Meer informatie, partners en verwijzingen

Vereniging Gemeenschappelijk Wonen

Centraal wonen (cw) is een vorm van gemeenschappelijk wonen waarbij bewoners bewust kiezen om met elkaar te wonen en waarbij de huishoudens over een zelfstandige woning of wooneenheid beschikken en tevens gemeenschappelijke voorzieningen en ruimten met elkaar delen. Deze woonvorm is niet aan leeftijd gebonden tenzij groepen zelf beperkingen afspreken. In bijna alle projecten wonen zowel kinderen als senioren. 


De bewoners vormen samen een vereniging waarvan de leden in gezamenlijke verantwoordelijkheid het project bewonen en zelf (mee) bepalen, wie als nieuwe bewoner wordt toegelaten. 

In Nederland zijn ruim 50 projecten Centraal Wonen georganiseerd via de Landelijke Vereniging Centraal Wonen (LVCW). 
Voor meer info: http://www.gemeenschappelijkwonen.nl