GemeenschappelijkWonenDag 2024 en Week van het Wederkerig Wonen

De Week van het Wederkerig Wonen loopt van woensdag 15 mei t.m. dinsdag 22 mei 2024. De traditionele GemeenschappelijkWonenDag op zaterdag 18 mei is uiteraard het hoogtepunt.

Geplaatst op: 26-3-2024

Lees verder

Wat is er nog over van het comfort van de verzorgingshuizen van weleer?

Tamelijk geruisloos is de afgelopen jaren de verzorgingshuiscapaciteit in Nederland verdwenen. De zorg is overgeheveld naar de Wet Maatschappelijke Zorg en de Wet Langdurige Zorg. En de gebouwen zijn voor een deel overgedragen aan woningcorporaties en beleggingsmaatschappijen. Het gaat om 84.000 verzorgingshuisplaatsen die er in 2010 nog waren.

Geplaatst op: 10-2-2024

Lees verder

Programma WOZO van VWS draagt bij aan Community-Care

Vorig jaar heeft het ministerie van VWS het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) gestart. Hoe staat het ermee? Wat is er tot nu toe gebeurd? De minister schrijft In de voortgangsbrief aan Tweede kamer over de stand van zaken. Zij stuurde de brief op 22 december 2023. Naast het WOZO zijn er meerdere activiteiten die de landelijke overheid heeft uitgezet om de vergrijzing op te vangen. Zo is er het Integraal Zorg Akkoord (IZA), het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (TAZ). Inmiddels zijn er 37 partijen bij WOZO aangesloten. Het programma bevat vijf actielijnen:

Geplaatst op: 9-1-2024

Lees verder

SamenZorgTablet

In de SamenZorgTablet is alles modulair koppelbaar. Prettig voor vitale mensen, gemakkelijker voor mantelzorgers en zorgzame buren, prettig voor cliënten van de thuiszorg en wijkverpleging. Een ontlasting ook van de formele zorg zodat er uren vrijvallen voor “handen aan het bed”.

Geplaatst op: 4-9-2023

Lees verder

EENZAAMHEID; we zijn er maar druk mee om goed naar elkaar om te kijken?

Eenzaamheid komt niet uitsluitend voor bij senioren. Ook bij mensen die nog een baan hebben en bij mensen die bijvoorbeeld heel veel tijd moeten steken in mantelzorg. Het opbouwen van een veilig netwerk is bovendien iets wat lang niet iedereen geleerd en geoefend heeft.

Geplaatst op: 1-8-2023

Lees verder

Wordt zelf ZorgSameBuur!

Maak een buur, kennis, (overbelaste) mantelzorger, digibeet of (eenzame / zorgbehoevende) buurtbewoner vertrouwd met Beeldbellen en Digi-zorg!

Geplaatst op: 24-4-2023

Lees verder

Een ZorgSameBuur is een ....

MANTELZORGER die zijn/haar vrijwillige inzet niet doet vanuit de familieband maar vanuit buurtverbondenheid. Vanuit buurtverbondenheid wordt ook extra ingezet op het versterken van het (buurt)netwerk van de zorgvrager. Waar mogelijk wordt Digi-zorg gestimuleerd om de uitvoering van zorgtaken te verlichten en op een kwalitatief hoger niveau te brengen.

Sociale personenalarmering is een belangrijke basis voor opschaling van de Digi-zorg. Sociale personenalarmering is daarom bij voorkeur digitaal koppelbaar aan de domeinen wonen (domotica), welzijn (WMO) en zorg (e-healthcommunicatie). Zie als voorbeeld het platform SchermVan.

Een ZorgSameBuurt zorgt dat zowel traditionele mantelzorgers als ZorgSameBuren voldoende ondersteuning (training) kunnen krijgen om hun inzet behapbaar te houden. Zie Ondersteuning.

 

ZorgSameBuurten

De zorg in Nederland staat steeds verder onder druk. Volgens minister Kuipers dreigt er zelfs een zorginfarct. 
Nu al is één op de 6 arbeidsplaatsen een baan in de zorg. En omdat we gemiddeld steeds ouder worden zijn er eigenlijk nog meer zorgbanen nodig. Maar daarmee wordt dit aandeel van de overheidsbegroting nog groter en volgens velen onbetaalbaar.

Zorgverzekeraars en zorgaanbieders zijn van mening dat er een verschuiving moet komen naar meer Digi-zorg. LaCoTA pleit daar ook al jaren voor.
In ZorgSameBuurten ondersteunen buren elkaar o.a. in het gebruik van  Digi-zorg. Buurtbewoners moeten nadrukkelijker geïnformeerd worden over Digi-zorg zodat waar mogelijk men elkaar gemakkelijker kan ondersteunen bij gebruik van bijvoorbeeld sociale personenalarmering, professionele personenalarmering, sensorische alarmering (leefstijlmonitoring), domotica, medicijndispensor, beeldbellen, zorgcommunicatie via meldkamers, en e-healhcommunicatie. Daar hoort ook bij het vertrouwd raken met een tablet. 

LaCoTA wil de thema's Digi-zorg en ZorgSameBuurten meer zichtbaar maken in blogs en op onze website. Samen met partners willen we ook meer ondersteuning op deze thema's organiseren.

Overigens zijn er in Nederland al 5 miljoen mantelzorgers die hun inzet onbetaald doen. En daarbovenop nog een groot aantal zorgvrijwilligers. Zorgvrijwilligers werken in georganiseerd verband voor een organisatie. Digi-zorg kan ook het werk van mantelzorgers en zorgvrijwilligers ondersteunen. 

Geplaatst:15-11-2022

ZorgSameBuren via "Gebied-Online"

Beschikbaar in 37 gemeenten en wijken,
ZorgSameBuren in deze gemeenten, wijken, dorpen en buurten krijgen via hun "Buurtverbinder" regelmatig een nieuwsbrief met agendatips, sociale kaart en actualiteiten (waaronder soms ook over ZorgSameBuren, Actief en Comfortabel Wonen, en Digi-zorg). 

Onder andere In: 

Zie verder: https://gebiedonline.nl/leden

ZorgSameBuren in "Mijn Buurtje"

130 Wijken, dorpen en buurten aangesloten bij `Mijn Buuurtje`.
ZorgSameBuren in deze wijken, dorpen en buurten krijgen via hun "Buurtverbinder" iedere week een nieuwsbrief met agendatips, sociale kaart en actualiteiten (waaronder regelmatig ook over ZorgSameBuren, Actief en Comfortabel Wonen, en Digi-zorg). 

Onder andere in: 

Zie verder:  Mijn Buurtje

ZorgSameBuren van HCC! SeniorenAcademie

De HCC! SeniorenAcademie geeft voor haar leden op veel locaties ondersteuning in het gebruik van PC en tablet. Soms is daarbij extra aandacht voor Domotica, Digi-zorg en zorgcommunicatie. Wellicht kunt u als ZorgSameBuur mensen wijzen op deze ondersteuning in de directe omgeving.

 Locatie   Bijeenkomsten Inloop
Amersfoort De Brug Amersfoort De Brudgkerk x  
Apeldoorn  Het Bolwerk Apeldoorn x  
Badhoevedorp badhoevedorp x  
Capelle aan den Ijssel oostgaarde x  
Delft  delfthetvoorhof x  
Deventer  de kuip colmschate x x
Dieren  de oase dieren x  
Ede Het Kernhuis  het kernhuis ede x  
Eindhoven Orka  eindhovenorka x
Eindhoven 't Slot  wijkgebouw slot   x
Gorinchem Bibliotheek  Bieb Gorinchem   x
Gorinchem Rozenobel  gorinchemrozenobel x x
Gorinchem Stalkaarsen  Buurtkamer Stalkaarsen   x
Gouda  de veste gouda x  
Groningen 't Vinkhuys  groningen het vinkhuis x  
Hardinxveld Bibliotheek  Bieb Hardinxveld Giessendam   x
Helmond De Geseldonk  helmond inloop   x
Helmond Westwijzer  westwijzer helmond x  
Hertogenbosch 's  de schans Den Bosch x x
Huizen  huizen holleblok x  
Leerdam  Leerdam   x
Leersum  Leersum   x
Maarn  maarn de twee maanen x  
Maarssen loc maarssen2  x  
Munstergeleen  trefpunt x  
Nijmegen  nijmegen de hatert x  
Rotterdam Alexander  FNV Rotterdam   x
Rotterdam Pascal  Pascal 500x268 x  
Spijkenisse  Spijkenisse De Akkers   x
Veenendaal Pniëlkerk  ghandistraatveen x  
Woerden  woerden kruiskerk x  
Zelhem  ZelhemOranjehof x  
Zoetermeer  Zoetermeer B wijkgebouw Bijdorp x  

 

 

ZorgSameBuren in "VoorzorgCirkels" (o.a. in de gemeente Land van Cuijk)

In de gemeente Land van Cuijk zijn de eerste voorzorgcirkels opgezet. Een VoorZorgCirkel is voor jong en oud en bestaat uit een groep mensen, die bij elkaar op loopafstand wonen, dus in uw eigen buurt of straat. En deze groep mensen is bereid om, als dat nodig is, elkaar te helpen met hand- en spandiensten. Twee mensen uit de groep zijn verbinder en bemiddelen tussen vraag en aanbod.

Zie meer: Buurgemeenschappen & WoonZorgCikels

ZorgSameBuren via projecten "Dag!enDoen!" bij Stichtingen Welzijn

 Beschikbaar in 21 gemeenten.

Goedendag! Wat gaat u doen vandaag? Komt u niet meer zoveel buiten de deur maar zou u dit eigenlijk wel graag willen?

Dag!enDoen! projecten werken met veel vrijwilligers die mensen thuis verder helpen in de digitale wereld. Hoewel het feitelijk een digitale activiteitenagenda is. Een heel gebruiksvriendelijk programma op een tablet, ook te gebruiken voor mensen die geen ervaring hebben in de digitale wereld. In één oogopslag ziet u wat er die dag of week te doen is in uw regio. Via het programma (de app) kunt u zich eenvoudig aanmelden voor een concert, koffiemiddag of wandelclub. Zo doet u niet alleen iets leuks, maar ontmoet u ook nieuwe mensen.

Heeft u zelf geen tablet? Geen probleem! Via de lokale Dag!enDoen! projecten kunt u een tablet in bruikleen krijgen. Bent u allergisch voor techniek? Een van de vrijwilligers komt graag bij u langs om u te helpen. Net zo lang tot de angst weg is.

Dag!enDoen! werkt op dit moment in de volgende gemeenten.  

Wie in een van deze gemeenten woont kan zich via bij het Dag!enDoen! project aanmelden.
Wellicht kunt u als ZorgSameBuur mensen wijzen op deze ondersteuning in de directe omgeving.

Meer gemeentes zijn in gesprek om te kijken of Dag!enDoen! een oplossing kan zijn.

ZorgSameBuren via projecten "Een tegen Eenzaamheid" bij Stichtingen Welzijn

Eén tegen Eenzaamheid is een initiatief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het doel van Eén tegen Eenzaamheid is de trend van eenzaamheid onder ouderen te doorbreken door met heel veel partners eenzaamheid eerder te signaleren en te doorbreken. Dit gebeurt met zowel een landelijke coalitie als 380 lokale coalities. Lokale coalities vormen daarbij dus de spil van de aanpak tegen eenzaamheid.

Gemeenten zijn op grond van de Wmo 2015 primair verantwoordelijk voor het bestrijden/vormgeven van een aanpak tegen eenzaamheid. Zij kunnen als regisseur een lokale coalitie tegen eenzaamheid vormen, samen met bedrijven, ondernemers, burgers en maatschappelijke organisaties. Het Rijk ondersteunt gemeenten bij zowel de coalitievorming als specifieke vragen waar lokale coalities tegenaan lopen.

Wellicht kunt u als ZorgSameBuur mensen wijzen op deze ondersteuning in de directe omgeving.

Blog: THUIS KAN HET OOK

Moet je als buur regelmatig iemand naar het ziekenhuis begeleiden? Bijvoorbeeld voor het meten van bloeddruk, zuurstof of andere waarden? Of ga je zelf regelmatig naar het ziekenhuis voor controles? Misschien is thuismeten en telebegeleiding dan iets voor jou. Telebegeleiding kan handig zijn voor mensen met bijvoorbeeld hartfalen, diabetes, IBD, COPD, kanker, de ziekte van Parkinson of MS. Sommige ziekenhuizen noemen deze vorm van zorg ook wel telemonitoring.

Geplaatst op: 12-1-2023

Lees verder

ZorgSameBuren via "SchermVan LaCoTA"

Voor ZorgSameBuren in heel Nederland heeft LaCoTA het gratis platform SchermVan ontwikkeld.
SchermVan is een digitaal Comfort-platform met 12 aandachtsgebieden. Comfort voor iedereen is de basis. Daarnaast o.a. aandacht voor dienstverlening, zorgcommunicatie, personenalarmering, gemeentelijke informatie over welzijn en de WMO, buurtcommunicatie, virtueel wonen, beeldbellen, inclusief wonen en een alternatief voor sleutelkluisjes.

Het platform kan gebruikt worden als website op PC, als app gedownload op smartphone en eigen tablet. Of geïnstalleerd op een dedicated (= speciaal ingerichte) tablet. Zie Demo landelijke versie van SchermVan. Mensen die van de ene op de andere dag mantelzorger moeten worden kun met dit platform snel een zorgzaam netwerk organiseren.

Daarnaast is er voor ZorgSameBuren in 21 gemeenten, en of wijken van die gemeenten, een eigen platform beschikbaar. Met name de pagina met de sociale kaart van die gemeenten is specifiek.

Het betreft de volgende gemeenten/wijken:

Zie voor meer info over het platvorm SchermVan: SchermVan.

Wederkerig wonen in een WoonZorgCirkel

Het is niet in één concept te vatten. Bijna alle 50plussers willen het en velen doen het daadwerkelijk. En ook veel jongeren. LaCoTA omschrijft het als “Samen doen en omkijken naar elkaar”. Je hoeft er niet voor te verhuizen maar het kan wel. Projecten Gemeenschappelijk Wonen geven het vorm maar dan moet je verhuizen naar zo’n gebouw. Helaas kiezen 65plussers meestal te laat voor deze woonvorm waardoor zij niet langs de ballotage voor nieuwe bewoners komen. De doelgroep voor nieuwe bewoners ligt namelijk tussen 50 en 65 (zie https://lvgo.nl). Dat is om de projecten vitaal te houden. Voor de gestippelde variant van Gemeenschappelijk Wonen hoef je niet te verhuizen. En ook voor allerlei app-varianten van Gemeenschappelijk Wonen (Nextdoor en buurtapp’s binnen Whatsapp) hoef je niet te verhuizen. LaCoTA beschrijft meer varianten waarvoor je niet hoeft te verhuizen. Zie https://www.lacota.nl/anders-en-actief-wonen/inspiratie/niet-verhuizen-toch-gemeenschappelijk-wonen/

Geplaatst op: 17-3-2023

Lees verder

Inspiratie voor ZorgSameBuren bij platform "ZorgSaamWonen"

ZorgSaamWonen is een uitgebreid platform met veel informatie over o.a. buurtverbinding, zorgzame dorpen en zorgzame gemeenten.

De wekelijkse gratis Nieuwsbrief van ZorgSaamWonen heeft een bereik van 25.000 mensen; veel organisaties en professionals, maar ook individuele ZorgSameBuren.
In de Nieuwsbrief o.a. regelmatig berichten over Anders en Actief Wonen, zorgzame dorpen, ZorgSameBuren en Digi-Zorg.
Regelmatig worden blogs van LaCoTA overgenomen of andersom. 

Wellicht kunt u als ZorgSameBuur mensen wijzen op vernieuwende woonvormen.

ZorgSameBuren in clusters Comfort-woningen

Comfort-woningen zijn voorzien van alle gemakken van domotica, dienstverlening, service, welzijnscommunicatie en e-healthcommunicatie. In tegenstelling tot nog niet gemoderniseerde "servicecomplexen voor senioren" is het totale pakket modulair opgebouwd. Moderne internetverbindingen, wifi en personenalarmering zijn de basis. Er is veel Digi-zorg mogelijk via het gecertificeerde platform. En er wonen voldoende vrijwillige ZorgSameBuren (met ervaringsdeskundigheid!)  binnen en rond het cluster die bereid zijn (eventueel in georganiseerd verband) buren te ondersteunen in het gebruik van de digitale mogelijkheden. 

Comfort-woningen zijn bovendien goede omgevingen voor VPT-zorg. Het ‘volledig pakket thuis’ (vpt) is een pakket zorg voor mensen met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Het vpt is een leveringsvorm: de manier waarop mensen de zorg ontvangen. Bij een vpt blijft men thuis wonen en levert een zorginstelling het volledige pakket zorg

Wellicht woont u als ZorgSameBuur in een complex en kunt u "Omkijken naar elkaar" en andere mensen wijzen op ondersteuningsmogelijkheden om Langer Comfortabel te Wonen. Ook op mogelijkheden van Digi-zorg.

Inclusieve buurten via Platform31

24 Gemeenten/wijken

Platform31 ondersteunt 24 gemeenten bij het vormgeven van hun innovatie "Langer thuis – Inclusieve wijk"

Hoe maakt men de wijk geschikt en inclusief voor het langer thuis wonen van alle inwoners, dus ook voor kwetsbare groepen? Wat kunt u doen als gemeente met wijkbewoners en samenwerkingspartners om goed wonen in de wijk voor deze groepen verder te brengen? Door meer van elkaar te leren, elkaars fouten en goede voorbeelden uit te wisselen en samen uit te zoeken hoe je wooninnovatie in de wijk versnelt. In samenwerking met het G40-stedennetwerk zet Platform31 de schijnwerper op 24 woongebieden in het land met het innovatieprogramma "Langer thuis – Inclusieve wijk". 

LaCoTA gaat deze innovaties met grote belangstelling volgen. Vanuit ons woonzorgconsumentenperspectief zijn we benieuwd of deze wijken extra aandacht gaan besteden aan:

De namen van de 24 door Platform31 geselecteerde wijken zijn opgenomen in onze Special over inclusieve wijken.

LaCoTA heeft voor 4 van deze 24 gemeenten een specifieke demoversie van SchermVan gemaakt. Zie: 

Geactualiseerd 30-3-2020

Een ZorgSame gemeente is:

een gemeente die inclusieve wijken organiseert en daarbij o.a. extra aandacht besteedt aan:

Info over (langer) COMFORTABEL WONEN nog weinig toegankelijk op gemeentelijke sites.

Comfortabel wonen is voor iedereen belangrijk. Denk alleen al aan het regelen van de binnentemperatuur in het hele huis. Denk ook aan de vele toepassingen van "Internet der Dingen" en denk aan beveiliging/personenalarmering. Veel toepassingen zijn al te koop bij Doe het Zelf winkels, elektronicawinkels en webwinkels. Probleem is dat veel toepassingen onderling niet compatibel zijn. Veel toepassingen zijn ook onnodig duur voor de consument. En veel toepassingen zijn niet gecertificeerd om te gebruiken in combinatie met domotica in de zorg en e-healthcommunicatie.

LaCoTA streeft ernaar dat er per gemeente een Scherm van ... komt. Buren, mantelzorgers en familieleden op afstand, kunnen elkaar dan gemakkelijker ondersteunen door per huishouden een Comfort-tablet samen te stellen met adequate domotica en de juiste dienstverlening en ondersteuning. Dat bevordert ook dat welzijnsorganisaties, woningbouwcorporaties, zorgaanbieders en consumentenorganisaties minder langs elkaar heen werken door steeds opnieuw kleine pilots te starten en niet door te zetten.

Op sommige gemeentelijke sites is enige info over dit thema te vinden achter het zoekwoord "mantelzorg". Makkelijker is het om het ook gewoon te kunnen vinden achter het zoekwoord "Comfortabel Wonen". 

Andere belangrijke zoekwoorden die meestal niet te vinden zijn op gemeentelijke sites:

 • woningaanpassing (en Lager Zelfstandig Thuis)
 • gemeenschappelijk wonen (en andere woonvarianten zoals Virtuele Woongemeenschap, Buurgemeenschap en Cirkelgroep)
 • comfort / comfort-tablet (en "internet der dingen")
 • beeldbelplatform (en "Scherm van")
 • dienstverlening
 • vervoer van "deur tot deur" (VITA)
 • personenalarmering (en idem via beeldbelplatform)
 • telefooncirkel (en beeldbelcirkel)
 • e-slot (en vervanging sleutelkluisje)
 • slimme thermostaten (en besparen op energiekosten)
 • beeldbelzorg 
 • e-health
 • verpleeghuiszorg thuis
 • ziekenhuiszorg thuis
 • coalitie tegen eenzaamheid
 • "senior zoekt sterk netwerk"

In de gemeentelijke licenties kunnen bovenstaande links naar de juiste gemeentelijke info worden opgenomen. Uiteraard ook andere relevante links en een verwijzing naar de website van de gemeente zelf.

Lees meer over actieve gemeenten: Gemeente

Een ZorgSameBuurt zorgt dat zowel traditionele Mantelzorgers als ZorgSameBuren voldoende ondersteuning (training) krijgen om hun inzet behapbaar te houden.

Er zijn steeds meer partners die samenwerken om DIGI-zorg te stimuleren en daarmee de traditionele zorg te ontlasten. 

Zie Ondersteuning

ZorgSameBuren via "Stichting Thuisgekookt"

Je hobby beoefenen en daarmee echt het verschil maken; het kan als thuiskok bij Stichting Thuisgekookt. Als je van koken houdt, tenminste. Want door iedere week een portie meer te koken voor een buur die dat zelf niet meer kan, maak je hun leven groter, gezonder én gezelliger.

Geplaatst op: 26-1-2023

Lees verder

BUURGEMEENSCHAPPEN

Een woongroep vormen zonder te verhuizen! Dat is het principe van een Buurgemeenschap.

Buurgemeenschappen zijn niet hetzelfde als ZorgSameBuurten. Het zijn wel zorgzame omgevingen; heel kleinschalige omgevingen (eilandjes) binnen buurten. Varianten van buurgemeenschappen zijn:

 • Projecten Gestippeld Wonen
 • Cirkelgroepen
 • Erfknooppunten en erfdelers-projecten (zie ook onze blog in Klein Wonen Magazine: Nieuwe kansen woonboerderijen.
 • Clusters Tiny-houses

Zie voor meer info: Buurgemeenschappen

Geactualiseerd: 22-11-2022

In de zorg moet meer ruimte komen voor buurtinitiatieven.

Hoogleraar gezondheidseconomie Marcel Canoy, plaatste 17 februari een manifest waarin de bewindslieden Conny Helder, Karien van Gennip, en Hugo de Jonge worden opgeroepen meer ondersteuning te organiseren voor buurtinitiatieven.

Geplaatst op: 17-2-2023

Lees verder

Nieuws; Inspiratie voor de start van een buurgemeenschap: menukaart voor een flexibele "Buurtwoongroep"

Onder de naam ‘de BuurtWoongroep’ heeft ontwerpbureau We Are Social Rebels in samenwerking met branchevereniging ActiZ, een menukaart ontwikkeld voor de flexibele ‘Buurtwoongroep’.

Geplaatst op: 19-7-2022

Lees verder

Langer Comfortabel Wonen dankzij de app/web SchermVan

LaCoTA heeft de app/web SchermVan ontwikkeld om Langer Comfortabel Wonen gemakkelijker te maken. We integreren o.a.

 • thuistechnologie bij woningaanpassing
 • "beeldbelcommunicatie" bij mantelzorg
 • "beeldbelzorg" in de professionele zorg
 • personenalarmering en brandmelding
 • losse apparaten afstandsbediening voor het "Internet der Dingen" (bijvoorbeeld op afstand regelen van de thermostaat).

Lees verder in onze nieuwe folder: OnbeZorgd

Eén app voor de volledige keten van Langer Zelfstandig Thuis, personenalarmering, mantelzorg, WMO-zorg, tot en met woonservice-zorg. Modulair en alles te monitoren via één dashboard.

Completer kan de keten niet zijn! Nu ook beeldbellen voor mantelzorgers via TV-toestel. Bekijk: OnbeZorgd - LaCoTA.pdf

Geactualiseerd: 12-12-2021

Gemeenschappelijk Wonen

Gemeenschappelijk Wonen is een woonvariant waarbij bewoners bewust kiezen om met elkaar te wonen en waarbij de huishoudens over een zelfstandige woning of wooneenheid beschikken en tevens gemeenschappelijke voorzieningen en ruimten met elkaar delen. Deze woonvorm is niet aan leeftijd gebonden tenzij groepen zelf beperkingen afspreken.

Lees meer over diverse vormen van Gemeenschappelijk Wonen.

Smart homes, inclusieve wijken, slimme gemeenten en smart cities

Slimme gemeenten kunnen ons leven gemakkelijker maken. Daarbij moeten ze echter wel de gehele samenleving dienen. Verplaatsen door de stad kan voor kwetsbare groepen in onze samenleving heel frustrerend zijn, bijvoorbeeld voor mensen met een handicap en voor ouderen. Zoiets alledaags als winkelen, kruispunten oversteken, uitstappen bij de juiste bushalte kan voor deze mensen een grote hindernis zijn.

LaCoTA wil bijdragen aan de totstandkoming van inclusieve wijken. Voor het wonen in wijken betekent dit niet alleen dat er voldoende levensloopbestendige woningen zijn, ook de toegankelijkheid van de openbare ruimte is van belang. Met andere woorden: toegankelijk voor mensen in een rolstoel en voor mensen met een rollator. Daarnaast zullen mensen steeds meer gebruik gaan maken van thuistechnologie en e-health-oplossingen, zodat er hogere eisen gesteld zullen worden aan internetverbindingen.

LaCoTA wil samen met gemeenten bevorderen dat gemeentelijke Allianties ondersteunend en verbindend bijdragen aan de uitvoering van een gemeentelijk traject Langer Comfortabel Wonen. In 2016 heeft LaCoTA daarvoor een eerste inspiratiedraaiboek samengesteld voor de gemeenten Amersfoort, Ede en Harderwijk. In de twee jaar erna is hard gewerkt aan het realiseren van de app/web SchermVan. Daarmee kunnen mensen o.a. op een eenvoudige manier toegang krijgen tot alle relevante gemeentelijke informatie over Langer Comfortabel Wonen en kan gemakkelijk personenalarmering, comfortdiensten en zorgcommunicatie geregeld worden.

Smart city-technologie biedt kansen om de kwaliteit van leven voor minder valide mensen te verbeteren. Steden kunnen meer inclusief worden, mits ervoor gewaakt wordt dat technologische vooruitgang ons niet verdeeld en kwetsbare groepen (verder) geïsoleerd raken. LaCoTA heeft een special over dit onderwerp geschreven met daarin o.a. aandacht voor:

 • Inclusieve wijken
 • Smart homes
 • “Warme” technologie
 • Gemeentelijke informatie langer comfortabel wonen
 • De rol van de app/web SchermVan
 • De rol van onderwijs
 • De rol van Buurtverbinders
 • Koploperprojecten

Geactualiseerd 16-5-2019

"Blijversregeling" kan Langer Zelfstandig Thuiswonen betaalbaar maken

Gemeenten stimuleren steeds nadrukkelijker dat senioren langer zelfstandig thuis blijven wonen, langer van hun eigen netwerk gebruik maken en daardoor minder een beroep doen op (zorg)kosten.

Het aantal ouderen in Nederland neemt de komende jaren verder toe. Het CBS verwacht dat in 2040 ruim een kwart van de bevolking ouder is dan 65 jaar: 4,6 miljoen mensen! Van hen is een derde ouder dan 80 jaar. Binnen 25 jaar zullen senioren het straatbeeld bepalen. Daarmee verandert tevens de dynamiek op de woningmarkt. Ouderen van nu zijn honkvaster en willen graag oud worden in de eigen woning en in de buurt waar ze nu wonen. De wens om te verhuizen naar een woonzorgcomplex neemt af. De mogelijkheid te verhuizen naar een verzorgingshuis is bijna verleden tijd; alleen met een verpleeghuisindicatie kun je nog gebruik maken van een intramurale oplossing. De belangstelling voor varianten van gemeenschappelijk wonen neemt toe. Zeker ook voor de variant Buurgemeenschap.

Om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen is het nodig om voldoende en geschikte, levensloopbestendige woning te hebben. 

Veel ouderen wonen echter in woningen die daar niet aan voldoen maar die wel zo gemaakt kunnen worden met kleinere of grotere aanpassingen. Denk aan een veilige douche/badkamer, traplift maar ook aan thuistechnologie, personenalarmering, een MantelzorgScherm en veiligheidsvoorzieningen.  

Niet alle senioren beschikken over spaargeld om die woningaanpassingen te kunnen financieren. Banken verstrekken ouderen niet gemakkelijk een hypotheek of consumptieve lening. Naast bewustwording is het aanbieden van een financieringsinstrument een belangrijke voorwaarde om ouderen te stimuleren hun woning levensloopbestendig te maken.

Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting  (SVn) heeft zo’n instrument ontwikkeld; de zogenaamde Blijverslening. Daarmee kunnen provincies en gemeenten het zelfstandig thuis wonen bevorderen.

LaCoTA is van mening dat ook het LaCoTA Comfort-pakket een prima instrument kan zijn is om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. LaCoTA gaat daarom in het kader van gemeente brede doorbraakprojecten thuistechnologie met gemeenten in gesprek om de Blijverslening beschikbaar te stellen voor deze vorm van woningaanpassing.