lacota.jpg  

PERSBERICHT/NIEUWS OVER ANDERS, ACTIEF EN COMFORTABEL WONEN

LaCoTA geeft informatie over meer dan 30 woonvarianten. Veel daarvan zijn interessant voor zowel jong als ouder. Levensloopflexibel Wonen, Thuistechnologie (Domotica), Duurzaamheid, Sociale Netwerken en Mantelzorg, krijgen daarbij bijzondere aandacht.

Actieve mensen dragen bij aan vitale gemeenten, een vitale buurgemeenschap en vitale verbindingen!

In dit nummer:

 • GemeenschappelijkWonenDag 18 mei 2019
 • Special over Gemeenschappelijk Wonen
 • Vier vormen van Gemeenschappelijk Wonen waarbij je niet noodzakelijk hoeft te verhuizen
 • App/web SchermVan als communicatiemiddel bij Gemeenschappelijk Wonen
 • SchermVan en Comfort-tablet
 • Gemeentelijke allianties voor Langer Comfortabel Wonen
 • Special over Gemeentelijke coalities tegen Eenzaamheid
 • Gemeentelijke info over Langer Comfortabel Wonen beter toegankelijk maken
 • Groen wonen in een Tiny Little House bij een boerderij
 • Rolstoelvriendelijke vakantieparken
 • Tarieven LaCoTA energiecollectief
 • Meer woonvarianten, wooninitiatieven en aanbod
intro.jpg

NR 12, APRIL 2019

GemeenschappelijkWonenDag 18 mei 2019

Op zaterdag 18 mei 2019 is voor de elfde keer de jaarlijkse GemeenschappelijkWonenDag. In Nederland en in een aantal andere Europese landen. Op deze dag is er extra aandacht voor de vele varianten van gemeenschappelijk wonen: woongroepen, gemeenschappelijk wonen van ouderen, centraal wonen voor alle leeftijden, gestippeld wonen, buurgemeenschappen, etc. 

Ruim 200 woongemeenschappen in Nederland, België en Frankrijk openden vorig jaar hun deuren tijdens de open dag. Ook in 2019 zullen weer veel woongemeenschappen meedoen.

Kijk voor meer informatie over de GemeenschappelijkWonenDag op de website. Daar vind je ook de kaart van Nederland met daarop de projecten die 18 mei meedoen. Over het algemeen ben je die dag speciaal welkom tussen 13 en 16 uur, zo niet, dan staat de afwijkende tijd er bij. Schrijf de datum in je agenda!

Special over Gemeenschappelijk Wonen

Gemeenschappelijk wonen is een woonvorm die eraan bijdraagt langer comfortabel te kunnen wonen. LaCoTA is al heel lang direct en indirect betrokken bij dit onderwerp. De laatste jaren vooral omdat wij benadrukken dat gemeenschappelijk wonen kan bijdragen aan langer comfortabel wonen. En ook omdat wij nieuwe woonvarianten hebben geïntroduceerd, waardoor je gemeenschappelijk kunt wonen zonder te verhuizen. Uiteraard staat de betrokkenheid van LaCoTA ook in het teken van onze inzet om gemeenten, wijken en buurten vitaler te maken. Want een woning is pas een fijne woning als die goed is ingebed in de buurt!

Wat is gemeenschappelijk wonen?

Gemeenschappelijk wonen is een woonvorm waarbij meerdere bewoners/huishoudens er bewust voor kiezen om samen te wonen. Hierbij beschikken de huishoudens over een eigen zelfstandige woning of wooneenheid. Daarnaast zijn er gemeenschappelijke voorzieningen en ruimtes die met elkaar gedeeld worden.

De bewoners van een gemeenschappelijk wonen-project vormen samen een vereniging waarvan de leden in gezamenlijke verantwoordelijkheid het project bewonen en zelf (mee) bepalen wie als nieuwe bewoner wordt toegelaten. Een woongroep bepaalt zelf hoe de groep woont en leeft. Zodoende heeft elke woongroep een eigen karakter. Toch zijn er ook gedeelde eigenschappen te benoemen, zo zijn begrippen zelfstandigheid en zelfwerkzaamheid gekoppeld aan saamhorigheid. Ook wordt er in een project gemeenschappelijk wonen uiteraard nagedacht over hoe zorg geregeld kan worden. Het wonen in een gemeenschap of groep betekent (tenminste) dat er onder de bewoners bereidheid is tot gezamenlijke activiteiten en wederzijdse hulp. Het gaat daarbij niet om mantelzorg, maar om burenhulp in de meest ruime zin van het woord.

Lees verder in onze Special

Vier vormen van Gemeenschappelijk Wonen waarbij je niet noodzakelijk hoeft te verhuizen

viervormen.jpgLaCoTA promoot een aantal vormen van gemeenschappelijk wonen waarbij je niet noodzakelijk hoeft te verhuizen naar een ander gebouw. Je kunt blijven wonen in je eigen woning. De woningen/appartementen binnen deze vormen kunnen verspreid in de wijk staan. Het is echter wel zo dat hoe dichter bij elkaar, hoe gemakkelijker het opzetten en onderhouden van een woongemeenschap is. 

In de onze Special over dit onderwerp belichten we o.a.:

 1. Virtuele Woongemeenschappen
 2. Buurgemeenschappen
 3. Gestippeld Wonen
 4. Cirkelgroepen rond o.a. zorgaanbieders

Lees verder in onze Special

App/web SchermVan als communicatiemiddel bij Gemeenschappelijk Wonen

De app/web SchermVan integreert verschillende functies op gebieden als huisautomatisering, dienstverlening, zorgverlening en buurtcommunicatie. SchermVan bevat bijvoorbeeld modules voor beeldbellen, de bediening van thuistechnologie en het oproepen van zorg. Voorheen waren er voor deze functionaliteiten verschillende apparaten, apps of afstandsbedieningen nodig. SchermVan bundelt al deze functionaliteiten binnen één app.

Deze naadloze integratie van diverse functionaliteiten is echter niet het enige dat SchermVan uniek maakt:

 • De app is voor gebruikers gratis. De Comfort-tablet wordt opgenomen in de modulaire abonnementenstructuur van XS-Comfort.
 • Alle modulen van XS-Comfort kunnen worden bediend vanuit de comfort-tablet.
 • Een tablet is voor veel ouderen gemakkelijker te bedienen dan een smartphone. En een dedicated tablet loopt niet vol met eindeloos veel app’s.
 • De opmaak van alle functionaliteiten binnen de app is uniform, zodat de informatie overzichtelijk blijft. Het basisscherm bestaat uit 12 buttons.
 • Na registratie wordt er, bij de button “gemeente”, automatisch ook een link gemaakt naar relevante gemeentelijke informatie over de Wmo en Langer Comfortabel Wonen, van de gemeente waarin de gebruiker woont. Dit maakt het voor gemeenten relevanter hun informatie beter toegankelijk aan te bieden.
 • De aanvraag en de inrichting van SchermVan kan - ook voor mensen die plots (meer) zorgbehoevend worden - snel georganiseerd worden, bijvoorbeeld door een familielid, zelfs wanneer deze zich aan de andere kant van het land bevindt.
 • De geïntegreerde functionaliteiten betekenen een ontlasting voor de communicatie van en met mantelzorgers.
 • Omdat de app overal op dezelfde manier werkt, kunnen gebruikers elkaar gemakkelijker ondersteunen in het gebruik ervan. LaCoTA leidt ook trainers op, die de gebruiker desgewenst extra kunnen bijstaan.
 • Deze standaard is open source, zodat veel domotica-modulen er gemakkelijk mee kunnen communiceren en de kosten laag blijven.
 • De achterliggende protocollen zijn gericht op privacy. Zodoende is zorgcommunicatie via SchermVan veilig en betrouwbaar.

SchermVan en Comfort-tablet

comforttablet.jpgIn de loop van mei 2019 komt de app/web beschikbaar voor Android-apparaten (tablets en smartphone). We zijn al gestart met het plaatsen van een demo-versie op onze website. Ook werken we aan een speciale dedicated Comfort-tablet; een soort uitgebreide afstandsbediening voor thuistechnologie, dienstverlening, buurtcommunicatie, mantelzorg en zorgcommunicatie.

Gemeentelijke allianties voor Langer Comfortabel Wonen

Vanuit de LaCoTA-Alliantie wil LaCoTA bijdragen aan Comfortabel Wonen. We willen het gebruik van thuistechnologie stimuleren o.a. door de introductie van de app/web SchermVan.

Samen met een vast aanspeekpunt binnen de gemeente willen we het project "Senior En Buurt Zoeken Sterk Netwerk" opstarten. Daarbij zoeken we waar mogelijk aansluiting bij gemeentelijke coalities tegen eenzaamheid.

Op de app/web SchermVan werken we (achter de button "GEMEENTE") per gemeente aan een betere toegankelijkheid van alle info over Langer Comfortabel Wonen. Dat kun je nu al zien op de demoversie van SchermVan: Scherm van LaCoTA & info per gemeente

Special over Gemeentelijke coalities tegen Eenzaamheid

Eenzaamheid komt veel voor. Dat geldt voor jonge generaties, maar zeker voor 75-plussers. Meer dan de helft van de mensen ouder dan 75 jaar zegt zich eenzaam te voelen. Op basis van de huidige cijfers zou het gaan om een groep van 650.000 75-plussers die zegt zich eenzaam te voelen. De Rijksoverheid wil eenzaamheid in de groep 75-plus eerder signaleren en de trend van eenzaamheid doorbreken. Maatschappelijke organisaties, gemeenten bedrijven en ondernemers slaat hiervoor de handen ineen. Dit doen zij in een landelijke en in lokale coalities (samenwerkingsverbanden) tegen eenzaamheid.

LaCoTA wil Coalities tegen Eenzaamheid inspireren en ondersteunen vanuit het thema Langer Comfortabel Wonen.

Lees verder in onze Special

Gemeentelijke info over Langer Comfortabel Wonen beter toegankelijk maken

faq.jpgComfortabel wonen is voor iedereen belangrijk. Denk alleen al aan het regelen van de binnentemperatuur in het hele huis. Denk ook aan de vele toepassingen van het "Internet der Dingen" en denk aan beveiliging/personenalarmering. Veel toepassingen zijn al te koop bij bouwmarkten, elektronicawinkels en webwinkels. Probleem is dat veel toepassingen onderling niet compatibel zijn. Veel toepassingen zijn ook onnodig duur voor de consument. En veel toepassingen zijn niet gecertificeerd om te gebruiken in combinatie met domotica in de zorg en e-healthcommunicatie.

LaCoTA streeft ernaar dat er per gemeente een SchermVan komt. Buren, mantelzorgers en familieleden op afstand, kunnen elkaar dan gemakkelijker ondersteunen door per huishouden een Comfort-tablet samen te stellen met adequate domotica en de juiste dienstverlening en ondersteuning. Dat bevordert ook dat welzijnsorganisaties, woningbouwcorporaties, zorgaanbieders en consumentenorganisaties minder langs elkaar heen werken door steeds opnieuw kleine pilots te starten en niet door te zetten.

Op sommige gemeentelijke sites is enige info over dit thema te vinden achter het zoekwoord "mantelzorg". Makkelijker is het om het ook gewoon te kunnen vinden achter het zoekwoord "Comfortabel Wonen". 

Groen Wonen in een Tiny House / Mantelzorgwoning

Het vinden van een geslaagde match voor een bouwlocatie voor een Tiny House is niet gemakkelijk.

Onlangs ontving LaCoTA een reactie van een echtpaar dat graag een boerderijtje wilde aankopen en een stal wilde ombouwen tot mantelzorgwoning voor één van hun ouders. Qua minimale afmetingen klopte alles. Ook werd toegezegd dat na overlijden van de bewoner van de mantelzorgwoning de woonfunctie van de stal zou worden opgeheven. Toch ging het plan om onduidelijke redenen niet door; plafond was te hoog en een deel van de schuur stond op “agrarische grond”. Zelfs voor een meedenkende burger is het niet beredeneerbaar hoe weinig creatief de betreffende ambtenaar zich opstelde.

In de jaren dat een voorloper van LaCoTA, de Stichting Wonen van Senioren op Boerderijen, intensief betrokken was bij het ombouwen van boerderijen tot woonboerderijen voor senioren (meerdere zelfstandige appartementen) hebben we veel mooie initiatieven zien stuklopen op niet beredeneerbare regelgeving. Een van de meest onbegrijpelijke was destijds “dat er meer verkeersbewegingen zouden komen op de rustige plattelandswegen”. Hoe krijg je dat nu gerijmd met zorgen over de leegloop van het platteland? En met een te kort aan bouwlocaties voor o.a seniorenhuisvesting? En alsof een actieve boerderij niet ook heel veel verkeersbewegingen (van enorme vrachtwagens!) met zich meebrengt.

Een hulpmiddel bij het zoeken van locaties of kleine appartementen is Woongroep.net. Daarop zijn de volgende rubrieken voor matching te gebruiken:

 • Pand of bouwlocatie aangeboden
 • Woongroep zoekt pand
 • Woongroepen in oprichting
 • Woongroep zoekt bewoner
 • Bewoner zoekt woongroep.

Bemiddeling is gratis. Je kunt zelf een gerichte advertentie plaatsen voor een provincie of gemeente waar je graag je Tiny House zou willen realiseren.

Andere sites voor het zoeken van geschikte initiatieven en locaties zijn: omslag.nl en particulieropdrachtgeverschap.nl

Rolstoelvriendelijke vakantieparken

vakantieparken.jpgVoor mensen met een beperking is het niet altijd gemakkelijk om een geschikte vakantiebungalow te vinden. Daar is de laatste jaren wel verandering in gekomen en het aanbod van aangepaste en rolstoelvriendelijke bungalows is gelukkig sterk toegenomen. Zowel bij Center Parcs als Roompot en Landal kun je nu op verschillende vakantieparken aangepaste en rolstoelvriendelijke bungalows reserveren. Het is wel raadzaam om goed te kijken welke aanpassing je nodig hebt, aangezien dit per bungalow verschilt.

Op deze website vind je een overzicht van aangepaste vakantieparken en aangepaste bungalows. Daarnaast zijn ook de belangrijkste aanpassingen per bungalow opgenomen.

Tarieven LaCoTA Energiecollectief

Sinds maart 2016 werken LaCoTA en Homestroom samen. Dit betekent dat je via LaCoTA gebruik kunt maken van de collectieve inkoopkracht van het energiecollectief Homestroom. Zij hebben inmiddels meer dan 37.000 aansluitingen.

De huidige energietarieven van het doorlopende en onafhankelijke energiecollectief Homestroom hebben een looptijd van 1 mei 2018 t/m 31 december 2019. Na deze periode gaat een nieuw voordelig 1-jarig vast tarief in van 1-1-2020 t/m 31-12-2020. Deze nieuwe tarieven maken wij uiterlijk 1 november 2019 bekend op onze website.

Op de website van Homestroom vind je een vergelijking tussen de goedkope, vaste groene energietarieven van Homestroom met de vaste 1-jarige energietarieven van Eneco, Essent en Nuon (peildatum 1-12-2018).

De klantenservice voor het LaCoTA Energiecollectief wordt verzorgd door Homestroom. Een keer per jaar onderzoekt Homestroom of het voordelig is collectief over te stappen naar een andere leverancier. Daar krijg je dan bericht van en als je mee wilt overstappen, regelen zij opnieuw die overstap.

Kijk voor de huidige tarieven op deze pagina.

Via deze link kun je vrijblijvend een offerte aanvragen. U bespaart al snel tussen € 100 en € 250 per jaar. Niet alleen in het jaar van de overstap maar ook daarna.

We vertellen je graag meer over de LaCoTA Duurzame Energiemix en over onze samenwerking met Homestroom.

homestroom.png

Meer woonvarianten, wooninitiatieven en aanbod

Kijk op https://www.lacota.nl/anders-en-actief-wonen/woonvarianten

andersenactiefwonen.jpg