid bij ouderenzorg, seniorenhuisvesting en thuistechnologie.

Geplaatst op: 18-1-2021

Lees verder

Het vinden van een andere woning begint bij dagdromen

Mantelzorgwoning in het groen

Mantelzorgwoning in het groen Een mantelzorgwoning is een volwaardige woning met eigen sanitaire voorzieningen. De woning leunt vaak aan tegen een hoofdwoning waarin de verzorgende partner, mantelzorgverlener of familie woont.

Geplaatst op: 10-2-2020

Lees verder

Mantelzorgwoning in het groen

Een tegen Eenzaamheid (Blog LaCoTA in Klein Wonen Magazine)

De Rijksoverheid wil eenzaamheid in de groep 75-plus eerder signaleren en de trend van eenzaamheid doorbreken. Daarvoor heeft zij een landelijk programma ontwikkeld. Maatschappelijke organisaties, gemeenten, bedrijven en ondernemers slaan hiervoor de handen ineen. Dit doen zij in een landelijke en in lokale coalities (samenwerkingsverbanden) tegen eenzaamheid. LaCoTA wil, in aansluiting op dit programma en in samenwerking met provinciale opbouworganen, coalities tegen eenzaamheid inspireren en ondersteunen rond het thema Langer Comfortabel Wonen. Geplaatst op: 1-2-2020 Lees verder

Geplaatst op: 1-2-2020

Lees verder

Een tegen Eenzaamheid (Blog LaCoTA in Klein Wonen Magazine)

Special nummer 4: Smart homes, inclusieve wijken, slimme gemeenten en smart cities

Geen enkele partij kan op zichzelf de implementatie van thuistechnologie succesvol organiseren en/of succesvol in de markt zetten. De kracht van LaCoTA als coöperatie is het onderling verbinden van netwerken, zodat samen een geïntegreerd traject kan worden aangeboden. LaCoTA wil daarom graag landelijke woonzorgconsumentenorganisaties (zoals Omroep Max, Rode Kruis, Ouderenbonden, Humanitas en Zonnebloem) betrekken bij gemeentelijke Allianties voor Langer Comfortabel Wonen.

Geplaatst op: 2-5-2019

Lees verder

Special nummer 4: Smart homes, inclusieve wijken, slimme gemeenten en smart cities

Special nummer 3: Gestippeld Wonen

In 2008 schreven de toenmalige SEV en Federatie Gemeenschappelijk Wonen een Special over Gestippeld Wonen. De special geeft nog steeds een goed beeld van die woonvariant.

Geplaatst op: 1-5-2019

Lees verder

Special nummer 3: Gestippeld Wonen

Special nummer 2: Gemeenschappelijk Wonen zonder verhuizen

LaCoTA promoot een aantal vormen van gemeenschappelijk wonen waarbij je niet noodzakelijk hoeft te verhuizen naar een ander gebouw. Je kunt blijven wonen in je eigen woning. De woningen/appartementen binnen deze vormen kunnen verspreid in de wijk staan. Het is echter wel zo dat hoe dichter bij elkaar, hoe gemakkelijker het opzetten en onderhouden van een woongemeenschap is. In de special belichten we o.a. Virtuele Woongemeenschappen Buurgemeenschappen Gestippeld Wonen Cirkelgroepen rond o.a. zorgaanbieders

Geplaatst op: 16-4-2019

Lees verder

Special nummer 2: Gemeenschappelijk Wonen zonder verhuizen

Special nummer 1: Gemeentelijke Coalities tegen Eenzaamheid / Allianties voor Comfortabel Wonen

Eenzaamheid komt veel voor. Dat geldt voor jonge generaties, maar zeker voor 75-plussers. Meer dan de helft van de mensen ouder dan 75 jaar zegt zich eenzaam te voelen. Op basis van de huidige cijfers zou het gaan om een groep van 650.000 75-plussers die zegt zich eenzaam te voelen. De Rijksoverheid wil eenzaamheid in de groep 75-plus eerder signaleren en de trend van eenzaamheid doorbreken.

Geplaatst op: 18-3-2019

Lees verder

Special nummer 1: Gemeentelijke Coalities tegen Eenzaamheid / Allianties voor Comfortabel Wonen