Centraal Wonen; variant van Gemeenschappelijk Wonen

Centraal wonen (cw) is een vorm van gemeenschappelijk wonen waarbij bewoners bewust kiezen om met elkaar te wonen en waarbij de huishoudens over een zelfstandige woning of wooneenheid beschikken en tevens gemeenschappelijke voorzieningen en ruimten met elkaar delen. Deze woonvorm is niet aan leeftijd gebonden tenzij groepen zelf beperkingen afspreken. In bijna alle projecten wonen zowel kinderen als senioren. 

De bewoners vormen samen een vereniging waarvan de leden in gezamenlijke verantwoordelijkheid het project bewonen en zelf (mee) bepalen, wie als nieuwe bewoner wordt toegelaten.

In Nederland zijn ruim 50 projecten Centraal Wonen georganiseerd via de Vereniging Gemeenschappelijk Wonen

Voor meer info: http://www.gemeenschappelijkwonen.nl/

Vereniging Gemeenschappelijk Wonen

De Vereniging Gemeenschappelijk Wonen is een bundeling van diverse vormen van gemeenschappelijk wonen: centraal wonen, woongroepen, woon-werkgemeenschappen, eco-projecten enz. Binnen de vereniging deelt men ervaringen rond keuzeprocessen voor het toelaten van nieuwe bewoners, besluitvorming, behoud of versterken van betrokkenheid, omgaan met conflicten, aandacht voor elkaar en het milieu enz.

Tot 2019 heette deze vereniging LVCW (Landelijke Vereniging Centraal Wonen) 

Voor meer info: http://www.gemeenschappelijkwonen.nl/

Vacante plaatsen binnen projecten Centraal Wonen

Vacante plekken worden soms gemeld op www.woongroep.net

Meer varianten van Gemeenschappelijk Wonen

Gemeenschappelijk Wonen is een woonvariant waarbij bewoners bewust kiezen om met elkaar te wonen en waarbij de huishoudens over een zelfstandige woning of wooneenheid beschikken en tevens gemeenschappelijke voorzieningen en ruimten met elkaar delen. Deze woonvorm is niet aan leeftijd gebonden tenzij groepen zelf beperkingen afspreken.

Lees meer over diverse vormen van Gemeenschappelijk Wonen.

Woongroepen

De Vereniging Gemeenschappelijk Wonen noemt projecten waarbij bewoners geen eigen keuken en/of douche en WC hebben, maar deze delen, "woongroepen". Ook woongroepen kunnen zich bij de vereniging aansluiten.

Leefgemeenschappen

Allerlei leefgemeenschappen, die vanuit een algemeen menselijke bewogenheid zijn ontstaan, werken hier samen met leefgemeenschappen en organisaties van bijvoorbeeld christelijke of ecologische huize. En stuk voor stuk maken ze weer deel uit van een netwerk, verbonden met andere gemeenschappen en groeperingen.


Kijk ook op http://www.leefgemeenschappen.nl

Handreiking realiseren projecten Gemeenschappelijk Wonen

Op de website van de Vereniging Gemeenschappelijk Wonen is een handreiking te vinden over o.a. verschillende vormen van gemeenschappelijk wonen en succesfactoren om een project te laten slagen. ( http://www.gemeenschappelijkwonen.nl/handreiking/ )

Onderzoek Gemeenschappelijk wonen op leeftijd

Voor steeds meer mensen zijn varianten van gemeenschappelijk wonen een aantrekkelijke optie. Gezien de algemene vergrijzing van de bevolking, de toenemende welvaart en vitaliteit van ouderen en de behoefte om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen, is te verwachten dat de belangstelling voor gemeenschappelijk wonen de komende jaren sterk zal blijven toenemen. Ook bij met name oudere allochtonen is deze tendens waarneembaar.

Meer..>